هتل اطلس شاهین شهر

شاهین شهر، بلوار امام خمینی، خیابان جمهوری
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل اطلس شاهین شهر
هتل سه ستاره ی اطلس شاهین شهر در موقعیتی مناسب واقع شده است، این هتل با چشم اندازی دلنشین آماده ی پذیرایی از شما میهمانان عزیز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اطلس
اطلس-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
510,000
تومان
30 شهریور
شنبه
510,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
5 مهر
جمعه
515,000
تومان
6 مهر
شنبه
515,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
ایران هتل آنلاین
557,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
557,500
تومان
30 شهریور
شنبه
557,500
تومان
31 شهریور
یکشنبه
557,500
تومان
1 مهر
دوشنبه
557,500
تومان
2 مهر
سه شنبه
557,500
تومان
3 مهر
چهارشنبه
557,500
تومان
4 مهر
پنجشنبه
557,500
تومان
5 مهر
جمعه
557,500
تومان
6 مهر
شنبه
557,500
تومان
7 مهر
یکشنبه
557,500
تومان
8 مهر
دوشنبه
557,500
تومان
اقامت 24
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
558,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
558,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
558,000
تومان
5 مهر
جمعه
558,000
تومان
6 مهر
شنبه
558,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
558,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
علاءالدین
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
570,000
تومان
30 شهریور
شنبه
570,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
5 مهر
جمعه
570,000
تومان
6 مهر
شنبه
570,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
557,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
557,500
تومان
30 شهریور
شنبه
557,500
تومان
31 شهریور
یکشنبه
557,500
تومان
1 مهر
دوشنبه
557,500
تومان
2 مهر
سه شنبه
557,500
تومان
3 مهر
چهارشنبه
557,500
تومان
4 مهر
پنجشنبه
557,500
تومان
5 مهر
جمعه
557,500
تومان
6 مهر
شنبه
557,500
تومان
7 مهر
یکشنبه
557,500
تومان
8 مهر
دوشنبه
557,500
تومان
اقامت 24
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
558,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
558,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
558,000
تومان
5 مهر
جمعه
558,000
تومان
6 مهر
شنبه
558,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
558,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
اطلس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
695,000
تومان
30 شهریور
شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
700,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
5 مهر
جمعه
700,000
تومان
6 مهر
شنبه
700,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
اقامت 24
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
760,000
تومان
30 شهریور
شنبه
760,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
5 مهر
جمعه
760,000
تومان
6 مهر
شنبه
760,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
760,000
تومان
30 شهریور
شنبه
760,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
5 مهر
جمعه
760,000
تومان
6 مهر
شنبه
760,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران مارکوپولو
759,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
759,000
تومان
30 شهریور
شنبه
759,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
5 مهر
جمعه
760,000
تومان
6 مهر
شنبه
760,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
830,000
تومان
30 شهریور
شنبه
830,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
830,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
5 مهر
جمعه
830,000
تومان
6 مهر
شنبه
830,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
ایران هتل آنلاین
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
830,000
تومان
30 شهریور
شنبه
830,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
830,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
5 مهر
جمعه
830,000
تومان
6 مهر
شنبه
830,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
830,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اطلس شاهین شهر

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل اطلس شاهین شهر

(7 نظر)
با توجه به اینکه از چندروز پیش اتاق رزرو کرده بودیم اتاقی که در اختیار ما قرار داده بودند دوش حمام اشکال داشت و اتاق را عوض کردند مجددا از ما خواسته شد اتاق را عوض کنیم رفتار خدمتکاران اصلا مناسب نبود بطور کلی ما 3شب اتاق رزرو کرده بودیم ولی 3بار بالاجبار اتاق عوض کردیم لطفاً عنوان هتل 4ستاره را به هتل اپارتمان تصحیح کنید....
قيمت هتل با توجه به چهار ستاره بودن و امكانات آن بسيار بالاست، دليلش هم نبود هتل ديگري در اين شهر و انحصاري بودن آن است، كه البته باعث عدم رعايت اصل مشتري مداري هم شده است....
نقاط قوت:
سلام از هماهنگی اقامت ۲۴ و مرتب بودن هتل و شیک و تمیز و دلچسب و غذاهای متنوع همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
سلام در رستوران وقتی فاکتور دریافت میکردیم جهت حساب هزینه زیادی هم مالیات بر ارزش افزوده بود و هم حق سرویس به اندازه مبلغ غذا دریافت میشد متغیر بود
نقاط قوت:
۱- تمیزی اتاق ها و سرویس ها ۲- آرامش ۳- کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
۱- عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص پارکینگ مسقف ۲- وجود الکتریسیته ساکن بیش از حد معمول در تالار اصلی در زمان تماس با اشیاء فلزی به عنوان مثال دکمه آسانسور و دستگیره درب اتاق ها
با توجه به اینکه هیچ هتل دیگری در. این شهر نیست متوجه شده مردم مجبورن از این هتل استفاده کنند ...
تخت خواب و بالشت بسيار ناراحت و سفت است و براي شخص من غير استاندارد و از ارزانترين محصول استفاده شده است....
در حد هتل 4 ستاره...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.