هتل دیبا شهرکرد

شهرکرد، بلوار معلم، روبروی پارک لاله
2.9
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل دیبا شهرکرد
هتل ديبا با راه اندازي رستوران ديبا (رستوران گلهاي سابق) از سال ۱۳۸۰ شروع به كار كرده و با منويي كامل به مدت ۱۱ سال در خدمت مسافران عزيز بوده است. عدم وجود اقامتگاه هاي مناسب و ارزان قيمت در سطح شهر باعث شد تا فكر تاسيس مجموعه اقامتي در سال ۱۳۹۰ ايجاد شود و پس از تغييرات اساسي در ساختمان و با امکاناتی از جمله سنتي سرا، هتل، رستوران در آغاز سال ۱۳۹۱ موفق به تجهيز و راه اندازي یک هتل کامل گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دیبا
دیبا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جا اینجاس
129,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
129,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
129,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
129,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
129,000
تومان
8 شهریور
جمعه
129,000
تومان
9 شهریور
شنبه
129,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
129,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
129,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
129,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
129,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
129,000
تومان
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
تورگردان
138,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
138,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,500
تومان
8 شهریور
جمعه
138,500
تومان
9 شهریور
شنبه
138,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
138,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
138,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
138,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
138,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
138,500
تومان
دیبا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جا اینجاس
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
تورگردان
186,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
186,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,400
تومان
8 شهریور
جمعه
186,400
تومان
9 شهریور
شنبه
186,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
186,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
186,400
تومان
دیبا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
تورگردان
186,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
186,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,400
تومان
8 شهریور
جمعه
186,400
تومان
9 شهریور
شنبه
186,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
186,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
186,400
تومان
دیبا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
تورگردان
210,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
210,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,400
تومان
8 شهریور
جمعه
210,400
تومان
9 شهریور
شنبه
210,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
210,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
210,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
210,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
210,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
210,400
تومان
دیبا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
8 شهریور
جمعه
250,000
تومان
9 شهریور
شنبه
250,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
تورگردان
307,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
307,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
307,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
307,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
307,500
تومان
8 شهریور
جمعه
307,500
تومان
9 شهریور
شنبه
307,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
307,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
307,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
307,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
307,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
307,500
تومان

امکانات اتاق های هتل دیبا شهرکرد

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل دیبا شهرکرد

(10 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق هوای مطبوع اتاق کولر گازی خوب و مناسب
نقاط ضعف:
خالی بودن یخچال نبود حوله در اتاق عدم امکان پذیرایی ناهار و شام در اتاق
نقاط قوت:
فوق العاده معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه بود تا هتل ، جز تخت داخل اتاق هیچی نبود حتی پنجره هم نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی مسئول هتل وجود رستوران با غذای خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود که البته با توجه به تعداد کم مهمان ها صرفه اقتصادی نداشت
تمیزی و امکانات فراتر از قیمتبرخورد بی نظیر کارکنان هیچ مورد منفی مشاهده نشد.
قیمت مناسب و برخورد دوستانه پرسنل و قیمت مناسب کافی شاپ و صبحانه محدود و معقولنداشتن توالت فرنگی و نیاز دستشوئی به نظافت بیشتر
با سلام با توجه به اینکه بنده هرماه به شهرکرد برای کار میام رفتار پرسنل عالی هست و همیشه بسیار خون گرم برخورد میکنند کافه دیانا تازه افتتاح شده که فکر خوبی هست از لحاظ ارامش و امنیت مطلبوب هست و از نظر نظافت خوب هست سیستم سرمایش عالی و سرویس دهی مثل همیشه خوب
برخورد پرسنل و ارامش و امنیت عالی تمیزی و سرویس دهی خوب من هر ماه شهرکرد نیام همین هتل رو انتخاب میکنن
نقاط قوت:
دسترسی اسان به مرکز شهر تمیز بودن هتل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
عدم دستشویی فرنگی
رفتار مناسب کارکناننظم و آسایش قیمت مناسب نداشتن پنجره اتاقها داشتن تنها یک اتاق دارای سرویس فرنگی
نقاط قوت:
تمیزی هتل ............بر خورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ ....هرچند جای پارک زیادبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.