هتل کوروش سرعین

سرعین، خیابان دانش، روبروی آبدرمانی سبلان
3.8
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل کوروش سرعین

هتل کوروش سرعین اولین و بزرگترین هتل سه ستاره سرعین، شهر چشمه های بهشتی می‌باشد که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است. این مجموعه در قلب شهر واقع گردیده و دسترسی مناسبی به مراکز تجاری و آب های گرم درمانی سرعین دارد. هتل لوکس و نوساز کوروش آماده میزبانی از گردشگران و میهمانان ارجمند می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کوروش سرعین
کوروش-سوئیت یکنفره
سوئیت یکنفره
جاباما
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
16 اسفند
جمعه
207,000
تومان
17 اسفند
شنبه
207,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
کوروش-آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
9 اسفند
جمعه
235,000
تومان
10 اسفند
شنبه
235,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
16 اسفند
جمعه
235,000
تومان
17 اسفند
شنبه
235,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
9 اسفند
جمعه
235,000
تومان
10 اسفند
شنبه
235,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
16 اسفند
جمعه
235,000
تومان
17 اسفند
شنبه
235,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
ایران مارکوپولو
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
245,000
تومان
9 اسفند
جمعه
245,000
تومان
10 اسفند
شنبه
245,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
245,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
245,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
245,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
245,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
245,000
تومان
16 اسفند
جمعه
245,000
تومان
17 اسفند
شنبه
245,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
245,000
تومان
کوروش-آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
9 اسفند
جمعه
255,000
تومان
10 اسفند
شنبه
255,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
16 اسفند
جمعه
255,000
تومان
17 اسفند
شنبه
255,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
9 اسفند
جمعه
255,000
تومان
10 اسفند
شنبه
255,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
16 اسفند
جمعه
255,000
تومان
17 اسفند
شنبه
255,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
ایران مارکوپولو
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
9 اسفند
جمعه
550,000
تومان
10 اسفند
شنبه
550,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
16 اسفند
جمعه
550,000
تومان
17 اسفند
شنبه
550,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
9 اسفند
جمعه
550,000
تومان
10 اسفند
شنبه
550,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
16 اسفند
جمعه
550,000
تومان
17 اسفند
شنبه
550,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
560,000
تومان
9 اسفند
جمعه
560,000
تومان
10 اسفند
شنبه
560,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
560,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
560,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
560,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
560,000
تومان
16 اسفند
جمعه
560,000
تومان
17 اسفند
شنبه
560,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
9 اسفند
جمعه
400,000
تومان
10 اسفند
شنبه
400,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
400,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
400,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
400,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
16 اسفند
جمعه
400,000
تومان
17 اسفند
شنبه
400,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
9 اسفند
جمعه
400,000
تومان
10 اسفند
شنبه
400,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
400,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
400,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
400,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
16 اسفند
جمعه
400,000
تومان
17 اسفند
شنبه
400,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
9 اسفند
جمعه
410,000
تومان
10 اسفند
شنبه
410,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
9 اسفند
جمعه
460,000
تومان
10 اسفند
شنبه
460,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
460,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
16 اسفند
جمعه
460,000
تومان
17 اسفند
شنبه
460,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
9 اسفند
جمعه
460,000
تومان
10 اسفند
شنبه
460,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
460,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
16 اسفند
جمعه
460,000
تومان
17 اسفند
شنبه
460,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
9 اسفند
جمعه
470,000
تومان
10 اسفند
شنبه
470,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
16 اسفند
جمعه
470,000
تومان
17 اسفند
شنبه
470,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
9 اسفند
جمعه
605,000
تومان
10 اسفند
شنبه
605,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
605,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
16 اسفند
جمعه
605,000
تومان
17 اسفند
شنبه
605,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
جاباما
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
9 اسفند
جمعه
605,000
تومان
10 اسفند
شنبه
605,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
605,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
16 اسفند
جمعه
605,000
تومان
17 اسفند
شنبه
605,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
ایران مارکوپولو
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
9 اسفند
جمعه
614,000
تومان
10 اسفند
شنبه
614,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
614,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
614,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
614,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
614,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
16 اسفند
جمعه
614,000
تومان
17 اسفند
شنبه
614,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
614,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
اقامت 24
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
757,000
تومان
9 اسفند
جمعه
757,000
تومان
10 اسفند
شنبه
757,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
757,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
757,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
757,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
757,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
757,000
تومان
16 اسفند
جمعه
757,000
تومان
17 اسفند
شنبه
757,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
757,000
تومان
جاباما
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
757,000
تومان
9 اسفند
جمعه
757,000
تومان
10 اسفند
شنبه
757,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
757,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
757,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
757,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
757,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
757,000
تومان
16 اسفند
جمعه
757,000
تومان
17 اسفند
شنبه
757,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
757,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
اقامت 24
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
9 اسفند
جمعه
692,000
تومان
10 اسفند
شنبه
692,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
692,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
692,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
692,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
692,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
16 اسفند
جمعه
692,000
تومان
17 اسفند
شنبه
692,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
692,000
تومان
جاباما
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
9 اسفند
جمعه
692,000
تومان
10 اسفند
شنبه
692,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
692,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
692,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
692,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
692,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
16 اسفند
جمعه
692,000
تومان
17 اسفند
شنبه
692,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
692,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کوروش سرعین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
اتاق چمدان
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
مسلط به زبان ترکی
كافي شاپ 24 ساعته

آدرس هتل کوروش سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کوروش سرعین

(50 نظر)
در کل جای خوبی بود،خاطره خوبی شد برامون
نسبت به اینکه سه ستاره هست هتل و در یک شهر کوچک واقع شده امکانات خیلی خوبی داره.‌ بسیار تمیزه. کارکنان بسیار مودب هستن و پاسخگوییشون عالیه. ما در طبقه هفتم بودیم و چشم اندازش عالی بود. صبحانشم به نسبت سه ستاره بودن عالی بود. وای فای رایگان داشت و سرعتش هم قابل قبول بود. با اینکه ما در اواخر تابستان رفته بودیم اما هوا سرد بود ولی سیستم گرمایش هتل برقرار بود و ما بهیچ وجه بابت سرما اذیت نشدیم
هتل در حد پنج ستاره با اتاقهای تمیز و عالی و پرسنل حرفه ای و صبحانه عالی و موقیت مکانی منحصر به فرد
این هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد پرسنل هیچ اشکالی ندارد. صبحانه هم بوفه و قابل قبول بود. نمره این هتل از نظر من ۲۰ است.
من در شهریور ۹۸ همراه همسر و فرزندم در این هتل اقامت داشتیم.از نظر موقعیت و خدمات و نظافت عالی. صبحانه متنوع و دلچسب بود. برخورد خوب و همراه پرسنل دلنشین بود. این هتل در واقع چهار ستاره است نه سه ستاره. پیشنهاد اول من به مسافرین سرعین این هتل است.
هتل بسیار خوب عالی خدمات خوب رفتار مناسب و‌مودبانه..فقط اتاق ما با این‌که طبقه ۶ بودیم صبح از ساعت ۶ صبح که اشپزخانه هتل اماده میشد برای تدارک صبحانه بوی سرخ شدنی ها مثل املت تا اتاق ما میامد و من این موضوع را تذکر دادم و قول مساعد دادن که این مشکل حل شه البته ممکنه برای بعضی از مسافران مسئله خاصی نباشه ولی من خودم الرژی دارم برایم مشکل بود...ولی در کل خیلی خوب و‌عالی بود مشکلی دیگری نداشتیم-بوفه صبحانه عالی و مفصل و متنوع-دسترسی به مرکز شهر و ابدرمانی ها عالی - در سفر اینده هم باز همین هتل را رزرو خواهم کرد.ان شاالله
دو نفر در بخش رزروشن حضور داشتند که یکی از این دوستان کلا همیشه در حال معامله زمین بودند. در کل ستاره هتلهای سرعین کاملا عجیب داده شده است . یک هتل 4 ستاره در سرعین حتی اندازه یک هتل دو ستاره در مثلا اصفهان و شیراز هم نیستند . این مورد در تمام سرعین حاکم است . هتل کوروش در بین هتلهای سرعین از همه بهتر بود .تمیزتر ، ویو بهتر ، موقعیت دسترسی بهتر ، صبحانه بهتر . اگر به سرعین مراجعه کنم مجددا به همین هتل خواهم رفت . جا دارد سرویس بهداشتی فرنگی را با کمی هزینه بیشتر ، از جنس بهتری انتخاب میکردند ، زیرا اصلا قابل استفاده نبود . به غیر از سرویس بهداشتی فرنگی باقی امکانات هتل خوب و در مد 3 ستاره بود . هر چند عرض کردم قبلا اگر باقی هتلهای سرعین را که نام نمیبرم و 4 ستاره دارند ، هتل کوروش در برابر آنها 5 ستاره است وای فای بهمون رمز عبور دادند اما اینترنال در متر نبود و ما با اینترنت همراه اول متصل میشدیم که خیلی هم مهم نبود و از نظر بنده ایراد محسوب نمیشود .
هتل دارای کیفیت و تمیزی کم نظیری است با وای فای خوب و صبحانه عالی و کارکنان و مدیریت بسیار خوب و پیگیر که همه سعی خود را داشتند تا به میهمانها خوش بگذرد و مکان هتل هم خیلی خوب بود.فقط اگر امکان داشت که سیستم سرمایش و سرویس نهار و شام را برقرار میکردند واقعا عالی عالی میشد.ارادتمند
نقاط قوت:
با عرض سلام ، هتل کوروش دارای مدیریت بسیار عالی و مودب و محترم می باشد به گونه ای که در طول اقامت لحظات سرشار از آرامش و امنیت را برای مهمانان رقم می زنند. از دیگر ویژگی های این هتل نظافت بسیار عالی اتاق ها ، صبحانه مرتب ، پرسنل محترم و...می باشد. سپاسگزارم از اقامت ۲۴ در معرفی این هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچ مورد منفی وجود نداشت.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
کارکنان بسیارباادب وباکلاس: ومدیرت محترم
در كل راضي نبودم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی هوای اتاق خواب بود و بسته بودن پنجره
از بدو ورود برخورد کا در هتل خوب بود، اتاق و ملحفه ها تمیز بودند، اگر سوالی داشتیم با روی خوش جواب میدادند، و در کل بسیار برخوردها محترمانه بود، صبحانه خوب بود و ظروف بسیار تمیز
چون ما بچه كوچك باهامون بود ميخواستيم جايي رو بگيريم كه اشپزي بشه كرد به اين دليل هتل چهار ستاره نگرفتيم و چون نوساز بود اينجارو انتخاب كرديم جاي معمولي اي بود البته در سرعين انتظار چيز عالي اي نبايد داشت ايراداتش با اينكه نوساز هم بود كولرگازي يا اسپليت نداشت كه البته در توضيحات نوشته شده بود ولي هوا در اواسط روز گرم ميشد و به نظرم لازمه باشه ولي نكات قوتش برخورد و پاسخ دهي كاركنانش خوب بود ،صبحونش هم خوب بود و از خوردن سرشير و عسل ما لذت برديم و اينكه واي فاي سريعي داشت البته در زمان هايي كه هتل شلوغ ميشد سرعت كم ميشد ولي بالكل اينترنتش راضي كننده بود ولي با تمام اين اوصاف قيمتش بالاس ولي اين خصوصيت كل هتل هاي سرعينه كه واقعا امكانات ندارن ولي قيمتشون بالاس
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود . برخورد کارکنان هتل خوب بود . ما سوییت دوخوابه گرفتیم یکی از اتاقها بالکن داشت و خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مسواک نداشت سشوار داخل داخل نبود و باید درخواست میکردی از پذیرش ما سوئیت دوخوابه ی ۵ نفره گرفته بودیم داخل یکیاز اتاقها ۳ تا تخت بود ک بنظرم بهترم بود اون یه تخت رو داخل پذیرایی میگذاشتن.
برخورد کارکنان ضعیف(غیر از یک نفر از خدمه که خواننده هم بود)، خدمات ضعیف، محل هتل مناسب.
نقاط قوت:
عالی از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
سینک ظرف شوری نداشت و وسایلی که گذاشته بودن مثل فنجان رو مجبور بودیم در دستشویی بشوریم و اگر سینک کوچک داشت عالی بود
با اتاقهای خوب وبرخورد مناسب پرسنل
هتل از همه نظر عالی بود ،دسترسی راحت به شهر سرعین ، ساعت صبحانه خوب بود ،صبحانه خوب بود .
سفر بسیار خوبی بود در هتل و شهر سرعین هتل هم عالی بود
سلام هتل کوروش از نظر مرکز بودن و دسترسی عالی بودفوق العاده محیط ارام و همچنین تمیزی داره از همه نظر عالیه☺ واقعا به نظر من نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
تمیز و بهداشتی بودن اتاق ها و...
نقاط ضعف:
به نظر من میشه چند مورد به غذاهای صبحانه اضافه کرد از جمله عدس و...
در مجموع نسبت به 3 ستاره بودن بهتر بود با کارکنان مودب
بنده به همراه خانواده و بستگان به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم و سه اتاق متفاوت از هم گرفته بودیم اولا این هتل برای هر بودجه ای اتاق دارد و دوستانی که اتاقی گرفته ان که راضی نیستن برمی گرده به مبلغ پرداختی انها چون این هتل همه رقم اتاق دارد با هر بودجه ایاین هتل یا همه هتل های ایران نواقصی دارد که با گذشت زمان اصلاح می شود این هتل در مرکزیت شهر یعنی تا مراکز خرید و ابدرمانی ها 60 متر فاصله دارد هتل نوساز در حد هتل 4 ستاره صبجانه خوب اینترنت خوب لوازم اتاق تر تمیز ویو عالی پرسنل مودب مدیریت عالی من این هتل رو توصیه میکنم
با عرض سلام بنده در مرداد ماه در این هتل اقامت داشتم هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل عالی بود و خیلی خوش برخورد بودن پیشنهاد میکنم از اتاق های پشت به هتل لاله استفاده کنید چون شبها در هتل لاله برنامه و کنسرت هستش و تا ساعت یک نصفه شب سرو صدای زیادی دارن
هتل خوبی بود در مجموع. میشه گفت آپارتمان خوبی بود. صبحانه کاملا معمولی بود و چیز خاصی نداشت. کلا جای خواب خوبی بود و بهتره انتظار یه هتل 5 ستاره رو ازش نداشته باشیم.
هتل یا بهتره بگم مهمان پذیر چون فقط اتاق دارند و صبحانه بسیار ضعیف و رستوران ندارد یعنی بیشتر هتل های سرعین اینطور که من متوجه شدم رستوران ندارن در شهر دو رستوران نسبتا خوب بود که باید در صف انتظار ساعتی چند میموندید تا نوبت غذا خوردن شما بشه . اتاقها تمیز بود برخورد پذیرش خوب بود امکانات دیگری نداشت فقط نو ساز بود وای فای هتل سرعت ضعیف داشت دایم قطع میشد
بار اول که این هتل آمدیم بسیار راضی بودیم برای بار دوم سوییت گرفتیم فقط در این حد میتونم بگم که وقتی سوییت و دیدم نشستم و گریه کردم مسافرخانه های میدان راه آهن از نظر محیطی خیلی بهترن در سوییت که باز میشد رو با استرحتگاه کارکنان بغل اتاق دستشویی عمومی پنجره اتاق روبه بالکن مشاع زیر پنجره هم هوا کش آشپزخانه اون هم شبی 200 هزار تومان برای تعویض اتاق هم که رفتیم شبی 100 تومان اضافه کردن منتم گذاشتن اتاق های وسط هتل و دادن که هیچ پنجره ای رو به بیرون نداره تمام پنجره ها رو نور گیر ساختمون که روز و شب و خیلی متوجه نمیشین فقط اگه خواستین این هتل بروید اتاق های رویال رو بگیرید که هم تمیزن هم جای مناسبی از ساختمان هستن در کل هتل خوبی هست ولی اصلا سمت سوییت و اتاق های سه تخته وسط نرید که مسافرت به کامتون تلخ میشود
هتل خیلی خوب با کادر مودب. ولی کارکنان هتل نیازمند آموزش در حوزه ارتباط با مشتری و مشتری مداری هستند. چرا که مقوله هتلداری، نیازمند رفتار دوستانه و صمیمانه از سوی کارکنان هتل با میهمانان است که این موضوع در هتل کوروش سرعین ضعیف است.
شبها دمای اتاقها بسیار سرد بود زمانی که از رسپشن درخواست کردیم سیستم گرمایش را روشن کنند با کمال تعجب با رفتاری غیر حرفه ای و توهین آمیز گفتن هزینه اش برای ما زیاده و صاحب هتل گفته تا ۶ ،۷نفر اعتراض نکردن روشن نکنید که البته صبح متوجه شدیم بیشتر افرادی که بودن تا صبح اعتراض کرده بودن
نوع طراحی اتاقهای هتل مناسب نیست ویو مناسبی نداره ولی در کل برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود
هتل بدی نبود.
كاردان بودند.
این هتل نوساز و بسیار تمیز است کارکنان بسیار با ادب هستند و در اسرع وقت پاسخگو هستند. موقعیت هتل بسیار خوب است و منظره شهر را کاملا میتوان دید و بخصوص شبها بسیار زیباست
تمام امکانات در حد هتل 5 ستاره بود خودم دراطاق 503 بودم واقعا از هر لحاظ عالی بود این هتل را شدیدا توصیه می کنم
نقاط قوت:
مرتب و پاکیزگی.برخورد مناسب و عالی پرسنل و رسپشن. کیفیت خوب صبحانه.دسترسی راحت و سهل تا مراکز خرید و آب درمانی .
نقاط ضعف:
یک کم سرد بودن هوای اتاق خواب و نور کم و ضعیف اتاق.
از نظر برخورد پرسنل، تمیزی و نظافت هتل و اتاق ها و دسترسی عالی بود. صبحانه و کیفیت آن خوب بود.
در مرداد ۱۳۹۷ به اتفاق خانواده ۴ شب در این هتل اقامت داشتیم و تقریبا از همه نظر راضی بودیم. امکانات هتل و محل قرارگیری آن در بهترین نقطه شهر سرعین و مشرف به هتل لاله، امکان دسترسی آسان به تمام آبگرم ها را بدون نیاز به وسیله نقلیه فراهم میکند. ضمن اینکه حضور دائم صاحبین باتجربه هتل، باعث رسیدگی فوری و دقیق امور اجرایی میشد. صبحانه هتل در حد بضاعت این شهر خوب بود ولی قطعا جای بهتر شدن دارد. این هتل را به علاقمندان سفر به سرعین توصیه میکنم.
من سوییت دو نفره گرفتم ، این اتاق در طبقه اول بود ، سر و صدا بسیار زیاد بود و در حد یک اتاق مسافرخانه بود ، به قیمت شبی ۲۰۰ هزار تومن ، با پیشنهاد مدیر هتل !!! و تهدید به پس دادن پول و به دلیل یک صبح پر سرو صدا که نتوانستیم از ۸ صبح به بعد بخوابیم ، مارو مجبور کردن در طبقه چهارم با ۱۰۰ هزارتومن اضافه یک شب در اپارتمان دو نفره اتاق بگیریم ، که با کلی چانه و منت گزاری ۵۰ هزارتومن اضافه گرفتن ، از عمد این کارو میکنن ، یک اتاق بسیار بد به شما میدهند ،تا مجبور شوی عوض کنی ، ما همون اول که رسیدیم ، رزوشن هتل گفت اتاق خوبی نگرفتین، امکانات رفاهی نداره ، اگه میخواین ۱۰۰ تومن اضافه بدین بفرستیمتون یه اتاق بهتر ، من قبول نکردم ، ولی شب اول که خوابیدم و صبح به دلیل سر و صدای زیادو سلب اسایش و اعتراض بنده به ایشان با کلی منت و تهدید به پس دادن پول به بنده ، قبول کردم یک اتاق در طبقه ۴ به من بدهند بنده که واقعا راضی نیستم .میتونستم پولو بگیرم ولی ترسیدم جا گیرم نیاد چون تو پیک سفر رفته بودیم
باسلام خیلی مختصر ومفید بگم که همه چیز عالی بود فقط بدترین نوع اتاق که وسط ساختمان هست را به ما دادن که حالا مقصر کی هست را نمیدونم ولی حتما اگر کسی خواست بره حتما تاکید کنه اتاق های رو به بیرون رو بدن اتاق های وسط مفت گرونه
برخورد مدیریت و پرسنل خوب و محترمانه بود،ما با تاخیر چند ساعته به هتل رسیدیم که مدیریت هتل تماس و پی گیر رسیدن ما بودن،نزدیک آب گرم گاومیش گلی و در کل خوب بود
به جرات میشه گفت یکی از بهترین هتل های سرعین با نزدیکی به ابدرمانی ها و مرکز خرید با امکانات به روز تر و تمیز با پرسنل مودب
هتل نوساز و تمیزی است. صبحانه هتل مناسب و خدمات نیز رضایت بخش است. ظرفیت پارکینگ سرپوشیده هتل کم است. در کل نسبت به ستاره و قیمت هتل خوب و قابل پیشنهادی می باشد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل امکانات مناسب اطاقها تمیزی خوب و قابل قبول
نقاط ضعف:
وجود تنها یک لاین آسانسور در هتل
هتل و اتاق ها مرتب و تمیز بود تایم صبحانه به موقع و خیلی خوب بود تنها اشکالش که البته ربطی هم به هتل نداشت مراسم شبانه هتل لاله بود که خواب رو از ما گرفته بود اما اونم عالمی داشت
هتل خوبی بود تمیز بود دسترسی به مرکز شهر و آبگرم نزدیگ بود تنها عیب آن این بود که برای تمیز کردن سرویس های بهداشتی و حمام و نظافت نیامدند.
هتل از لحاظ دسترسی بسیار عالی بود. برخورد کارکنان خوب بود. نظافت عالی بود (هتل نوسازه و اتاق ها خیلی تمیز بودن.) پارکینگ داشت که میتونستید شب با خیال راحت ماشین رو پارک کنید داخلش. فقط توی کل تبلیغاتش زده مجهز به آب گرم و استخر ولی اینطور نبود (گفتن راه نیوفتاده هنوز). در کل خیلی هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز قیمت مناسب تهیه امکانات مورد نیاز توسط خود هتل نظافت مناسب
نقاط ضعف:
تو اتاق جای کفش و واکس نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل کوروش سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کوروش سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کوروش سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کوروش سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کوروش سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.