هتل بادله ساری

ساری، کیلومتر 10 جاده نکا
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل بادله ساری
هتل چهار ستاره بادله سال ۱۳۵۶ در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع در دامنه‌ی سرسبز لالیم بنا شده است. از اهداف احداث هتل بادله ایجاد فضایی آرامش بخش و دلپذیر بوده است و در این راستا از کلیه‌ی امکاناتی که مطابق استانداردهای هتل‌ها می‌باشد، استفاده شده است. این هتل دارای مجتمعی اختصاصی در ساحل فرح بخش دریای خزر می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بادله
بادله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
تورگردان
466,300 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
466,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
466,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
466,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
466,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
466,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
466,300
تومان
8 شهریور
جمعه
466,300
تومان
9 شهریور
شنبه
466,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
466,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
466,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
466,300
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
بادله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
بادله-اتاق دو تخته رویال
اتاق دو تخته رویال
اسنپ تریپ
440,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
440,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
440,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
440,000
تومان
8 شهریور
جمعه
440,000
تومان
9 شهریور
شنبه
440,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
440,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
440,000
تومان
8 شهریور
جمعه
440,000
تومان
9 شهریور
شنبه
440,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
بادله-سوئیت معمولی سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت معمولی سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
570,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
570,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
8 شهریور
جمعه
570,000
تومان
9 شهریور
شنبه
570,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
570,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
8 شهریور
جمعه
570,000
تومان
9 شهریور
شنبه
570,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
تورگردان
642,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
642,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
642,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
642,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
642,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
642,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
642,100
تومان
8 شهریور
جمعه
642,100
تومان
9 شهریور
شنبه
642,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
642,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
642,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
642,100
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
8 شهریور
جمعه
570,000
تومان
9 شهریور
شنبه
570,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سه تخته رویال
سه تخته رویال
اسنپ تریپ
620,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
620,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
8 شهریور
جمعه
620,000
تومان
9 شهریور
شنبه
620,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
بادله-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
730,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
730,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
730,000
تومان
8 شهریور
جمعه
730,000
تومان
9 شهریور
شنبه
730,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
اسنپ تریپ
730,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
730,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
730,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
730,000
تومان
8 شهریور
جمعه
730,000
تومان
9 شهریور
شنبه
730,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
تورگردان
821,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
821,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
821,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
821,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
821,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
821,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
821,700
تومان
8 شهریور
جمعه
821,700
تومان
9 شهریور
شنبه
821,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
821,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
821,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
821,700
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
730,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
730,000
تومان
8 شهریور
جمعه
730,000
تومان
9 شهریور
شنبه
730,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
730,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
اقامت 24
805,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
805,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
805,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
805,000
تومان
8 شهریور
جمعه
805,000
تومان
9 شهریور
شنبه
805,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
اسنپ تریپ
805,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
805,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
805,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
805,000
تومان
8 شهریور
جمعه
805,000
تومان
9 شهریور
شنبه
805,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
تورگردان
912,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
912,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
912,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
912,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
912,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
912,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
912,500
تومان
8 شهریور
جمعه
912,500
تومان
9 شهریور
شنبه
912,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
912,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
912,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
912,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
805,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
805,000
تومان
8 شهریور
جمعه
805,000
تومان
9 شهریور
شنبه
805,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
805,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
805,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
805,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بادله ساری

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ

نظرات کاربران برای هتل بادله ساری

(34 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
رفتار کارکنان: عالی نظافت اتاق: خوب راحتی تخت ها: خوب بود کیفیت صبحانه: بسیار ضعیف نمای ساختمان و لابی: زیبا...
انتظار بیشتری می‌رفت از یک هتل چهار ستاره....
نقاط قوت:
-تحويل اتاق بسرعت و بدون معطلي انجام شد. -رفتار پرسنل خوب بود. -اتاق هاي طبقه اخر رو به باغ منظره خيلي خوبي دارن. -از رستوران و صبحانه استفاده نكردم .
نقاط ضعف:
-نداشتن كارواش -تعداد پاركينگ ها كافي نيست -مسافت اسانسور تا اتاق ها زياد هست افرادي كه بچه يا سالمند همراهشون باشه دقت كنن اتاق نزديك به اسانسور رزرو كنن.
مهمترین موضوع از نظر من نظافت اتاق هاست که در این هتل رعایت شد . پیگیری و تلاش پرسنل هتل برای فراهم کردن آسایش مسافران قابل تقدیر بود . فضای راهرو بسیار زیباست . نقطه ضعف هتل بادله به نظرم قدیمی بودن وسایل ، عدم وجود مسیر مخصوص حمل چمدان از راه پله ها و قدری آلودگی صوتی است . در کل اقامت دلنشینی داشتیم ....
هتل بسیار خاطره انگیز محیط بسیار دلنشین و آرام ،برخورد کارکنان عالی ، محیط تمیز و همه چیز با کیفیت و عالی...
برخورد پرسنل عالی بود، سوییت ما بسیار تمیز و مرتب بود. غذاهای رستوران عالی بود،صبحانه هم خوب بود، با آرزوی موفقیت برای کارکنان محترم هتل ....
خوب بود ...
همه چیز بسیار عالی بود. نظافت و برخورد کارکنان واقعا خوب بود. فقط استخر برای خانم ها نبود و فقط برای آقایان استفاده میشد....
خیلی خوب و بدون مشکل...
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و مودب بودند...
بسیار هتل خوب و با امکاناتی است. با اینکه هتلی قدیمی است ولی تمام آن بازسازی شده و قسمتی هم به آن اضافه شده است. تمام امکانات هتل خوب و قابل قبول بود و به نسبت قیمت، بسیار به صرفه است.تنها نکته قابل توجه این است که هتل حدود 10 کیلومتر با مرکز ساری فاصله دارد که البته با جاده خوبی که وجود دارد، فقط بین 8 تا 10 دقیقه رانندگی خواهد بود.
نزدیکی هتل به فرودگاه مزیت این هتل است. صبحانه هتل کمی از معمولی بهتر است. املت بار برای صبحانه وجود دارد. اتاقی که به ما داده شد در ساختمان اصلی بود و مناسب بود. تعداد پله های ورودی هتل زیاد است....
برخورد کارکنان محترم هتل خاص و شایسته تقدیر بود
هتل تمیز و خوبی بود، فقط تنها مشکل اینکه استخر رو باید جداگانه حساب کنید و سانس بانوان اصلا ندارد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل. رستوران. فضای سبز زیبا. چایساز در اتاق. فرنیچر نو.
نقاط ضعف:
سیستم تهویهدمرکزی ک قابلیت تنظیم دما در اتاق وجود ندارد.
من سفر کاری رفته بودم و ساری کار داشتم موقعیت هتل خوب بود و کارکنان خیلی با احترام برخورد کردند از نظر تمیزی خوب بود
نقاط قوت:
آرامش داشتیم.تمیزی هتل عالی.فضا سازی و دکور لابی و راهرو ها و محوطه خوب.برخورد کارکنان خوب .صبحانه خوب و کامل.فضای اتاق بسیار مناسب خانواده ۴ نفری ما بود
نقاط ضعف:
نبود چراغ شبخواب .بایک کلید کلیه چراغ روشن می شد.نبود شیوه کنترلی برای تنظیم حرارت اتاق
در کل هتل خوبی بود و از اقامتم راضی هستم
سرویس بهداشتی فرسوده و کهنه بود شیرآلات کاملا فرسوده سنگ روشویی شکسته بود ,اتاق بوی رطوبت میداد که واقعا ناراحت کننده بود کلا هتل زشت و بد رنگ و بی سلیقه ای بود با رنگهای قهوه ای و تیره مخصوصا سالن صبحانه خوری که آدم عصبی میکرد , صبحانه کاملا افتضاح بود بی کیفیت و بدون تنوع ,پرسنل همگی دهاتی و آموزش ندیده , در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
نظافت مطلوب هتل کیفیت فوق العاده غذاهای رستوران مبلمان زیبا و باکیفیت لابی محوطه نسبتا زیبای بیرون هتل
نقاط ضعف:
کدربودن مبلمان داخل اتاق به دلیل نداشتن کاور عدم وجود سرشیلنگی درون سرویس بهداشتی عدم وجود رمپ شیبدار در کنار راه پله ورودی هتل جهت حمل چمدان چرخدار عدم نظافت فاصله باریک پایین پنجره روبه باغ تا دیوارهتل که موردی جزئی است عدم وجود پد برروی سرویس عمومی فرنگی سالن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
یه کم ضعیف بودن نت
من بمدت يك شب در اين هتل اقامت داشتم و كاملا راضي هستم و خاطره ي خوبي داشتم و تنها ايرادي كه ديدم مشكل فشار كم آب بود - كه البته مسىولين هتل گفتن اين مشكل موقتيه- و البته حمامش يكم زيادي تنگ بود بغير از اين قضييه باقي همه عالي بود مخصوصا برخورد پرسنل خوب بود و اتاق تميز و خوب بود
بسيار بد بسيار بد بدترين هتلي كه تو چندسال گذشته رفتم. سيستم تهويه هتل جوابگو نبود و تو هواي گرم و شرجي اتاق بسيار گرم و مرطوب بود و بعد از عنوان موضوع با مسئول مربوطه تنها كاري كه كردن يه پنكه گذاشتن داخل اتاق!!!!!!
نقاط قوت:
نحوه بر خورد كاركنان بسيار عالي كيفيت اتاق ها عالي و بسيار تميز فضاي هتل عالي قيمت بسيار مناسب پلاژ اختصاصي كنار ساحل نيز بسيار عالي بود
نقاط ضعف:
فقط محل هتل بيرون شهر كه البته اكثر هتل ها در ساري به اينصورت
با مقایسه امکانات، نظافت و برخورد پرسنل با هتل های 4 ستاره دیگر، قطعا هتل بادله یکی از بهترین هاست. تنها موردی که کمی باعث نارضایتی من شد سرعت WiFi هتل بود. در صورت تمایل به اقامت در ساری، این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم.
امکانات و فضای هتل بسیار عالی است، بطوریکه سفر چند مین بار به این هتل چیزی از جذابیت های آن کم نمی کند
مورد خاصی که نبود بد نبود خوب بود. پرسنل کم بود برای بردن بار خیلی طول کشید و علاف شدیم و سرویس های دستشویی قدیمی بود
چیزایی که داخل یخچال بود پولی بود. موقعیتش خوب نبود چون خارج شهر نبود ... غذا زیاد خوب نبود تنوع نداشت و خیلی نا مرتب چیده شده بود.اندازه ی صبحانه هم کم بود و وقتی تموم میشد شارژ نمیکردند . وای فای داغون بود و حوله ها و وسیله ها خیلی کثیف بود
نقاط قوت:
کیفیت اتاق و غذای رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف و در اتاقها بکلی غیرقابل استفاده بود صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نبود
خیلی خوب بود عالی بود . خیلی برخوردشون عالی بود واقعا تک بود تو ایران ندیده بودم اینقدر پرسنل مودب و محترم برخورد کنن تو هیچ هتلی نیست همچین چیزی واقعا
عالی بود همه چیز هم سالن کنفرانس ها هم کیفیت غذا هم پرسنل... همه چیز در حد هتل عالی و ممتاز بود ممنونم
دیر زمانیست ما مشتری این هتل هاست و از آن راضی هستیم
نقاط قوت:
فاصله کم تا فرودگاه
نقاط ضعف:
متکا (بالشت ها) خیلی سفت میباشند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.