هتل ماد سقز

سقز، بلوار 7 تير، روبروي ترمينال
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل ماد سقز
هتل سه ستاره ماد در سال ۱۳۸۶ در بلوار هفت تیر افتتاح گردیده و تا کنون در حال خدمت رسانی به هم میهنان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ماد
ماد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
98,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
98,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
98,100
تومان
31 خرداد
جمعه
98,100
تومان
1 تیر
شنبه
98,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
98,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
98,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
98,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
98,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
98,100
تومان
7 تیر
جمعه
98,100
تومان
8 تیر
شنبه
98,100
تومان
اقامت 24
99,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
99,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
99,000
تومان
31 خرداد
جمعه
99,000
تومان
1 تیر
شنبه
99,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
99,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
99,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
99,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
99,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
99,000
تومان
7 تیر
جمعه
99,000
تومان
8 تیر
شنبه
99,000
تومان
اسنپ تریپ
100,980 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
100,980
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
100,980
تومان
31 خرداد
جمعه
100,980
تومان
1 تیر
شنبه
100,980
تومان
2 تیر
یکشنبه
100,980
تومان
3 تیر
دوشنبه
100,980
تومان
4 تیر
سه شنبه
100,980
تومان
5 تیر
چهارشنبه
100,980
تومان
6 تیر
پنجشنبه
100,980
تومان
7 تیر
جمعه
100,980
تومان
8 تیر
شنبه
100,980
تومان
جاباما
104,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
104,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
104,000
تومان
31 خرداد
جمعه
104,000
تومان
1 تیر
شنبه
104,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
104,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
104,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
104,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
104,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
104,000
تومان
7 تیر
جمعه
104,000
تومان
8 تیر
شنبه
104,000
تومان
ایران هتل آنلاین
114,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
114,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
114,000
تومان
31 خرداد
جمعه
114,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
137,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
137,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
137,100
تومان
31 خرداد
جمعه
137,100
تومان
1 تیر
شنبه
137,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
137,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
137,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
137,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
137,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
137,100
تومان
7 تیر
جمعه
137,100
تومان
8 تیر
شنبه
137,100
تومان
جاباما
138,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
31 خرداد
جمعه
138,000
تومان
1 تیر
شنبه
138,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
138,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
138,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
138,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
138,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
138,000
تومان
7 تیر
جمعه
138,000
تومان
8 تیر
شنبه
138,000
تومان
اقامت 24
138,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
138,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
138,000
تومان
31 خرداد
جمعه
138,000
تومان
1 تیر
شنبه
138,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
138,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
138,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
138,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
138,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
138,000
تومان
7 تیر
جمعه
138,000
تومان
8 تیر
شنبه
138,000
تومان
اسنپ تریپ
140,760 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
140,760
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
140,760
تومان
31 خرداد
جمعه
140,760
تومان
1 تیر
شنبه
140,760
تومان
2 تیر
یکشنبه
140,760
تومان
3 تیر
دوشنبه
140,760
تومان
4 تیر
سه شنبه
140,760
تومان
5 تیر
چهارشنبه
140,760
تومان
6 تیر
پنجشنبه
140,760
تومان
7 تیر
جمعه
140,760
تومان
8 تیر
شنبه
140,760
تومان
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
31 خرداد
جمعه
150,000
تومان
1 تیر
شنبه
152,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
152,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
152,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
152,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
152,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
152,000
تومان
7 تیر
جمعه
152,000
تومان
8 تیر
شنبه
152,000
تومان
ایران هتل آنلاین
153,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
31 خرداد
جمعه
153,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
153,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
31 خرداد
جمعه
153,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
165,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
165,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
165,100
تومان
31 خرداد
جمعه
165,100
تومان
1 تیر
شنبه
165,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
165,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
165,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
165,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
165,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
165,100
تومان
7 تیر
جمعه
165,100
تومان
8 تیر
شنبه
165,100
تومان
اقامت 24
166,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
31 خرداد
جمعه
166,000
تومان
1 تیر
شنبه
166,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
166,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
166,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
166,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
166,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
166,000
تومان
7 تیر
جمعه
166,000
تومان
8 تیر
شنبه
166,000
تومان
جاباما
166,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
31 خرداد
جمعه
166,000
تومان
1 تیر
شنبه
166,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
166,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
166,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
166,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
166,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
166,000
تومان
7 تیر
جمعه
166,000
تومان
8 تیر
شنبه
166,000
تومان
اسنپ تریپ
169,320 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
169,320
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
169,320
تومان
31 خرداد
جمعه
169,320
تومان
1 تیر
شنبه
169,320
تومان
2 تیر
یکشنبه
169,320
تومان
3 تیر
دوشنبه
169,320
تومان
4 تیر
سه شنبه
169,320
تومان
5 تیر
چهارشنبه
169,320
تومان
6 تیر
پنجشنبه
169,320
تومان
7 تیر
جمعه
169,320
تومان
8 تیر
شنبه
169,320
تومان
ایران مارکوپولو
179,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
31 خرداد
جمعه
179,000
تومان
1 تیر
شنبه
180,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 تیر
جمعه
180,000
تومان
8 تیر
شنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
184,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
31 خرداد
جمعه
184,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ماد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
194,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
194,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
194,100
تومان
31 خرداد
جمعه
194,100
تومان
1 تیر
شنبه
194,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
194,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
194,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
194,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
194,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
194,100
تومان
7 تیر
جمعه
194,100
تومان
8 تیر
شنبه
194,100
تومان
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
31 خرداد
جمعه
195,000
تومان
1 تیر
شنبه
195,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
7 تیر
جمعه
195,000
تومان
8 تیر
شنبه
195,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
31 خرداد
جمعه
195,000
تومان
1 تیر
شنبه
195,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
7 تیر
جمعه
195,000
تومان
8 تیر
شنبه
195,000
تومان
اسنپ تریپ
198,900 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
198,900
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
198,900
تومان
31 خرداد
جمعه
198,900
تومان
1 تیر
شنبه
198,900
تومان
2 تیر
یکشنبه
198,900
تومان
3 تیر
دوشنبه
198,900
تومان
4 تیر
سه شنبه
198,900
تومان
5 تیر
چهارشنبه
198,900
تومان
6 تیر
پنجشنبه
198,900
تومان
7 تیر
جمعه
198,900
تومان
8 تیر
شنبه
198,900
تومان
ایران مارکوپولو
206,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
31 خرداد
جمعه
206,000
تومان
1 تیر
شنبه
209,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,000
تومان
7 تیر
جمعه
209,000
تومان
8 تیر
شنبه
209,000
تومان
ایران هتل آنلاین
216,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
31 خرداد
جمعه
216,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ماد سقز

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
کافی شاپ
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل ماد سقز

(2 نظر)
نقاط قوت:
سلام. ببخشید هیچ نکته منفی ندیدم پوزش که جابجا نوشتم
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان .تمیزی و مرتب بودن هتل و اتاق ومحل خوب هتل که روبروی ترمینال هست همه چیز عالی و نرخ پرداخت شده هم خیلی مناسب بود البته من زیاد سفر کردم بیشتر شهر های ایران را رفتم ولی قیمت در مقابل این امکانات خیلی مناسب بود ..سپاسگزارم
با سلام احتراماً، با توجه به هزینه کمی که هتل دریافت مینماید قاعدتاً نمیتوان انتظار زیادی داشت لکن از نظر اینجانب دو مورد بسیار حائز اهمیت میباشد که خدمتتان عرض مینمایم، امیدورم در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد: الف) سرمای بسیار زیاد اتاق: با توجه به اینکه سقز جزئ مناطق سردسیر میباشدو میبایست در زمانهائی که تغییرات آب و هوائی ناگهانی رخ میدهد بتوانند این امر را مدیریت نمایند ب)کیفیت بسیار بسیار پائین تشکهای هتل بوده که متاسفانه با سرو صدای زیاد همراه میباشد با تشکر ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.