هتل جهانگردی سمنان

سمنان، میدان معلم، بلوار بسیج، جنب جهاد کشاورزی
3.9
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی سمنان
مجموعه مجتمع های جهانگردی. سمنان مرکز استان سمنان در فاصله ۲۱۶ کیلومتری از تهران قرار دارد دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد. از جاذبه های گردشگری این شهر میتوان دروازه ارگ،بازار سمنان،مسجد جامع سمنان،منطقه ییلاقی شهمیرزاد،بافت تاریخی و... را نام برد.فاصله ی این مهمانسرا از فرودگاه ۱۰کیلومتر ، از ترمینال ۵کیلومتر، از مرکز شهر ۳کیلومتر و از پارک ۲ کیلومتر می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
228,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
جاباما
244,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
11 مرداد
جمعه
244,000
تومان
تورگردان
257,200 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
257,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
256,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,200
تومان
4 مرداد
جمعه
257,200
تومان
5 مرداد
شنبه
257,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
257,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
257,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
257,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,200
تومان
11 مرداد
جمعه
257,200
تومان
ایران هتل آنلاین
259,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
11 مرداد
جمعه
259,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
259,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
11 مرداد
جمعه
259,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مرداد
جمعه
279,000
تومان
تورگردان
291,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
291,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
290,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,800
تومان
4 مرداد
جمعه
291,600
تومان
5 مرداد
شنبه
291,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
291,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
291,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
291,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,800
تومان
11 مرداد
جمعه
291,600
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
4 مرداد
جمعه
292,000
تومان
5 مرداد
شنبه
292,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
292,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
292,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مرداد
جمعه
292,000
تومان
جاباما
302,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
302,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
4 مرداد
جمعه
302,000
تومان
5 مرداد
شنبه
302,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
302,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
302,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
302,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
11 مرداد
جمعه
302,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ایران مارکوپولو
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
تورگردان
359,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
359,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
358,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
358,500
تومان
4 مرداد
جمعه
359,600
تومان
5 مرداد
شنبه
359,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
359,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
359,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
359,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
358,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
358,500
تومان
11 مرداد
جمعه
359,600
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
11 مرداد
جمعه
370,000
تومان
ایران هتل آنلاین
379,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
4 مرداد
جمعه
379,000
تومان
5 مرداد
شنبه
379,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
11 مرداد
جمعه
379,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سمنان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سمنان

(28 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
وای فای قوی نداره
نقاط قوت:
خدماتش خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی به نظرم نمیرسه
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
تخلیه نشدن زباله در محوطه که در شان هتل نیست
مکان مناسب سرویس دهی در حد و اندازه مناسب آرامش و سکوت بسیار خوب در فضای هتل رستوران با قیمت و کیفیت مناسب این مهانسرا به نسبت قیمت و ستاره هتل، کیفیت و خدمات مناسبی را ارائه می کند
قیمت غذاهای رستوران زیاد بود ....
نسبت به قیمت تخفیف خورده خوب بود، دسترسی سختی داره به داخل شهر ، اما در کل رضایت بخش بودبرخورد کارکنان خوب و با احترام بود و البته می تونه بهترهم باشه اما در کل خوب و رضایت بخش بود....
هتل خوب و تمیزی هست . برخورد پرسنل خیلی خوب هست
محیطی خوب و دلپذیر با کارکنانی خوش بر خورد،کیفیت صبحانه و غذا‌هم خوب بود،برای اقامت توصیه میشود....
با سلام در کل هتل خوبی بود ؛ کاش میتوانستند به نمای هتل و محوطه آن برسند و جلوه هتل خیلی بهتر می شد و از نکات مثبت آن داشتن پرسنل مهربان و خونگرم و اینترنت پرسرعت است . ...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارمندان تمیزی هتل غذای خوب
نقاط ضعف:
نبود چایساز در اتاقها
جای دنجی است و آرامش دارد. امکانات اتاق با توجه به قیمتش خوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. شام و صبحانه خوب بود. پارکینگش همان محوطه خودش است که سایه بان هم دارد. اگر دوباره به سمنان برویم حتما اینجا خواهیم آمد....
خوب...
هتل خوب، خلوت ، پارکینگ، رفتار خوب ،کارکنان محترم، صبحانه خوب...
متاسفانه ما در زمان سیل در شیراز بودیم و همسرم دیسک کمر گرفت ونمی توانستیم طبق برنامه قبلی به سمنان بیاییم و من به هتل زنگ زدم و شرایط ویژه ای که برای ما پیش آمده بود را توضیح دادم و خواستم که دو اتاقی که ما رزرو و پرداخت کرده بودیم کنسل و هزینه را به ما برگردانند اما متاسفانه بخش رزرویشن هتل گفتند چون رزرو های عید غیر قابل برگشت است این کار انجام نمی شود. در صورتی که شرایط ویژه باید برای مدیریت هتل و پرسنل قابل درک باشد، چون نوع دوستی و انساندوستی حکم می کند که ما ایرانیها اینگونه باشیم. من انتظارم از مدیریت هتل این بود که چون شرایط ویژه و ناخواسته ای برای ما پیش آمده که عمدی نبوده رزرویشن ما را کنسل و هزینه دو اتاق را به ما برمی گردانند....
همه چیز خوب وقابل قبول. بسیار خوش برخورد و تمیز...
محیطی آرام و برخورد مناسب پرسنلصبحانه نسب به قبل محدود تر شده بود سرویس مسواک و خمیر دندان نبود
با تشکر از پرسنل زحمتکش...
ما مرتب به سمنان سفر میکنیم. هتل جهانگردی وپرسنل خیلی خوب است. فقط امکانات اطاق هتل ( مسواک. کلاه حمام و غیره. ) کمتر شده
هتل خوبی بود و قیمتش هم نسبت به بقیه هتلها مناسب تر بود دسترسی خوبی هم داشت هم بر مرکز شهر نزدیک بود هم به شهمیرزاد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی کیفیت صبحانه بسیار خوب اتافهای قسمت غربی سکوت و آرامش خوبی دارد هتل سه ستاره است ولی کیفیت اتاقها در مقیاس هتل ۵ ستاره است
نقاط ضعف:
صدای سانتی فیوژ های آشپزخانه گاهی مواقع در داخل اتاقها شنیده میشود ولی قابل تامل نیست چون خصوصیات مثبت هتل بسیار بیشتر است
هتل خیلی خوبی بود هم ارزون بود پارکینگ جادار بود برخورد پرسنل عالی . این هتل رو بشدت توصیه میکنم
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها وسرویسهای بهداشتی محیط آرام و زیبا موقعیت خوب مکانی وپارکینگ سرپوشیده غذای تازه و لذیذ
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه
رفتار پرسنل بسیار عالی بود و خوش برخورد بودند . به نسبت سه ستاره بودن همه چیز عالی بود و بالاتر از سه ستاره سوییت 4 تخته هم از نظر امکانات و متراژ مناسب بود .
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود . پرسنل . غذا . نظافت . امکانات .
نقاط ضعف:
نداشت . خوب بود
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود .صبحانه لذت بخش بود.
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.