هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان توحید
2.8
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
معرفی هتل آریانا شیراز
هتل دو ستاره آریانا شیراز در سال ۱۳۶۷ افتتاح گردیده و آخرین بازسازی مجموعه سال ۱۳۹۰ می باشد. این مجموعه با امکانات رفاهی مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آریانا
آریانا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
160,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
علاءالدین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
26 مهر
جمعه
220,000
تومان
27 مهر
شنبه
220,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آریانا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آریانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
26 مهر
جمعه
200,000
تومان
27 مهر
شنبه
200,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
26 مهر
جمعه
200,000
تومان
27 مهر
شنبه
200,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
26 مهر
جمعه
210,000
تومان
27 مهر
شنبه
210,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
26 مهر
جمعه
290,000
تومان
27 مهر
شنبه
290,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آریانا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
26 مهر
جمعه
380,000
تومان
27 مهر
شنبه
380,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
اسنپ تریپ
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
26 مهر
جمعه
380,000
تومان
27 مهر
شنبه
380,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
26 مهر
جمعه
380,000
تومان
27 مهر
شنبه
380,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
26 مهر
جمعه
570,000
تومان
27 مهر
شنبه
570,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
570,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
570,000
تومان
آریانا-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
26 مهر
جمعه
410,000
تومان
27 مهر
شنبه
410,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
ایران هتل آنلاین
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
26 مهر
جمعه
410,000
تومان
27 مهر
شنبه
410,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
علاءالدین
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
26 مهر
جمعه
620,000
تومان
27 مهر
شنبه
620,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آریانا شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت رایگان و محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آریانا شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریانا شیراز

(56 نظر)
برخورد دو نفر آقا و یه خانم پذیرش هتل واقعا عالی بود در حدی که آدم انرژی میگرفت نظافت هتل در مجموع خوب بود وارد اتاق شدیم دستشویی و اتاق و حمام تمیز بود صبحانه هم در حد یه هتل دو ستاره خوب بود در کل راضی بودم از سفر و اقامتی که داشتم از لحاظ موقعیت مکانی هم که حرف نداشت
علاوه بر ساختار سخت افزاری ضعیف،خدمات نیز ضعیف و در سطح بسیار پایین بوده، بطوری که پس از سه روز اقامت در اتاق و پس از چند بار یادآوری اتاق نظافت گردید، در زمان صبحانه لوازم غذا خوری مثل نمکدان می بایست از میز بغل قرض گرفته شود،به علت سر وصدای نامتعارف اعم از ساخت و ساز و میهمانان و ... عملا استراحت کردن معنایی نداشت...
برای سفر یک شبه قابل قبول است
سلام. پارکینگ ندارد . اگر میخواین برین صفا و ارامش و امکانات و... برید هتل شبی سیصد چهارصدی بگیرین. اما اگر میرین مسافرت و بعد شب میرین هتل و استراحت .خوبه.حمام داره .دستشویی ایرانی داره.صبحانه خوب داره. پرسنل خوب داره. ولی هتل قدیمیه بارها اسم و مدیر عوض کرده ولی نیاز به بازسازی و تعویض لوازم داره .در کل من رضایت کامل دارم البته 70 هزار تومان هزینه پارکینگ دادم.
ما دو شب درهتل آریانا اقامت داشتیم همه ی خدمات از نظر من مناسب و متناسب با قیمت (+تخفیف) بود موقعیت مناسبی داشت کارکنان بسیار خوش برخوردی داشت قیمت خوراکی های یخچال تقریبا هم قیمت با قیمت روی جلد بود ... هرچند پارکینگ ظاهرا جا نداشت اما کارکنان هتل در خصوص جای پارک و شرایط استفاده از پارکینگ روبروی هتل راهنمایی های خوبی داشتند . تنها مساله ای که ما داشتیم این بود که ما اتاق دو نفره دبل رزرو کردیم اما (البته چون دو خانوار بودیم و میخواستیم اتاقمان همجوار باشد) اتاق تویین به ما دادند. اینکه من با کمی حوصله این مطالب رانوشتم بیشتر ازین جهت بود که پیش از سفر در سایت هایی مطالبی خواندم که با واقعیتی که خودم تجربه کردم متناقض بود ضمنا صبحانه خوب و متنوع بود ما از اقامتمان کمال رضایت را داشتیم.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری راضی کننده نبود
نقاط قوت:
ارتباط خوب پرسنل و معمولی خوب بود راحت بودم
نقاط ضعف:
ملافه ها تعویض نشده بودن و روی ملافه و بالشت مو بود ک من از ملافه های خودم استفاده کردم
هیچ چیز درست نگهداری نشده است وضع حمام ودستشویی بسیار خراب ، جاهایی که گچ دیوار در راهروها ریخته وبا یک ساعت کار میتوان انرا ترمیم کرد ووضعیت نظافت راهرو ها خوب نیست . رستوران هتل از ابتدایی ترین وسایل مانند گرم نگهدارنده تخم مرغ ولیوان شیشه ای محروم است و از لیوان یکبار مصرف استفاده میشود
برخورد کارکنان خوب بود.
کثیف و بی نظم و بدبو
بخشهای مختلف متوسط و رفتارکارکنان خوب بود ، سرویس بهداشتی خوبی نداشت
مبلمان قدیمی براي ٣٠ سال پيش بود ديوار هاي اتاق پوسته پوسته شده بود
هتل متوسط، كف حمام و سرويس قدیمی بود ، برخورد پرسنل خيلی خوب بود اما ملحفه هاتمیز نبود .
عالی
با درود خدمت دوستان گرامی تجربه خوبی بود، برخورد پرسنل هتل خیلی محترمانه و عالی بود و فضای سرویس دهی جهت صرف صبحانه زیبا و دلنشین بود. در کل یه مورد بود اونم پارکینگ هتل بود که خوشبختانه در دست تعمیره و دوستان دیگه مشکلی از این لحاظ نخواهند داشت. با تشکر از تیم ایران هتل
برخورد کارکنان بسیار خوب بود موقعیت مکانی هتل عالی بود ساختمان هتل قدیمی و مستهلک بود حمام فاقد سشوار بود از مدیریت درخواست کردیم ولی ارایه نشد سرویس طبقه بالا چکه میکرد، درب داخلی آسانسور فاقد سنسور و خطرناک بود
هتل عالی عالی بود از همه نظر نزدیک به مراکز گردشگری بود
هتل به نسبت قیمت دارای خدمات و شرایط عالی بود.برخورد کارکنان هم بسیار خوب بود.از نظر تمیزی هم واقعا شرایط مناسبی داشت .پارکینگ طبقاتی روبروی هتل بود.نکته اصلی این محل این بود که علی رغم بقیه هتل های سایت که عکس اتاق ها بهتر از خود واقعی اتاق بودن،این هتل اتاقش دقیقا مثل عکس بود ،می تونید از رو عکس راحت تصمیم بگیرید.
هتل خیلی خیای خوب بود مورد رضایتم قرار گرفت .
کارکنان متوسط
همه چیز در جای خودش قرار داشت و بسیار عالی
بجز برخورد شایسته پرسنل همه امکانات در حد مسافر خانه
باسلام به این هتل با همسرم رفتیم و خیلی عالی بود قیمتش هم مناسب بود با هتل 5 ستاره هیچ فرقی نداشت
این هتل عالی عالی بود .
هتل بسارخوب بود هم تمیز و هم خوش برخورد بودن مدیریت وغذاهای عالی پیشنهاد میکنم به این هتل برید حتما
سرویس بهداشتی داخل اتاقهاکمی ضعیف است و باید بازسازی شود. صدای اتاقهای مجاور از داخل راهرو به گوش میرسد و باید بازنگری شود. رستوران کیفیت غذاخوب ولی قیمت بالابود. برخورد کارکنان خوب. فاقد پارکینگ در خود هتل و از پارکینگ طبقاتی روبرو استفاده میشود.
اتاق قدیمی بود و نیاز به بازسازی داشت به دلیل تعمیرات پارکینگ هم نداشت ،نسبت به قیمت مناسب
باسلام. یک شب در این هتل اقامت داشتیم. پارکینگ نداشت. از نظر نظافت اصلا خوب نبود و اتاق به شدت بوی نم میداد. کلا چندشمون می شد به هرچیزی دست بزنیم. سر صبحونه مسئولین آشپزخونه کلا غر میزدن که کارشون زیاده و کسی کمکشون نمیکنه. قاشق و چنگال ها بعضا کثیف بود و قاشق چای خوری یا مرباخوری هم نداشتن. در حدی بود که روز بعد سریعا جای دیگه ای پیدا کردیم و از اونجا رفتیم
هتل خوبی بود و کارکنان خوش برخوردی هم داشت
به شدت از نظر نظافت و این مسائل ضعیف. سرویس بهداشتی بوش کل اتاق رو گرفته وقتی ام که اعتراض میکنیم میگن این بهترین اتاق هستش!! از نظر سرویس بهداشتی و نظافت و برخورد خیلی نمره ضعیفی بهش میدم. غذا سفارش دادیم یک ساعت بعد آوردن بجای یک ربع! بعدم طلبکار هستن. اصلا غیر قابل باور هست این نوع رفتار. بعدم که غذا آوردن زنگ میزنیم میگیم قاشق چنگال نداره میگه داره! میگیم بابا نداره! با قسم باور کرده نداره برداشته آورده...! خیلی مشکلات داشت. منکه این هتل رو در حد مسافر خونه درجه چند هم ندیدم. راستی تصاویر اتاق ها خیلی شباهت کاملی به وضعیت الان اتاق نداره. فقط تصاویر لابی همین شکل هست و تر و تمیزه... منکه رایگان هم حاظر نیستم این هتل رو دیگه برم.
نقاط قوت:
اخلاق وبرخورد پرسنل فوق العاده خوب و مهربان بود ....
نقاط ضعف:
......
به شدت تمام بد و افتضاح بود هم وضعیت اتاق و بوی بد سرویس و هم برخورد بد پرسنل پذیرایی و مهمتر اینکه پذیرایی صبحانه بسیار ضعیفه یه روز قاشق نداشتم و روز بعد استکان که ما نتونستیم چای بنوشیم . این هتل به درد اقامت نمیخوره
تمیزی: خوب رفتار کارکنان: بسیار خوب صبحانه: عالی پارکینگ: ضعیف موقعیت مکانی: عالی پیشنهادها: ۱) دستگاه عابر بانک مستقر شود ۲) نمادهای شیراز در هتل مستقر شود ۳) واحد اطلاعات گردشگری در هتل دایر شود ۴) فروشگاه سوغات ها و نمادهای شیراز در هتل مستقر شود
راضی بودم و هستم چون باز هم میخوام اینجا رو رزرو کنم ممنونم از شما و تمام پرسنل خوب هتل ...من 4شب بودم همه چی عالی بود ممنون از تمام زحمتاهاتون 🌹🌹🌹
ما برا سه شب این هتل رو گرفتیم،واقعا تجربه بدی بود،از همون اول اتاق اشتباه و کثیفی در اختیارمون دادن که معلوم بود نظافت نشده ،روبالشتی ها کثیف،با شکایت ما یه اتاق تمیز دادن بهمون،بعد از یک روز دیدیم کسی برا نظافت نمی اید،وقتی گفتیم،گفتن شما باید از قبل بگین بیان نظافت،و سر هر مشکلی،،اولین جوابی که میشنیدیم،این بود که هتل دو سه تاره گرفتین،تو سایت زده پارکینگ داره،و من تلفنی هم زنگ زدم گفتن پارکینگ داریم،حالا که اتاق گرفتیم میگن،اگه جا باشه بتون پاذکینگ میدیم،خیابونشون هم پارک ممنوع،حمل با جرثقیله، در کل کیفیت اتاق ها پایین،سرویس ها قدیمی تنها نکته مثبتش صبحونش بود که بد نبود،
برای عید فطر یک شب را رزرو کردم ولی با توجه به موقعیت خوب هتل و رفتار کارکنان و صبحانه خوب و اتاقهای تقریبا تمیز و از همه مهمتر قیمت ایده آل آن دو شب دیگر تمدید کردم
من به همراه خانومم 25 و 26 خرداد 97 به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم. اولا نکات مثبت هتلو میگم خدمتتون بعد چیزای منفیش مثبتها: رفتار پرسنل از رسپشن تا رستوران و پرسنل خدمات که خیلی خودمونی و خونگرم بودن دوما نزدیکیش به ارگ کریم خان و بستنی فروشیهای معروفش و چهارراه زند و یه سری چیزای خوب دیگه و یه چندتا نکته منفی داشت که اونا هم مهم ترینش ساختمان تقریبا قدیمی هتل که شامل سرویس بهداشتی قدیمی و تقریبا غیر قابل تحمل بود
به شدت افتضاح بود تا حتی ی آب معدنی کوچیک هم که توی یخچال مندرس گذاشته بودند پولش رو لحظه خروج گرفتند رستوذان نداره مدیریت ضعیف امکانات در حد صفر 2 ستاره هم زیاد هست این باید از مرحله مسافرخونه شروع کنند
موقعیت مناسب در شهر شیراز، رفتار محترمانه و حرفه‎ای کارکنان، اتاق ما بازسازی شده بود و مرتب وشیک بود ولی همه اتاقها هنوز بازسازی نشده، صبحانه خوب با توجه به قیمت هتل در مجموع با این قیمت کاملا به صرفه و مناسب است. از منظر نظافت هم خوب بود.
همه چی خوب برخورد کارکنان عالی فقط کیفیت غذای رستورانش خب نیست
هتل در موقعیت بسیار خوب در حیابان زند قرار دارد پیاده تا شاه چراغ ۲۰ دقیقه و تا مجموعه زندیه کمتر از ۱۰ دقیقه فاصله داشت. با ماشین تا باغ ارم ، حافظیه و سعدیه کمتر از ۲۰ دقیقه زمان نیاز داشت و در کل دسترسی به محلهای دیدنی بسیار راحت بود برخورد پرسنل بسیار عالی بود امکانات هتل شامل پارکینگ بزرگ در طبقه زیرین هتل، اینترنت وای فای که متاسفانه به دلیل پایین بودن سرعت از اون استفاده نکردیم. تاکسی سرویس و رستوران هم در هتل موجود بود. صبحانه کره ، پنیر، حلواارده، تخم مرغ و... به صورت سلف سرویس بود تا اینجا مزیتهای این هتل رو ذکر کردیم اما معایبی هم داشت اتاقها بسیار کوچک بود در حدی که در یک اتاق با استاندارد یک تخته هتل دو ستاره سه تخت قرار داده بودند. چای و حتی آب جوش برخلاف سایر هتلها در این هتل رایگان نبود. حمام و دستشویی کوچک و بسیار قدیمیی داشت دستشویی شیر آب گرم نداشت و از سیفون آب چکه میکرد. تازه من این مشخصاتی که گفتم متعلق به بهترین اتاق هتل به گفته مسئول پذیرش بود. در کل من دفعه بعدی اگر خواستم به شیراز مراجعه کنم این هتل رو در اولویت قرار نخواهم داد.
رفتارحرفه ای خدمات فراتر از هزینه دریافتی قرار گرفتن در مرکز شهر و نزدیک مکانهای دیدنی ع لی رغم نظر دوستان هتل رستوران داشت. صبحانه هم شامل : تخم مرغ-املت-آش سبزی-آب میوه-شیر گرم-عسل-حلوا شکری-پنیر-کره-گوجه و خیار بود که به صورت سلف قابل استفاده بود. علی رغم اینکه در روزهای پیک و شلوغ در هتل بودیم ولی رفتار خوبشون قابل تحسین بود. تامسی های اینترنتی هم همیشه در تزدیکی هتل هستند. با پای پیاده سه دقیقه تا خانه شاپوری .ده دقیقه تا ارگ کریم خان. ده دقیقه تا مجموعه زندیه. بیست دقیقه تا شاهچراغ و حدود نیم ساعت با نارنجستان و خانه زینت الملک فاصله داره. سوغاتی فروشهای معروف هم سر کوچه و تو خیابان داریوش-توحید- وجود دارند. یادتون باشه اتاقهای طبقه سه موکت هستند و طبقه دو سرامیک 😉 ما عید 97 اونجا بودیم و میگفتند که قراره یه باز سازی اساسی صورت بگیره
در نوروز ۹۷ به مدت ۲ شب اقامت داشتم و بسیار از هتل راضی هستم صبحانه متنوع و عالی، برخورد پرسنل بی نظیر اتاقها کمی نیاز به بروز رسانی دارد ولی نسبت به قیمت خیلی خوب بود ولی نا گفته نماند در جزئیات کمی باید کار شود مثلا ساعت دیواری اتاقها بدون باطری بود توالت اتاق ما آبگرم نداشت و برخی از لوازم توالت مانند آینه و جای دستمال کاغذی نیاز به تعمیر دارد ولی در کل خیلی خوب بود و اقامت خوبی داشتیم و اگر دوباره قسمت شد که به شیراز سفر کنم حتما باز هم به همین هتل میروم.
افتضاح
راضی بودم و مشکلی نبود.صبحانه محدود بود اما نسبت قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
تمیزو پرسنل مودب وفعال
نقاط ضعف:
فقط سرویس بهداشتی خیلی کوچک و نامناسب بود
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب پذیرش و کلیه کارکنان از جمله کارکنان رستوران قیمت مناسب نزدیکی به مراکز تفریحی
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار بدی دارد با شیب بسیار تند و جای پارک تنگ
50درصد راضی بودیم و هتل دور از تصور بود و با سایت تفاوت داشت و هتل مثل مسافرخونه بود و صبحانه و سرویس و اتاق و تخت بد بود.
هتل با عکس های سایت تطابق نداشت و امکانات نسبت به مبلغ دریافتی خوب نبود کارکنان خوب برخورد بودند و فضای اتاق کم بود و کیفیت غذا پایین بود.
کیفیت هتل پایین ولی نسبت به قیمت خوب بود.
راضی بودیم و عکسای سایت با هتل مطابق بود.
خوب بود ولی کیفیت پایین بود و نسبت به قیمت مناسب نبود.
راضی بودم و مشکل خاصی نداشت و هتل رستوران نداشت .
عکس های سایت خیلی با هتل تفاوت داشت . موکت های اتاق و راهرو بسیار کثیف بود و کاشی های حمام بسیار قدیمی و شکسته بود .صبحانه فقط فقط تخم مرغ آبپز میدادند. سفره های رو میز صبحانه بسیار کثیف بود .سفره خانه توی لابی درش بسته بود و چیزی شبیه به انباری بود .پرده ها بسیار کثیف بود .پرسنل بسیار خوب بودند ولی امکانات افتضاح بود . ظهر که خوابیدیم سروصدای بیش از حد کارکنان بود و چندین بار هم تذکر دادیم.
خیلی خوب بود و انتظار درصد تخفیفات بیشتری دارم.
از سایت بسیار راضی ولی هتل نظافت خوبی نداشت و داخل اتاق سرویس فرنگی خراب بود و از سرویس بهداشتی راهرو استفاده میکردیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.