هتل آزادی شهرکرد

شهرکرد، بلوار فارابی، هتل پارسیان آزادی
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
معرفی هتل آزادی شهرکرد
هتل ۳ ستاره پارسیان آزادی شهركرد بر بلندای تپه ای مشرف بر شهر قرار دارد که در سال ۱۳۷۴ به نام هتل انقلاب ساخته شد، كه بعدها تغییر نام یافت و هتل آزادی نام‏گذاری شد. این هتل از واحدهای تابعه شركت هتل ‏های پارسیان و وابسته به سازمان سیاحتی و مراكز تفریحی بنیاد مستضعفان می‌باشد. شهر کرد دارای طبیعتی زیبا و منحصر بفرد است و هتل آزادی، با فراهم نمودن محیطی دلپذیر برای اقامت لذت استفاده از این طبیعت زیبا را دو چندان می کند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آزادی
آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
289,000
تومان
5 مرداد
شنبه
289,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
289,000
تومان
ایران مارکوپولو
292,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
292,000
تومان
5 مرداد
شنبه
292,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
292,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
292,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
292,000
تومان
تورگردان
298,200 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
298,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
298,200
تومان
5 مرداد
شنبه
298,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
298,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
298,200
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
329,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
علاءالدین
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
تورگردان
343,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
343,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
343,000
تومان
5 مرداد
شنبه
343,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
343,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
343,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
343,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
343,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
جاباما
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
اسنپ تریپ
358,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
358,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
358,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
آزادی-دو تخته صبحانه (بدون منو)
دو تخته صبحانه (بدون منو)
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
آزادی-دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
ایران مارکوپولو
459,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
علاءالدین
465,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
465,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
465,000
تومان
5 مرداد
شنبه
465,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
465,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
465,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
465,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
465,000
تومان
آزادی-سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
570,000
تومان
5 مرداد
شنبه
570,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
570,000
تومان
علاءالدین
575,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
575,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
575,000
تومان
5 مرداد
شنبه
575,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
575,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
575,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
575,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
575,000
تومان
تورگردان
603,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
603,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
603,400
تومان
5 مرداد
شنبه
603,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
603,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
603,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
603,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
603,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
603,400
تومان
اقامت 24
607,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
4 مرداد
جمعه
607,000
تومان
5 مرداد
شنبه
607,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
607,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
607,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
607,000
تومان
ایران هتل آنلاین
607,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
4 مرداد
جمعه
607,000
تومان
5 مرداد
شنبه
607,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
607,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
607,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
11 مرداد
جمعه
607,000
تومان
اسنپ تریپ
631,280 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
631,280
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
631,280
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
4 مرداد
جمعه
607,000
تومان
5 مرداد
شنبه
607,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
607,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
607,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
607,000
تومان
آزادی-سوئیت دو نفره ویژه
سوئیت دو نفره ویژه
ایران مارکوپولو
665,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
665,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
665,000
تومان
5 مرداد
شنبه
665,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
665,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
665,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
665,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
665,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
665,000
تومان
تورگردان
699,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
699,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
699,800
تومان
5 مرداد
شنبه
699,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
699,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
699,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
699,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
699,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
699,800
تومان
جاباما
704,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
4 مرداد
جمعه
704,000
تومان
5 مرداد
شنبه
704,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
704,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
704,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
11 مرداد
جمعه
704,000
تومان
ایران هتل آنلاین
704,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
4 مرداد
جمعه
704,000
تومان
5 مرداد
شنبه
704,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
704,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
704,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
11 مرداد
جمعه
704,000
تومان
اقامت 24
704,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
4 مرداد
جمعه
704,000
تومان
5 مرداد
شنبه
704,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
704,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
704,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
704,000
تومان
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
4 مرداد
جمعه
704,000
تومان
5 مرداد
شنبه
704,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
704,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
704,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
11 مرداد
جمعه
704,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
704,000
تومان
4 مرداد
جمعه
704,000
تومان
5 مرداد
شنبه
704,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
704,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
704,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
704,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
704,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
704,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی شهرکرد

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه

نظرات کاربران برای هتل آزادی شهرکرد

(36 نظر)
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش گرها خوب نبوده
با سلام ، موقعییت جغرافیایی بسیار عالی ،امکانات وسرویس هتل در حد هتل سه ستاره هست نه چهار ستاره و سرویس اتاقها و سرویس بهداشتی کاملا کهنه وقدیمی .
عالی...
هتلی خوب در شهری زیبا با مردمی دلپذیر ،گرم ، مودب و مهمان نواز...
برخورد خوب ولی از نظر حرفه ای بودن متوسط ...
هتل خوب با محوطه زیبا...
سلام .روی هم رفته اقامت خوبی بود . و اگر دوباره قصد سفر به شهرکرد را داشته باشم باز هم از این هتل استفاده میکنم.
سرويس دهي ضعيف نظافت روزانه و شارژ اتاق طي دو روز نبود....
خوب...
من سال 93 به این هتل رفتم و باز هم خواهم رفت هتل بسیار عالی است . صبحانه عالی لاکچری با نان داغ محلی که هنوز مزه اش زیر زبانم است و فروشگاهی که ما تعداد زیادی صنایع دستی ازشون خرید کردیم و البته مدیریت عالی جناب میرزایی که نمی دونم هنوز هستند یا نه ولی الان که دوباره گذرم به شهرکرد افتاده حتما یک شب مهمانشان خواهم بود.
هتل صبحانه نسبتا خوبی داره و نان داغ تازه محلی که توسط نانوایی هتل پخت میشه به یاد ماندنی خواهد بود. سالن رستوران و بوفه صبحانه پنجره های بزرگ و زیبایی داره که فضای روشن و آرامی رو درست کرده، هتل در بلند ترین نقطه شهر قرار دارد. فضای سبز مناسبی جهت پیاده روی و گشت داره،نرخ های هتل معمولا مناسب بوده و در کل هتل به استانداردهای 4 ستاره بودن اش عمل کردهدستشویی و حمام به نظر من نیاز به بازسازی و نوسازی داره.
خوش برخورد...
خوش برخورد...
کارکنان خوب نظافت داخل حمام وسرویس داخل اتاق ضعیف ...
کارکنان خوب نظافت داخل حمام وسرویس داخل اتاق ضعیف ...
اتاق اماده نبود، محل هتل یه جای پرت و دلگیر بود، صبحانه افتضاح، روم سرویس افتضاح...
اتاق اماده نبود، محل هتل یه جای پرت و دلگیر بود، صبحانه افتضاح، روم سرویس افتضاح...
مناسب بوده و نحوه برخورد کارکنان خوب ارزیابی گردید ....
مناسب بوده و نحوه برخورد کارکنان خوب ارزیابی گردید ....
اتاقها زیاد تمیز نبود و معلوم بود رسیدگی زیادی به وضعیت اتاقها و نگه داری اونها نمیشه ولی کیفیت غذای هتل خوب بود و رفتار کارکنانش هم خوب...
فضای بزرگ و‌محوطه بیرونی مناسب هتل برای قدم زدن شاید تنها ویژگی این هتل باشد. برخورد پذیرش ضعیف و مدیریت ناکارآمد مشهود بود. در مدت دو روز اقامت هر روز صبح ساعت ۶ زنگ بیدارباش اتاق به صدا در می‌آمد که بعدا متوجه شدیم از مسافر قبلی داخل سیستم مانده بوده است. ساعت ۲ بعدازظهر زمان استراحت از کافی شاپ زنگ زدند و گفتند که ما قهوه و چای داریم! در مجموع از امکانات و‌ظرفیت های هتل استفاده بهینه نمی‌شود و سرویس هتل حداکثر در حد ۳ ستاره معمولی است.
از نظر محل قرارگیری هتل، دسترسی و فضای سبز بیرون هتل، خوب و برخورد کارکنان مودبانه بود، ولی از لحاظ تسهیلات در حد هتل چهار ستاره نیست. فضای رستوران و محل سرو شام و کیفیت صبحانه بسیار خوب بود. بعضی شیرآلات نیاز به تعمیر داشت، بعضی از حوله ها مستهلک شده و نیاز به تعویض داشت. سرویس دهی کافی شاپ با تاخیر، کیفیت نوشیدنیهای آن خوب و قیمتها نسبتا گران بود. ضمنا توصیه می کنم به فروشگاه صنایع دستی مستقر در هتل حتما سر بزنید....
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
هتلی تمیز و مرتب با پرسنلی مهربان و حرفه ای :-)...
دید هتل خیلی خوب بود و منظره زیبایی داشت البته اتاق های رو به شهر، برخورد کنان مؤدبانه و خوب بود. اما خب متأسفانه اگر چیزی احتیاج داشتی حتما باید با ماشین به یک سوپر می رفتی، صبحانه خوب بود اما ما از رستوران برای نهار و شام استفاده نکردیم. شیرآلات اتاق ها نیاز به تعویض دارند، ما اتاق دو نفره گرفتیم برای سه نفر که خب اتاق خیلی کوچک بود و یکی از تخت ها خیلی صدا داشت....
انصافا در این هتل تلاش شده که امکانات مناسبی منظور شود و برخورد پرسنل عالی و واقعا در شان ایرانی بود . من از سویت دوخوابه استفاده کردم و نظافت اتاق عالی بود که اولین بار است که از پتوی هتل استفاده کردم . یکی از مشکلات نداشتن دستشوی ایرانی بود و قیمت هم یک مقدار بالا بود .صبحانه بسیار متنوع بود اما کافی شاپ کامل نبود...
خوب بود متوسط رو به بالا بود در کل نمیشه گفت ازش راضی نبودیم چون خیلی بد نبود واقعا.مرسی از پرس و جو تون
همه چیز اوکی بود . یه اتاق به ما دادن اون هم خوب نبود اصلا. دلیلشون هم این بود که شرکت ساعت 1 شب باهاشون تماس گرفته و اتاقی نداشتن البته بعد از اینکه اتاقو عوض کردن خوب شد همه چیز
تا جایی که یادمه خوب بود موردی نداره هتلش در کا هتل خفنیه! به هر حال خوب بود دیگه همه مورداش عالی و منظم بود
خیلی خوب بود متشکریم از شرکتتون که این خدمتو به ما کردن واقعا ممنونیم همه چیز عالی بود و از همه چیز هم راضی بودیم
همه چیز عالی و دقیق و به موقع بود واقعا متشکرم ارادت داریم خدمتتون
خوب بود کلا اما نسبت به هتل های شهر های دیگه که 4 ستاره ان خیلی بی کلاس بود اصلا به هتل 4 ستاره نمی خورد اما خب بقیه ی موارد خوب بود مشکلی نداشت
همه چیز خوب بود در حد انتظار بود فقط یه مقدار گرون بود نسبت به قیمتی که داشت.وگرنه بقیه ی موارد خوب و مناسب بود
بسیار تمیز و مرتب بود. ما برای گردش رفته بودیم و مناطق تفریحی نزدیک بود. من واقعا لذت بردم
ما طبیعت گرد هستیم و سفرهای زیادی رفته ام ولی این هتل رو هر بار از شهر کرد عبور کنم یا اقامت داشته باشم انتخاب میکنم. هم به دلیل آب و هوای منطقه ای که قرار گرفته هم به خاطر خود هتل که خیلی مناسبه.
نقاط قوت:
باسلام اين هتل از نظر بر خورد پرسنل خوب مى باشد
نقاط ضعف:
واى آن بسيارضعيف است انتظار ما از اتاق ها بيشتراز آن بود انتظار تميزى بيشترى داشتيم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.