هتل پارامیدا شاهرود

شاهرود، خيابان تهران، بلوار دانشگاه، مقابل ترمينال، جنب اداره راه
3.3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل پارامیدا شاهرود
هتل ۴ ستاره پارمیدا شاهرود در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع شده است. این هتل بزرگترین و مجلل ترین هتل مسافرتی در شاهرود و در استان سمنان می باشد. پرواضح است که شاهرود یکی از دیدنی ترین شهرهای ایران و شهریست توریستی که میتوان از جاهای دیدنی آن به جنگل ابر و آرامگاه بایزید بسطامی و آرامگاه شاعر بزرگ خرقانی و امیریه و فرحزاد و آبشار مجن و هزاران جای دیدنی دیگر اشاره کرد.. لازم به ذکر است برای میهمانان خارجی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان به نرخ های اعلام شده اضافه می گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارامیدا
پارامیدا-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
تورگردان
355,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
355,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,100
تومان
4 مرداد
جمعه
355,100
تومان
5 مرداد
شنبه
355,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,100
تومان
11 مرداد
جمعه
355,100
تومان
12 مرداد
شنبه
355,100
تومان
هتل یار
356,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
11 مرداد
جمعه
356,000
تومان
12 مرداد
شنبه
356,000
تومان
ایران هتل آنلاین
356,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
11 مرداد
جمعه
356,000
تومان
12 مرداد
شنبه
356,000
تومان
اسنپ تریپ
356,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
11 مرداد
جمعه
356,000
تومان
12 مرداد
شنبه
356,000
تومان
علاءالدین
356,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
11 مرداد
جمعه
356,000
تومان
12 مرداد
شنبه
356,000
تومان
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
11 مرداد
جمعه
356,000
تومان
12 مرداد
شنبه
356,000
تومان
جاباما
372,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
4 مرداد
جمعه
372,000
تومان
5 مرداد
شنبه
372,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
372,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
372,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
372,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
11 مرداد
جمعه
372,000
تومان
12 مرداد
شنبه
372,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
تورگردان
457,700 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
457,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
457,700
تومان
4 مرداد
جمعه
457,700
تومان
5 مرداد
شنبه
457,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
457,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
457,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
457,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
457,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
457,700
تومان
11 مرداد
جمعه
457,700
تومان
12 مرداد
شنبه
457,700
تومان
ایران هتل آنلاین
459,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
12 مرداد
شنبه
459,000
تومان
علاءالدین
459,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
12 مرداد
شنبه
459,000
تومان
هتل یار
459,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
12 مرداد
شنبه
459,000
تومان
اسنپ تریپ
459,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
12 مرداد
شنبه
459,000
تومان
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
12 مرداد
شنبه
459,000
تومان
جاباما
475,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
11 مرداد
جمعه
475,000
تومان
12 مرداد
شنبه
475,000
تومان
پارامیدا-سوئیت VIP دوتخته 75متری
سوئیت VIP دوتخته 75متری
هتل یار
501,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
4 مرداد
جمعه
501,000
تومان
5 مرداد
شنبه
501,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
501,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
11 مرداد
جمعه
501,000
تومان
12 مرداد
شنبه
501,000
تومان
اسنپ تریپ
501,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
4 مرداد
جمعه
501,000
تومان
5 مرداد
شنبه
501,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
501,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
11 مرداد
جمعه
501,000
تومان
12 مرداد
شنبه
501,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
تورگردان
558,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
558,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
558,500
تومان
4 مرداد
جمعه
558,500
تومان
5 مرداد
شنبه
558,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
558,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
558,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
558,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
558,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
558,500
تومان
11 مرداد
جمعه
558,500
تومان
12 مرداد
شنبه
558,500
تومان
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
12 مرداد
شنبه
560,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
12 مرداد
شنبه
560,000
تومان
اسنپ تریپ
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
12 مرداد
شنبه
560,000
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
12 مرداد
شنبه
560,000
تومان
علاءالدین
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
12 مرداد
شنبه
560,000
تومان
جاباما
579,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
4 مرداد
جمعه
579,000
تومان
5 مرداد
شنبه
579,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
579,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
579,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
579,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
11 مرداد
جمعه
579,000
تومان
12 مرداد
شنبه
579,000
تومان
پارامیدا-سوئیت VIP سه تخته
سوئیت VIP سه تخته
اسنپ تریپ
588,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
4 مرداد
جمعه
588,000
تومان
5 مرداد
شنبه
588,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
588,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
588,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
588,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
11 مرداد
جمعه
588,000
تومان
12 مرداد
شنبه
588,000
تومان
پارامیدا-سوئیت VIP چهار تخته
سوئیت VIP چهار تخته
اسنپ تریپ
687,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
687,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
687,000
تومان
4 مرداد
جمعه
687,000
تومان
5 مرداد
شنبه
687,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
687,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
687,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
687,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
687,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
687,000
تومان
11 مرداد
جمعه
687,000
تومان
12 مرداد
شنبه
687,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
تورگردان
840,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
4 مرداد
جمعه
840,000
تومان
5 مرداد
شنبه
840,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
11 مرداد
جمعه
840,000
تومان
12 مرداد
شنبه
840,000
تومان
اسنپ تریپ
842,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
4 مرداد
جمعه
842,000
تومان
5 مرداد
شنبه
842,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
842,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
842,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
842,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
11 مرداد
جمعه
842,000
تومان
12 مرداد
شنبه
842,000
تومان
اقامت 24
842,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
4 مرداد
جمعه
842,000
تومان
5 مرداد
شنبه
842,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
842,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
842,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
842,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
11 مرداد
جمعه
842,000
تومان
12 مرداد
شنبه
842,000
تومان
هتل یار
842,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
4 مرداد
جمعه
842,000
تومان
5 مرداد
شنبه
842,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
842,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
842,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
842,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
11 مرداد
جمعه
842,000
تومان
12 مرداد
شنبه
842,000
تومان
ایران هتل آنلاین
842,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
4 مرداد
جمعه
842,000
تومان
5 مرداد
شنبه
842,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
842,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
842,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
842,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
11 مرداد
جمعه
842,000
تومان
12 مرداد
شنبه
842,000
تومان
جاباما
869,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
869,000
تومان
4 مرداد
جمعه
869,000
تومان
5 مرداد
شنبه
869,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
869,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
869,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
869,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
869,000
تومان
11 مرداد
جمعه
869,000
تومان
12 مرداد
شنبه
869,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
تورگردان
940,700 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
940,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
940,700
تومان
4 مرداد
جمعه
940,700
تومان
5 مرداد
شنبه
940,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
940,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
940,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
940,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
940,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
940,700
تومان
11 مرداد
جمعه
940,700
تومان
12 مرداد
شنبه
940,700
تومان
اقامت 24
943,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
4 مرداد
جمعه
943,000
تومان
5 مرداد
شنبه
943,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
943,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
943,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
943,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
11 مرداد
جمعه
943,000
تومان
12 مرداد
شنبه
943,000
تومان
ایران هتل آنلاین
943,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
4 مرداد
جمعه
943,000
تومان
5 مرداد
شنبه
943,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
943,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
943,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
943,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
11 مرداد
جمعه
943,000
تومان
12 مرداد
شنبه
943,000
تومان
اسنپ تریپ
943,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
4 مرداد
جمعه
943,000
تومان
5 مرداد
شنبه
943,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
943,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
943,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
943,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
11 مرداد
جمعه
943,000
تومان
12 مرداد
شنبه
943,000
تومان
هتل یار
943,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
4 مرداد
جمعه
943,000
تومان
5 مرداد
شنبه
943,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
943,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
943,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
943,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
11 مرداد
جمعه
943,000
تومان
12 مرداد
شنبه
943,000
تومان
جاباما
973,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
4 مرداد
جمعه
973,000
تومان
5 مرداد
شنبه
973,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
11 مرداد
جمعه
973,000
تومان
12 مرداد
شنبه
973,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه هفت نفره
آپارتمان دو خوابه هفت نفره
تورگردان
1,046,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,046,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,046,100
تومان
4 مرداد
جمعه
1,046,100
تومان
5 مرداد
شنبه
1,046,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,046,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,046,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,046,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,046,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,046,100
تومان
11 مرداد
جمعه