هتل صحت سرعین

سرعین، خیابان دانش، خیابان تختی
3.4
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
معرفی هتل صحت سرعین
هتل دو ستاره صحت سرعین واقع در خیابان دانش در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردید و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. از ویژگی‌های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به مراکز مهم شهر سرعین مانند مجتمع های آبدرمانی اشاره کرد. این هتل در ۵ طبقه بنا گردیده و دارای ۱۸ باب اتاق با مکانات مناسب می‌باشد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.. لازم به ذکر است این مجموعه از پذیرش میهمانان عرب و آقایان تنها (مجرد) معذور می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل صحت
صحت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
107,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
107,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
هتل یار
107,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
107,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
4 مرداد
جمعه
148,000
تومان
5 مرداد
شنبه
148,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
148,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
148,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
اسنپ تریپ
107,800 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
107,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
152,880
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
156,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
156,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
156,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
156,000
تومان
تورگردان
109,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
109,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
149,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
149,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
149,100
تومان
4 مرداد
جمعه
149,100
تومان
5 مرداد
شنبه
149,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
149,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
149,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
149,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
149,100
تومان
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
110,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
150,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
4 مرداد
جمعه
150,000
تومان
5 مرداد
شنبه
150,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
150,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
150,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
150,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
صحت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
132,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
132,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
هتل یار
132,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
132,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
181,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
4 مرداد
جمعه
181,000
تومان
5 مرداد
شنبه
181,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
181,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
181,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
181,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
اسنپ تریپ
132,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
132,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
186,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
186,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
تورگردان
134,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
134,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
184,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
4 مرداد
جمعه
184,000
تومان
5 مرداد
شنبه
184,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
184,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
184,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
صحت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
161,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
4 مرداد
جمعه
227,000
تومان
5 مرداد
شنبه
227,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
اسنپ تریپ
161,700 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
161,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
225,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
225,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
تورگردان
164,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
164,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
214,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,400
تومان
4 مرداد
جمعه
214,400
تومان
5 مرداد
شنبه
214,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
214,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,400
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان

امکانات اتاق های هتل صحت سرعین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
ماهواره
اینترنت در لابی
فضای سبز
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل لاله سرعین
3.5
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اقامت 24
از 350,000 تومان
هتل یار
از 350,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رضوان خلیج فارس سرعین
2.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اقامت 24
از 258,000 تومان
هتل یار
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
جاباما
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 268,320 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال پارک سرعین
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 450,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان اترک سرعین
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 244,800 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 252,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بوستان سرعین
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 293,000 تومان
اقامت 24
از 358,000 تومان
هتل یار
از 358,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ارشاد سرعین
3.4
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
اقامت 24
از 354,000 تومان
اسنپ تریپ
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 361,000 تومان
جاباما
از 361,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوروش سرعین
3.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 380,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 380,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کبیر سرعین
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
جاباما
از 240,000 تومان
اسنپ تریپ
از 249,600 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان تخت طاووس سرعین
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان دریا سرعین
3.1
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل صحت سرعین

(38 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت چیزی
من هفته آخر اردیبهشت اینجا بودم. یک شب موندم. همه چی بسیار عالی بود. اینکه پارکینگ داشت خیلی عالی بود. اتاقها تمیز و مرتب و برخورد کارکنان عالی بود. چون توی ماره رمضان رفتم، رستوران کار نمیکرد. برای همین درباره کیفیت غذا چیزی نمیتونم بگم. ولی وقتی ازشون آبجوش خواستیم خیلی سریع برامون آماده کردن.
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و سروس بهداشتی برخورد خوب رزروشن هتل موقعیت خوب هتل از لحاظ ارامش و خلوت بودن در عین حال نزدیک بودن به نقاط مهم شهر پارکینگ خوب و راحت بودن جا به جایی وسیله قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نکات منفی هم داشت اما به نسبت مبلغ پرداختی قابل چشم پوشی هست مهم ترین مساله نظافت بود که رعایت شده بود
هتل خوب و قیمت مناسب وغذاهای اصیل ایرانی داشت این هتل
همه چی عالی
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده مناسب و مودبانه پرسنل ، آرامش و نظافت اتاق ها ، پارکینگ خوب ، امن ، و تمیز هتل .
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی ، نبود چای ساز یا وسیله گرم کردن آب ( البته در صورت در خواست ، چای و آب گرم در اسرع وقت ارائه میشد )
همه چیز خوبپرسنل بسیار مودب و خوش برخورد صبحانه محلی خوشمزه و عالی با هزینه جداگانه
از نظر من نسبت به دوستاره بودن خیلی تمیز و دنج دسترسی خوب به مرکز شهر و ابدرمانیها
من برای سومین بار در این هتل اقامت داشتم از نظر موقعیت مکانی و دسترسی عالی بدون نیاز به خودرو واحد ها تمیز و عالی برخورد خوب پرسنل
تمیز بود، نسبت به قیمتش مناسبه ...
نقاط قوت:
هزینه مناسب دسترسی های خوب موقعیت مکانی آرام برای رهایی از شلوغی شهرها پرسنل مودب و مهربان راهنمایی های مناسب مکان تمیز و خوب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش برای کسی که آرامش بخواد خوب بود نه جای پرت نه جای شلوغ شهر پرسنل محترم و مودب داشت راهنمایی های خوبی میکردند پرسنل جای تمیز و خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اینترنت پرسرعت.برخوردعالی پرسنل.اتاق وکل هتل بسیارتمیز
نقاط ضعف:
متاسفانه مهمانها سکوت رارعایت نمیکردن
نقاط قوت:
از هر نظر عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب از نظر موقعیت مکانی و تمیزی واحدها و دسترسی به مرکز شهر و آبدرمانی ها...
۲ شب اقامت از همه نظر عالی بود دسترسی به مرکز شهر و ابدرمانیها بدون نیاز به ماشین برخورد خوب پرسنل و تمیزی محیط واتاق ها عالی
اتاقمون کنار آسانسور بودو سرو صدای وجود داشت . ...
از همه نظر عالی بود هم نظافت هم تمیزی هم برخورد خوب پرسنل از سایت اسنپ تریپ ممنون
تمیزی اتاقها و سرویسها عالی برخورد پرسنل خوب و مورد رضایت موقعیت مکانی هتل نزدیک به مرکز شهر و نزدیک ابدرمانی رویال پارک و ابدرمانی سبلان و بدور از هیاهو و شلوغی و بدون نیاز به وسیله نقلیه برای دسترسی به مراکز ابدرمانی و مرکز شهر به نظر من در حد دو ستاره عالی بوده و به دیگران توصیه میکنم
خیلی هتل خوبیه، بسیار تمیزه، مسئولینش بسیار خوش برخوردند، پارکینگ داره، محیط کاملا ساکتیه
اگر در اتاق ها چایی ساز هم باشد خیلی خوبه. ...
ایرادی نیست. خوب و تمیز. کارکنان با اخلاق و رفتار مناسب. چندین بار توی این هتل اقامت داشتیم نسبت به قیمتی که ارائه میده قابل قبوله...
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ومدیریت صبحانه محلی وتازه
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
من معایب هتل را گفتم اما مزایای هتل را هم باید گفت هتل پارکینگ بسیار خوبی دارد کارکنان هتل بسیار مهربان و هر نقاضایی از آنها بشود برای شما انجام می دهند بلیطهای آبدرمانیهای مختلف را می توانید با تخفیف بالا از ایشان تهیه نمایید این هتل به مرکز شهر بسیار نزدیک بوده و پیاده به کل شهر دسترسی دارید اگر از چیزی ناراضی هستید به ایشان بگویید سریع امکانات مد نظر شما را تامین می نمایند به رضایت مشتری خیلی اهمیت می دهند با اینکه اتاقهای هتل کوچک هستند اما بسیار بسیار تمیز می باشند از نظر نظافت هتل بسیار بسیار تمیزی می باشد
هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل عالی بود..در کمترین زمان معایب رو حل کردند...از همه مهمتر سکوت و دنج بودن هتل بود ..ولی کاش صبحانه هم در برنامشون بزارن
رفتار عالی ، تمیز و‌دنج و نسبت به قیمت فوق العاده با انصاف...
من 3 سال پیش در این هتل اقامت داشتم و خیلی راضی بودم ولی این سری همه چی تغییر کرده بود . من در طبقه اول اتاقم بود و به نسبت اون سری که طبقه سوم بودیم و ویوی خوبی داشت و خیلی خوب بود ، بد بود اتاق ها کوچیک بود و از نظر تمیزی ضعیف بود . راضی نبودم ...
هتل تمیزی بود. دور از سر و صدا بود. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوبی بود
هتل تمیز و خوبی بود فقط صبحانه روی هتل نبود...
هتلی تمیز که به جز تعداد زیاد اتاقهای هرطبقه که به خاطر عایق صوت نبودن در ورودی سوئیت ها، صدای سایر مسافران آرامش را سلب می کرد نکته ی آزاردهنده ی دیگری وجود نداشت....
نقاط قوت:
در کل همه چی خوب بود و ما راضی بودیم.
نقاط ضعف:
برای کثیف شدن یک ملخفه و یک حوله از ما ۱۰۰۰۰۰ تومان جریمه گرفتن،که فکر میکنم مبلغ زیادی بود.
هتل از همه نظر خیلی خوب بود فقط اتاق نسبت به صدا های بیرون و اتاق های اطراف عایق نبود و صدا داخل اتاق شنیده می شد....
هتلی بسیار تمیز و مرتب، دور از هیاهوی بخش های پرتردد شهر علیرغم نزدیکی به مرکز شهر، قیمت بسیار مناسبواقعا از تجربه اقامت در این هتل راضی بودم.
از نظر من , با توجه به موقعیت مناسب هتل و همچنین کیفیت عالی واحدها و خدمات و سرویس های مناسب آن - بخصوص صبحانه عالی با محصولات محلی- و برخورد مناسب پرسنل هتل , یکی از بهترین انتخاب ها میتواند باشد .
نقاط قوت:
نسبت هزینه پرداختی امکانات عالی و مقرون به صرفه بود در اتاق همه موارد موجود بود بالکن برای خشک کردن لباس ها گاز و سینک ظرفشویی پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
راه خاکی برای رسیدن به میدان اصلی و خرید نظافت بی موقعه اتاق ها در ساعت استراحت
نقاط قوت:
برخورد صمیمانه تمیزی و پاکیزگی پذیرایی صبحانه
نقاط ضعف:
نبود کتاب قرآن در اتاق چاه بست و فلشتانک در دستشویی
نقاط قوت:
برخورد بسيار خوب/ نزديكي به مركز و امكانات شهري/ تميزي و نو بودن هتل
نقاط ضعف:
ورودي نه چندان مناسب در كوچه ها/ آسفالت نبودن برخي ورودي ها
نقاط قوت:
رسیدگی به میهمان خیلی خوب بود. و طرز برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
تنها ایراد به نظر من اینکه یکم از مرکزیت دوره و زمستون اتاقاش سرد بود و پکیج جواب نمیداد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.