هتل جهانگردی شهرکرد

شهرکرد، خیابان شریعتی، روبروی شهرداری
3
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی شهرکرد

فاصلۀ هتل جهانگردی شهرکرد تا سقاخانه ارباب میرزا و مسجد اکباتان و امامزاده دو معصوم ۱ کیلومتر٬ تا چشمه مولا و پلهای دوپلان و آبشار دره عشق ۳۵ کیلومتر٬ تا آبشار کوهرنگ ۹۰ کیلومتر٬ تا تالاب چغاخور ۴۰ کیلومتر٬تاحاشیه زاینده۹۵ کیلومتر٬ تاپل زمانخان ۲۰ کیلومتر تا کارون چهار ۱۰۰ کیلومتر می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی شهرکرد
جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
169,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
169,000
تومان
4 بهمن
جمعه
169,000
تومان
5 بهمن
شنبه
169,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
169,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
169,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
169,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
169,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
169,000
تومان
11 بهمن
جمعه
169,000
تومان
12 بهمن
شنبه
169,000
تومان
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
195,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
4 بهمن
جمعه
195,000
تومان
5 بهمن
شنبه
195,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
195,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
195,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
11 بهمن
جمعه
195,000
تومان
12 بهمن
شنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
4 بهمن
جمعه
205,000
تومان
5 بهمن
شنبه
205,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
205,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
205,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
205,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
11 بهمن
جمعه
205,000
تومان
12 بهمن
شنبه
205,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
4 بهمن
جمعه
205,000
تومان
5 بهمن
شنبه
205,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
205,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
205,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
205,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
11 بهمن
جمعه
205,000
تومان
12 بهمن
شنبه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
183,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
183,000
تومان
4 بهمن
جمعه
183,000
تومان
5 بهمن
شنبه
183,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
183,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
183,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
183,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
183,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
183,000
تومان
11 بهمن
جمعه
183,000
تومان
12 بهمن
شنبه
183,000
تومان
ایران مارکوپولو
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
212,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
212,000
تومان
4 بهمن
جمعه
212,000
تومان
5 بهمن
شنبه
212,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
212,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
212,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
212,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
212,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
212,000
تومان
11 بهمن
جمعه
212,000
تومان
12 بهمن
شنبه
212,000
تومان
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
جمعه
220,000
تومان
12 بهمن
شنبه
220,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
جمعه
220,000
تومان
12 بهمن
شنبه
220,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
جمعه
220,000
تومان
12 بهمن
شنبه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
192,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
192,000
تومان
4 بهمن
جمعه
192,000
تومان
5 بهمن
شنبه
192,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
192,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
192,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
192,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
192,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
192,000
تومان
11 بهمن
جمعه
192,000
تومان
12 بهمن
شنبه
192,000
تومان
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
4 بهمن
جمعه
225,000
تومان
5 بهمن
شنبه
225,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
11 بهمن
جمعه
225,000
تومان
12 بهمن
شنبه
225,000
تومان
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
4 بهمن
جمعه
230,000
تومان
5 بهمن
شنبه
230,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
11 بهمن
جمعه
230,000
تومان
12 بهمن
شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
232,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
232,000
تومان
4 بهمن
جمعه
232,000
تومان
5 بهمن
شنبه
232,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
232,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
232,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
232,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
232,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
232,000
تومان
11 بهمن
جمعه
232,000
تومان
12 بهمن
شنبه
232,000
تومان
ایران هتل آنلاین
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
232,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
232,000
تومان
4 بهمن
جمعه
232,000
تومان
5 بهمن
شنبه
232,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
232,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
232,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
232,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
232,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
232,000
تومان
11 بهمن
جمعه
232,000
تومان
12 بهمن
شنبه
232,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی شهرکرد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
تاکسی سرویس
باغچه
نیمکت عمومی

آدرس هتل جهانگردی شهرکرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی شهرکرد

(16 نظر)
نقاط قوت:
از لحاظ نظافت و امکانات و .... خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود فقط
همه چی خوب بود فقط کاش به تمیزی اتاقها کمی اهمیت میدادن
باسلام سفر ما خانوادگی بود امکانات هتل خوب بود وکارکنان نیز برخورد خوبی داشتند
اگه تجربه اقامت در سایر هتل های جهانگردی دارین نباید این هتل رو با اونا مقایسه کنید و به نسبت ضعیفتره و اصلا ارزش خرید متناسب با ستاره ها و برند جهانگردی نیست.البته که برخورد کارکنان و موقعیت مکانی و خدمات و آرامش خوبی داره. قسمت غذا خوری فوق العاده زیبا و دلنشینه. اما کولر یکسره روشنه و پنجرها توری نداره اتاق من بوی سیگار میداد و بوی سرویس بهداشتی داخل اتاق آزار دهنده بود.
هتل آرامی است و دکوراسیون داخلی قشنگی دارد. رفتار پرسنل خوب بود. اگرچه هتل فقط یک طبقه است ولی نداشتن آسانسور و این که کسی برای کمک برای بالابردن وسایل نیست از نقطه ضعف های هتل بود.
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
ضعف در کیفیت صبحانه
صبحانه هتل ضعیف بود. در سرویس بهداشتی مسواک و خمیر دندان نبود. پنجره های اتاق رابه خاطر نبود توری نمیشد باز کرد و مرتب کولر روشن بود که هوای نامطبوعی به اتاق میداد. اما مهمترین اشکال این بود که یکی از کارکنان هتل مدام تقاضای انعام داشت. به نطر من با این قیمت کیفیت ارایه خدمات پایین بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
حمام مشکل داشت شیر اب چکه میکرد نظافت و خدماتشون خوب نبود و چون دولتیه به مهمان اهمیت نمیدن اصلا
یک هتل با آرامش خاص
با سلام. با توجه به بارندگی‌های شدید در زمان رزرو هتل جهانگردی اینجانب موفق به رسیدن به شهرکرد نشدم (عدم تردد توسط پلیس راه) و هیچ هزینه ای با توجه به شرایط خاص جوی از طرف هتل عودت نگردید.
هتل در حد خودش و در این شهر خوب بود و فکر میکنم تو این شهر هتل بهتری نباشه
قدیمی، بنظر من یه هتل آپارتمان تمیز ارزشش بیشتره
خوب
نقاط قوت:
دسترسی خوب محیط آرام
نقاط ضعف:
قفل درب اتاقها اصلا خوب نبود
برخورد مدیر و کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود و هتل از موقعیت خوبی در شهر برخوردار بود .پنجره ها فاقد توری می باشد کولر اتاقها مشترک هستند
نقاط قوت:
فروشگاه اوازم محلی محیط خوب
نقاط ضعف:
نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.