هتل پدرام سرعین

سرعین، خیابان دارایی
3.1
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل پدرام سرعین
هتل لوکس چهار ستاره پدرام سرعین واقع در خیابان دارایی در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۱۰ طبقه بنا و دارای ۴۶ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب که مطابق با استانداردهای هتلداری عایق بندی شده، می‌باشد. از امتیازات این هتل می‌توان به فاصله اندک آن به مراکز آب درمانی سرعین از جمله مجتمع آب درمانی سبلان، مرکز شهر و همچنین دسترسی آسان به پیست اسکی آلوارس که بزرگ ترین پیست اسکی ایران از لحاظ وسعت می‌باشد، اشاره کرد. هتل پدرام با کادری مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پدرام
پدرام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
249,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
249,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
249,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
249,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
10 خرداد
جمعه
249,000
تومان
11 خرداد
شنبه
249,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
249,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
249,000
تومان
جاباما
249,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
249,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
249,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
249,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
10 خرداد
جمعه
249,000
تومان
11 خرداد
شنبه
249,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
249,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
480,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
10 خرداد
جمعه
480,000
تومان
11 خرداد
شنبه
480,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پدرام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
10 خرداد
جمعه
315,000
تومان
11 خرداد
شنبه
315,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
10 خرداد
جمعه
315,000
تومان
11 خرداد
شنبه
315,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
430,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
430,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
10 خرداد
جمعه
430,000
تومان
11 خرداد
شنبه
430,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
594,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
594,000
تومان
اقامت 24
594,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
594,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
594,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
594,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
594,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
594,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
594,000
تومان
10 خرداد
جمعه
594,000
تومان
11 خرداد
شنبه
594,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
594,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پدرام-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
10 خرداد
جمعه
360,000
تومان
11 خرداد
شنبه
360,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,600
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,600
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
480,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
10 خرداد
جمعه
480,000
تومان
11 خرداد
شنبه
480,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پدرام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
369,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
10 خرداد
جمعه
369,000
تومان
11 خرداد
شنبه
369,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
370,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
11 خرداد
شنبه
370,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
510,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
10 خرداد
جمعه
510,000
تومان
11 خرداد
شنبه
510,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
708,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
708,500
تومان
اقامت 24
709,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
709,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
709,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
709,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
709,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
10 خرداد
جمعه
709,000
تومان
11 خرداد
شنبه
709,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
709,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پدرام-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
572,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
572,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
572,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
572,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
572,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
572,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
572,000
تومان
10 خرداد
جمعه
572,000
تومان
11 خرداد
شنبه
572,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
572,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
796,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
796,000
تومان
اقامت 24
796,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
796,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
796,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
796,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
796,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
796,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
796,000
تومان
10 خرداد
جمعه
796,000
تومان
11 خرداد
شنبه
796,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
796,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پدرام-آپارتمان دوخوابه پنج نفره رویال
آپارتمان دوخوابه پنج نفره رویال
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
440,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
10 خرداد
جمعه
440,000
تومان
11 خرداد
شنبه
440,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
440,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
10 خرداد
جمعه
440,000
تومان
11 خرداد
شنبه
440,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
617,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
617,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
617,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
617,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
617,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
10 خرداد
جمعه
617,000
تومان
11 خرداد
شنبه
617,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
617,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
861,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
861,000
تومان
پدرام-آپارتمان سه خوابه هفت نفره رویال
آپارتمان سه خوابه هفت نفره رویال
جاباما
615,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
615,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
615,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
ایران هتل آنلاین
860,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
860,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
860,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
10 خرداد
جمعه
860,000
تومان
11 خرداد
شنبه
860,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,205,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,205,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پدرام سرعین

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل لاله سرعین
3.5
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
هتل یار
از 245,000 تومان
اقامت 24
از 245,000 تومان
جاباما
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 245,000 تومان
علاءالدین
از 249,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 313,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رضوان خلیج فارس سرعین
2.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
اسنپ تریپ
از 305,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال پارک سرعین
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
اسنپ تریپ
از 491,000 تومان
اقامت 24
از 491,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بوستان سرعین
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
جاباما
از 240,000 تومان
اقامت 24
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 317,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین
3.7
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 261,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
جاباما
از 277,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
علاءالدین
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان اترک سرعین
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 222,000 تومان
اسنپ تریپ
از 250,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ارشاد سرعین
3.4
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 205,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوروش سرعین
3.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
جاباما
از 213,000 تومان
اقامت 24
از 213,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 222,000 تومان
علاءالدین
از 239,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل صحت سرعین
3.4
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 92,000 تومان
اقامت 24
از 92,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پدرام سرعین

(15 نظر)
نقاط قوت:
کلا میتونم چهار ستاره بدم به هتل پدرام،تمیزی و نظم و دکوراسیون خوبی داشت،البته من در مورد سوییت نظر میدم چون اتاق ها رو ندیدم
نقاط ضعف:
رستوران خیلی فعال نبود، البته ما به دلیل نزدیکی به مركز از امکانات خارج هتل استفاده می کردیم
نقاط قوت:
خوش خلقي ومهرباني تميزي زيبابي صبحانه عالي
نقاط ضعف:
نديدم
نقاط قوت:
محیطی مناسب و آرام و با امکانات رفاهی مناسب و برخورد مناسب کارکنان هتل .
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی قیمت اقامت در هتل می باشد.
از لحاظ نظافت یخورده ضعیف بود. موقعیت مکانی هتل خوب بود. در کل نسبت به هزینه پرداختی هتل بدی نبود...
امکانات هتل ضعیف بود دو شب اقامت رستوران شام نداشت اطاق را نظافت نکردند تا امروز در هیچ هتلی ندیدم از پنکه بعنوان سیستم خنک کننده استفاده کنند ...
ما دو شب در این هتل به ظاهر نوساز اقامت داشتیم و کلا اعتمادمان به اصول اعطای ستاره به هتل ها از دست رفت. هتل به کلی نظافت و تعویض حوله و شارژ وسایل نمیشد،رفتار پرسنل اصلا اصلا مناسب نبود، در یخچال فقط یک عدد آب معدنی استفاده شده وجود داشت، ملافه ها و پتو اصلا تمیز نبود دوش حمام خراب بود سرویس اصلا شبیه سرویس هتل نبود و بیشتر به مسافرخانه شبیه بود،سر و صدای سایر واحد ها آزار دهنده بود،در اطلاعات هتل استخردار تعریف شده اما در واقع صرفا با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و برای یک ساعت و نیم بصورت خصوصی میتوان از استخر استفاده کرد. ...
امكانات هتل در حد متوسط بود و حداكثر ميتوان بعنوان يك هتل ٣ ستاره پذيرفت...
كليه كاركنان غير از مسول پذيرش بسيار مودب و مهربان بودند و حداكثر سعى خودشون رو ميكردند كه مسافر را راضى نگه دارند ولى خود هتل و امكاناتش در حد يك هتل كمتر از سه ستاره بود...
در کل اقامت خوبی داشتیم، صبحانه تنوع زیادی نداشت، کیفیت ناهار و شام هتل ضعیف بود شاید به این علت بود که میهمانان کمی از آن استفاده می کردند چون خیلی خلوت بود در حالی که اتاقها پر بودند. ...
امکانات هتل در حد هتل چهار ستاره نبود اما در کل از پاکیزگی هتل و موقعیت مکانی هتل رضایت داشتم...
من چون ایرانگردی میکنم و به هتل های زیادی میروم به نظرم این هتل در حد هتل چهار ستاره نبود ، اتاق ها تنگ و کوچیک بودند و از نظر نظافت هم خیلی خوب نبود . ***جهانیان***...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
به همه ميگن بيرون از هتل بايد پارك كنن در صورتی كه هتل يه پاركينگ سرپوشيده داره و بايد بدون مشكل در اختيار مراجعين باشه. ما با پافشاري موفق شديم كه داخل پاركينگ پارك كنيم ولي همون پاركينگشون هم خيلي كوچيك و تنگ با ظرفيت كم و جاهاي خالي هستش كه البته به كسي اجازه نميدن پار كنه. كاركنان لابي هم خيلي سرد هستند و لازم هست يه كم خوش آمد گويي و آداب هتل داري ياد بگيرند. داخل لابي هيچ صداي موسيقي نمياد كه اين هم ناخوشايند هست. براي استفاده از استخر هتل بايد برا يه سانس بالاي ١٠٠ تومن پول بدين يعني استفاده اش رايگان نيست! سيستم سرويس براي اتاق خيلي غير معمول هست يعني اگر بخواين اتاقتون تميز بشه بايد به لابي خبر بدين... كارتي چيزي وجود نداره كه بذارين روي درب اتاقتون! صبحانه بد نبود نسبت به چيزاي ديگه كه اينجا گفتم. اتق تميز و مر...
عليرغم نماي و سازه نسبتا مناسب هتل، سرويس دهي، برخورد كاركنان و امكانات در حد هتل ٤ ستاره نيست . ...
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود پرسنلها خیلی مودب بودن به شهر نزدیک بود تخت ها خیلی خوب بودن
نقاط ضعف:
توی سوئیتها آیینه نبود توالت خیلی تمیز بود ولی بو میداد صبحونه دوست داشتم قهوه دمی بخورم ولی نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.