هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل سیروس رودسر
هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سیروس
سیروس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
70,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
70,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
70,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
70,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
70,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
70,000
تومان
3 خرداد
جمعه
70,000
تومان
4 خرداد
شنبه
70,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
70,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
70,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
70,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
70,000
تومان
هتل یار
75,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
75,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
75,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
75,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
71,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
71,000
تومان
3 خرداد
جمعه
71,000
تومان
4 خرداد
شنبه
71,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
71,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
71,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
71,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
71,000
تومان
اقامت 24
75,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
75,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
75,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
75,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
75,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
75,000
تومان
3 خرداد
جمعه
75,000
تومان
4 خرداد
شنبه
75,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
75,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
75,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
75,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
75,000
تومان
جاباما
95,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
95,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
95,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
95,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
95,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
95,000
تومان
3 خرداد
جمعه
95,000
تومان
4 خرداد
شنبه
95,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
95,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
95,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
95,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
95,000
تومان
سیروس-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
140,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
140,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
140,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
3 خرداد
جمعه
140,000
تومان
4 خرداد
شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
اسنپ تریپ
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
140,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
140,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
140,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
3 خرداد
جمعه
140,000
تومان
4 خرداد
شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
142,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
142,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
142,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
142,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
3 خرداد
جمعه
142,000
تومان
4 خرداد
شنبه
142,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
142,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
142,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
142,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
155,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
3 خرداد
جمعه
155,000
تومان
4 خرداد
شنبه
155,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
سیروس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
209,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
209,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
3 خرداد
جمعه
209,000
تومان
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
هتل یار
211,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
211,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
211,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
211,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
3 خرداد
جمعه
211,000
تومان
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
سیروس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
252,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
252,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
252,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
252,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
3 خرداد
جمعه
252,000
تومان
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
اقامت 24
252,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
252,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
252,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
252,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
3 خرداد
جمعه
252,000
تومان
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
اسنپ تریپ
252,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
252,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
252,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
252,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
3 خرداد
جمعه
252,000
تومان
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
260,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
260,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
260,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
3 خرداد
جمعه
260,000
تومان
4 خرداد
شنبه
260,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
سیروس-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
جمعه
300,000
تومان
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
جمعه
300,000
تومان
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
هتل یار
302,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
جمعه
302,000
تومان
4 خرداد
شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
303,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
303,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
303,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
3 خرداد
جمعه
303,000
تومان
4 خرداد
شنبه
303,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
303,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
303,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
303,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل سیروس رودسر

(20 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی.سکوت و آرامش .غذای خوب رستوران
نقاط ضعف:
ما از نظافت و صبحانه رستوران راضی نبودیم.
صبحانه خوب نبود ولی ااتاقها خوب هستند
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
کارکنان هتل برخورد خوبی با مسافران داشتند....
باسلام ، پرسنل هتل خیلی خوب ، وضع ظاهری هتل ضعیف میباشد ، اتاقهای هتل نا مناسب...
برخورد و رفتار کارکنان مناسب و خوب بود از نظر غذا متوسط و از نظر صبحانه هم خوب بود در کل در حد متوسط بود ولی برای اقامت خوب است ...
در مجموع خوب بود، کارکنان خوب، اتاقها تمیز بودند، صبحانه هم در حد ستاره های هتل بود، از نظر مکانی هم در جای خوبی قرار داشت. در مجموع ما راضی بودیم.
برای اقامت کوتاه مدت مناسب بود. وضعیت سرویس بهداشتی و تختخواب خوب نبود. در کل متوسط رو به پایین. اما برخورد کارکنان خوب بود...
اتاق چندان خوب نبود ... وایفای نداشت . سرویس دهی ضعیف بود و صبحانه متوسط
رفتار کارکنان خوب ولی امکانات و راحتی بسیار ضعیف...
امکانات داخل اتاق چندان مطلوب نبود. مبل و میز برای نشستن و صرف چای و قهوه یا تماشای تلویزیون در اتاق نبود. رفتار و برخورد کارکنان هتل مناسب بود. در حد هتل سه ستاره ضعیف بود ...
رفتارپرسنل عالی بود هتل تمیزوامکانات عالی بودبسیارسپاسگزارم فقط یه ایراد کوچک داشت فقط یک نفراز افراد خانواده میتونست ازاینترنت استفاده بکنه اینترنت محدود
داخل راهرو بسیار بوی بد سیگار، سرویس دستشویی و حمام نامناسب...
خوب بود...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نقاط قوت:
وجود اتاق یک تخته برخورد خوب کنار ساحل،اتاق با تراس
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸ و بدون حق انتخاب
هتل خوب پرسنل با ادب منظره به سمت ساحل عالی و صبحانه معمولی
رفتار کارکنان بسیار خوب ، خوبه که کنار دریاست اما سرویس ها ی اتاق مناسب نبود ....
وسایل هتل و اتاق قدیمی بود و از نظر پاکیزگی هم خیلی خوب نبود. اما نسبت به هزینه گزینه خوبی برای اقامت در رودسر هست...
سلام بنده در تاریخ 7آذر در این هتل اقامت داشته ار امکانات راضی نبوده شیر سرویس ها خراب بود وآب میدادنند اتاق زیاد تمییز نبود ویوی اتاق بسیار زشت بود ودر حد یک مسافر خانه خوب می باشد قیمت متناسب با امکانات نبود ولی کارکنان خوب بودن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.