هتل دوستی سرخس

سرخس، میدان الغدیر، مقابل ترمینال
1.6
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل دوستی سرخس
هتل یک ستاره دوستی سرخس روبروی ترمینال این شهرستان واقع شده است که دارای ۲۵ واحد شامل: ۱۰ واحد دو خوابه، ۷ واحد سه خوابه، ۵ واحد چهار تخته و ۳ واحد سه خوابه می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دوستی
دوستی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
1 شهریور
جمعه
115,000
تومان
2 شهریور
شنبه
115,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
115,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
115,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
115,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
115,000
تومان
8 شهریور
جمعه
115,000
تومان
9 شهریور
شنبه
115,000
تومان
تورگردان
117,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
117,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
117,000
تومان
1 شهریور
جمعه
117,000
تومان
2 شهریور
شنبه
117,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
117,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
117,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
117,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
117,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
117,000
تومان
8 شهریور
جمعه
117,000
تومان
9 شهریور
شنبه
117,000
تومان
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
1 شهریور
جمعه
135,000
تومان
2 شهریور
شنبه
135,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
8 شهریور
جمعه
135,000
تومان
9 شهریور
شنبه
135,000
تومان
دوستی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
1 شهریور
جمعه
135,000
تومان
2 شهریور
شنبه
135,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
8 شهریور
جمعه
135,000
تومان
9 شهریور
شنبه
135,000
تومان
دوستی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
153,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
1 شهریور
جمعه
153,000
تومان
2 شهریور
شنبه
153,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
153,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
153,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
153,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
153,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
153,000
تومان
8 شهریور
جمعه
153,000
تومان
9 شهریور
شنبه
153,000
تومان
تورگردان
155,900 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,900
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,900
تومان
1 شهریور
جمعه
155,900
تومان
2 شهریور
شنبه
155,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,900
تومان
8 شهریور
جمعه
155,900
تومان
9 شهریور
شنبه
155,900
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
1 شهریور
جمعه
175,000
تومان
2 شهریور
شنبه
175,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
175,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
175,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
175,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
175,000
تومان
8 شهریور
جمعه
175,000
تومان
9 شهریور
شنبه
175,000
تومان
دوستی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
تورگردان
194,800 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
194,800
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
194,800
تومان
1 شهریور
جمعه
194,800
تومان
2 شهریور
شنبه
194,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
194,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
194,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
194,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
194,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
194,800
تومان
8 شهریور
جمعه
194,800
تومان
9 شهریور
شنبه
194,800
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
1 شهریور
جمعه
215,000
تومان
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
8 شهریور
جمعه
215,000
تومان
9 شهریور
شنبه
215,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.