هتل جنگلی سالاردره ساری

ساری، بلوار کشاورز، کیلومتر 12 جاده ساری به سمنان، مقابل کارخانه کاغذ و چوب
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل جنگلی سالاردره ساری
هتل چهار ستاره سالاردره در ۱۲ کیلومتری جنوب ساری و در جاده ساری به سمت سمنان در نزدیکی رودخانه سالاردره قرار دارد. این هتل که در جنگل‌های زیبای شمال واقع شده، در فضایی به وسعت ۵۶۰۰ متر مربع و همچنین به اضافه ۲ هکتار فضای سبز بسیار زیبا احداث شده است. هتل سالاردره با مجموعه چشم انداز طبیعی بسیار زیبا، جالب و امکانات مجهز می تواند مکان بسیار مناسب و آرامی جهت گذراندن اوقات خوش برای شما مهمانان گرامی به ارمغان آورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جنگلی سالاردره
جنگلی سالاردره-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
380,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
440,400
تومان
9 شهریور
شنبه
440,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
440,400
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
جنگلی سالاردره-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
580,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
580,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
580,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
تورگردان
682,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
682,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
682,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
682,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
682,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
682,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
682,600
تومان
8 شهریور
جمعه
682,600
تومان
9 شهریور
شنبه
682,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
682,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
682,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
682,600
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
جنگلی سالاردره-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
682,600
تومان
9 شهریور
شنبه
682,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
682,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
682,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
682,600
تومان
جنگلی سالاردره-سوئیت دوبلکس چهارنفره(سوئیت سه نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت دوبلکس چهارنفره(سوئیت سه نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
810,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
810,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
810,000
تومان
9 شهریور
شنبه
810,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
اسنپ تریپ
810,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
810,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
810,000
تومان
9 شهریور
شنبه
810,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
جاباما
810,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
810,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
810,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
810,000
تومان
8 شهریور
جمعه
810,000
تومان
9 شهریور
شنبه
810,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
965,000
تومان
9 شهریور
شنبه
965,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
965,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
965,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
965,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
810,000
تومان
9 شهریور
شنبه
810,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
جنگلی سالاردره-سوییت معمولی چهارنفره(سوئیت سه نفره+یک سرویس اضافه)
سوییت معمولی چهارنفره(سوئیت سه نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
860,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
860,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
860,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
860,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
860,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
860,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
860,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,035,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,035,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,035,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,035,100
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
860,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
860,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
860,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
860,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
860,000
تومان
8 شهریور
جمعه
860,000
تومان
9 شهریور
شنبه
860,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
860,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
860,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
860,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
860,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
860,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
860,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
860,000
تومان
جنگلی سالاردره-سوئیت رویال شش نفره(سوئیت پنج نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال شش نفره(سوئیت پنج نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,045,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,045,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
1,045,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,045,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,045,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,045,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,045,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,045,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,045,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,252,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,252,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,252,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,252,500
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
1,045,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,045,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
1,045,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,045,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,045,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جنگلی سالاردره ساری

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل جنگلی سالاردره ساری

(68 نظر)
هتل زیبایی هست من اقامت خوبی داشتم. رستوران هتل بسیار بسیار ضعیف هست. کارکنان اصلا در حد یک هتل ۴ ستاره آموزش ندیده اند و از نظر امکانات به نظر من یک هتل ۳ ستاره هست. از زیبایی های طبیعت هتل استفاده کنید و لذت ببرید اما انتظار خدمات خاصی نداشته باشید.
نقاط قوت:
زیبایی مکان و برخورد خوب کلرکنان و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
فقط باید برای تراس جنب لابی پنکه گذاشته شود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
اگر هدف استفاده از طبیعت و لذت بردن از ارامش ان است این هتل مقصد خوبی است ولی در کل نباید انتظار زیادی در حد 4ستاره داشت ...
هتل و اتاق ها خيلى خيلى تميز، كافى شاپ با منظره خوب، سرويس صبحانه ميتونه خيلى بهتر باشه ، رفتار پرسنل بخش رسپشن هم ميتونه صميمانه تر باشه...
نقاط قوت:
محیطی آرام برای استراحت
نقاط ضعف:
تمیز کردن اتاق از ساعت ۹ تا ۱۱ بود که برای هتل های تفریحی به نطرم ساعت مناسبی نیست و باید یا ساعت را تغییر دهند مثلا ساعت ۱۰ تا ۱۳ باشد یا زمان نداشته باشد این تایم یعنی ۹ تا ۱۱ برای هتلهایی خوب است که اقامت کنندگان برای کار آمده باشند که صبح زود هتل را برای انجام کارشانوترک می کنند. و نکته دیگر اینکه حداقل یک میز کافی نتی برای کسانی که احیانا پرینی داشته باشند گذاشته شود.
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
ندیدیم
متاسفانه نسبت به دفعه قبل کیفیت پایین اومده بود. دفعه قبل اتاق بسیار شیک و تمیز در اختیار داشتم. کف پوش اتاق کثیف بود. سرویس توالت و حمام کوچیک ولی تمیز بود. کیفیت صبحانه هم پایین اومده بود. محیط و منظره زیبایی داره. اینترنت هم آنتن دهی خوبی نداشت....
نقاط قوت:
بسیار تمیز، محیط فوق العاده زیبا.
نقاط ضعف:
اتاق ها کمی کوچکه.
حوله های قبلی رو عوض نکرده بودند....
کارکنان بسیار خوش برخورد ولی هتل در نگهداری نیاز به توجه ویژه دارد. ...
واقعا هتل خوبیه وتقریبا منحصربفردفقط توجاده تابلوش خوب تو دید نیست مختصرقیمت بالاست
غذا خیلی خوب ،کارکنان مودب، فضا سازی هتل عالی ،سایز تخت کوچک ...
نقاط قوت:
هتل در کل خوبه راضی بودیم از نظر برخورد پرسنل امکانات هتل
نقاط ضعف:
آبمیوه های داخل یخچال تاریخش گذشته بود
محیطی ارام و دلنشین...
کلا متشکر و خوب ولی دو ضعف قابل مشاهده بود 1-هتل براساس استخر شامل 4ستاره گردیده لذا هزینه استخر درقیمت اتاق مستتر است و نمیبایست از مسافرین هنگام اقامت دوباره هزینه ورود به استخر گرفته شود 2-صبحانه قدری پایین تر ازهتل 4ستاره میباشد (قبلا از توجه وزحمات شما سپاسگزارم)...
نقاط قوت:
از همه لحاظ توصیه میشود. کاملا تمیز و مناسب. محیط زیبا. عکسها واقعی. کیفیت همه چیز خوب.
نقاط ضعف:
نکته منفی دیده نشد.
بهتری چشم انداز شهر ساری...
استراحت و آرامش مطلق...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل از نظر زیبایی طبیعت بکر و بینظیر بود .پرسنل مو دب و با اخلاق . مدیریت همراه .
نقاط ضعف:
وضعیت رستوران هتل و تنوع ضعیف بود و اصولا کیفیت غذاها و عدم تنوع و یکنواختی منو یکی از نقاط ضعف هتل بود . در هر سفری مورد غدا یکی از نکات مهم و قابل توجه سفر میباشد که متاسفانه در این هتل با توجه به امکانات ضعیف بنظر می امد .
نقاط قوت:
محیط ارام وزیبا در دل جنگل،فضایی فوقالعاده جذاب ودیدنی
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي ، برخورد خوب پرسنل،تميزي اتاقهابطور كلي يك جاي خوب و عالي واسه چند روز استراحت و دور بودن از هياهوي شهر
نقاط ضعف:
كيفيت غذاهاي رستوران عالي نبود و كاش غذاهاي محلي در منوي رستوران گنجانده ميشد
این هتل متعلق به بخش دولتی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران هست،در بدو ورود بل بوی با استقبال چمدان ها رو از ما تحویل گرفت.محوطه هتل عالی برای پیاده روی و قدم زدن،بسیار خلوت و به دورر از سر و صدا،کیفیت صبحانه و ناهار و شام عالی،هنرمندان و افراد سرشناس زیادی در این هتل اقامت داشته اند!!!این هتل پرطرفدارترین هتل ساری هست و به علت سرویس دهی خوب کل سال ظرفیت اشغال پر هست و مشتریان ثابت زیادی دارد!!!!!
نقاط قوت:
مکان مناسب امکانات مناسب ورزشی فضای سبز زیبا برخورد خوب هتل داران
نقاط ضعف:
قیمت بالا
آرامش
نقاط قوت:
مجموعه ورزشی قابل قبول که البته برای مهمانان رایگان نیست
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار پایین بالشت و تشکها، تنوع فوق العاده پایین صبحانه بدون هیچ تغییری
فوق العاده زیبا و دیدنیندارد
بسیار بسیار هتل عالی و زیبا من به تمام دوستان توصیه میکنم و حتما دوباره برمیگردم و این بار چندین شب خواهم ماند.استخر بسیار عالی با هزینه جداگانه داردو رستوران هتل غذای عالی دارد از همه مهمتر زیبایی و آرامش محیط این هتل میباشد.
صبحانه در حد هتل ٢ ستاره است اين قضيه ٢ سال پيش هم كه به اين هتل سفر داشتيم متاسفانه همين بود و جا داره به نكته هاي تعميراتي كوچك هم توجه بشه؛ مثلا كشو ميز آرايش دستگيره نداشت، تلويزيون كانال نداشت و ...
نقاط قوت:
موقعیت دنج و آرامش بخش هتل برخورد دوستانه و صمیمی کارکنان هتل کیفیت مناسب ناهار و شام رستوران هتل کیفیت و تنوع مناسب صبحانه هتل نظافت، پاکیزگی و امکانات اتاق کیفیت خوب خدمات کافی شاپ هتل فضا سازی محوطه هتل امکان استفاد از تراس اتاق
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق دو نفره دور بودن از مرکز شهر
نقاط قوت:
منظره زيبا و محيط جنگل اطرافش ،استخر و خدمات جانبي خيلي خوي بود ، بهداشت و تميزي و برخورد خدمه عالي،
نقاط ضعف:
اتاق هاي انتهاي راهرو كه سمت رستوران هستند بوي آشپزخونه به خاطر هواكش به اون سمت اذيت كننده بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود از کیفیت غذاها تا اتاقهاوبرخوردپرسنل.موقعیت مکانی واستخر هم بسیارعالی بود.
نقاط ضعف:
اگر به نظافت داخل راهروها وسرویس اهمیت بیشتری داده شود بسیارهتل بی نقصی خواهد بود.اگر امکانش باشه که موکت راهروها رو عوض کنن واقعا هتل درجه یکی میباشد.
سلام رفتار و پیگیری پرسنل عالی، چشم انداز و فضای هتل عالی، امکانات ورزشی و صبحانه بسیار خوب، تنها مشکلش جاده و مسیر رسیدن به هتل برای اولین بار در شب، فاقد روشنایی و همراه با تغیر عرض جاده هست،
موقعیت مکانی فوق العاده بود طبیعت زیبا و سکوت و آرامش دلنشین تراس موج و در اتاق تیز جزء نکات مثبت بود صبحانه نیز در حد یک هتل چهار ستاره تاپ بود ولی تنها نکته منفی تلویزیون قدیمی هتل می باشد.
برای استراحت و تجربه محیط ارام و استفاده از منظره جنگل خیلی خوب بود
ما از تاریخ ۳ مهر تا ۵ ام توی هتل اقامت داشتیم و باید بگم یکی از بهترین خاطرات من و همسرم شد. فضای کلی و محیط هتل نمره ۵ رو از ۵ میگیره و حالتون رو خوب میکنه. امکانات هتل ۴ برخورد پرسنل ۵ صبحانه ۴ لابی آروم‌ و شیک قیمت رستوران هتل کمی بالا بود و برای هر نفر حدود ۵۰ - ۶۰ میشد ولی کیفیت غذا عالی بود میتونم با توجه به تجربیات سفر توی شهرهای مختلف بهتون بگم بی شک یکی از بهترین هتل‌های ۴ ستاره ایران سالاردره هست. امیدوارم به شما هم مثل ما خوش بگذره 😊
نقاط قوت:
محیط زیبا و دلپذیر
نقاط ضعف:
تنوع پایین غذا و صبحانه فاصله زیاد با ساحل دریا
نقاط قوت:
موقعیت زیبا و بسیار عالی رفتار شایسته پرسنل
نقاط ضعف:
کند بودن پرسنل کافی شاپ در حد سکته کیفیت نامناسب سرویس بهداشتی لابی غذای رستوران باید بهتر شود در حد و اندازه هتل نمی باشدبباشد بی دقتی در تمیز کردن اتاق ها ولی اگر این موارد لحاظ شود مکان عالی برای یک سفر آرام و دلنشین خواهد بود در مجموع خوب بود
با سلام هتل خیلی خوبی است از ساری 30 دقیقه فاصله داره. نظافت اتاق خیلی عالی بود و تمام ملحفه ها کاملا تمیز بود و حتی یک لکه هم روی ملحفه ها نبود. این هتل آرامش خیلی خیلی خوبی داره و اصلا صدای جاده در اتاق یا حیاط نمی آید .برخورد پرسنل عالی بود.غذا ها خوب بود و صبحانه نسبتا خوب بود.در این هتل 4 ستاره ،بهترین در نوع خودش در شمال است از نظر آب هوا هم خیلی خوبی دارد
موقعيت هتل خوبه ولي امكاناتش معموليه.در ضمن استخر جز خدمات هتل محسوب نميشه و بايد بابت اون هزينه جداگانه اي پرداخت كنيد و قبلش هم هيچ اطلاع رساني نميشه در حاليكه با اين قيمت هتل اين مسأله خيلي عجيبه!
فضای هتل عالیه.من دلم نمیخواست هتل رو ترک کنم☹️ غذای رستوران و کافه هم خوب بود. من عاشقه طعم تازه زیتون پرورده اینجام. رفتار پرسنل هتل عالیه. اتاقها هم تمیز و مرتبه.من از هتل خیلیییییییی راضی بودمبدون شک در چند روز اقامتم در این هتل هیچ چیزه منفی ای ندیدم
هتلی فوق العاده در مکانی آرامش بخش و زیبا.
هتل از لحاظ موقعیت مکانی جای سرسبز و خوبی بنا شده.از نظر سرویس دهی بسیار خوب بودن. تمیز و مرتب بود در کل بین هتلهای شمال نمره بالایی رو میگیره. توصیه میکنم دوستان استفاده کنن.
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
فضا اتاق کوچک بود--خدمات نسبت به قیمت اصلا ارزش نداشت
از هر نظر خوب بود بسیار دیدنی و دنج .محیط اختصاصی عالی .فقط زمین بازی بچه ها بسیار ضعیف بود که با هزینه کمی قابل حل است .ولی محیط بینظیری دارد
اين هتل از نظر موقعيت وفضا ومحوطه واقعاً عاليست فضاى اطاقهاى دبل ودونفره قدرى كوچك ايت تراس بسيار عالى فضاى حمام وكابين دوش زياد مناسب نيست تشك تختخواب ها مستهلك و خوب نيست وبنظرم نياز به تعويض دارد صبحانه رستوران خيلى خوب بوده ولى غذا هاى رستوران ونحوه پخت متوسط وبسيار چرب وسرخ كرده ميباشد در كل براى استراحت موقعيت خوبى دارد
نقاط قوت:
موقعیت عالی برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
سفره خانه سنتی به غیر اجاره داده شده و درقبال خدماتی که می دهد فاکتور ارئه نمی کند. درب دستشویی فرنگی اتاق شکسته بود. وسایل بازی بچه ها در حیاط متنوع نیست.
اندازه اتاق ها نسبت به استانداردهای ایران و جهان کوچک تر است، ولی امکانات لازم را دارد. هنگامی که من در این هتل اقامت داشتم یک همایش در حال برگزاری بود که باعث شلوغی همیشگی لابی و رستوران و حیاط و پارکینگ هتل شده بود. در کل هتل خوبی هست، نقاط ضعف جزئی وجود دارد که در صورت برطرف کردن بسیار بهتر هم خواهد شد.
از لحاظ زیبایی مکان و تمیزی با هتل خوبی طرف هستید و کاملا ارزش امتحان کردن رو داره. اما اتاق دبل که به ما تحویل دادن خیلی کوچیک بود جوری که به نظر میاد اتاق یک تخته بوده که به زور یک تخت دبل توش جا دادن!! و اینکه طبقه اول بود به راحتی اگه پرده اتاق رو کنار میزدید تا ته اتاق از تو محوطه هتل دیده میشد و به همین دلیل نمیشد خوب از تراسش استفاده کرد. کیفیت غذاها معمولی بود. صبحانه در حد یک هتل ۴ ستاره خوب بود. پرسنل هم زیاد گرم نبودن :)
امکانات و محیط هتل بسیار عالی و رضایت بخش بود .ممنون از شما
نقاط قوت:
مکانیت بسیار زیبا و رویایی،همراه ارامش. کادری دلسوز و مهربان. تمیزی اتاقها و فضای عمومی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس تور جهت بازدید علاقه مندان از جاهای دیدنی منطقه و شهر
هتل از نظر غذا و نظافت و سرویس هتل خوبیه و بلحاظ منظره و فضای اطراف فوق العاده است. جنگل اطراف و فضای باغ هتل بسیار آرامش بخش است. اگر در این هتل اقامت کردید به سد شهید رجایی هم سری بزنید و در راه سد هم حتما سراغ یک مرکز پرورش ماهی قزل آلا به نام رحیمی کاتامی (مرکز پرورش ماهی کاتام) هم برید که ماهی کباب خیلیی خوبی سرو میکنه
موقعیت عالی هتل منحصربفرد است
نقاط قوت:
منظره و محل بسیار زیبا
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقها مشاهده سوسک در حمام
لوله کشیش مشکل داشت و آب قطع میشد بقیه چیزاش خوبه.
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل بسيار عالي كيفيت غذاي رستوران عالي استخر هتل بسيار عالي تميزي اتاق بسيار عالي اتاق عالي
نقاط ضعف:
كيدمان اتاق هتل با سليقه نبود
نقاط قوت:
با اينكه هتل قديمي بود ولي بسيار خوب بازسازي شده بود واصلا بوي نم نمي داد و بسيار تميز و مرتب بود فضاي جلوي هتل بسيار زيبا بود در كل به هم پيشنهاد مي كنم يه بار اينجا رو تجربه كنن
نقاط ضعف:
قيمت استخر گران بود و روي اتاق نبود كافي شاپ هتل كيفيت پاييني داشت و گران بود اميد وارم اين دو مسئله حل بشه
هتل فوق العاده خوبیه. من از اقامتم خیلی راضی بودم. اتاقهای خوبی داره و از نظر جا هم جای خوبیه.
همه چیز عالی بود. هیچی مشکل نداشت. هتلیه که میشه پیشنهادش داد.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود.صبحانه در حد متوسط به بالا.
نقاط ضعف:
تلویزیون بد بود و به هیچ وجه در حد یک هتل چهار ستاره نبود.
متوسطه و موقعیت مکانیش خوبه ولی غذا و صبحانه اش تعریفی نداره.
سرویس دهیشون که ضعیف بود. امکانات هتل هم در سطح پایینی قرار داشت.
عالی بود! راضی بودم مخصوصن که رزرواسیون خیلی خوب انجام شده بود.
هتل خوبیه که قیمتش بالاست، اما قیمت رو با کیفیتش مقایسه کنیم خیلی خوبه.
هتل امکانات خوبی نداشت به نظرم. از غذاش هم راضی نبودم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب طبیعت زیبا غذای خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب طبیعت زیبا غذای خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه
یه هتل خوب با فضای خوب. اما کیفیت غذاش چندان خوب نیست. از این بگذریم هتل خوبیه واقعا.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.