هتل کاملیا سبزوار

خراسان رضوی، سبزوار، بلوار سربداران، روبروی پایانه مسافربری
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل کاملیا سبزوار
هتل ۳ ستاره کاملیا در شش طبقه احداث شده و در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسیده است. این هتل متعلق به شرکت سهامی خاص سربداران سبزوار می‌باشد. هتل کاملیا با ۵۷ اتاق و ۳ سوئيت همراه با دکوراسيون زيبا و رنگ‌های مختلف در ۳ طبقه مجهز واقع شده است و با محيط زيبا، دلپذير و آرام برای استراحت و آسايش مهمانان، خدمت رسان مهمانان گرامي در طول شبانه روز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کاملیا
کاملیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
122,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
122,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
122,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
122,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
122,000
تومان
8 شهریور
جمعه
122,000
تومان
9 شهریور
شنبه
122,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
122,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
122,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
122,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
122,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
122,000
تومان
تورگردان
122,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
122,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
122,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
122,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
122,100
تومان
8 شهریور
جمعه
122,100
تومان
9 شهریور
شنبه
122,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
122,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
122,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
122,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
122,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
122,100
تومان
جاباما
123,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
123,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
123,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
123,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
123,000
تومان
8 شهریور
جمعه
123,000
تومان
9 شهریور
شنبه
123,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
123,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
123,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
123,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
123,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
123,000
تومان
کاملیا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
8 شهریور
جمعه
220,000
تومان
9 شهریور
شنبه
220,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
8 شهریور
جمعه
220,000
تومان
9 شهریور
شنبه
220,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
تورگردان
224,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
224,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
224,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
224,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
224,800
تومان
8 شهریور
جمعه
224,800
تومان
9 شهریور
شنبه
224,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
224,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
224,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
224,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
224,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
224,800
تومان
کاملیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
285,000
تومان
8 شهریور
جمعه
285,000
تومان
9 شهریور
شنبه
285,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
285,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
285,000
تومان
8 شهریور
جمعه
285,000
تومان
9 شهریور
شنبه
285,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
285,000
تومان
تورگردان
293,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
293,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
293,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
293,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
293,900
تومان
8 شهریور
جمعه
293,900
تومان
9 شهریور
شنبه
293,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
293,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
293,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
293,900
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
293,900
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
293,900
تومان
کاملیا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
جمعه
350,000
تومان
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
جمعه
350,000
تومان
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
تورگردان
363,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
363,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
363,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
363,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
363,100
تومان
8 شهریور
جمعه
363,100
تومان
9 شهریور
شنبه
363,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
363,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
363,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
363,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
363,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
363,100
تومان
کاملیا-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
403,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
8 شهریور
جمعه
403,000
تومان
9 شهریور
شنبه
403,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
جاباما
403,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
8 شهریور
جمعه
403,000
تومان
9 شهریور
شنبه
403,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
تورگردان
420,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,100
تومان
8 شهریور
جمعه
420,100
تومان
9 شهریور
شنبه
420,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,100
تومان

امکانات اتاق های هتل کاملیا سبزوار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سالن بدنسازی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل کاملیا سبزوار

(25 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه نسبتا خوب. تمیز بودن سرویس خواب.
نقاط ضعف:
تختهای دونفره بسیار کوچک است. قدیمی بودن فضاها.
ارزش هتل نسبت به قیمت خیلی خوبه...
نقاط قوت:
از همه نظر عالی خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
داخل یخچال فقط اب معدنی بود حوله ها هم خیلی زبر بود
نقاط قوت:
فضا و محیطی آرام پرسنل آموزش دیده سرمایش عالی کافی شاپ مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت ناهار زیاد دلچسب نبود
برای بار دوم هتل خوب و مناسبی بود .
تقریبا قابل قبول بود .
خوب...
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نور کم اتاقها نامناسب نبودن روتختی ها
برخورد کارکنان دوستانه و خوب بود، صبحانه هم مناسب بود، امکانات هتل با توجه به قیمت مناسبه، جای بهبودش کوچک بودن پهنای تختهای دو نفره است که امکان راحتی و آ سایش رو کم میکنه....
در کلاس خود کاملا قابل قبول است .
سلام من یک بار استفاده کردم و راضی بودم
مکان مناسب جهت مسافرانی که از مسیر عبور می کنند ،متاسفانه یخچال خالی بود و فقط داخل آن یک پارچ آب قرار داده بودند که میشد کاملتر باشد با دریافت هزینه ، در کل نظافت خوبی داشت و هتل زیبایی بود ، صبحانه ضعیف ولی در حد هتل، خوب بود ....
همه چیز خوب بود.
فقط ای کاش وسایل بازی برای کودکان مناسبتر بود....
همه چی خوب بود. نسبت به اینکه هتل بین راهی هست واقعا رضایت داشتم و برای دفعه بعد این هتل رو برای اقامتم درنظر میگیرم ....
نقاط قوت:
تميز، سيستم سرمايش عالي در تابستان، صبحانه خوب در مجموع در مقايسه با ساير هتل هاي ٣ ستاره خيلي خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن اينترنت وايرلس و نداشتن حتي يك كامپيوتر مجهز به اينترنت در كل هتل
نقاط قوت:
بهترين هتل دث سبزوار
نقاط ضعف:
اتاقها معمولي
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
ندیدم
در کل هتل خوبی بود و مشکل خاصی وجود نداشت. ...
با سلام با مقایسه دیگر هتل های ۳ ستاره میتوان گفت ۳ ستاره این هتل واقعی است برخورد کارکنان خوب و اتاق ها تمیز و مرتب بود ....
هتل خیلی خوبی بود و فقط کیفیت صبحانه پایین اما ناهار و شام خوب بود...
به نسبت اینکه در سبزوار بود، هتل درحد قابل قبولی بود و راضی بودم ...
نقاط قوت:
همه چیز معمولی ولی تمیز
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه
نقاط قوت:
غذا وپذیرایی درحدقابل قبولی است
نقاط ضعف:
تردد برای سالمندان سخت است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.