هتل کوروش سرعین

سرعین، خیابان دانش، روبروی آبدرمانی سبلان
3.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل کوروش سرعین
هتل کوروش سرعین اولین و بزرگترین هتل سه ستاره سرعین، شهر چشمه های بهشتی می‌باشد که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است. این مجموعه در قلب شهر واقع گردیده و دسترسی مناسبی به مراکز تجاری و آب های گرم درمانی سرعین دارد. هتل لوکس و نوساز کوروش آماده میزبانی از گردشگران و میهمانان ارجمند می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کوروش
کوروش-آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
تورگردان
379,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
379,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
379,200
تومان
5 مرداد
شنبه
379,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
379,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
379,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
379,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
379,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
379,200
تومان
11 مرداد
جمعه
379,200
تومان
12 مرداد
شنبه
379,200
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان
12 مرداد
شنبه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
380,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان
12 مرداد
شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان
12 مرداد
شنبه
380,000
تومان
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
4 مرداد
جمعه
385,000
تومان
5 مرداد
شنبه
385,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
11 مرداد
جمعه
385,000
تومان
12 مرداد
شنبه
385,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
تورگردان
414,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
414,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
414,300
تومان
5 مرداد
شنبه
414,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
414,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
414,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
414,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
414,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
414,300
تومان
11 مرداد
جمعه
414,300
تومان
12 مرداد
شنبه
414,300
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
جمعه
415,000
تومان
12 مرداد
شنبه
415,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
جمعه
415,000
تومان
12 مرداد
شنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
جمعه
415,000
تومان
12 مرداد
شنبه
415,000
تومان
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
11 مرداد
جمعه
420,000
تومان
12 مرداد
شنبه
420,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
تورگردان
544,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
544,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
544,100
تومان
5 مرداد
شنبه
544,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,100
تومان
11 مرداد
جمعه
544,100
تومان
12 مرداد
شنبه
544,100
تومان
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
11 مرداد
جمعه
545,000
تومان
12 مرداد
شنبه
545,000
تومان
جاباما
545,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
11 مرداد
جمعه
545,000
تومان
12 مرداد
شنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
11 مرداد
جمعه
545,000
تومان
12 مرداد
شنبه
545,000
تومان
ایران مارکوپولو
549,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
549,000
تومان
4 مرداد
جمعه
549,000
تومان
5 مرداد
شنبه
549,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
549,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
549,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
549,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
549,000
تومان
11 مرداد
جمعه
549,000
تومان
12 مرداد
شنبه
549,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
تورگردان
628,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
628,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
628,900
تومان
5 مرداد
شنبه
628,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
628,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
628,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
628,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
628,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
628,900
تومان
11 مرداد
جمعه
628,900
تومان
12 مرداد
شنبه
628,900
تومان
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
630,000
تومان
5 مرداد
شنبه
630,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
جمعه
630,000
تومان
12 مرداد
شنبه
630,000
تومان
ایران مارکوپولو
630,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
4 مرداد
جمعه
630,000
تومان
5 مرداد
شنبه
630,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
جمعه
630,000
تومان
12 مرداد
شنبه
630,000
تومان
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
4 مرداد
جمعه
630,000
تومان
5 مرداد
شنبه
630,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
جمعه
630,000
تومان
12 مرداد
شنبه
630,000
تومان
جاباما
630,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
630,000
تومان
5 مرداد
شنبه
630,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
جمعه
630,000
تومان
12 مرداد
شنبه
630,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
تورگردان
749,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
749,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
749,100
تومان
4 مرداد
جمعه
749,100
تومان
5 مرداد
شنبه
749,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
749,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
749,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
749,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
749,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
749,100
تومان
11 مرداد
جمعه
749,100
تومان
12 مرداد
شنبه
749,100
تومان
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
750,000
تومان
5 مرداد
شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
جمعه
750,000
تومان
12 مرداد
شنبه
750,000
تومان
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
4 مرداد
جمعه
750,000
تومان
5 مرداد
شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
جمعه
750,000
تومان
12 مرداد
شنبه
750,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
4 مرداد
جمعه
750,000
تومان
5 مرداد
شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
جمعه
750,000
تومان
12 مرداد
شنبه
750,000
تومان
ایران مارکوپولو
755,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
755,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
4 مرداد
جمعه
755,000
تومان
5 مرداد
شنبه
755,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
755,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
755,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
755,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
755,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
11 مرداد
جمعه
755,000
تومان
12 مرداد
شنبه
755,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
تورگردان
854,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
854,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
854,000
تومان
5 مرداد
شنبه
854,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
854,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
854,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
854,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
854,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
854,000
تومان
11 مرداد
جمعه
854,000
تومان
12 مرداد
شنبه
854,000
تومان
جاباما
855,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
855,000
تومان
5 مرداد
شنبه
855,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
855,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
855,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
855,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
11 مرداد
جمعه
855,000
تومان
12 مرداد
شنبه
855,000
تومان
اقامت 24
855,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
855,000
تومان
5 مرداد
شنبه
855,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
855,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
855,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
855,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
11 مرداد
جمعه
855,000
تومان
12 مرداد
شنبه
855,000
تومان
ایران مارکوپولو
859,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
859,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
859,000
تومان
4 مرداد
جمعه
859,000
تومان
5 مرداد
شنبه
859,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
859,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
859,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
859,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
859,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
859,000
تومان
11 مرداد
جمعه
859,000
تومان
12 مرداد
شنبه
859,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
تورگردان
924,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
924,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
924,100
تومان
5 مرداد
شنبه
924,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
924,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
924,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
924,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
924,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
924,100
تومان
11 مرداد
جمعه
924,100
تومان
12 مرداد
شنبه
924,100
تومان
جاباما
925,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
925,000
تومان
5 مرداد
شنبه
925,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
11 مرداد
جمعه
925,000
تومان
12 مرداد
شنبه
925,000
تومان
اقامت 24
925,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
925,000
تومان
5 مرداد
شنبه
925,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
11 مرداد
جمعه
925,000
تومان
12 مرداد
شنبه
925,000
تومان
ایران هتل آنلاین
925,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
4 مرداد
جمعه
925,000
تومان
5 مرداد
شنبه
925,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
11 مرداد
جمعه
925,000
تومان
12 مرداد
شنبه
925,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
تورگردان
1,008,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,008,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
1,008,500
تومان
5 مرداد
شنبه
1,008,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,008,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,008,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,008,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,008,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,008,500
تومان
11 مرداد
جمعه
1,008,500
تومان
12 مرداد
شنبه
1,008,500
تومان
جاباما
1,010,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,010,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کوروش سرعین

تلویزیون
یخچال
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
کافی شاپ