هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
معرفی هتل شادی سنندج
هتل چهار ستاره شادی یکی از بهترین و بزرگ‌ترین هتل‌های شهر سنندج در استان کردستان بوده است. نزدیکی به مرکز شهر و دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری سنندج از مزایای هتل شادی به شمار می‌آید. هتل با فراهم نمودن امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضای مناسبی را برای اقامتی دلنشین فراهم ساخته است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شادی
شادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
229,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
229,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
229,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
3 خرداد
جمعه
229,000
تومان
4 خرداد
شنبه
229,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
229,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
229,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
229,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
شادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
329,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
329,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
329,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
329,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
3 خرداد
جمعه
329,000
تومان
4 خرداد
شنبه
329,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
شادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
علاءالدین
339,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
339,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
339,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
339,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
جمعه
339,000
تومان
4 خرداد
شنبه
339,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
ایران مارکوپولو
345,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
3 خرداد
جمعه
345,000
تومان
4 خرداد
شنبه
345,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
329,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
329,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
3 خرداد
جمعه
329,000
تومان
4 خرداد
شنبه
329,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
شادی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ایران هتل آنلاین
364,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
364,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
364,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
364,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
364,000
تومان
3 خرداد
جمعه
364,000
تومان
4 خرداد
شنبه
364,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
364,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
364,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
364,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
364,000
تومان
3 خرداد
جمعه
364,000
تومان
4 خرداد
شنبه
364,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
364,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
375,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
375,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
375,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
3 خرداد
جمعه
375,000
تومان
4 خرداد
شنبه
375,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
364,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
364,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
364,000
تومان
3 خرداد
جمعه
364,000
تومان
4 خرداد
شنبه
364,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
364,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
378,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
جمعه
378,000
تومان
4 خرداد
شنبه
378,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
جمعه
378,000
تومان
4 خرداد
شنبه
378,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
379,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
3 خرداد
جمعه
379,000
تومان
4 خرداد
شنبه
379,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
379,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
379,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
379,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
3 خرداد
جمعه
379,000
تومان
4 خرداد
شنبه
379,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
ایران هتل آنلاین
379,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
379,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
379,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
3 خرداد
جمعه
379,000
تومان
4 خرداد
شنبه
379,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
389,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
389,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
389,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
3 خرداد
جمعه
399,000
تومان
4 خرداد
شنبه
399,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
ایران مارکوپولو
394,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
394,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
394,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
394,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
3 خرداد
جمعه
394,000
تومان
4 خرداد
شنبه
394,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
شادی-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
اسنپ تریپ
693,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
693,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
693,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
693,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
693,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
693,000
تومان
3 خرداد
جمعه
693,000
تومان
4 خرداد
شنبه
693,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
693,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
693,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
693,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
693,000
تومان
ایران هتل آنلاین
694,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
694,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
694,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
694,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
694,000
تومان
3 خرداد
جمعه
694,000
تومان
4 خرداد
شنبه
694,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
694,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
694,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
694,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان
اقامت 24
694,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
694,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
694,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
694,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
694,000
تومان
3 خرداد
جمعه
694,000
تومان
4 خرداد
شنبه
694,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
694,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
694,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
694,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان
علاءالدین
705,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
705,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
705,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
705,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
3 خرداد
جمعه
705,000
تومان
4 خرداد
شنبه
705,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
694,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
694,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
694,000
تومان
3 خرداد
جمعه
694,000
تومان
4 خرداد
شنبه
694,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
694,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
694,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
694,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
694,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
کتابفروشی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
فضای بازی کودکان رایگان

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(43 نظر)
هتل خوبی بود من و همسرم با مادرم به این هتل رفتیم. مادرم وسواس داره ولی انقدر اتاق تمیز بود که اصلا نیازی به پاکسازی مجدد نداشت. سرویس بهداشتی تمیزی داشت.
اتاق های هتل تمیز است- مکانی آرام برای استراحت و مناسب بود. رستوران غذای خوش طعم دارد. کارکنان هتل برخورد خوبی داشتند.
نقاط قوت:
موقعیت خوب، پرسنل با تجربه و عالی. کیفیت غذای رستوران خوب
نقاط ضعف:
قیمت اتاق و همچنین قیمت غذاهای رستوران کمی بیش از حد تصور است
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودبانه پرسنل-صبحانه خوب بود-اینترنت خوب بود-نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
عدم امکان استفاده از استخر به دلیل تفکیک روزهای استفاده خانم ها و آقایان-برای خرابی صندلی چند بار تماس گرفته شد و با تاخیر انجام گرفت-مساحت اتاق سه تخته کوچک بود و متناسب با تعداد نفرات نبود.
عالی...کم و کسری نداره.
رزرویشن مشتری مداری بلد نبودند. رسیدگی هتل هم خوب نبود، اتاق تمیز نبود و چیزی اگه مبخواستیم بعد کلی وقت می آوردند.
اتاقهای خوبی داره. غذاش ای بدی نیست ولی بهتر باشه خب عالی میشه. هتل خیلی خوبیه.
هتل خوبیه اما اسپیلت اتاق بدجایی بود و زیاد سرد میشد.
نسبت به قیمت هتل خوبیه. راضی بودیم.
100%عالی بود.و تنها مشکلش رستوران بود که سلف سرویس بود و نمیشد غذای تکی سفارش داد و مجبور به پرداخت 50تومان برای سلف سرویس میشدیم.
عالی... نکته آزاردهنده ای در این هتل به چشم نمیخورد.
رستوران هتل شادی از لحاظ کیفیت و قیمت را به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
رفتار مناسب و مودبانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
برای افزایش کیفیت کباب برگ و کوبیده جای کار دارد .
خارج از انتظار بسیار عالی بود. با خیال راحت رزرو کنید.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب و کارکنان و پذیرش هتل بسیار محترمانه رفتار نمودند
نقاط ضعف:
قیمت غذاها در مقایسه با تنوع و کیفیت ارائه شده بالا بود.
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل تمیزی هتل
نقاط ضعف:
محدودیت سرو انواع غذا ( فقط منوی آزاد امکان پذیر بود ) ظرفیت کم پارکینگ محوطه و نداشتن پارکینگ مسقف سرعت پایین اینترنت
از همه چیز راضی هستم و علاقمندم مجددا در این هتل اقامت داشته باشم. ...
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب رفتار بسیار دوستانه اتاق و کل هتل بسیار تمیز .....
نقاط ضعف:
من چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل مخصوصأ پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
زمانى كه خواستن اتاق رو تحويلمون بدن متوجه شدن كه اتاق مرتب نشده و منتظر مونديم تا اتاق رو عوض كردن
صبحانه خیلی خوب، اما ناهار و شام کیفیت خوبی ندارد و بوقه است و همچنین با توجه به قیمت و رنج غذا در داخل سنندج قیمت بوفه بنظرم خیلی بالا است و ناهار و شام توصیه نمی شود. فضای هتل کمی تاریک است و نور کمی وجود دارد. تمیزی و مرتب بودن خوب است.
امكان استفاده براي مهمانها بيشتر فراهم شود زمانبندي فعلي واقعا فاجعه است...
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
-
اتاقها تمیز و مناسب. برخورد کارکنان مخصوصا کارکنان بخش رستوران و سالن صبحانه عالی بود.فقط رستوران سلف سرویس بود که مناسب نبود. قیمت خدمات هتل مثل کافی شاپ و غذای رستوران و مینی بار و ... بسیار غیر منطقی بود...
هتل خوبی بود
ضمن تشکر از کارکنان مودب و دلسوز هتل به اطلاع میرسانم که سرویس عالی.صبحانه فوق العاده با نان بسیار دلچسب.پرسنل فداکار و دلسوز محیط مناسبی را فراهم کرده اند که این رفتار زیبا باعث خوب و خوش جلوه دادن هتل شده و در سطح بسیار مطلوب گذاشته است.
هتل خوب و قابل قبول نسبت به قیمت ...
با توجه به اینکه در این شهر هتل دیگری با این سطح نیست خوب و قابل قبول میباشد ...
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
با سلام به طور کلی هتل خوبی بود و اتاق 4 نفره ما بزرگ و مناسب بود فقط موکت های کف نیاز به شستشوی اساسی دارد.
ممنون از زحمات...
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت بالای انواع غذاها محیط امن و شیک و ساکت هتل رسیدگی به موقع پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نبود وای فای در اتاق در صورت تحویل زودتر اتاق مرجوع نکردن ماتفاوت در صورت رزرو شخصی
سلام هتل خیلی خوبیه هم فضای اتاقش بزرگ و جا داره هم تمیزی و از همه مهمتر استخر مجموعه هست که بسیار تمیز و مناسب بود
بسیار زیبا و عالی بود
رستوران و کافی شاپ هتل سرویس مناسبی نمی دهد و در سطح هتل چهار ستاره نمی باشد و اتاقها ی هتل قدیمی بوده و احتیاج به بازسازی دارد...
امکانات مناسب و خوب هتل ، اعتبار استان را به نحو شایسته ای ارتقا می دهد . بخش های هتل از نقطه نظر بهداشت ، سطح کیفی لوازم و برخورد مناسب می باشد ...
اتاق بد نبود ، اما خود هتل تقریبا قدیمی شده بود صبحونه هم که اصلا تنوع نداره و تقریبا میشه گفت جز نون محلی که میپزه بقیه ای چیزهاش خیلی ساده اس ( مثل مربا یه نفره ، پنیر و ...) اینترنتش هم زیاد جالب نبود اما خب کولر گازی داشت بالکن بزرگ و کلا کارمندهای با ادب که دلنشین میکرد هتل
وضعیت بهداشتی اتاق مناسب نبود و همچنین کیفیت صبحانه بسیار پایین بود...
سنندج دو هتل داره که هتل شادی چهار ستاره هست و اونیکی جهانگردی وقتی شما به یک هتل امتیاز چهارستاره میدید انتظار یکسری خدمات دارید الهی شکر من هردو هتل رو امتحان کردم و واقعا بابت پول اضافه که به هتل شادی دادم پشیمونم ساختمان بیرونی و دکور اتاق خوبه اما... در بدو ورود تقاضای اینترنت کردیم گفتند برید توی اتاقتون ده دقیقه دیگه فعال میشه با یوزر پسورد شماره ملی و سال تولد در مدت چهل دقیقه چندبار تماس گرفتیم و کفتیم فعال نشده اما مثل کسایی که با بیسوادها طرفن میگفتن کیبورد رو باید لاتین کنید حتما بلد نیستید و... خلاصه مجبور شدیم حضوری بریم پذیرش و اونجا بود که فهمیدیم بله!!!یادشون رفته برامون فعال کنند!!!هرچند به حدی سرعت کم بود که فرقیم نداشت داخل کمد اتاق یک دستمال گردگیری کثیف بزرگ باقی مونده بود!!!هواکش حمام خراب بود و چندبار هم زنگ زدیم کسی نیومد به کافی شاپ هتل زنگ زدیم و ازشون درخصوص ارائه سرویس داخل اتاق سوال کردیم گفتن بله این سرویس رو داریم ماهم سفارش دادیم که قرار شد بیارند،اما بعد از گذشت یکساعت که زنگ زدیم بهشون حتی جواب تلفنشونم ندادن و کلی علامت تعجب توی ذهنمون موند صبحانه یک هتل چهارستاره باید متنوعتر باشه مثلا شامل چند نوع اب میوه باشه البته شاید من نوعی همون یک نوع رو هم نخورم اما استاتدارد هتل چهارستاره هست موقع صبحانه دائم گارسون میومد سرمیزسوال میکرد جیزی کم ندارید واقعا بر ای ما ناراحت کننده بود در کل اصلا اصلا توصیش نمیکنم و هرگز پامو دوباره اینجا نمیگذارم
تمیز و مرتب صبحانه نیمرو عسلی را از دست ندهید
هتل از نظر امکانات و تمیزی بسیار خوب است اما برخورد ریسپشین ها با مسافرین جالب نیست و مشتری مداری را چندان آموزش ندیده اند.
یک هتل 4 ستاره با امکانات بسیار خوب نسبت به هتلهای هم ستاره خودش ، صبحانه بسیار عالی ، تمیز، قیمت مناسب مشکل این هتل در مراسمهایی هست که در اونجا برگزار میشه که باعث شلوغی اونجا میشه
با سلام من در تاریخ 8 شهریور به مدت 4 شب در این هتل اقامت داشتیم هتل بسیار عالی بود و برخورد پرسنل هم عالی و تشکر ویژه از اسنپ تریپ دارم بابت راهنمایی خوب .
امکانات هتل قدیمی شده و دیگه کیفیت و زیبایی اولیه ش رو نداره اما در مجموع اتاق ها تمیز و قابل قبوله. صبحونه هتل تقریبا خوبه مخصوصا که طبقه پنجمه و چشم انداز خیلی خوبی داره و یه نون گرم تازه میدن که خیلی میچسبه. ولی در مجموع در حد یک هتل چهارستاره نیست...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.