هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل اسرم ساری
هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسرم
اسرم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
196,000
تومان
30 شهریور
شنبه
196,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
196,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
5 مهر
جمعه
210,000
تومان
6 مهر
شنبه
210,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
رهی نو
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
196,000
تومان
30 شهریور
شنبه
196,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
196,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
196,000
تومان
30 شهریور
شنبه
196,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
196,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسرم-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
202,000
تومان
30 شهریور
شنبه
202,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
202,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
202,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
5 مهر
جمعه
202,000
تومان
6 مهر
شنبه
202,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
251,000
تومان
30 شهریور
شنبه
251,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
203,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
203,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
203,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
203,000
تومان
5 مهر
جمعه
203,000
تومان
6 مهر
شنبه
203,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
203,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
203,000
تومان
اسنپ تریپ
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
251,000
تومان
30 شهریور
شنبه
251,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
251,000
تومان
30 شهریور
شنبه
251,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
267,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
267,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
267,000
تومان
5 مهر
جمعه
267,000
تومان
6 مهر
شنبه
267,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
267,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
رهی نو
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
251,000
تومان
30 شهریور
شنبه
251,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
257,000
تومان
30 شهریور
شنبه
257,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
257,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
203,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
203,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
203,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
203,000
تومان
5 مهر
جمعه
203,000
تومان
6 مهر
شنبه
203,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
203,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
203,000
تومان
اسرم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
247,000
تومان
30 شهریور
شنبه
247,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
247,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
247,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
247,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
247,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
247,000
تومان
5 مهر
جمعه
247,000
تومان
6 مهر
شنبه
247,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
247,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
247,000
تومان
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
248,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
248,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
248,000
تومان
5 مهر
جمعه
248,000
تومان
6 مهر
شنبه
248,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
248,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
334,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
334,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
334,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
334,000
تومان
5 مهر
جمعه
334,000
تومان
6 مهر
شنبه
334,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
334,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
334,000
تومان
هتل یار
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
324,000
تومان
30 شهریور
شنبه
324,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
324,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
248,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
248,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
248,000
تومان
5 مهر
جمعه
248,000
تومان
6 مهر
شنبه
248,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
248,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
اسرم-سوئیت معمولی سه نفره
سوئیت معمولی سه نفره
رهی نو
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
409,000
تومان
30 شهریور
شنبه
409,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
409,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
409,000
تومان
30 شهریور
شنبه
409,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
409,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
409,000
تومان
30 شهریور
شنبه
409,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
409,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
5 مهر
جمعه
428,000
تومان
6 مهر
شنبه
428,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
ایران هتل آنلاین
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
446,000
تومان
30 شهریور
شنبه
446,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
446,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
465,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
465,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
465,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
465,000
تومان
5 مهر
جمعه
465,000
تومان
6 مهر
شنبه
465,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
465,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
465,000
تومان
رهی نو
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
446,000
تومان
30 شهریور
شنبه
446,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
446,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
455,000
تومان
30 شهریور
شنبه
455,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
455,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
398,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
398,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
398,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
398,000
تومان
5 مهر
جمعه
398,000
تومان
6 مهر
شنبه
398,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
398,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
398,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
سالن بدنسازی
تلفن
لابی
استخر رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تبديل ارز
خودپرداز
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
رستوران سنتی
پارکینگ
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
رستوران
اينترنت در لابی
نمای خیابان
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه واکس کفش
تبديل ارز
سالن بدنسازی
استخر
خشکشویی
خدمات اتو
خدمات تهيه بليط
اتاق چمدان
سونا خشک
سونا بخار
ماساژ
جكوزی
مسلط به زبان آلمانی
Business Center

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(20 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .موقعیت مکانی هتل.ساختمان هتل.تمیزی اتاقها.
نقاط ضعف:
حضور میهمانان عرب زبان در هتل واقعا باعث آزار و مزاحمت بود در راهرو آسانسور حضورشان در رستوران آرامش رو به هم میریخت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
بعلت عدم رعایت حقوق مسافرین باتوجه به انجام تعمیرات در هتل ...
بر خلاف هماهنگی های انجام شده و تاکید من بر داشتن پارکینگ و استخر، هیچکدام در اختیار ما قرار نگرفت. ...
در مجموع هتل متوسطی بود....
برای یک شب استراحت بد نیست. سرویس دهی در اتاق ضعیفه و وضعیت ظاهری هتل در سطح پایینی هست.
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود...
برخورد کارکنان مناسب نبود
هتل خوبی بود و از اقامتم راضی بودم ...
هتل بسیار بی برنامه کثیف صبحانه افتضاح
سیستم تهویه مطبوع فن کوئل خیلی خوب اتاق را خنک میکنه. اتاق خیلی معمولی و سرویس نامناسب (شکستگی پایه توالت فرنگی )...
متاسفانه از نظر من هتل نبود و بیشتر شبیه به مسافرخانه بود....
پرده دوش حمام کثیف بود، ایمنی حمام ، لامپ ها حباب نداشت، توالت فرنگی قابل استفاده نبود، شیلنگ آب توالت فرنگی خراب بود، هتل در حال تعمیر بود،گردو خاک، عدم وجود پارکینگ به علت اجرای مراسم در سالن اجتماعات قیر پاشی جلوی درب هتل (۵۰ هزار تومن دادم قیر روی ماشین رو پاک کردن)...
فقط برای یک شب ماندن در شرایط اضطراری توصیه میشود....
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
نقاط قوت:
تميز بودن آن امكانات دارد ولي قابل استفاده نميباشد
نقاط ضعف:
بسيار قديمي بايد به روز شود
اقامت خوبی بود برخورد کارکنان و خدمات سرویس دهی بود و راضی بودیم
حتما باید سمپاشی شود...
برخورد خدمه اصلا خوب نیست و کیفیت خدمات اصلا قابل قبول نیست و هیچ چیز این هتل کار نمیکنه و حتی اگر با خدمه مشکلتونو درمیون بزارید میگن که رسیدگی میکنن ولی خبری ازشون نمیشه
نقاط قوت:
پرسنل خوب فضای آرام امکانات مناسب
نقاط ضعف:
فشار آب برای طبقه سوم خیلی کم بود برای توالت فرنگی اینترنت خیلی ضعیف بود فقط توو لابی قوی بود اتاق من اصلا نت نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.