هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل سیروس رودسر
هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سیروس
سیروس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
178,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,500
تومان
4 مرداد
جمعه
178,500
تومان
5 مرداد
شنبه
178,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,500
تومان
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
اسنپ تریپ
187,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
187,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
سیروس-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
216,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
216,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
216,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
216,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
216,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
216,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
216,800
تومان
4 مرداد
جمعه
216,800
تومان
5 مرداد
شنبه
216,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
216,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
216,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
216,800
تومان
ایران هتل آنلاین
218,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
218,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
4 مرداد
جمعه
218,000
تومان
5 مرداد
شنبه
218,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
218,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
218,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
218,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
4 مرداد
جمعه
218,000
تومان
5 مرداد
شنبه
218,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
218,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
218,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
220,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
226,720 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
226,720
تومان
30 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
4 مرداد
جمعه
218,000
تومان
5 مرداد
شنبه
218,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
218,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
218,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
سیروس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
321,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
321,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
321,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
321,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
4 مرداد
جمعه
321,000
تومان
5 مرداد
شنبه
321,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
321,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
321,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
322,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
ایران هتل آنلاین
322,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
322,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
هتل یار
322,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
322,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
334,880 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
334,880
تومان
30 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
سیروس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
425,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
425,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
425,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
425,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
425,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
425,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
425,100
تومان
4 مرداد
جمعه
425,100
تومان
5 مرداد
شنبه
425,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
425,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
425,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
425,100
تومان
هتل یار
426,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
426,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
426,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
426,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
4 مرداد
جمعه
426,000
تومان
5 مرداد
شنبه
426,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
426,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
426,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
اقامت 24
426,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
426,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
426,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
426,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
4 مرداد
جمعه
426,000
تومان
5 مرداد
شنبه
426,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
426,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
426,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
430,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
4 مرداد
جمعه
430,000
تومان
5 مرداد
شنبه
430,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
اسنپ تریپ
443,040 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
443,040
تومان
30 تیر
یکشنبه
426,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
426,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
4 مرداد
جمعه
426,000
تومان
5 مرداد
شنبه
426,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
426,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
426,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
426,000
تومان
سیروس-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
529,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
529,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
529,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
529,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
529,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
529,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
529,100
تومان
4 مرداد
جمعه
529,100
تومان
5 مرداد
شنبه
529,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
529,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
529,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
529,100
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
530,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
530,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
530,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
جاباما
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
535,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
535,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
4 مرداد
جمعه
535,000
تومان
5 مرداد
شنبه
535,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
اسنپ تریپ
551,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
551,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سیروس رودسر

پارکینگ
رستوران
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی

نظرات کاربران برای هتل سیروس رودسر

(22 نظر)
یک هتل سه ستاره قدیمی خوب، پرسنل حرفه ای و نزدیک به دریاکنار جاده اصلی دریا و مسیر تردد بسیاری از موتورسوارن که متاسفانه سروصدای زیادی در اتاق های رو به دریا شنیده می شود که البته اگر چندان به موضوع سروصدا حساس نباشید، قابل تحمل است.
برخورد بسيار خوب كاركنان هتل...
سلام و احترامدر رودسر دوستانی دارم که به واسطه آشنایی با آن ها دیدنی های محلی و طبیعت گردی خوبی داشته ام. هتل سیروس قدیمی ترین هتل رودسر هست اما واقعا تمیز است. غذاهای خوبی برای ناهار و شام دارد و صبحانه آن هم از مقبول بالاتر است اما مفصل نیست. (شامل: پنیر، مربا، عسل، عدسی یا خوراک لوبیا، تخم مرغ و سوسیس، سیب زمینی، قهوه آماده). اینترنت محدود است ولی اینترنت گوشی به خوبی آنتن دارد. در کنار دریا آنتن دهی اینترنت هم خوبست البته اینترنت نسل چهار منظورم است. اگر اتاق با دید دریا داشته باشید جالب است اما دیدهای دیگر هم جالب هستند. اتاق های مشرف به خیابان ها سروصدا دارد اما آپارتمان های پشتی صدا ندارند. چند نکته: طبقه آخر رستورانی است که موسیقی دارد. صدای موسیقی به اتاق ها می رسد اما تمام روزهای هفته موسیقی ندارند. در تعطیلات دارند. انتظار هتل پنج ستاره نداشته باشید اما در استانداردهای هتل سه ستاره کاملا می گنجد. در حد خودش عالی است. در اتاق ها سشوار و مینی بار رایگان و کتری برقی ندارند. مینی بار متنوعی دارند که باید خرید کنید اما آبجوش و تی بگ ها رایگانند. من شخصا کتری برقی کوچکی دارم که در سفرهام همراهم است. در این هتل راحت بودم و توشه لازم همراهم بود. کنار هتل سالن بیلیارد هم هست. صادقانه به من خوش گذشت. من به سروصدا در شب حساسم و زود از خواب می پرم. اتاقم مشرف به خیابان بود که تا ساعت دو شب رفت و آمد ماشین و موتور زیاد بود. رفت و آمد به خاطر این است که هتل در کنار ساحل دریاست و افراد برای رسیدن به ساحل از روبروی هتل رد می شوند.
سلام بنده در تاریخ 7آذر در این هتل اقامت داشته ار امکانات راضی نبوده شیر سرویس ها خراب بود وآب میدادنند اتاق زیاد تمییز نبود ویوی اتاق بسیار زشت بود ودر حد یک مسافر خانه خوب می باشد قیمت متناسب با امکانات نبود ولی کارکنان خوب بودن
وسایل هتل و اتاق قدیمی بود و از نظر پاکیزگی هم خیلی خوب نبود. اما نسبت به هزینه گزینه خوبی برای اقامت در رودسر هست...
رفتار کارکنان بسیار خوب ، خوبه که کنار دریاست اما سرویس ها ی اتاق مناسب نبود ....
هتل خوب پرسنل با ادب منظره به سمت ساحل عالی و صبحانه معمولی
نقاط قوت:
وجود اتاق یک تخته برخورد خوب کنار ساحل،اتاق با تراس
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸ و بدون حق انتخاب
غذای رستوران کیفیت نداشت .همراهان من مسموم شدند -وعده صبحانه ضعیف بود-
خوب بود...
داخل راهرو بسیار بوی بد سیگار، سرویس دستشویی و حمام نامناسب...
رفتارپرسنل عالی بود هتل تمیزوامکانات عالی بودبسیارسپاسگزارم فقط یه ایراد کوچک داشت فقط یک نفراز افراد خانواده میتونست ازاینترنت استفاده بکنه اینترنت محدود
امکانات داخل اتاق چندان مطلوب نبود. مبل و میز برای نشستن و صرف چای و قهوه یا تماشای تلویزیون در اتاق نبود. رفتار و برخورد کارکنان هتل مناسب بود. در حد هتل سه ستاره ضعیف بود ...
رفتار کارکنان خوب ولی امکانات و راحتی بسیار ضعیف...
اتاق چندان خوب نبود ... وایفای نداشت . سرویس دهی ضعیف بود و صبحانه متوسط
برای اقامت کوتاه مدت مناسب بود. وضعیت سرویس بهداشتی و تختخواب خوب نبود. در کل متوسط رو به پایین. اما برخورد کارکنان خوب بود...
در مجموع خوب بود، کارکنان خوب، اتاقها تمیز بودند، صبحانه هم در حد ستاره های هتل بود، از نظر مکانی هم در جای خوبی قرار داشت. در مجموع ما راضی بودیم.
برخورد و رفتار کارکنان مناسب و خوب بود از نظر غذا متوسط و از نظر صبحانه هم خوب بود در کل در حد متوسط بود ولی برای اقامت خوب است ...
کارکنان هتل برخورد خوبی با مسافران داشتند....
وعده غذایی صبحانه بایستی متنوع تر و با کیفیت بالاتر عرضه شود
صبحانه خوب نبود ولی ااتاقها خوب هستند
نقاط قوت:
برخورد گرم و مودبانه پذیرش و خدمه هتل نزدیکی به ساحل رودسر صبحانه کامل و خوشمزه هتل که به صورت پرسی سرو شد و مورد پسند من بود
نقاط ضعف:
این هتل در حد شهر رودسر دارای امکانات مطلوبی است. بهتر است برای کمک به یافتن آن (با توجه به دور بودن از جاده اصلی) تابلوهای راهنما در برخی تقاطع های مهم شهر نصب شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.