هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل اسرم ساری
هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسرم
اسرم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
159,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
159,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
159,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
159,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
159,000
تومان
10 خرداد
جمعه
159,000
تومان
11 خرداد
شنبه
159,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
159,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
159,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
159,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
اسرم-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
203,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
10 خرداد
جمعه
203,000
تومان
11 خرداد
شنبه
203,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
ایران هتل آنلاین
203,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
10 خرداد
جمعه
203,000
تومان
11 خرداد
شنبه
203,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
اسنپ تریپ
203,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
10 خرداد
جمعه
203,000
تومان
11 خرداد
شنبه
203,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
اسرم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
248,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
ایران هتل آنلاین
257,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
10 خرداد
جمعه
257,000
تومان
11 خرداد
شنبه
257,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
اسرم-سوئیت معمولی سه نفره
سوئیت معمولی سه نفره
اسنپ تریپ
277,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
10 خرداد
جمعه
277,000
تومان
11 خرداد
شنبه
277,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
10 خرداد
جمعه
277,000
تومان
11 خرداد
شنبه
277,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
10 خرداد
جمعه
285,000
تومان
11 خرداد
شنبه
285,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
ایران هتل آنلاین
357,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
10 خرداد
جمعه
357,000
تومان
11 خرداد
شنبه
357,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
10 خرداد
جمعه
345,000
تومان
11 خرداد
شنبه
345,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
ایران هتل آنلاین
412,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
10 خرداد
جمعه
412,000
تومان
11 خرداد
شنبه
412,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(19 نظر)
نقاط قوت:
همه چيزعالي بود
نقاط ضعف:
نكته منفي مشاهده نشد
نقاط قوت:
با توجه به اینکه چند بار در این هتل اقامت داشته ام و باز هم اگر در شهر ساری بخواهم جایی را معرفی کنم به دوستان مطمئنا هتل اسرم ساری خواهد بود. و احساس میکنم که نسبت به سالهای پیش از نظر تمیز بودن و تنوع غذایی و برخورد پرسنل خیلی بهتر شده است . محل هتل نیز منظره زیبا و چشم نوازی دارد.
نقاط ضعف:
قیمت اتاقها نسبت به امکاناتی که دارد در مقایسه با هتل های دیگه ایی در همین سطح کمی بالاست .
صبحانه بد ،اتاق در حد انتظار نبود...
یک هتل بسیار قدیمی ( آسانسور خیلی کند ودر طبقه همکف دارای ایراد , داخل اتاق , وضعیت سرویس بهداشتی خیلی بد با اینکه بنده به رسیپشن گفتم سیفون خرابه درست نکردند و تا صبح صدا میداد , آب هتل قطع شد (( و بعد از اینکه وصل شد هنگام استفاده , چنان آب زنگ زده به من پاشید )) بدون اینکه اطلاع رسانی بشه , تازه من به رسیپشن گفتم آب چرا قطعه ایشان فرمودند , چرا نگفتی که اون بالایی ( نمیدونم یعنی چی ) , تلویزیون روشن نمیشد , تخت , فن کولر پایه اش زنگ زده , تخت خواب اصلا راحت نبود از طبقه بالای سر من دایما صدای مهیب بنایی میامد. ...
نقاط قوت:
پرسنل خوب فضای آرام امکانات مناسب
نقاط ضعف:
فشار آب برای طبقه سوم خیلی کم بود برای توالت فرنگی اینترنت خیلی ضعیف بود فقط توو لابی قوی بود اتاق من اصلا نت نداشت
برخورد خدمه اصلا خوب نیست و کیفیت خدمات اصلا قابل قبول نیست و هیچ چیز این هتل کار نمیکنه و حتی اگر با خدمه مشکلتونو درمیون بزارید میگن که رسیدگی میکنن ولی خبری ازشون نمیشه
صبحانه‌ی بد، تهویه‌ی نامناسب، برخورد متوسط کارکنان، ضعف مدیریت اتاق‌ها، قطعی آب، خرابی تلویزیون و... ...
حتما باید سمپاشی شود...
اقامت خوبی بود برخورد کارکنان و خدمات سرویس دهی بود و راضی بودیم
نقاط قوت:
تميز بودن آن امكانات دارد ولي قابل استفاده نميباشد
نقاط ضعف:
بسيار قديمي بايد به روز شود
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
فقط برای یک شب ماندن در شرایط اضطراری توصیه میشود....
پرده دوش حمام کثیف بود، ایمنی حمام ، لامپ ها حباب نداشت، توالت فرنگی قابل استفاده نبود، شیلنگ آب توالت فرنگی خراب بود، هتل در حال تعمیر بود،گردو خاک، عدم وجود پارکینگ به علت اجرای مراسم در سالن اجتماعات قیر پاشی جلوی درب هتل (۵۰ هزار تومن دادم قیر روی ماشین رو پاک کردن)...
متاسفانه از نظر من هتل نبود و بیشتر شبیه به مسافرخانه بود....
سیستم تهویه مطبوع فن کوئل خیلی خوب اتاق را خنک میکنه. اتاق خیلی معمولی و سرویس نامناسب (شکستگی پایه توالت فرنگی )...
هتل بسیار بی برنامه کثیف صبحانه افتضاح
هتل خوبی بود و از اقامتم راضی بودم ...
برخورد کارکنان مناسب نبود
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.