هتل آپارتمان دامون شهرکرد

شهرکرد، خيابان دوازهم محرم شمالی، ميدان بسيج
2.8
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان دامون شهرکرد
هتل آپارتمان دامون شهرکرد واقع در مرکز شهر در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردید و جهت ارتقاء کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۲ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل در ۶ طبقه بنا و دارای ۳۲ باب واحد اقامتی می‌باشد. بدلیل نزدیکی این مجموعه به مرکز شهر میهمانان دسترسی آسانی به مراکز دولتی و دانشگاه‌ها‌ خواهند داشت. هتل دامون اقامت خوشی را برای مسافران گرامی آرزومند است.. لازم به ذکر است سیستم سرمایشی اتاق‌ها پنکه، سوئیت‌ها کولر و سیستم گرمایشی اتاق‌ها رادیاتور و سوئیت‌ها بخاری می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان دامون
دامون-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
126,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
126,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
126,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
126,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
10 خرداد
جمعه
126,000
تومان
11 خرداد
شنبه
126,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
126,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
126,000
تومان
علاءالدین
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
130,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
130,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
130,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
130,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
10 خرداد
جمعه
130,000
تومان
11 خرداد
شنبه
130,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
130,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
130,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
130,000
تومان
جاباما
138,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
138,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
138,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
138,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
138,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
10 خرداد
جمعه
138,000
تومان
11 خرداد
شنبه
138,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
138,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
138,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
138,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-اتاق یک تخته (فاقدپنجره)
اتاق یک تخته (فاقدپنجره)
ایران هتل آنلاین
126,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
126,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
126,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
126,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
10 خرداد
جمعه
126,000
تومان
11 خرداد
شنبه
126,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
126,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
126,000
تومان
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
126,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
126,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
126,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
10 خرداد
جمعه
126,000
تومان
11 خرداد
شنبه
126,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
126,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
138,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
138,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
138,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
138,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
138,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
10 خرداد
جمعه
138,000
تومان
11 خرداد
شنبه
138,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
138,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
138,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-اتاق دوتخته توئین (فاقدپنجره)
اتاق دوتخته توئین (فاقدپنجره)
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
167,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
10 خرداد
جمعه
167,000
تومان
11 خرداد
شنبه
167,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
167,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
10 خرداد
جمعه
167,000
تومان
11 خرداد
شنبه
167,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-اتاق دوتخته دبل (فاقدپنجره)
اتاق دوتخته دبل (فاقدپنجره)
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
167,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
10 خرداد
جمعه
167,000
تومان
11 خرداد
شنبه
167,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
167,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
10 خرداد
جمعه
167,000
تومان
11 خرداد
شنبه
167,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
185,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
185,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
195,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
195,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
10 خرداد
جمعه
195,000
تومان
11 خرداد
شنبه
195,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
دامون-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
195,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
10 خرداد
جمعه
195,000
تومان
11 خرداد
شنبه
195,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
علاءالدین
195,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
195,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
10 خرداد
جمعه
195,000
تومان
11 خرداد
شنبه
195,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
دامون-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران مارکوپولو
267,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
267,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
267,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
10 خرداد
جمعه
267,000
تومان
11 خرداد
شنبه
267,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
267,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
275,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
10 خرداد
جمعه
275,000
تومان
11 خرداد
شنبه
275,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
280,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
10 خرداد
جمعه
280,000
تومان
11 خرداد
شنبه
280,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
هتل یار
282,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
282,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-سوئیت سه نفره (فاقدپنجره)
سوئیت سه نفره (فاقدپنجره)
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
340,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
10 خرداد
جمعه
340,000
تومان
11 خرداد
شنبه
340,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
دامون-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
319,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
10 خرداد
جمعه
319,000
تومان
11 خرداد
شنبه
319,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
323,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
10 خرداد
جمعه
325,000
تومان
11 خرداد
شنبه
325,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
341,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
341,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
341,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
341,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
341,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
341,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
341,000
تومان
10 خرداد
جمعه
341,000
تومان
11 خرداد
شنبه
341,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
341,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
341,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
341,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
345,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
10 خرداد
جمعه
345,000
تومان
11 خرداد
شنبه
345,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دامون-سوئیت چهارنفره (فاقدپنجره)
سوئیت چهارنفره (فاقدپنجره)
ایران هتل آنلاین
341,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
341,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
341,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
341,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
341,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
341,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
341,000
تومان
10 خرداد
جمعه
341,000
تومان
11 خرداد
شنبه
341,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
341,000
تومان
دامون-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
370,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
11 خرداد
شنبه
370,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
370,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
11 خرداد
شنبه
370,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
379,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
379,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
10 خرداد
جمعه
379,000
تومان
11 خرداد
شنبه
379,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
ایران مارکوپولو
380,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
380,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
10 خرداد
جمعه
380,000
تومان
11 خرداد
شنبه
380,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
هتل یار
407,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
407,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
407,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
407,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
407,000
تومان
10 خرداد
جمعه
407,000
تومان
11 خرداد
شنبه
407,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان دامون شهرکرد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان دامون شهرکرد

(18 نظر)
برخورد کارکنان بسیار عالی مکان هتل دسترسی بسیار خوب در کل هتل خوب و تمیز...
از هتل و اقامتم راضی هستم. البته کمی هواسرد بود ولی هتل خوب و مجللی بود. این هتل در نزدیکی مرکز شهر قرار دارد و به راحتی دسترسی به مناطق شهری امکان پذیر است.
فضای لابی و ورودی هتل خیلی خوب و تمیز است. کارکنان و پرسنل هتل هم بسیار مودب بودند و به درخواست ها به سرعت پاسخ میدادند. فضای اتاق هم خیلی کوچک نبود.
برخورد کارکنان عالی بود. دسترسی هتل به بازار خیلی خوبه....
کارکنان خوب . امکانات و تمیزی اتاق ها متوسط .تمیزی سرویس بهداشتی ضعیف و از نظر من صبحانه ضعيف بود....
پرسنل دلسوز و گرمی دارید. خدمات دهی خوب است. عالی نیست. اما سیستم دستشویی و حمام خوب نبود. هم کوچک است و هم مخلوط بودن این دو جالب نبود و در این شرایط غیرقابل استفاده. درکل خوب بود...
مؤدب ترين و بهترين پرسنل هتلهاى كه من درايران ديدم. بسيار عالى. مدير انجا هم بسيار فهميده و مؤدب بود. اين مسئله باعث شد كه من خيلي چيزهاي ديگر را حتى جدى نگرفتم. ...
چهار روز ابتدای نوروز97 اونجا بودیم. فگر میکنم اولین مهمان نوروزی بودیم، برخورد کارکنان عالی، نظافت عالی، فقط صبحانه رایگان بود که اونم خوب و قابل فبول بود. نه تنها به همه دوستان توصیه میکنم به این هتل برن که خودم هم هربار برم شهرکرد فقط این هتل میرم.
خیلی از نظر بهداشتی ضعیف بود کف اتاق‌ها پر از مو و آشغال، سرویس بهداشتی هم همینطور، گاز سوییت کار نمی‌کرد. صبحانه هم نان بیات و صبحانه سرد...
صبحانه بسیار بی کیفیت و بدون تنوع بود، همون صبحانه ای هم که ارائه شده بود کاملا سرد بود و امکان خوردنش نبود، بقیه موارد هتل در حد متوسط رو به بالا بود ......
محل هتل و برخورد کارکنان بسیار عالی
مطمئناً امکانات این هتل بیشتر از یک هتل 2 ستاره است، نظافت قابل قبول، رفتار پرسنل خوب، برخلاف نظر برخی از دوستان صبحانه گرم و خوبی داشت در تاریخ 97/02/13 حلیم، نیمرو، املت، تخم مرغ آپز و در تاریخ 97/02/14 عدسی، نیمرو، سوسیس و تخم مرغ آپز در کنار صبحانه سرد (پنیر کره عسل خیار گوجه) تهیه شده بود. با توجه به آپارتمانی بودن هتل بهتر است گاز قابل استفاده باشد....
نظافت خیلی خوب بود،برخورد کارکنان عالی بود،نسبت به قیمت هتل خوبیه،از کافی شاپ هتل غذا سفارش دادم کیفیت خوب بود
نظافت خوب بود برخورد کارکنان عالی بود از کافی شاپ غذا سفارش دادم خوب بود
از اقامتم رضایت داشتم به نسبت قیمت هتل خوبی بود مخصوصا برای اقامت خانواده ها...
در مرداد ماه چند شب در اتاق دوتخته این هتل آپارتمان اقامت داشتم که متاسفانه بدون کولر بود و فقط یک پنکه سقفی داشت که با وجود کارکردن آن حتی در ساعات شب هم فضای داخل اتاق کاملا گرم و نامطبوع بود . استفاده از پارکینگ هم به دلیل کمبود فضای پارکینگ و عدم امکان استفاده از ریموت درب مشکل بود .البته رفتار و برخورد کارکنان مناسب و توام با احترام بود اما با توجه به امکانات این مجموعه اقامت در اون رو لااقل در فصول گرم توصیه نمیکنم و پیشنهاد میکنم قبل از رزرو از شرایط تهویه و سرمایش اتاق ها و یا سوئیت ها اطمینان حاصل کنید .
در کل از هتل رضایت داشتم...
تمیزی اتاق و لابی و سرویس مناسب بود.با توجه به اینکه در مرکز شهر واقع شده امکان دسترسی مناسب است.برخورد پرسنل بسیار خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.