هتل بادله ساری

ساری، کیلومتر 10 جاده نکا
2.9
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل بادله ساری
هتل چهار ستاره بادله سال ۱۳۵۶ در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع در دامنه‌ی سرسبز لالیم بنا شده است. از اهداف احداث هتل بادله ایجاد فضایی آرامش بخش و دلپذیر بوده است و در این راستا از کلیه‌ی امکاناتی که مطابق استانداردهای هتل‌ها می‌باشد، استفاده شده است. این هتل دارای مجتمعی اختصاصی در ساحل فرح بخش دریای خزر می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بادله
بادله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
295,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
295,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
295,100
تومان
31 خرداد
جمعه
295,100
تومان
1 تیر
شنبه
362,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
362,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
362,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
362,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
362,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
362,400
تومان
7 تیر
جمعه
362,400
تومان
8 تیر
شنبه
362,400
تومان
اقامت 24
296,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
31 خرداد
جمعه
296,000
تومان
1 تیر
شنبه
370,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
7 تیر
جمعه
370,000
تومان
8 تیر
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
296,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
31 خرداد
جمعه
296,000
تومان
1 تیر
شنبه
370,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
7 تیر
جمعه
370,000
تومان
8 تیر
شنبه
370,000
تومان
جاباما
296,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
31 خرداد
جمعه
296,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
296,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
31 خرداد
جمعه
296,000
تومان
1 تیر
شنبه
516,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
516,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
516,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
516,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
516,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
516,000
تومان
7 تیر
جمعه
516,000
تومان
8 تیر
شنبه
516,000
تومان
ایران هتل آنلاین
296,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
31 خرداد
جمعه
296,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
31 خرداد
جمعه
315,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-اتاق دو تخته رویال
اتاق دو تخته رویال
تورگردان
353,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
353,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
353,500
تومان
31 خرداد
جمعه
353,500
تومان
1 تیر
شنبه
421,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
421,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
421,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
421,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
421,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
421,700
تومان
7 تیر
جمعه
421,700
تومان
8 تیر
شنبه
421,700
تومان
ایران هتل آنلاین
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
31 خرداد
جمعه
355,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
31 خرداد
جمعه
355,000
تومان
1 تیر
شنبه
430,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
7 تیر
جمعه
430,000
تومان
8 تیر
شنبه
430,000
تومان
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
31 خرداد
جمعه
355,000
تومان
1 تیر
شنبه
430,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
7 تیر
جمعه
430,000
تومان
8 تیر
شنبه
430,000
تومان
اسنپ تریپ
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
31 خرداد
جمعه
355,000
تومان
1 تیر
شنبه
582,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
582,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
582,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
582,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
582,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
582,000
تومان
7 تیر
جمعه
582,000
تومان
8 تیر
شنبه
582,000
تومان
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
31 خرداد
جمعه
365,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سوئیت معمولی سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت معمولی سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
تورگردان
408,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
408,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
408,500
تومان
31 خرداد
جمعه
408,500
تومان
1 تیر
شنبه
500,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
500,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
500,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
500,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
500,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
500,200
تومان
7 تیر
جمعه
500,200
تومان
8 تیر
شنبه
500,200
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
31 خرداد
جمعه
410,000
تومان
1 تیر
شنبه
510,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
7 تیر
جمعه
510,000
تومان
8 تیر
شنبه
510,000
تومان
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
31 خرداد
جمعه
410,000
تومان
1 تیر
شنبه
639,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
639,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
639,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
639,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
639,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
639,600
تومان
7 تیر
جمعه
639,600
تومان
8 تیر
شنبه
639,600
تومان
ایران هتل آنلاین
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
31 خرداد
جمعه
410,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
31 خرداد
جمعه
410,000
تومان
1 تیر
شنبه
510,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
7 تیر
جمعه
510,000
تومان
8 تیر
شنبه
510,000
تومان
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سه تخته رویال
سه تخته رویال
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
31 خرداد
جمعه
410,000
تومان
1 تیر
شنبه
550,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
7 تیر
جمعه
550,000
تومان
8 تیر
شنبه
550,000
تومان
اسنپ تریپ
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
650,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
7 تیر
جمعه
650,000
تومان
8 تیر
شنبه
650,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
تورگردان
549,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
549,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
549,100
تومان
31 خرداد
جمعه
549,100
تومان
1 تیر
شنبه
670,900
تومان
2 تیر
یکشنبه
670,900
تومان
3 تیر
دوشنبه
670,900
تومان
4 تیر
سه شنبه
670,900
تومان
5 تیر
چهارشنبه
670,900
تومان
6 تیر
پنجشنبه
670,900
تومان
7 تیر
جمعه
670,900
تومان
8 تیر
شنبه
670,900
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
680,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
7 تیر
جمعه
680,000
تومان
8 تیر
شنبه
680,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
680,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
7 تیر
جمعه
680,000
تومان
8 تیر
شنبه
680,000
تومان
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
900,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
7 تیر
جمعه
900,000
تومان
8 تیر
شنبه
900,000
تومان
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
31 خرداد
جمعه
570,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال(دوتخته+دوسرویس اضافه)
اسنپ تریپ
649,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
31 خرداد
جمعه
649,000
تومان
1 تیر
شنبه
996,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
996,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
996,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
996,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
996,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
996,000
تومان
7 تیر
جمعه
996,000
تومان
8 تیر
شنبه
996,000
تومان
هتل یار
649,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
31 خرداد
جمعه
649,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
800,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
800,000
تومان
7 تیر
جمعه
800,000
تومان
8 تیر
شنبه
800,000
تومان
تورگردان
649,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
649,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
649,100
تومان
31 خرداد
جمعه
649,100
تومان
1 تیر
شنبه
784,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
784,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
784,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
784,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
784,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
784,800
تومان
7 تیر
جمعه
784,800
تومان
8 تیر
شنبه
784,800
تومان
ایران هتل آنلاین
650,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
31 خرداد
جمعه
650,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
31 خرداد
جمعه
650,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
800,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
800,000
تومان
7 تیر
جمعه
800,000
تومان
8 تیر
شنبه
800,000
تومان
ایران مارکوپولو
670,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
31 خرداد
جمعه
670,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بادله ساری

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد