هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل اسرم ساری
هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسرم
اسرم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
212,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
212,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
4 مرداد
جمعه
212,000
تومان
5 مرداد
شنبه
212,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
212,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
212,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
212,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
212,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
11 مرداد
جمعه
212,000
تومان
12 مرداد
شنبه
212,000
تومان
اسرم-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
245,980 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
245,980
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مرداد
جمعه
251,000
تومان
12 مرداد
شنبه
251,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مرداد
جمعه
251,000
تومان
12 مرداد
شنبه
251,000
تومان
ایران هتل آنلاین
267,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
4 مرداد
جمعه
267,000
تومان
5 مرداد
شنبه
267,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
267,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
267,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
267,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
11 مرداد
جمعه
267,000
تومان
12 مرداد
شنبه
267,000
تومان
تورگردان
301,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
301,000
تومان
4 مرداد
جمعه
301,000
تومان
5 مرداد
شنبه
301,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
301,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
301,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
301,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
301,000
تومان
11 مرداد
جمعه
301,000
تومان
12 مرداد
شنبه
301,000
تومان
اسرم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
310,660 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
310,660
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
4 مرداد
جمعه
317,000
تومان
5 مرداد
شنبه
317,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
11 مرداد
جمعه
317,000
تومان
12 مرداد
شنبه
317,000
تومان
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
4 مرداد
جمعه
317,000
تومان
5 مرداد
شنبه
317,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
11 مرداد
جمعه
317,000
تومان
12 مرداد
شنبه
317,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
12 مرداد
شنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
334,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
4 مرداد
جمعه
334,000
تومان
5 مرداد
شنبه
334,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
334,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
11 مرداد
جمعه
334,000
تومان
12 مرداد
شنبه
334,000
تومان
تورگردان
367,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
4 مرداد
جمعه
367,000
تومان
5 مرداد
شنبه
367,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
367,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
367,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
367,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
11 مرداد
جمعه
367,000
تومان
12 مرداد
شنبه
367,000
تومان
اسرم-سوئیت معمولی سه نفره
سوئیت معمولی سه نفره
اسنپ تریپ
400,820 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,820
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
ایران هتل آنلاین
428,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
428,000
تومان
4 مرداد
جمعه
428,000
تومان
5 مرداد
شنبه
428,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
428,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
428,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
428,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
428,000
تومان
11 مرداد
جمعه
428,000
تومان
12 مرداد
شنبه
428,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
ایران هتل آنلاین
465,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
4 مرداد
جمعه
465,000
تومان
5 مرداد
شنبه
465,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
465,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
465,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
465,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
11 مرداد
جمعه
465,000
تومان
12 مرداد
شنبه
465,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(18 نظر)
بر خلاف هماهنگی های انجام شده و تاکید من بر داشتن پارکینگ و استخر، هیچکدام در اختیار ما قرار نگرفت. ...
در مجموع هتل متوسطی بود....
برای یک شب استراحت بد نیست. سرویس دهی در اتاق ضعیفه و وضعیت ظاهری هتل در سطح پایینی هست.
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود...
برخورد کارکنان مناسب نبود
هتل خوبی بود و از اقامتم راضی بودم ...
هتل بسیار بی برنامه کثیف صبحانه افتضاح
سیستم تهویه مطبوع فن کوئل خیلی خوب اتاق را خنک میکنه. اتاق خیلی معمولی و سرویس نامناسب (شکستگی پایه توالت فرنگی )...
متاسفانه از نظر من هتل نبود و بیشتر شبیه به مسافرخانه بود....
پرده دوش حمام کثیف بود، ایمنی حمام ، لامپ ها حباب نداشت، توالت فرنگی قابل استفاده نبود، شیلنگ آب توالت فرنگی خراب بود، هتل در حال تعمیر بود،گردو خاک، عدم وجود پارکینگ به علت اجرای مراسم در سالن اجتماعات قیر پاشی جلوی درب هتل (۵۰ هزار تومن دادم قیر روی ماشین رو پاک کردن)...
فقط برای یک شب ماندن در شرایط اضطراری توصیه میشود....
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
نقاط قوت:
تميز بودن آن امكانات دارد ولي قابل استفاده نميباشد
نقاط ضعف:
بسيار قديمي بايد به روز شود
اقامت خوبی بود برخورد کارکنان و خدمات سرویس دهی بود و راضی بودیم
حتما باید سمپاشی شود...
صبحانه‌ی بد، تهویه‌ی نامناسب، برخورد متوسط کارکنان، ضعف مدیریت اتاق‌ها، قطعی آب، خرابی تلویزیون و... ...
برخورد خدمه اصلا خوب نیست و کیفیت خدمات اصلا قابل قبول نیست و هیچ چیز این هتل کار نمیکنه و حتی اگر با خدمه مشکلتونو درمیون بزارید میگن که رسیدگی میکنن ولی خبری ازشون نمیشه
نقاط قوت:
پرسنل خوب فضای آرام امکانات مناسب
نقاط ضعف:
فشار آب برای طبقه سوم خیلی کم بود برای توالت فرنگی اینترنت خیلی ضعیف بود فقط توو لابی قوی بود اتاق من اصلا نت نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.