هتل دوستی سرخس

سرخس، میدان الغدیر، مقابل ترمینال
1.6
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل دوستی سرخس
هتل یک ستاره دوستی سرخس روبروی ترمینال این شهرستان واقع شده است که دارای ۲۵ واحد شامل: ۱۰ واحد دو خوابه، ۷ واحد سه خوابه، ۵ واحد چهار تخته و ۳ واحد سه خوابه می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دوستی
دوستی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
115,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
115,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
115,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
31 خرداد
جمعه
115,000
تومان
1 تیر
شنبه
115,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
115,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
115,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
115,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
115,000
تومان
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
31 خرداد
جمعه
135,000
تومان
1 تیر
شنبه
135,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
135,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
135,000
تومان
دوستی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
31 خرداد
جمعه
135,000
تومان
1 تیر
شنبه
135,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
135,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
135,000
تومان
دوستی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
153,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
153,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
153,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
153,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
31 خرداد
جمعه
153,000
تومان
1 تیر
شنبه
153,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
153,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
153,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
153,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
153,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
31 خرداد
جمعه
175,000
تومان
1 تیر
شنبه
175,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
175,000
تومان
دوستی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
31 خرداد
جمعه
190,000
تومان
1 تیر
شنبه
190,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
31 خرداد
جمعه
215,000
تومان
1 تیر
شنبه
215,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.