هتل صحت سرعین

سرعین، خیابان دانش، خیابان تختی
3.4
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
معرفی هتل صحت سرعین
هتل دو ستاره صحت سرعین واقع در خیابان دانش در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردید و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. از ویژگی‌های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به مراکز مهم شهر سرعین مانند مجتمع های آبدرمانی اشاره کرد. این هتل در ۵ طبقه بنا گردیده و دارای ۱۸ باب اتاق با مکانات مناسب می‌باشد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.. لازم به ذکر است این مجموعه از پذیرش میهمانان عرب و آقایان تنها (مجرد) معذور می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل صحت
صحت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
120,000
تومان
30 شهریور
شنبه
120,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
120,000
تومان
30 شهریور
شنبه
120,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
146,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
146,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
146,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
146,000
تومان
5 مهر
جمعه
146,000
تومان
6 مهر
شنبه
146,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
146,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
146,000
تومان
ای‌گردش
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
135,000
تومان
30 شهریور
شنبه
135,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
194,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
155,000
تومان
30 شهریور
شنبه
155,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
110,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
110,000
تومان
5 مهر
جمعه
110,000
تومان
6 مهر
شنبه
110,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
110,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
علاءالدین
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
179,000
تومان
30 شهریور
شنبه
179,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
179,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
صحت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
149,000
تومان
30 شهریور
شنبه
149,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
149,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
176,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
176,000
تومان
5 مهر
جمعه
176,000
تومان
6 مهر
شنبه
176,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
176,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
هتل یار
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
149,000
تومان
30 شهریور
شنبه
149,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
162,000
تومان
30 شهریور
شنبه
162,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
238,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
266,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
139,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
139,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
139,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
139,000
تومان
5 مهر
جمعه
139,000
تومان
6 مهر
شنبه
139,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
139,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
139,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
صحت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
179,000
تومان
30 شهریور
شنبه
179,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
179,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
5 مهر
جمعه
200,000
تومان
6 مهر
شنبه
200,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
179,000
تومان
30 شهریور
شنبه
179,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
192,000
تومان
30 شهریور
شنبه
192,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
286,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
215,000
تومان
30 شهریور
شنبه
215,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
5 مهر
جمعه
165,000
تومان
6 مهر
شنبه
165,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
علاءالدین
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل صحت سرعین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
گشت غیررایگان
فضای سبز
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
كتابخانه
چايخانه سنتی
کپسول آتشنشانی در راهرو
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل لاله سرعین
3.5
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 375,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل رضوان خلیج فارس سرعین
2.1
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 319,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال پارک سرعین
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
علاءالدین
از 449,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پدرام سرعین
3.1
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 475,000 تومان
اقامت 24
از 475,000 تومان
هتل یار
از 475,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 475,000 تومان
جاباما
از 475,000 تومان
علاءالدین
از 475,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 584,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان اترک سرعین
3.4
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
جاباما
از 312,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان علی سرعین
-
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
علاءالدین
از 359,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بوستان سرعین
3.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 293,000 تومان
اسنپ تریپ
از 358,000 تومان
هتل یار
از 358,000 تومان
اقامت 24
از 360,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
علاءالدین
از 379,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ارشاد سرعین
3.4
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 361,000 تومان
جاباما
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین
3.7
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
اقامت 24
از 261,000 تومان
هتل یار
از 261,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوروش سرعین
3.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اقامت 24
از 380,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 380,000 تومان
علاءالدین
از 380,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
جاباما
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان تخت طاووس سرعین
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
جاباما
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ساسان سرعین
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 90,000 تومان
جاباما
از 90,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان فانوس سرعین
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
هتل یار
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل صحت سرعین

(58 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
از نظر برخورد پرسنل عالی تمیزی هتل بسیار خوب من فوق العاده آدمی هستم که به تمیزی حساسم و هتل صحت استانداردای منو داشت از نظر نزدیکی به مرکز خرید و آبدرمانی ها هم موقعیت مکانی خوبی داره و اینکه هتل صحت گزینه همیشگی‌من شد برای سفر به سرعین
نقاط قوت:
از احاظ دسترسی به مکان های مهم سرعین عالیه از لحاظ نظافت خیلی خوب بود هیچ مشکلی نداشت برخورد کارکنان هم عالی و درتمام زمینه ها پاسخگو بودند
نقاط ضعف:
از نکات منفیش فقط میشه به یک مورد اشاره کرد و اونهم سایز کوچیک اتاق واسه چهارنفر هست
در مرداد ماه سال 98 از این هتل به همراه خانواده استفاده کردیمهتل تمیزی بود پارکینگ داشت و پرسنل کار بلد و مودبی داشت در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
بسیار خوب...
سيستم خنك كنندش فقط پنكه بود كه براي شبهايي كه گرم بود مناسب نيست، در كل هتل تميزي بود و برخورد كاركنان خيلي خوب بود...
نقاط قوت:
با توجه به قیمت، بسیار خوب تمیز، منظم، برخورد خوب پرسنل پارکینگ بسیار خوب
نقاط ضعف:
دستشویی یک مقدار بوی نامتعارف می داد. گرم بود و پنکه پاسخگو نبود (۱۰ مرداد)
نقاط قوت:
برخوردشون خوب بود هتل تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی نداشتن
احتیاج به کولر گازی داشت...
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
اتاق از شدت گرما مثل کوره بود برخورد مسئول هتل بسیار زشت و بی ادبانه بود برای پارک خودرو مون مشکل داشتیم و با لحن بد و با تحکم باهامون صحبت میشد.
نقاط قوت:
تمیز و مرتب بود نوساز بود برخورد پرسنل عالی بود خیلی خوب بود هتل
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک بود یکم و اگر جا لباسی داخل حمام میبود خوب بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود برخوردشون و نظافت هتل عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتلي بسيار تميز ودر موقعيتي مناسب در شهر و مديريت وكاركنان بسيار مودب و خوب باتشكر از مديريت هتل
نقاط ضعف:
نبود فضاي كافي پاركينگ براي همه مسافرين
نقاط قوت:
بدنبود
نقاط ضعف:
عدم ارائه صبحانه-اتاق هاي كوچك صداي اتاق هاي ديگر به راحتي در اتاق شنيده ميشدو...
هتل از نظر موقعیت، دسترسی راحت به آبگرمها دارد و بسیار تمیز می باشد. پرسنل مودب و بسیار خوش برخورد دارد. و کاملا عالی و متناسب با شرایط شما برای استفاده بهینه از امکانات سرعین شما را راهنمایی میکنند. پارکینگ هم با دسترسی بسیار راحت دارد. ممنون از مدیریت هتل که در دوبار اقامت ما در آن هتل خاطره خوبی برای ما به جا ماند.
نقاط قوت:
نظافت عالی هتل! موقعیت مکانی عالی! قیمت نسبت به امکانات عالی!
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی وجود نداشت!!
خیلی عالی بود تمیز و مرتب...
نقاط قوت:
محیطی آرام وتمیز باپرسنل مجرب ومهربان ومودب.
نقاط ضعف:
ندارد
خوب بود...
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
سروصدا خیلی زیاد بود داخل هتل
تمیزی و نظم و ساختمان هتل خیلی خوب هست که فکر می کنم برای همه مهمه. دسترسی و برخورد پرسنل هم خوبه. من این هتل رو به کسانی که قصد سفر دارن توصیه می کنم
بسیار پاکیزه پرسنل عالی در موقیعت مکانی خوب و آرام ...
نقاط قوت:
تمیزی هتل عالی بود برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
هتل از نظر موقعیت مکانی در جای خوبی قرار گرفته . فاصله خوبی از خیابان اصلی دارد و این موضوع باعث می شود که سر و صدای اطراف در زمان شلوغی شهر کمتر احساس شود. برخورد کارمندان هتل خوب و صمیمی است. ددرخصوص اتاق ها بهتر بود که پنجره ها به صورت کامل باز شود (اتاق ها پنکه دارد) تا هوا به صورت کامل در اتاق گردش کند.(فقط یکی از پنجره ها باز می شود) در ضمن صبحانه هم ندارد. به نظرم با توجه به قیمت می شود این موضوع را اضافه کرد. در کل این هتل را با توجه به نزدیکی به مراکز آب درمانی می شود توصیه کرد.
با سلام خیلی راضی بودم نسبت به قیمتش خیلی عالی بودانشالله در مسافرت های بعدی و دوستان بازم همین هتل رزو خواهم کرد...
به نظرم هتلی خوب با قیمت مناسب بود تمیزی اتاق خیلی خوب بود از نظر دسترسی در وسط شهر بود اگه صبحانه نیز روی قیمت محاسبه میشد قطعا بهتر بود و در آخر تشکر میکنم از زحمات کارکنان هتل...
اول از همه بگم برخورد کارکنان هتل عالی بود امکانات و کیفیت و تمیزی هتل هم مناسب بود و با توجه به اینکه به مراکز آبدرمانی خیلی نزدیک بود پیشنهاد میکنم انتخابتون در سفر سرعین هتل صحت باشه /متشکرم
چند سال پيش، در سفر به شهر سرعين، از روي ناآشنايي، به هتل‌آپارتماني رفتيم که بسيار بد بود. آن سفر - که نخستين سفر من و خانواده‌ام به سرعين بود - آن‌چنان بر ما تلخ شد که سال‌ها به آن شهر پا نگذاشتم. آنچه مرا واداشت تا در دومين سفر به سرعين در بهار سال 1398، براي دومين بار، هتل صحت را برگزينم، «خوشرويي کارکنان، پاکيزگي، آرامش و ارزش در برابر بهاي هتل، هم‌چنين نزديکي آن به بازار و استخرهاي آبدرماني پرآوازه شهر سرعين، هم‌چون سبلان و گاوميش‌گلي» بود و هست. اگرچه جاي ناشتايي/ صبحانه در فهرست ويژگي‌ها و خوبي‌هاي هتل صحت، تهي/ خالي است، با برتري‌هايي که دارد، آن کمبود و کاستي را ناديده مي‌توان گرفت. در هر دو بار که ميهمان اين هتل بوديم، ميهمان‌نوازي، مهرورزي، پذيرايي و رفتار و گفتار کارکنان هتل، درخور ستايش بود؛ هر گاه خواسته و خواهشي داشتيم، بي‌درنگ و با روي گشاده انجام مي‌دادند و پرسش‌هاي ما را شکيبانه و بردبارانه پاسخ مي‌‌گفتند. بي‌گمان، در سفرهاي آينده به شهر سرعين، باز هم هتل صحت را برمي‌گزينم. در پايان، از «اسنپ‌تريپ» که با اين تارنماي خوب، راهنماي شهروندان هستند و زمينه را براي سفرهاي خوش فراهم مي‌آورند، سپاسگزاري مي‌کنم.
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت چیزی
اتاق برای چهار نفر کوچک بود....
من هفته آخر اردیبهشت اینجا بودم. یک شب موندم. همه چی بسیار عالی بود. اینکه پارکینگ داشت خیلی عالی بود. اتاقها تمیز و مرتب و برخورد کارکنان عالی بود. چون توی ماره رمضان رفتم، رستوران کار نمیکرد. برای همین درباره کیفیت غذا چیزی نمیتونم بگم. ولی وقتی ازشون آبجوش خواستیم خیلی سریع برامون آماده کردن.
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و سروس بهداشتی برخورد خوب رزروشن هتل موقعیت خوب هتل از لحاظ ارامش و خلوت بودن در عین حال نزدیک بودن به نقاط مهم شهر پارکینگ خوب و راحت بودن جا به جایی وسیله قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نکات منفی هم داشت اما به نسبت مبلغ پرداختی قابل چشم پوشی هست مهم ترین مساله نظافت بود که رعایت شده بود
رفتار شايسته و پسنديده ، همچنين بردباری و شکيبايی کارکنان هتل، ستودنی است....
هتل خوب و قیمت مناسب وغذاهای اصیل ایرانی داشت این هتل
همه چی عالی
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده مناسب و مودبانه پرسنل ، آرامش و نظافت اتاق ها ، پارکینگ خوب ، امن ، و تمیز هتل .
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی ، نبود چای ساز یا وسیله گرم کردن آب ( البته در صورت در خواست ، چای و آب گرم در اسرع وقت ارائه میشد )
همه چیز خوبپرسنل بسیار مودب و خوش برخورد صبحانه محلی خوشمزه و عالی با هزینه جداگانه
از نظر من نسبت به دوستاره بودن خیلی تمیز و دنج دسترسی خوب به مرکز شهر و ابدرمانیها
من برای سومین بار در این هتل اقامت داشتم از نظر موقعیت مکانی و دسترسی عالی بدون نیاز به خودرو واحد ها تمیز و عالی برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
هزینه مناسب دسترسی های خوب موقعیت مکانی آرام برای رهایی از شلوغی شهرها پرسنل مودب و مهربان راهنمایی های مناسب مکان تمیز و خوب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش برای کسی که آرامش بخواد خوب بود نه جای پرت نه جای شلوغ شهر پرسنل محترم و مودب داشت راهنمایی های خوبی میکردند پرسنل جای تمیز و خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اینترنت پرسرعت.برخوردعالی پرسنل.اتاق وکل هتل بسیارتمیز
نقاط ضعف:
متاسفانه مهمانها سکوت رارعایت نمیکردن
نقاط قوت:
از هر نظر عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
۲ شب اقامت از همه نظر عالی بود دسترسی به مرکز شهر و ابدرمانیها بدون نیاز به ماشین برخورد خوب پرسنل و تمیزی محیط واتاق ها عالی
از همه نظر عالی بود هم نظافت هم تمیزی هم برخورد خوب پرسنل از سایت اسنپ تریپ ممنون
تمیزی اتاقها و سرویسها عالی برخورد پرسنل خوب و مورد رضایت موقعیت مکانی هتل نزدیک به مرکز شهر و نزدیک ابدرمانی رویال پارک و ابدرمانی سبلان و بدور از هیاهو و شلوغی و بدون نیاز به وسیله نقلیه برای دسترسی به مراکز ابدرمانی و مرکز شهر به نظر من در حد دو ستاره عالی بوده و به دیگران توصیه میکنم
خیلی هتل خوبیه، بسیار تمیزه، مسئولینش بسیار خوش برخوردند، پارکینگ داره، محیط کاملا ساکتیه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ومدیریت صبحانه محلی وتازه
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
من معایب هتل را گفتم اما مزایای هتل را هم باید گفت هتل پارکینگ بسیار خوبی دارد کارکنان هتل بسیار مهربان و هر نقاضایی از آنها بشود برای شما انجام می دهند بلیطهای آبدرمانیهای مختلف را می توانید با تخفیف بالا از ایشان تهیه نمایید این هتل به مرکز شهر بسیار نزدیک بوده و پیاده به کل شهر دسترسی دارید اگر از چیزی ناراضی هستید به ایشان بگویید سریع امکانات مد نظر شما را تامین می نمایند به رضایت مشتری خیلی اهمیت می دهند با اینکه اتاقهای هتل کوچک هستند اما بسیار بسیار تمیز می باشند از نظر نظافت هتل بسیار بسیار تمیزی می باشد
هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل عالی بود..در کمترین زمان معایب رو حل کردند...از همه مهمتر سکوت و دنج بودن هتل بود ..ولی کاش صبحانه هم در برنامشون بزارن
هتل تمیزی بود. دور از سر و صدا بود. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوبی بود
نقاط قوت:
در کل همه چی خوب بود و ما راضی بودیم.
نقاط ضعف:
برای کثیف شدن یک ملخفه و یک حوله از ما ۱۰۰۰۰۰ تومان جریمه گرفتن،که فکر میکنم مبلغ زیادی بود.
نقاط قوت:
نسبت هزینه پرداختی امکانات عالی و مقرون به صرفه بود در اتاق همه موارد موجود بود بالکن برای خشک کردن لباس ها گاز و سینک ظرفشویی پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
راه خاکی برای رسیدن به میدان اصلی و خرید نظافت بی موقعه اتاق ها در ساعت استراحت
نقاط قوت:
برخورد صمیمانه تمیزی و پاکیزگی پذیرایی صبحانه
نقاط ضعف:
نبود کتاب قرآن در اتاق چاه بست و فلشتانک در دستشویی
نقاط قوت:
برخورد بسيار خوب/ نزديكي به مركز و امكانات شهري/ تميزي و نو بودن هتل
نقاط ضعف:
ورودي نه چندان مناسب در كوچه ها/ آسفالت نبودن برخي ورودي ها
نقاط قوت:
رسیدگی به میهمان خیلی خوب بود. و طرز برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
تنها ایراد به نظر من اینکه یکم از مرکزیت دوره و زمستون اتاقاش سرد بود و پکیج جواب نمیداد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.