هتل ماد سقز

سقز، بلوار 7 تير، روبروي ترمينال
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل ماد سقز
هتل سه ستاره ماد در سال ۱۳۸۶ در بلوار هفت تیر افتتاح گردیده و تا کنون در حال خدمت رسانی به هم میهنان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ماد
ماد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
99,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
99,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
99,000
تومان
1 شهریور
جمعه
99,000
تومان
2 شهریور
شنبه
99,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
99,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
99,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
99,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
99,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
99,000
تومان
8 شهریور
جمعه
99,000
تومان
9 شهریور
شنبه
99,000
تومان
اسنپ تریپ
99,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
99,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
99,000
تومان
1 شهریور
جمعه
99,000
تومان
2 شهریور
شنبه
99,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
99,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
99,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
99,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
99,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
99,000
تومان
8 شهریور
جمعه
99,000
تومان
9 شهریور
شنبه
99,000
تومان
جا اینجاس
99,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
99,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
99,000
تومان
1 شهریور
جمعه
99,000
تومان
2 شهریور
شنبه
99,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
99,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
99,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
99,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
99,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
99,000
تومان
8 شهریور
جمعه
99,000
تومان
9 شهریور
شنبه
99,000
تومان
جاباما
104,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
104,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
104,000
تومان
1 شهریور
جمعه
104,000
تومان
2 شهریور
شنبه
104,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
104,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
104,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
104,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
104,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
104,000
تومان
8 شهریور
جمعه
104,000
تومان
9 شهریور
شنبه
104,000
تومان
ایران هتل آنلاین
104,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
104,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
104,000
تومان
1 شهریور
جمعه
104,000
تومان
2 شهریور
شنبه
104,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
104,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
104,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
104,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
104,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
104,000
تومان
8 شهریور
جمعه
104,000
تومان
9 شهریور
شنبه
104,000
تومان
تورگردان
108,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
108,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
108,100
تومان
1 شهریور
جمعه
108,100
تومان
2 شهریور
شنبه
108,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
108,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
108,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
108,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
108,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
108,100
تومان
8 شهریور
جمعه
108,100
تومان
9 شهریور
شنبه
108,100
تومان
ماد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
اسنپ تریپ
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
جاباما
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
ایران هتل آنلاین
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
جا اینجاس
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
تورگردان
147,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
147,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
147,100
تومان
1 شهریور
جمعه
147,100
تومان
2 شهریور
شنبه
147,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
147,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
147,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
147,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
147,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
147,100
تومان
8 شهریور
جمعه
147,100
تومان
9 شهریور
شنبه
147,100
تومان
ایران مارکوپولو
152,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
اسنپ تریپ
138,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
1 شهریور
جمعه
138,000
تومان
2 شهریور
شنبه
138,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
138,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
138,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
138,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
138,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
138,000
تومان
8 شهریور
جمعه
138,000
تومان
9 شهریور
شنبه
138,000
تومان
ماد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
166,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
اسنپ تریپ
166,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
جا اینجاس
166,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
جاباما
166,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
ایران هتل آنلاین
166,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
تورگردان
177,200 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
177,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
177,200
تومان
1 شهریور
جمعه
177,200
تومان
2 شهریور
شنبه
177,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
177,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
177,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
177,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
177,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
177,200
تومان
8 شهریور
جمعه
177,200
تومان
9 شهریور
شنبه
177,200
تومان
ایران مارکوپولو
180,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
195,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
1 شهریور
جمعه
195,000
تومان
2 شهریور
شنبه
195,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
195,000
تومان
8 شهریور
جمعه
195,000
تومان
9 شهریور
شنبه
195,000
تومان
اسنپ تریپ
195,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
1 شهریور
جمعه
195,000
تومان
2 شهریور
شنبه
195,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
195,000
تومان
8 شهریور
جمعه
195,000
تومان
9 شهریور
شنبه
195,000
تومان
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
1 شهریور
جمعه
195,000
تومان
2 شهریور
شنبه
195,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
195,000
تومان
8 شهریور
جمعه
195,000
تومان
9 شهریور
شنبه
195,000
تومان
جا اینجاس
195,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
1 شهریور
جمعه
195,000
تومان
2 شهریور
شنبه
195,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
195,000
تومان
8 شهریور
جمعه
195,000
تومان
9 شهریور
شنبه
195,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
1 شهریور
جمعه
195,000
تومان
2 شهریور
شنبه
195,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
195,000
تومان
8 شهریور
جمعه
195,000
تومان
9 شهریور
شنبه
195,000
تومان
تورگردان
208,300 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
208,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
208,300
تومان
1 شهریور
جمعه
208,300
تومان
2 شهریور
شنبه
208,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
208,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
208,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
208,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
208,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
208,300
تومان
8 شهریور
جمعه
208,300
تومان
9 شهریور
شنبه
208,300
تومان

امکانات اتاق های هتل ماد سقز

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
کافی شاپ
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل ماد سقز

(4 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوب و معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانش معمولی و هتل در حد ۳ستاره نیس
امکانات هتل متوسط، بهداشت و تمیزی اتاق ها خوب و برخورد کارکنان نیز خوب بود...
با سلام احتراماً، با توجه به هزینه کمی که هتل دریافت مینماید قاعدتاً نمیتوان انتظار زیادی داشت لکن از نظر اینجانب دو مورد بسیار حائز اهمیت میباشد که خدمتتان عرض مینمایم، امیدورم در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد: الف) سرمای بسیار زیاد اتاق: با توجه به اینکه سقز جزئ مناطق سردسیر میباشدو میبایست در زمانهائی که تغییرات آب و هوائی ناگهانی رخ میدهد بتوانند این امر را مدیریت نمایند ب)کیفیت بسیار بسیار پائین تشکهای هتل بوده که متاسفانه با سرو صدای زیاد همراه میباشد با تشکر ...
نقاط قوت:
سلام. ببخشید هیچ نکته منفی ندیدم پوزش که جابجا نوشتم
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان .تمیزی و مرتب بودن هتل و اتاق ومحل خوب هتل که روبروی ترمینال هست همه چیز عالی و نرخ پرداخت شده هم خیلی مناسب بود البته من زیاد سفر کردم بیشتر شهر های ایران را رفتم ولی قیمت در مقابل این امکانات خیلی مناسب بود ..سپاسگزارم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.