هتل گوت که مال سمنان

سمنان، بلوار قائم، خیابان دانشگاه
2.9
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل گوت که مال سمنان
هتل پنج ستاره و تازه تاسیس گوت که مال در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردیده و در شهر سمنان واقع شده است، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد .

مقایسه و رزرو اتاق

هتل گوت که مال
گوت که مال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
244,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
علاءالدین
249,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
4 مرداد
جمعه
249,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
جاباما
254,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
4 مرداد
جمعه
254,000
تومان
5 مرداد
شنبه
254,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
254,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
254,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
4 مرداد
جمعه
254,000
تومان
5 مرداد
شنبه
254,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
254,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
254,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
گوت که مال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
343,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
343,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
343,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
343,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
343,600
تومان
4 مرداد
جمعه
343,600
تومان
5 مرداد
شنبه
343,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
343,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
343,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
343,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
343,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
343,600
تومان
اقامت 24
344,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
اسنپ تریپ
344,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
جاباما
344,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
گوت که مال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
343,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
343,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
343,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
343,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
343,600
تومان
4 مرداد
جمعه
343,600
تومان
5 مرداد
شنبه
343,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
343,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
343,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
343,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
343,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
343,600
تومان
اسنپ تریپ
344,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
اقامت 24
344,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
349,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
349,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
4 مرداد
جمعه
349,000
تومان
5 مرداد
شنبه
349,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
349,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
349,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
349,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
گوت که مال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
421,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
421,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
421,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
421,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
421,600
تومان
4 مرداد
جمعه
421,600
تومان
5 مرداد
شنبه
421,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
421,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
421,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
421,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
421,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
421,600
تومان
اسنپ تریپ
422,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
4 مرداد
جمعه
422,000
تومان
5 مرداد
شنبه
422,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
422,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
422,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
اقامت 24
422,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
4 مرداد
جمعه
422,000
تومان
5 مرداد
شنبه
422,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
422,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
422,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
423,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
ایران هتل آنلاین
423,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
423,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
4 مرداد
جمعه
423,000
تومان
5 مرداد
شنبه
423,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
429,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
429,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
4 مرداد
جمعه
429,000
تومان
5 مرداد
شنبه
429,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
429,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
429,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
429,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
هتل یار
432,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
ایران مارکوپولو
443,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
443,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
4 مرداد
جمعه
440,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
گوت که مال-سوئیت یکخوابه چهارنفره معمولی
سوئیت یکخوابه چهارنفره معمولی
تورگردان
503,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
503,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
503,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
503,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
503,600
تومان
4 مرداد
جمعه
503,600
تومان
5 مرداد
شنبه
503,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
503,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
503,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
503,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
503,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
503,600
تومان
اقامت 24
504,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
جاباما
504,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
4 مرداد
جمعه
514,000
تومان
5 مرداد
شنبه
514,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
514,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
514,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
اسنپ تریپ
504,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
ایران هتل آنلاین
505,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
هتل یار
514,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
514,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
4 مرداد
جمعه
514,000
تومان
5 مرداد
شنبه
514,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
514,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
514,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل گوت که مال سمنان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
استخر
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل گوت که مال سمنان

(25 نظر)
عالی...
اتاق ها در حد سه ستاره بود بخصوص عدم موکت بودن اتاق ها اتاق . نداشتن تخت نوزاد در یک هتل 5 ستاره . هتل 5 ستاره باید استخر روی هتل باشد ولی استخر هتل جداگانه بود هزینه و .... به طور کلی چون با انتظار هتل 5 ستاره خرید میکنید اما در اصل 5 ستاره نیست .ممنون...
چهار ستاره هتل اضافه داده شده هتل نیست مسافرخونه است من نمیدونم چطوری هتل پنج ستاره شده
اتاق بسیار گرم بود، ما مجبور شدیم پنجره رو باز کنیم، توری نداشت، تا صبح مگس نذاشت بخوابیم...
هتل خوب و تمیزی بود،برخورد کارکنان خوب بود....
ضعیف بود...
برخورد کارکنان خیلی خوب و خوش برخورد بودن، نظافت و تمیزی هتل هم عالی...
بعضی موارد خوبه که بهتر بشه مثل مینی بار اتاق اما برخورد مناسب کارکنان کاستی هارو جبران میکنه و به چشم نمیاد...
مسوولان هتل از دیدنی های سمنان اطلاع نداشتن ،بخش خانه داری مناسب نبود....
نقاط قوت:
ادب همراه احترام کارکنان محترم
نقاط ضعف:
نبود برخی لوازی که باید قبل ورود مسافر وجود داشته باشه مثل لیوان آب ، صندل داخل اتاق
باسلام برای هتل 5ستاره خدماتی از قبیل سرویس داخل اتاق و مینی بار باتوجه به هزینه اقامت رایگان باشه خیلی بهتره.. ...
من در مورخ 9 آذر 97 مهمان هتل در یک اتاق دوتخته بودم بسیار نظافت و امکانات عالی و آرامش خاصی داشت فقط صبحانه در حد 5 ستاره نبود
نقاط قوت:
من در تاریخ ۱ول آذر ۹۷ مهمان هتل بودیم ۱- تمیز بودن و شیک بودن اتاق ها ۲- موجودی اتاق ها و لوازم داخلی کامل بود ۳- حمام ها وان داشتند و بسیار تمیز بودن ۴-برخورد پرسنل خوب بود ۵-کنتر این هتل یک پارک ابی هست که هزینه بزرگسالان ۱۸ تومان بود و بسیار شب خوبی داشتیم اونجا- سانس مردانه و زنانه داره و هم سرسره های خوبی داره و هم اینکه بسیار خلوت بود و راحت میشد هر کدوم رو هر چند بار سوار بشید
نقاط ضعف:
۱- صبحانه هتل در حد سه ستاره معمولی بود. گذشته از ساده بودن خوشمزه هم نبود و چون ما خانوادگی رفته بودیم هیچ کدوم راضی نبودن ۲-کافی شاپ هتل ساعت ۱۱ تعطیل بود و برای یک هتل با عنوان ۵ ستاره خیلی عجیب بود
هتل خوبی بود اما کیفیت صبحانه و تنوع آن اصلا خوب نبود بقیه موارد هم در حد خوب بود ...
در مجموع هتل خوبی بود ولی با توجه به تعداد ستاره ها امکانات هتل همخوانی نداشت و در حد هتل 4 ستاره قرار داشت
سلام. تشكر از برخورد بسيار خوب كاركنان محترم. صبحانه بسيار محدود بود. حمام وان ندارد. اسانبرها از مدل قديمى و كند است. پاركينگ ندادند. بسيار تميز. بسيار منظم. بهترين و اولين در سمنان است. دسترسى به نقاط مهم شهر اهميت ندارد چون شهر چندان بزرگ نيست و با اسنپ تاكسى فقط چند دقيقه به هر جا راه است.
نقاط قوت:
تميزي اتاق و ملحفه ها مطلوب بود برخورد پرسنل دوستانه بود
نقاط ضعف:
شبها تا دير وقت بخاطر تالارهاي عروسي آسايش نداشتيم سروصداها واقعا آزار دهنده بود صبحانه هتل در خور تعداد ستاره هاش نبود
نقاط قوت:
غذاهای بسیار خوشمزه همجواری با پارک ابی
نقاط ضعف:
عدم برخورد مناسب و خوشرویی کارکنان پذیرش سر و صدای بسیار زیاد جمع اوری و مرتب کردن سالن ها بعد از مراسم نداشتن نگهبان پارکینگ محاسبه قیمت چای و اب معدنی در صورتحساب
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل کباب کوبیده لذیذی دارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها مناسب نبود پوست تخمه در کف اتاق بود درهای دستشویی و اتاقها نیاز به روغن کاری دارد در راهرو طبقه دوم بوی نامطبوع استشمام میشد
نقاط قوت:
برخورد دوستانه و مودبانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه سيستم سرمايش راه اندازي نشده بود البته مسئول هتل نسبت به جابجايي اتاق اقدام نمود تا در اتاقي كه پنجره دارد مستقر شويم ولي با بازكردن پنجره ما ناچار شديم ميزبان تعداد زيادي پشه باشيم بطوريكه صبح كه دستانم را نگاه كردم براي لحظه اي فكر كردم دچار مخملك يا سرخك شده ام
خوشرویی عوامل پذیرش هتل و همکاری کاملهتل های ۵ ستاره مواردی دارند که برای مشتری باید رعایت گردد در این هتل پول اب معدنی و چایی در اطاق بصورت جدا گرفته میشود و رایگان نیست!! تجهیزات نظافتی گوش پاکن و واکس کفش به چشم نمی خورد دمای اطاق بالا بود که تهویه به خوبی کار نمیکرد راهرو هتل بوی بدی استشمام میشد نزدیک نبودن هیچ پریز برقی نزدیک تخت ها ...
خوب
خوب
قیمت پایینبوی بد توالت داخل اتاق اینترنت ضعیف
در کل هتل خوبی بود،هر چیو باید نسبت به جایی که هست بررسی کرد،و این هتل برای شهری که هست خوب بود البته جا برای بهتر شدن داره و به هرحال هر کاری نقاط ضعفی داره و باید رفع بشه ولی من در کل راضی بودم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.