هتل آپارتمان اترک سرعین

سرعین، خیابان چالدران، مجتمع هتل آپارتمان و آب درمانی
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان اترک سرعین
هتل آپارتمان سه ستاره اترک در سال ۱۳۸۳ در شمالی ترین نقطه شهر سرعین و همچنین مشرف به منطقه جنگلی گنزق با چشم اندازی زیبا از سبلان، افتتاح گردیده است. از ویژگی‌های این هتل علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات رفاهی و برخورداری از آبدرمانی مجهز و اختصاصی، نزدیک بودن به مراکز اصلی خرید و اماکن دیدنی شهر می‌باشد. پرسنل هتل آپارتمان اترک اقامتی دلنشین را برای شما میهمانان گرامی آرزومند اند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان اترک
اترک-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
222,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
222,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
222,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
222,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
222,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
222,000
تومان
7 تیر
جمعه
222,000
تومان
8 تیر
شنبه
222,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
219,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
219,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
219,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
219,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
219,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
219,100
تومان
7 تیر
جمعه
219,100
تومان
8 تیر
شنبه
219,100
تومان
اترک-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
219,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
219,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
219,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
219,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
219,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
219,100
تومان
7 تیر
جمعه
219,100
تومان
8 تیر
شنبه
219,100
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
222,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
222,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
222,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
222,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
222,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
222,000
تومان
7 تیر
جمعه
222,000
تومان
8 تیر
شنبه
222,000
تومان
اترک-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
348,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
348,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
348,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
348,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
348,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
348,000
تومان
7 تیر
جمعه
348,000
تومان
8 تیر
شنبه
348,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
345,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
345,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
345,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
345,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
345,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
345,100
تومان
7 تیر
جمعه
345,100
تومان
8 تیر
شنبه
345,100
تومان
اترک-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
389,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
389,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
389,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
389,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
7 تیر
جمعه
389,000
تومان
8 تیر
شنبه
389,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
386,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
386,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
386,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
386,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
386,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
386,000
تومان
7 تیر
جمعه
386,000
تومان
8 تیر
شنبه
386,000
تومان
اترک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
422,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
422,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
422,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
422,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
422,000
تومان
7 تیر
جمعه
422,000
تومان
8 تیر
شنبه
422,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
425,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
425,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
425,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
425,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
425,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
425,000
تومان
7 تیر
جمعه
425,000
تومان
8 تیر
شنبه
425,000
تومان
اترک-آپارتمان یکخوابه سه نفره لوکس
آپارتمان یکخوابه سه نفره لوکس
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
467,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
467,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
467,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
467,000
تومان
7 تیر
جمعه
467,000
تومان
8 تیر
شنبه
467,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
470,000
تومان
1 تیر
شنبه
465,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
7 تیر
جمعه
465,000
تومان
8 تیر
شنبه
465,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
470,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
7 تیر
جمعه
470,000
تومان
8 تیر
شنبه
470,000
تومان
اترک-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
524,000
تومان
1 تیر
شنبه
524,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
524,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
524,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
524,000
تومان
7 تیر
جمعه
524,000
تومان
8 تیر
شنبه
524,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
521,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
521,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
521,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
521,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
521,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
521,000
تومان
7 تیر
جمعه
521,000
تومان
8 تیر
شنبه
521,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
524,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
524,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
524,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
524,000
تومان
7 تیر
جمعه
524,000
تومان
8 تیر
شنبه
524,000
تومان
اترک-آپارتمان دو خوابه پنج نفره لوکس
آپارتمان دو خوابه پنج نفره لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
575,000
تومان
1 تیر
شنبه
570,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
570,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
7 تیر
جمعه
570,000
تومان
8 تیر
شنبه
570,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
572,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
572,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
572,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
572,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
572,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
572,500
تومان
7 تیر
جمعه
572,500
تومان
8 تیر
شنبه
572,500
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
575,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
575,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
575,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
575,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
575,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
575,000
تومان
7 تیر
جمعه
575,000
تومان
8 تیر
شنبه
575,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان اترک سرعین

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
فضای سبز
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
لوازم آشپزی
اتاق ورزش

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل رضوان خلیج فارس سرعین
2.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
اسنپ تریپ
از 376,950 تومان
اقامت 24
از 425,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال پارک سرعین
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
اسنپ تریپ
از 882,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پدرام سرعین
3.1
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 475,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 479,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بوستان سرعین
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
جاباما
از 360,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 360,000 تومان
علاءالدین
از 379,000 تومان
اقامت 24
از 415,000 تومان
هتل یار
از 506,000 تومان
اسنپ تریپ
از 515,550 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوروش سرعین
3.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 285,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 380,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل صحت سرعین
3.4
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 125,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان دریا سرعین
3.1
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 201,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان اترک سرعین

(23 نظر)
نقاط قوت:
بهترین امکانات این هتل استخر و سونا بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
در کل هتل خوب و تمیز با کارکنانی خوش برخوردبوداز استخرش لذت بردمماساژور خانم برای خانم ها نداشت...
نقاط قوت:
پرسنل مودب اطاق تمیز استفاده از مجموعه آب درمانی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
این هتلو به دوستان پیشنهاد می کنم...
همه چیز عالی بود...
سلام ما دوشب در اتاق دبل این هتل ساکن بودیم بزرگترین حسنش برخورد عالی و مهربانانه کارکنانش بود یک هتل خوب سه ستاره که برخورد حرفه ای کارکنان به راحتی در حد چهار ستاره بود اما جهت اطلاع دوستان برخی نکات منفی رو هم میگم براتون ۱- پول صبحانه بازای هر نفر ۱۲۰۰۰ تومان جداگانه محاسبه شد و رایگان نبود که باعث شد ما کلی جا بخوریم ۲-از صندوق امانات و سشوار و چای ساز خبری نبود ۳_ از نورگیر صدای بقیه واحد ها به شدت میومد و شانس ما دوتاشون بچه دار بودن و تا ۱ شب سر و صداشون واقعا مزاحم بود اما من کل المجموع اگر فاصله از مرکز شهر براتون مسئله نباشه گزینه خوبی هست راستی عسل فروشی هم داشت که ما ازش خرید کردیم یکم گرون تر بود اما مطمئن تر به نظر میومد
هتل خوب بود، و همچنین سشوار و چای ساز هم داشت که در نظرات بالا گفتن نداره، فقط مورد صبحانه رایگان نبود. برخورد کارکنان هم عالی بود
من دو شب توی این هتل بودم واقعا فوق العاده بود. کارکنانش خیلی با ادب و سرویس دهیش قطعا بالاتر از هتل 5 ستاره بود. یه اتاق با ویوی خیلی عالی دادن کعه سرعین زیر پات بود و با وجود مه و اش دوغ خوشمزه این هتل لذت سفر رو چند برابر کرد. در اخر از مدیرشون هم تشکر کردم بخاطر کارکنان فوق العاده خوبش
نقاط قوت:
امکانات کامل در اتاق.
نقاط ضعف:
آبدرمانی هتل خیلی تصفیه شده بود و واقعا آب چشمه نبود
ما برای دو شب از ۱۱ مرداد ۹۷ از طریق سایت ایران هتل آنلاین رزرو کردیم. حدود ۲۵ درصد نسبت به قیمت مصوب تخفیف لحاظ شد، ولی متاسفانه صبحانه free نبود که میبایست نفری ۱۵هزارتومان برای هر روز پرداخت میکردیم. مساحت آپارتمان برای ۴ نفر مناسب بود. فضای محیطی هتل و برخورد کارکنان خوب بود. امکانات استخر و آبدرمانی خوب بود. تنوع غذایی رستوران و قیمتها نسبتا خوب بود....
رفتار کارکنان نسبتا خوب بود اتاقها واقعا تمیز بود بااینکه هتل قدیمی است اما تمیز بود کیفیت غذا بد بود اما درکل اقامت خوبی داشتیم. ابدرمانی و ماساژ هم که عالی بود...
همه چيز عالي👌برخورد كاركنان بي نظير
هتل اترک خیلی خوبه. برخورد کارکنان هم همینطور. استخر و سونا و... امکانات خوبی داره. توصیه میکنم.
مدیر و کارمندان بسیار خوش برخورد می باشند...
از لحاظ نظافت وتمیزی اتاق و سرویسها خیلی خوب بود . برخورد پرسنل هم خوب و مناسب بود . قیمتش بدلیل تخفیفی که خورده بود مناسب بود . استخر و آبدرمانی هم داره .
در حد خودش خوب بود
در کل اقامت خوبی بود با توجه به قیمت و نوع خدمت...
در مجموع رضایت داشتم
مشکل خاصی وجود نداشت نسبت به قیمتش همه چیز خوب بود....
هتلی شیک و باقیمت مناسب به نظر من خیلی باصفا بود هتل قیمتش خیلی خوبه عالیه رستورانش هم غذای اصیل ایرانی داشت
هتل خوبی بود همه چی قابل قبول...
یه هتل خوب با پرسنل صمیمی ، برخودشون صمیمانه بود و اگر مشکلی داشتم سعی میکردن حل کنن ....
کارکنان بسیار مودب و محترم نظافت عالی امکانات در سطح هتل ۴ ستاره موقعیت عالی برای پیاده روی تا اکثر آب گرم ها پارکینگ رزرو با تخفیف مناسب در جاباما
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.