هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران

معرفی هتل شادی سنندج

هتل چهار ستاره شادی یکی از بهترین و بزرگ‌ترین هتل‌های شهر سنندج در استان کردستان بوده است. نزدیکی به مرکز شهر و دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری سنندج از مزایای هتل شادی به شمار می‌آید. هتل با فراهم نمودن امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضای مناسبی را برای اقامتی دلنشین فراهم ساخته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شادی سنندج
شادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
331,000
تومان
10 خرداد
شنبه
331,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
16 خرداد
جمعه
331,000
تومان
17 خرداد
شنبه
331,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
جاباما
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
331,000
تومان
10 خرداد
شنبه
331,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
16 خرداد
جمعه
331,000
تومان
17 خرداد
شنبه
331,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
332,000
تومان
10 خرداد
شنبه
332,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
16 خرداد
جمعه
332,000
تومان
17 خرداد
شنبه
332,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
علاءالدین
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
344,000
تومان
10 خرداد
شنبه
344,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
344,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
344,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
16 خرداد
جمعه
344,000
تومان
17 خرداد
شنبه
344,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
344,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
405,000
تومان
10 خرداد
شنبه
405,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
16 خرداد
جمعه
405,000
تومان
17 خرداد
شنبه
405,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
407,000
تومان
10 خرداد
شنبه
407,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
407,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
407,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
407,000
تومان
16 خرداد
جمعه
407,000
تومان
17 خرداد
شنبه
407,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
شادی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
جاباما
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
445,000
تومان
10 خرداد
شنبه
445,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
16 خرداد
جمعه
445,000
تومان
17 خرداد
شنبه
445,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
445,000
تومان
10 خرداد
شنبه
445,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
16 خرداد
جمعه
445,000
تومان
17 خرداد
شنبه
445,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
447,000
تومان
10 خرداد
شنبه
447,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
447,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
447,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
16 خرداد
جمعه
447,000
تومان
17 خرداد
شنبه
447,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
447,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
علاءالدین
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
447,000
تومان
10 خرداد
شنبه
447,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
447,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
447,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
16 خرداد
جمعه
447,000
تومان
17 خرداد
شنبه
447,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
447,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
405,000
تومان
10 خرداد
شنبه
405,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
16 خرداد
جمعه
405,000
تومان
17 خرداد
شنبه
405,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
405,000
تومان
10 خرداد
شنبه
405,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
16 خرداد
جمعه
405,000
تومان
17 خرداد
شنبه
405,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
407,000
تومان
10 خرداد
شنبه
407,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
407,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
407,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
407,000
تومان
16 خرداد
جمعه
407,000
تومان
17 خرداد
شنبه
407,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
407,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
407,000
تومان
علاءالدین
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
408,000
تومان
10 خرداد
شنبه
408,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
408,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
16 خرداد
جمعه
408,000
تومان
17 خرداد
شنبه
408,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
462,000
تومان
10 خرداد
شنبه
462,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
16 خرداد
جمعه
462,000
تومان
17 خرداد
شنبه
462,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
علاءالدین
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
463,000
تومان
10 خرداد
شنبه
463,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
463,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
463,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
463,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
16 خرداد
جمعه
463,000
تومان
17 خرداد
شنبه
463,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
463,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
463,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
462,000
تومان
10 خرداد
شنبه
462,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
16 خرداد
جمعه
462,000
تومان
17 خرداد
شنبه
462,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
464,000
تومان
10 خرداد
شنبه
464,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
464,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
464,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
16 خرداد
جمعه
464,000
تومان
17 خرداد
شنبه
464,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
464,000
تومان
شادی-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
جاباما
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
840,000
تومان
10 خرداد
شنبه
840,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
16 خرداد
جمعه
840,000
تومان
17 خرداد
شنبه
840,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
840,000
تومان
10 خرداد
شنبه
840,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
16 خرداد
جمعه
840,000
تومان
17 خرداد
شنبه
840,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اقامت 24
843,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
843,000
تومان
10 خرداد
شنبه
843,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
843,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
843,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
16 خرداد
جمعه
843,000
تومان
17 خرداد
شنبه
843,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
843,000
تومان
علاءالدین
843,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
843,000
تومان
10 خرداد
شنبه
843,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
843,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
843,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
16 خرداد
جمعه
843,000
تومان
17 خرداد
شنبه
843,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
843,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
روم سرويس
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
اتاق چمدان
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
فروشگاه سوغاتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
انگلیسی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(79 نظر)
نقاط قوت:
سرویس دهی برخوردشون امکانات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود واقعا هتل ۴ستاره استاندارد بود
نقاط ضعف:
هیچی
ممنون همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
چشم انداز زیبای اطاق و رستوران برخورد خوب کارکنان فضای زیبای محوطه جلوی هتل بودن کتری برقی و وسایل چای در اطاق
نقاط ضعف:
کم بودن ساعات صرف صبحانه، نهار و شام کم نور بودن اطاق
نظافت هتل ضعیف بود داخل کشوهای کنار تخت آشغال هایی که مهمان قبل گذاشته بود هنوز موجود بود . کولر گازی جایی قرار داشت که روشن میکردیم مستقیم سرما به سر میخورد . برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود . گرچه برای اقامت در سنندج انتخاب دیگه ای ندارید.
برخورد پرسنل عالی،وضعیت اتاق خوب و امکانات از جمله استخر و رستوران (صبحانه)خیلی خوب بود.با تشکر از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه پایین بودن کیفیت ناهار در عین بالا بودن قیمت فشار زیاد اب در حمام
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سطل آشغال داخل سرویس بهداشتی نداشت ، صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نیست
هتل از نظر امکانات خوب بود ولی سیستم سرمایه خوبی نداشت و کارکنان برخورد متوسطی داشت و غذا گران بود یخچال داخل اتاق سرو صدای زیادی داشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل خوبیه فقط قدیمیه
با توجه به کمبود هتل در سنندج هتل خوبی است، اما در حد معمولی و 3 ستاره می باشد
نقاط قوت:
خوب بود به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل زیاد خوب نبود اتاق خیلی گرم بود دستشویی تهویه نداشت
اتاق ها بزرگ و تمیزند. کارمندان مودب. .کمی از مرکز شهر دوره .وای فای ضعیف . . محیط آرامی دارد.
نقاط قوت:
درود بر شما. برخورد خوب پرسنل بزرگی و اندازه اتاق کانکت
نقاط ضعف:
میز و صندلی برای بالکن نداشت. سشوارها داغ نیستند. صبحانه مفصل تر و خوشمزه تر باشد. تعداد ظروف اتاقها بیستر شود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی در یک شهر فقط یک هتل چهار ستاره وجود داشته باشد، هر کیفیتی که بخواهد سرویس می دهد. تنها راه بالا رفتن کیفیت، ساختن هتلهای جدید و رقابتی شدن بازار است.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر پذیرایی برخوردشون و امکانات هتل
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی کوچکی داره اتاقاش
برای شهری چون سنندج ضعیف است
ما بعد از تعطیلات خرداد در این هتل اقامت داشتیم،چون اطاق کانکت گرفته بودیم فضای اطاقها خیلی دلباز و بزرگ بود.ویو اطاقها خوب و از نظر نظافت خوب بود.صبحانه خوب بود مخصوصا نان تازه اش.در کل اقامت خوبی داشتیم تنها نکته منفی این بود که همه انتظار انعام داشتند از نگهبان پارکینگ تا نانوا و مستخدم رستوران.
هتل از نظر مکانی خوب است اما متاسفانه طبقه دوم اتاق ۲۰۴ که ما ساکن بودیم جالب نبود کولرش صدای عجیب می داد و صدای موقعی که موتور کار می افتاد صدای شوفاژ خانه های قدیم می داد و راه اب تخلیه اش تقربیا گرفته بود که بغد ار اعتراض اتاق ما را عوض کردن . هزینه ها رستوران با توجه به بوفه بودن آن تقربیا مناسب است اما از بچه ۴ ساله هزینه نصف گرفت می شود ولی در کل هتل خوبی است اما متوجه شدیم بعضی از اتاق هایشان اشکال دارند که پذیرش هم می داند با اگاهی کامل انجام می دهد اما صبحانه مفصلی داشت بلاخصوص نان زغفرانش امیدوارم مشکلات هتل حل کند تا بهتر شود
در حد یه هتل خوب و راحت و تمیز و درست حسابی، به همه دوستانی که قصد سفر دارن توصیه میکنم با خیال راحت برن هتل شادی چون بهتر از این پیدا نخواهند کرد . در حد امکاناتش عالیه.
شاید هتل کاملی نبود اما توی شهر بهترینش بود و قطعا خاطرات خوبی از انجا توی ذهنمون حک شده به خصوص به خاطر سالن عروسی که کنارش بود و باعث میشد بیشتر با عروسی های کردی آشنا بشیم.
کاملا خوب و مناسب
هتل منظم بود نو ساز و نزدیک به شهر بود غذاهایش عالی بود
اصلا در حد تعریف هایی که از هتل شادی شنیده بودم نبود. ما اطاقمون در طبقه دوم بود که بسیار قدیمی و فرسوده بود. سرویس بهداشتی و حموم به شدت ضعیف و در حد مسافرخانه بود. نظافت خوب بود. چیدمان اطاق و وسایلش شیک نبود اما بد هم نبود. صبحانه ش معمولی بود. فضای رستورانش چون در طبقه پنجم هست خوب هست و چشم انداز خوبی داره. موسیقی زنده هم داره که خوبه اما کیفیت غذاها به نظر خوب نمیومد. اینترنت بسیار ضعیف و با قطعی زیاد. در مجموع در حد هتل 4ستاره نیست و امکانات و فضاش بیشتر در حد 3ستاره هست.
خوب
از هر لحاظ عالی ست. همیشه همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسار شیک و تمیز بود رفتار پرسنل عالی ومحترمانه بود
در مجموع خوب و رضایت بخش بود برخورد کارکنان و پذیرایی عالی بود
مجموعا خوب بود و ضعف خاصی وجود نداشت
امکانات هتل قدیمی شده و دیگه کیفیت و زیبایی اولیه ش رو نداره اما در مجموع اتاق ها تمیز و قابل قبوله. صبحونه هتل تقریبا خوبه مخصوصا که طبقه پنجمه و چشم انداز خیلی خوبی داره و یه نون گرم تازه میدن که خیلی میچسبه. ولی در مجموع در حد یک هتل چهارستاره نیست
با سلام من در تاریخ 8 شهریور به مدت 4 شب در این هتل اقامت داشتیم هتل بسیار عالی بود و برخورد پرسنل هم عالی و تشکر ویژه از اسنپ تریپ دارم بابت راهنمایی خوب .
وضعیت بهداشتی اتاق مناسب نبود و همچنین کیفیت صبحانه بسیار پایین بود
نقاط قوت:
محیط زیبا و چشم انداز دیدنی. برخورد پرسنل محترمانه و خوب بود. هتل استخر و سونای خوبی داشت. پذیرایی صبحانه خوب بود. خصوصا نان خوبی ارائه می شد. اتاق‌ها بزرگ و دلباز بود.
نقاط ضعف:
بالش های تختخوابها بسیار سفت و آزار دهنده بودند. یخچال اتاق صدا می داد. دستشویی و شیرآلات قدیمی و مستعمل بود. رستوران فقط غذای سلف سرویس ارائه می کرد که کمی گران هم بود. در طول دو روز اقامت ما اتاق مرتب نشد.
یک هتل 4 ستاره با امکانات بسیار خوب نسبت به هتلهای هم ستاره خودش ، صبحانه بسیار عالی ، تمیز، قیمت مناسب مشکل این هتل در مراسمهایی هست که در اونجا برگزار میشه که باعث شلوغی اونجا میشه
رستوران و کافی شاپ هتل سرویس مناسبی نمی دهد و در سطح هتل چهار ستاره نمی باشد و اتاقها ی هتل قدیمی بوده و احتیاج به بازسازی دارد
هتل از نظر امکانات و تمیزی بسیار خوب است اما برخورد ریسپشین ها با مسافرین جالب نیست و مشتری مداری را چندان آموزش ندیده اند.
امکانات مناسب و خوب هتل ، اعتبار استان را به نحو شایسته ای ارتقا می دهد . بخش های هتل از نقطه نظر بهداشت ، سطح کیفی لوازم و برخورد مناسب می باشد
سنندج دو هتل داره که هتل شادی چهار ستاره هست و اونیکی جهانگردی وقتی شما به یک هتل امتیاز چهارستاره میدید انتظار یکسری خدمات دارید الهی شکر من هردو هتل رو امتحان کردم و واقعا بابت پول اضافه که به هتل شادی دادم پشیمونم ساختمان بیرونی و دکور اتاق خوبه اما... در بدو ورود تقاضای اینترنت کردیم گفتند برید توی اتاقتون ده دقیقه دیگه فعال میشه با یوزر پسورد شماره ملی و سال تولد در مدت چهل دقیقه چندبار تماس گرفتیم و کفتیم فعال نشده اما مثل کسایی که با بیسوادها طرفن میگفتن کیبورد رو باید لاتین کنید حتما بلد نیستید و... خلاصه مجبور شدیم حضوری بریم پذیرش و اونجا بود که فهمیدیم بله!!!یادشون رفته برامون فعال کنند!!!هرچند به حدی سرعت کم بود که فرقیم نداشت داخل کمد اتاق یک دستمال گردگیری کثیف بزرگ باقی مونده بود!!!هواکش حمام خراب بود و چندبار هم زنگ زدیم کسی نیومد به کافی شاپ هتل زنگ زدیم و ازشون درخصوص ارائه سرویس داخل اتاق سوال کردیم گفتن بله این سرویس رو داریم ماهم سفارش دادیم که قرار شد بیارند،اما بعد از گذشت یکساعت که زنگ زدیم بهشون حتی جواب تلفنشونم ندادن و کلی علامت تعجب توی ذهنمون موند صبحانه یک هتل چهارستاره باید متنوعتر باشه مثلا شامل چند نوع اب میوه باشه البته شاید من نوعی همون یک نوع رو هم نخورم اما استاتدارد هتل چهارستاره هست موقع صبحانه دائم گارسون میومد سرمیزسوال میکرد جیزی کم ندارید واقعا بر ای ما ناراحت کننده بود در کل اصلا اصلا توصیش نمیکنم و هرگز پامو دوباره اینجا نمیگذارم
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب پرسنل. وجود پارکینگ مجزا برای هتل.و ویو عااالی از پنجره ی اتاق
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
اتاق بد نبود ، اما خود هتل تقریبا قدیمی شده بود صبحونه هم که اصلا تنوع نداره و تقریبا میشه گفت جز نون محلی که میپزه بقیه ای چیزهاش خیلی ساده اس ( مثل مربا یه نفره ، پنیر و ...) اینترنتش هم زیاد جالب نبود اما خب کولر گازی داشت بالکن بزرگ و کلا کارمندهای با ادب که دلنشین میکرد هتل
ممنون از زحمات
سلام هتل خیلی خوبیه هم فضای اتاقش بزرگ و جا داره هم تمیزی و از همه مهمتر استخر مجموعه هست که بسیار تمیز و مناسب بود
هتل خوب و قابل قبول نسبت به قیمت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت بالای انواع غذاها محیط امن و شیک و ساکت هتل رسیدگی به موقع پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نبود وای فای در اتاق در صورت تحویل زودتر اتاق مرجوع نکردن ماتفاوت در صورت رزرو شخصی
با توجه به اینکه در این شهر هتل دیگری با این سطح نیست خوب و قابل قبول میباشد
با سلام به طور کلی هتل خوبی بود و اتاق 4 نفره ما بزرگ و مناسب بود فقط موکت های کف نیاز به شستشوی اساسی دارد.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
امكان استفاده براي مهمانها بيشتر فراهم شود زمانبندي فعلي واقعا فاجعه است
نقاط قوت:
صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
کیفیت خوب صبحانه با تشکر از آقای شاطر
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف سرویس بهداشتی (در و سطح زمین )
اتاقها تمیز و مناسب. برخورد کارکنان مخصوصا کارکنان بخش رستوران و سالن صبحانه عالی بود.فقط رستوران سلف سرویس بود که مناسب نبود. قیمت خدمات هتل مثل کافی شاپ و غذای رستوران و مینی بار و ... بسیار غیر منطقی بود
ضمن تشکر از کارکنان مودب و دلسوز هتل به اطلاع میرسانم که سرویس عالی.صبحانه فوق العاده با نان بسیار دلچسب.پرسنل فداکار و دلسوز محیط مناسبی را فراهم کرده اند که این رفتار زیبا باعث خوب و خوش جلوه دادن هتل شده و در سطح بسیار مطلوب گذاشته است.
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
-
صبحانه خیلی خوب، اما ناهار و شام کیفیت خوبی ندارد و بوقه است و همچنین با توجه به قیمت و رنج غذا در داخل سنندج قیمت بوفه بنظرم خیلی بالا است و ناهار و شام توصیه نمی شود. فضای هتل کمی تاریک است و نور کمی وجود دارد. تمیزی و مرتب بودن خوب است.
از همه چیز راضی هستم و علاقمندم مجددا در این هتل اقامت داشته باشم.
نقاط قوت:
۱-رفتار خونگرم پرسنل ۲- موسیقی زنده رستوران ۳- موقعیت مکانی مناسب ۴-
نقاط ضعف:
۱- نوع محاسبه هزینه غذای رستوران که بصورت سلف سرویس می باشد مقرون بصرفه نیست و برای خانواده هایی که اصولا غذا رو در حد کم مصرف میکنن به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان و فضای خوب اتاقها و رستوران
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی قابل استفاده کم , تقریبا صفر
سلام برخورد خوب پرسنل این هتل عالی بود و استقبال خوبی از من و خانواده ام داشتن
سلام پیگیری خوب این هتل وبرخورد خب داشتن وضیفه دونستم این مطرح کنم
خارج از انتظار بسیار عالی بود. با خیال راحت رزرو کنید.کیفیت غذاها میتونست بهتر از این باشه.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی فضای مناسب رستوران در طبقه پنجم حیاط سازی خوب لابی خوب پذیرایی با غذای خوب و باکیفیت در وعده های صبح و ظهر و شب.
نقاط ضعف:
دسترسی نامناسب به اینترنت غیرفعال بودن کامپیوترهای کافی نت لابی هتل عدم وجود نقشه و بروشور های اطلاع رسانی در خصوص مکان های باستانی و دیدنی سنندج و استان کردستان.
رستوران هتل شادی از لحاظ کیفیت و قیمت را به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
امكانات و رسيدگي و ادب كاركنان
نقاط ضعف:
سيستم لوله كشي و تهويه افتضاح
عالی... نکته آزاردهنده ای در این هتل به چشم نمیخورد.
نقاط قوت:
بسیار برخورد خوب و پسندیده ای داشتن کارمندان پذیرش عالی بودن
نقاط ضعف:
نوع ارایه شام اصلا خوب نبود مسوول رستوران اصلا خوب نبود
100%عالی بود.و تنها مشکلش رستوران بود که سلف سرویس بود و نمیشد غذای تکی سفارش داد و مجبور به پرداخت 50تومان برای سلف سرویس میشدیم.
نسبت به قیمت هتل خوبیه. راضی بودیم.
هتل خوبیه اما اسپیلت اتاق بدجایی بود و زیاد سرد میشد.
اتاقهای خوبی داره. غذاش ای بدی نیست ولی بهتر باشه خب عالی میشه. هتل خیلی خوبیه.
رزرویشن مشتری مداری بلد نبودند. رسیدگی هتل هم خوب نبود، اتاق تمیز نبود و چیزی اگه مبخواستیم بعد کلی وقت می آوردند.
عالی...کم و کسری نداره.
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل ، صبحانه خوب و فضای اتاق
نقاط ضعف:
محل نصب سیستم سرمایش مناسب نیست و با توجه به نور گیر بودن اتاقها نیاز به سیستم های قوی تری دارند ، شبهایی که سالن هتل مراسم دارند، جای پارک اتومبیل میهمانان مشکل دارد
نقاط قوت:
در کل همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش ضعیف است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل شادی سنندج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شادی سنندج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شادی سنندج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شادی سنندج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شادی سنندج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.