هتل شبستان رشت

رشت، فلکه گلسار، ابتدای خیابان بنت الهدی
3.5
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل شبستان رشت
هتل ۴ ستاره شبستان رشت شهریور سال ۱۳۹۰ عملیات احداث تبدیل و توسعه خود را با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع آغاز کرد و با عنایت خداوند منان در اسفند ماه ۱۳۹۲ افتتاح و آغاز به کار کرده است. این هتل با داشتن موقعيت مكانی عالی سفری خاطره انگیزی را برای میهمانان ممکن می سازد. . لازم به ذکر است اعلام کنیم اتاق های تیپ A ، B ، C از لحاظ متراژ، امکانات و دید اتاق با یکدیگر متفاوت است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شبستان
شبستان-اتاق دوتخته تویین تیپ C
اتاق دوتخته تویین تیپ C
اسنپ تریپ
512,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
512,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
512,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
512,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
512,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
10 خرداد
جمعه
515,000
تومان
11 خرداد
شنبه
515,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
شبستان-اتاق دوتخته دبل تیپ C
اتاق دوتخته دبل تیپ C
اسنپ تریپ
512,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
512,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
512,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
512,000
تومان
10 خرداد
جمعه
512,000
تومان
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
512,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
512,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
10 خرداد
جمعه
515,000
تومان
11 خرداد
شنبه
515,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
10 خرداد
جمعه
539,000
تومان
11 خرداد
شنبه
539,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
10 خرداد
جمعه
550,000
تومان
11 خرداد
شنبه
550,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
10 خرداد
جمعه
550,000
تومان
11 خرداد
شنبه
550,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
10 خرداد
جمعه
550,000
تومان
11 خرداد
شنبه
550,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
شبستان-اتاق دوتخته تویین تیپ B
اتاق دوتخته تویین تیپ B
اسنپ تریپ
535,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
10 خرداد
جمعه
535,000
تومان
11 خرداد
شنبه
535,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
537,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
10 خرداد
جمعه
537,000
تومان
11 خرداد
شنبه
537,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
شبستان-اتاق دوتخته دبل تیپ B
اتاق دوتخته دبل تیپ B
اسنپ تریپ
535,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
10 خرداد
جمعه
535,000
تومان
11 خرداد
شنبه
535,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
535,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
10 خرداد
جمعه
535,000
تومان
11 خرداد
شنبه
535,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
ایران هتل آنلاین
537,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
10 خرداد
جمعه
537,000
تومان
11 خرداد
شنبه
537,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
علاءالدین
565,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
10 خرداد
جمعه
565,000
تومان
11 خرداد
شنبه
565,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
هتل یار
575,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
10 خرداد
جمعه
575,000
تومان
11 خرداد
شنبه
575,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
جاباما
575,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
10 خرداد
جمعه
575,000
تومان
11 خرداد
شنبه
575,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
اقامت 24
575,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
10 خرداد
جمعه
575,000
تومان
11 خرداد
شنبه
575,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
شبستان-اتاق دوتخته دبل تیپ A
اتاق دوتخته دبل تیپ A
اسنپ تریپ
580,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
10 خرداد
جمعه
580,000
تومان
11 خرداد
شنبه
580,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
ایران مارکوپولو
580,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
10 خرداد
جمعه
580,000
تومان
11 خرداد
شنبه
580,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
ایران هتل آنلاین
582,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
582,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
582,000
تومان
10 خرداد
جمعه
582,000
تومان
11 خرداد
شنبه
582,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
582,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
هتل یار
625,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
10 خرداد
جمعه
625,000
تومان
11 خرداد
شنبه
625,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
جاباما
625,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
10 خرداد
جمعه
625,000
تومان
11 خرداد
شنبه
625,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
10 خرداد
جمعه
625,000
تومان
11 خرداد
شنبه
625,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
شبستان-اتاق دوتخته تویین تیپ A
اتاق دوتخته تویین تیپ A
ایران هتل آنلاین
582,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
582,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
582,000
تومان
10 خرداد
جمعه
582,000
تومان
11 خرداد
شنبه
582,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
582,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شبستان رشت

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل شبستان رشت

(18 نظر)
اتاق ها کاملا تمیز و وسایل آن تقریبا نو بود. سیستم گرمایشی و سرمایشی اتاق خیلی خوب کار میکرد. موقعیت قرارگیری هتل خیلی مناسب بود و در کل اقامت خوبی را در این هتل تجربه کردم.
برخورد پرسنل در ابتدای ورود به هتل خیلی خوب و جذاب است. رسیدگی به اتاق ها و فضای داخل راهرو و لابی بسیار عالی بود و هیچ گونه مشکلی وجود نداشت. اتاق تمیز و مجهز است . رستوران و سیستم های تهویه در کلیه قسمت های هتل خوب بود.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عزيز و خدمات دهي و غذاها واقعا عالي بود
نقاط ضعف:
اگه تو هر اطاق بشقاب و چاقو و ليوان قرار ميدادن و اب سرد كن هم تو هر طبقه بود و هزينه هتل و غذاها كمتر ميشد ديگه فوق العاده ميشد و بهر حال عالي بود من ك راضي هستم
نقاط قوت:
من واسه بار دوم رفتم چيزي ك خيلي چشمگيره رفتار پرسنل فوق العاده خوب و محترمانه.كيفيت غذاها و تنوع صبحانه خوبه . تمييزي اطاقها و روتختي تمييز و نو ك حس خوبي ب ادم ميده و هر دو بار ك رفتم احساس خوبي داشتم و ممنونم از همه پرسنل خوب و مهربونشون
نقاط ضعف:
قيمت هتل ي مقدار بالاست و چيزي ك من و اذيت مي كنه چايساز تو اطاق نداشت يا ابسرد كن واسه هر طبقه گذاشته بشه ديگه عالي ميشه .
در کل هتل بدی نبود نکته های منفی که من برخورد کردم بهش یکی نمای رو به حیات خلوت اتاق بود و کیفیت معمولی غذای هتل...
نقاط قوت:
برخورد مناسب و بجای پرسنل
نقاط ضعف:
کمبود فضا در اتاق c
پرسنل بسيار خوب و به نسبت هتل هاى رشت هتل خوبى است...
پرسنل برخورد خوبی داشتند...
بسيار خوب...
پاکیزگی اتاق ها و رفتار پرسنل بسیار خوب بود تنها ضعف هتل کیفیت پایین غذا و تنوع کم منو صبحانه است. ...
هتل در محیطی مناسب در مرکز شهر و دسترسی خوب برخوردار است. متاسفانه به دلیل خرابی جکوزی در مدت اقامت امکان استفاده از آن میسر نشد ...
کارکنان هتل از مدیریت تا رسپشن متاسفانه هیچ چیز از ارتباط با مهمان آموزش ندیده بودند و توهین آمیزترین و بد ترین بخش آن دادن کوپن های کاغذی برای صبحانه بود. لابی بسیار کوچک و آسانسور بسیار خطرناک و غیر ایمن. بیشتر مسافرخانه ایی بود که کمی بزک دوزک شده. ...
عالی بود همه چی
هتل چهار ستاره ای که حتی داخل اتاق به اصطلاح ویژه اش یک پیش دستی و سرویس پذیرایی ابتدایی هم نبود !!!! انتظار بیش تری از یک هتل 4 ستاره داشتم...
گرم و صمیمی...
در حد متوسط...
همه چى عالى بود يكى از بهترينا
بنده تجربه اقامت در این هتل رو به مدت ۵ شب در طبقه ۴ این هتل رو به خاطر سفر کاری داشتم.و فکر میکنم به راحتی این هتل میتونه ۵ ستاره باشه، یه هتل ۵ طبقه، شیک و بسیار تمیز و با پرسنل کاملا آموزش دیده و مودب که حس میکنی سالهاست میشناسن شمارو، پرسنل محترم این هتل از هیچ چیز دریغ نمیکردن که شما در آرامش و راحتی باشید، صبحانه هم که بسیار با سلیقه هر روز صبح چیده میشد و همه چیز در دسترس بود، نمیشه گفت تنوع بسیار بالا بود ولی در حد متوسط جوابگوی هر سلیقه ای بود. غذای خود هتل هم که نمره کامل رو از نظر من گرفت. تنها ایرادی که میتونم از این هتل بگیرم عدم آنتن دهی Wifi در طبقه ۴ محل اقامت ما بود و این چند روز ما نتونستیم از اینترنت استفاده کنیم. امیدوارم کیفیت این هتل همیشه به این خوبی بمونه و مطمئنا در سفرهای کاری هر چند ماه یکبارم به رشت این هتل رو انتخاب میکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.