هتل آزادی شهرکرد

شهرکرد، بلوار فارابی، هتل پارسیان آزادی
3.6
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
معرفی هتل آزادی شهرکرد
هتل ۳ ستاره پارسیان آزادی شهركرد بر بلندای تپه ای مشرف بر شهر قرار دارد که در سال ۱۳۷۴ به نام هتل انقلاب ساخته شد، كه بعدها تغییر نام یافت و هتل آزادی نام‏گذاری شد. این هتل از واحدهای تابعه شركت هتل ‏های پارسیان و وابسته به سازمان سیاحتی و مراكز تفریحی بنیاد مستضعفان می‌باشد. شهر کرد دارای طبیعتی زیبا و منحصر بفرد است و هتل آزادی، با فراهم نمودن محیطی دلپذیر برای اقامت لذت استفاده از این طبیعت زیبا را دو چندان می کند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آزادی
آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
289,000
تومان
30 شهریور
شنبه
293,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
293,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
293,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
293,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
293,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
293,000
تومان
5 مهر
جمعه
293,000
تومان
6 مهر
شنبه
293,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
293,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
293,000
تومان
ایران مارکوپولو
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
290,000
تومان
30 شهریور
شنبه
265,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
5 مهر
جمعه
265,000
تومان
6 مهر
شنبه
265,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
ای‌گردش
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
295,000
تومان
30 شهریور
شنبه
295,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
295,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
300,000
تومان
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
رهی نو
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
300,000
تومان
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
300,000
تومان
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
300,000
تومان
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
جا اینجاس
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
300,000
تومان
30 شهریور
شنبه
300,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
319,000
تومان
30 شهریور
شنبه
305,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
5 مهر
جمعه
305,000
تومان
6 مهر
شنبه
305,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
علاءالدین
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
335,000
تومان
30 شهریور
شنبه
325,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
325,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
5 مهر
جمعه
325,000
تومان
6 مهر
شنبه
325,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
301,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
301,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
301,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
301,000
تومان
5 مهر
جمعه
301,000
تومان
6 مهر
شنبه
301,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
301,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
رهی نو
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
301,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
301,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
301,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
301,000
تومان
5 مهر
جمعه
301,000
تومان
6 مهر
شنبه
301,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
301,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
اسنپ تریپ
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
5 مهر
جمعه
302,000
تومان
6 مهر
شنبه
302,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
5 مهر
جمعه
302,000
تومان
6 مهر
شنبه
302,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
جا اینجاس
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
5 مهر
جمعه
302,000
تومان
6 مهر
شنبه
302,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
5 مهر
جمعه
302,000
تومان
6 مهر
شنبه
302,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
آزادی-سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
569,000
تومان
30 شهریور
شنبه
505,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
505,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
505,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
505,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
505,000
تومان
5 مهر
جمعه
505,000
تومان
6 مهر
شنبه
505,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
505,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
505,000
تومان
علاءالدین
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
575,000
تومان
30 شهریور
شنبه
525,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
525,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
5 مهر
جمعه
525,000
تومان
6 مهر
شنبه
525,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
600,000
تومان
30 شهریور
شنبه
600,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
607,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
607,000
تومان
30 شهریور
شنبه
531,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
531,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
531,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
531,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
531,000
تومان
5 مهر
جمعه
531,000
تومان
6 مهر
شنبه
531,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
531,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
ایران هتل آنلاین
607,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
607,000
تومان
30 شهریور
شنبه
531,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
531,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
531,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
531,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
531,000
تومان
5 مهر
جمعه
531,000
تومان
6 مهر
شنبه
531,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
531,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
رهی نو
607,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
607,000
تومان
30 شهریور
شنبه
506,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
506,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
506,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
506,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
506,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
506,000
تومان
5 مهر
جمعه
506,000
تومان
6 مهر
شنبه
506,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
506,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
506,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
531,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
531,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
531,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
531,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
531,000
تومان
5 مهر
جمعه
531,000
تومان
6 مهر
شنبه
531,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
531,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
آزادی-سوئیت دو نفره ویژه
سوئیت دو نفره ویژه
ایران مارکوپولو
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
640,000
تومان
30 شهریور
شنبه
589,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
589,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
589,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
589,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
589,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
5 مهر
جمعه
589,000
تومان
6 مهر
شنبه
589,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
589,000
تومان
علاءالدین
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
665,000
تومان
30 شهریور
شنبه
599,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
599,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
599,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
599,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
599,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
599,000
تومان
5 مهر
جمعه
599,000
تومان
6 مهر
شنبه
599,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
599,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
599,000
تومان
جا اینجاس
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
702,000
تومان
30 شهریور
شنبه
702,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
702,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
616,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
616,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
616,000
تومان
5 مهر
جمعه
616,000
تومان
6 مهر
شنبه
616,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
616,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
اقامت 24
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
704,000
تومان
30 شهریور
شنبه
582,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
582,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
582,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
582,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
582,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
582,000
تومان
5 مهر
جمعه
582,000
تومان
6 مهر
شنبه
582,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
582,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
582,000
تومان
اسنپ تریپ
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
704,000
تومان
30 شهریور
شنبه
616,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
616,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
616,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
616,000
تومان
5 مهر
جمعه
616,000
تومان
6 مهر
شنبه
616,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
616,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
ایران هتل آنلاین
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
704,000
تومان
30 شهریور
شنبه
616,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
616,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
616,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
616,000
تومان
5 مهر
جمعه
616,000
تومان
6 مهر
شنبه
616,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
616,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
616,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
616,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
616,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
616,000
تومان
5 مهر
جمعه
616,000
تومان
6 مهر
شنبه
616,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
616,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
616,000
تومان
آزادی-دو تخته صبحانه (بدون منو)
دو تخته صبحانه (بدون منو)
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
5 مهر
جمعه
302,000
تومان
6 مهر
شنبه
302,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
340,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
345,000
تومان
30 شهریور
شنبه
301,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
301,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
301,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
301,000
تومان
5 مهر
جمعه
301,000
تومان
6 مهر
شنبه
301,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
301,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
آزادی-دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
ایران مارکوپولو
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
459,000
تومان
30 شهریور
شنبه
395,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
395,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
5 مهر
جمعه
395,000
تومان
6 مهر
شنبه
395,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
465,000
تومان
30 شهریور
شنبه
425,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
425,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
5 مهر
جمعه
425,000
تومان
6 مهر
شنبه
425,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
جا اینجاس
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
605,000
تومان
30 شهریور
شنبه
605,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
605,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
531,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
531,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
531,000
تومان
5 مهر
جمعه
531,000
تومان
6 مهر
شنبه
531,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
531,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
531,000
تومان
آزادی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
607,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
607,000
تومان
30 شهریور
شنبه
506,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
506,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
506,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
506,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
506,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
506,000
تومان
5 مهر
جمعه
506,000
تومان
6 مهر
شنبه
506,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
506,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
506,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی شهرکرد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
رستوران فضای باز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
فروشگاه
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
سالن همايش
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
پينگ پنگ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
Business Center

نظرات کاربران برای هتل آزادی شهرکرد

(37 نظر)
نظافت هتل و اتاقها بسیار خوب، کارکنان بسیار فهیم و مودب، محوطه هتل بسیار زیبا، اتاقها بسیار مناسب و جادار بخصوص برای خانواده ها و بچه ها، صبحانه خوب با نان داغ که همان جا پخت میشد، پارکینگ در محوطه هتل، قیمت بسیار مناسب...
سیستم سرمایشی هتل ضعیف است. و با توجه به این که یکی از مهمترین اهدافم در این سفر پناه بردن از هوای گرم تابستان به هوای خنک شهرکرد بود این مساله برایم خیلی اهمیت داشت. وقتی هم که موضوع را اعلام کردم با بی تفاوتی فقط اظهار کردند که پنجره رو باز بگذارید هوای اطاق خنک می شود. که نتیجه اش این شد که همان یک شبی هم که در این هتل ماندم کاملا اطاق گرمی داشتم. ولی از جهت تمیزی اطاق و غذا و محوطه بیرونی هتل خوبی است....
هتل معمولي ...