هتل آپارتمان ترنج متین رامسر

رامسر، بلوار باهنر(لیدو)، کوچه ساحل، انتهای ساحل 7
4.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان ترنج متین رامسر
هتل آپارتمان ترنج متین ۲ ستاره در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار نموده است. این هتل یکی از مجلل ترین هتل آپارتمان ها با استانداردهای هتلی می‌باشد. پرسنل آموزش دیده و مجرب این هتل در تلاش اند تا خاطراتی خوش را در ذهن شما میهمانان گرامی بر جای گذارند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان ترنج متین
ترنج متین-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
11 خرداد
شنبه
350,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
350,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
398,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
11 خرداد
شنبه
398,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
جاباما
500,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
10 خرداد
جمعه
420,000
تومان
11 خرداد
شنبه
420,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ترنج متین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ایران هتل آنلاین
500,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
10 خرداد
جمعه
500,000
تومان
11 خرداد
شنبه
500,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
636,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
636,000
تومان
اسنپ تریپ
500,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
10 خرداد
جمعه
500,000
تومان
11 خرداد
شنبه
500,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
10 خرداد
جمعه
510,000
تومان
11 خرداد
شنبه
510,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
553,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
640,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
ترنج متین-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
770,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
770,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
770,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
10 خرداد
جمعه
770,000
تومان
11 خرداد
شنبه
770,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
785,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
785,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
785,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
785,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
785,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
785,000
تومان
10 خرداد
جمعه
785,000
تومان
11 خرداد
شنبه
785,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
785,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ترنج متین-آپارتمان دوبلکس سه خوابه هشت نفره رویال
آپارتمان دوبلکس سه خوابه هشت نفره رویال
اقامت 24
960,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
960,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
960,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
960,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
960,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
960,000
تومان
10 خرداد
جمعه
960,000
تومان
11 خرداد
شنبه
960,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
960,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
ترنج متین-آپارتمان دوبلکس چهار خوابه هشت نفره پرزیدنتال
آپارتمان دوبلکس چهار خوابه هشت نفره پرزیدنتال
اقامت 24
1,695,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,695,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,695,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,920,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,170,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,170,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ترنج متین رامسر

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ترنج متین رامسر

(13 نظر)
رفتار کارکنان خوب بود - تمیزی هتل و امکانات داخل سوئیت ها عالی بود ولیکن انتقاد بنده به چند نکته ذیل می باشد. 1- قبل از تحویل واحد به مسافر حتما تمامی امکانات و تجهیزات داخل چک شود که در صورت داشتن عیب قبل از ورود مسافر برطرف شود- مثال پارگی شلنگ توالت 2- اگر امکاناتی چون بازی کامپیوتری داخل واحد هست فیلم آن هم موجود باشد و اگر بیلیارد هست تمام ملحقات آن و نه بخشی از آن موجود باشد یا اگر صندلی ماساژور هست دفترچه راهنما ی آن یا طرز استفاده از آن نیز کنار دستگاه باشد. 3 - درب های سرویسهای توالت و حمام در زمان باز و بسته شدن صدا می دهند و باید برطرف شود. 4- اگر امکانات پخت و پز فراهم شده حداقل چند عدد ظرف یا قابلمه جهت استفاده از این امکان فراهم شود. 5- اگر درخواستی به صورت تلفنی ( کمبود چیزی )یا از طریق نمایشگر بیرون...
نقاط قوت:
پیشنهاد میدم اگه قصد مسافرت به رامسر رو داشتید یکی از گزینه های اقامتیتون این هتل باشه ؛ در بدو ورود به محوطه هتل با فردی مواجه شدیم که ضمن راهنمایی محل پارک خودرو به ما خوشآمد گفت و این حس رو به میمهمانان هتل در زمان ورود القاء میکرد که کسی منتظر ورود شماست و این حس مقدار زیادی از خستگی مسیر رو از بدن انسان خارج میکرد ؛ محوطه بسیار زیبا و تمیز دومین مطلبی بود که لذت اقامت در این مکان رو دو چندان میکرد از همه محترم برخورد کل پرسنل از پذیرش هتل تا سایر مهمانداران هتل گرفته نشان دهنده این موضوع بود که مدیریت این مجموعه توجه خاصی به مهمانان خودش داره کلا جای قشنگ و تمیز و دوست داشتنی بود ،
نقاط ضعف:
تنها مشکل اینترنت هتل بود که در زمان خروج مدیر محترم هتل ضمن اذان به این موضوع اعلام کردم که در حال پیگیری به منظور رفع این نقیصه هستند .
نکات مثبت: +نظافت و تمیزی واحدها +وارد نشدن صدای واحدهای مجاور +دکوراسیون مدرن واحدها +پارکینگ مناسب +پرسنل خوب و آموزش دیده +امکانات خوب در واحدهای پرزیدنتال و رویال +صبحانه قابل قبول نکات منفی:-استقبال بدو ورود و حمل وسایل تا اتاق فقط در صورت درخواست انجام می شود...
فضايي بسياز زيبا و دلنشين ، فوق العاده تميز ، رفتار پرسنل بسيار عالي و متين ، در كل تمامي مشخصت يك مكان اقامتي براي چند روز استراحت را راداراست .
بسیار تمیز و شیک . برخورد پرسنل عالی - ویوی دلپزیر - موقیت خوب
رفتار کارکنان خوب. اتاقها بسیار تمیز. امکانات داخل آپارتمان در حد بسیار خوب. دکوراسیون داخل آپارتمان زیبا. همه چیز عالی بود. تنها نکته منفی رستوران این هتل می باشد ....
در کل هتل خوبیه، به دو ستار ه اش توجه نکنید، با توجه به نوساز بودن بالاتر از سه ستاره است. البته اگه در زمان تخفیف باشه، با توجه به امکانات کامل آشپزخانه(حتی لباسشویی)، برای اقامت چهار پنج روزه در رامسر انتخاب بسیار مناسبی ست
در جریان یک سفر خانوادگی در مسیر در چندین هتل ۴ ستاره اقامت کردیم که به جرات این هتل در مقایسه تمیزترین و مدرن ترین بوده و بسیار کادر خوب و خوش برخوردی را دارد تنها اگر به تنوع غذا هم در رستوران توجه کنند واقعا بی نقص خواهند بود . از مدیریت و کادر هتل تشکر فراوان داشته ضمن توصیه به افراد دیگر حتما در صورت سفر مجدد به رامسر به این هتل مراجعه خواهم کرد....
ما در هفته ی آخر شهریور 1397 در طبقه 5 این هتل اقامت داشتیم. یک سوِییت دوبلکس مجهر به سونا-جکوزی-بیلیارد-صندلی ماساژ-ایکس باکس 4 و خیلی امکانات دیگه که واقعا برای ما روزها و لحظات فوق العاده ای رقم زد. در حدی که ما 24 ساعت اول اصلا از هتل بیرون نیومدیم و همگی از اینکه هتل ترنج رو انتخاب کردیم راضی بودیم. واقعا 2 ستاره برای خیلیییییییی کمه. به شدت توصیه میکنم.
۱-برخورد پرسنل به هنگام پذیرش و در مدت اقامت بسیار خوب ۲-دیزاین داخلی و نظافت واحد محل اقامت و همچنین فضای سبز محوطه عالی بود ۳-بوفه صبحانه بسیار خوب و برخورد مسئول بوفه عالی پیشنهادات به منظور ارتقای خدمات: ۱-نصب جارو شارژر برقی در هر واحد ۲-با توجه به تعبیه اجاق گاز، تجهیز آشپزخانه به وسایل پخت و پز
ما شهریور ماه تو این هتل بودیم و همه چی عالی بود حتی ویو اتاق هم خوب بود , رفتار پرسنل هم خوب بود , هتل نو و تمیزیه , ما حتی یک شب بیشتر موندیم , فقط پارکینگ ماشین ها خیلی جذب بود و در ماشین ها به هم برخور میکرد. به رامسر سفر میکنید حتما تو این هتل اقامت کنید پشیمون نمیشید.
نکات مثبت : دسترسی راحت به ساحل چشم انداز زیبا اتاق های شیک تمیز و مدرن محیط آرام و ساکت پارکینگ زیرزمین و برخورد خوب کارکنان نکات منفی : بزرگترین نقطه ضعف این هتل رستوران اون هست که فقط صبحانه سرو میکنه و منو کوچیکی هم داره عدم دسترسی به وای فای هم یکی دیگه از کمبودهاست در کل هتل خوبی هست مخصوصا برای مسافرتهای چند نفره و یا خانوادگی بسیار مناسب و به صرفه است ....
ما آبان ماه در این هتل اقامت داشتیم. بزرگی، تمیزی، شیک بودن و امکانات سوییت عالی و حداقل در حد هتل چهار ستاره بود. موقعیت مکانی هتل مناسب و نزدیک به دریا است. رفتار پرسنل عالی بود. فعال نبودن رستوران مهمترین نقطه منفی آن بود که البته در رامسر مشکلی بابت غذا ندارید و به راحتی از بیرون قابل تهیه است. ظروف آشپزخانه مورد نیاز جهت پخت و پز در داخل واحد وجود نداشت و بعد از درخواست ما یک قابلمه و یک ماهیتابه در اختیار قرار داده شد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.