هتل آپارتمان نیستان رامسر

رامسر - بلوار معلم - چهارصد دستگاه - یاس 11
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان نیستان رامسر
هتل آپارتمان نیستان در سال ۱۳۹۱ در یکی از زیباترین نقاط شهر رامسر در منطقه چهارصد دستگاه افتتاح گردیده است. این هتل با چشم اندازی بسیار زیبا از کوه و شهر قرار گرفته است. پرسنل این مجموعه در تلاش اند با ارائه خدماتی خوب، شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان نیستان
نیستان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
جا اینجاس
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
296,000
تومان
30 شهریور
شنبه
296,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
296,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
298,000
تومان
30 شهریور
شنبه
298,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
298,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
271,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
271,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
271,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
271,000
تومان
5 مهر
جمعه
271,000
تومان
6 مهر
شنبه
271,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
271,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
271,000
تومان
علاءالدین
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
298,000
تومان
30 شهریور
شنبه
298,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
298,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
298,000
تومان
30 شهریور
شنبه
298,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
298,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
5 مهر
جمعه
310,000
تومان
6 مهر
شنبه
310,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
298,000
تومان
30 شهریور
شنبه
298,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
298,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
رهی نو
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
298,000
تومان
30 شهریور
شنبه
298,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
298,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
305,000
تومان
30 شهریور
شنبه
305,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
نیستان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
360,000
تومان
30 شهریور
شنبه
360,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
5 مهر
جمعه
360,000
تومان
6 مهر
شنبه
360,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
جا اینجاس
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
360,000
تومان
30 شهریور
شنبه
360,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
361,000
تومان
30 شهریور
شنبه
361,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
334,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
334,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
334,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
334,000
تومان
5 مهر
جمعه
334,000
تومان
6 مهر
شنبه
334,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
334,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
334,000
تومان
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
5 مهر
جمعه
380,000
تومان
6 مهر
شنبه
380,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
420,000
تومان
30 شهریور
شنبه
420,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
5 مهر
جمعه
345,000
تومان
6 مهر
شنبه
345,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
نیستان-سویئت یکخوابه چهارنفره
سویئت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
505,000
تومان
30 شهریور
شنبه
505,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
5 مهر
جمعه
425,000
تومان
6 مهر
شنبه
425,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
علاءالدین
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
505,000
تومان
30 شهریور
شنبه
505,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
5 مهر
جمعه
455,000
تومان
6 مهر
شنبه
455,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
اسنپ تریپ
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
505,000
تومان
30 شهریور
شنبه
505,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
5 مهر
جمعه
460,000
تومان
6 مهر
شنبه
460,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
510,000
تومان
30 شهریور
شنبه
510,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
510,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
5 مهر
جمعه
510,000
تومان
6 مهر
شنبه
510,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
جاباما
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
525,000
تومان
30 شهریور
شنبه
525,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
525,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
5 مهر
جمعه
460,000
تومان
6 مهر
شنبه
460,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
نیستان-سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
اقامت 24
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,000
تومان
30 شهریور
شنبه
712,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
5 مهر
جمعه
425,000
تومان
6 مهر
شنبه
425,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,000
تومان
30 شهریور
شنبه
712,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,000
تومان
30 شهریور
شنبه
712,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
610,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
610,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
610,000
تومان
5 مهر
جمعه
610,000
تومان
6 مهر
شنبه
610,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
علاءالدین
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,000
تومان
30 شهریور
شنبه
712,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
5 مهر
جمعه
595,000
تومان
6 مهر
شنبه
595,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
ایران هتل آنلاین
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
715,000
تومان
30 شهریور
شنبه
715,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
715,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
5 مهر
جمعه
670,000
تومان
6 مهر
شنبه
670,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
جاباما
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
730,000
تومان
30 شهریور
شنبه
730,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
730,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
610,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
610,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
610,000
تومان
5 مهر
جمعه
610,000
تومان
6 مهر
شنبه
610,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
نیستان-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
جا اینجاس
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,000
تومان
30 شهریور
شنبه
712,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
815,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
815,000
تومان
30 شهریور
شنبه
815,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
815,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
675,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
675,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
675,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
675,000
تومان
5 مهر
جمعه
675,000
تومان
6 مهر
شنبه
675,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
675,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
675,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان نیستان رامسر

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
فضای سبز
تلفن
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اشپزخانه
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آزادی رامسر
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اقامت 24
از 535,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 557,000 تومان
هتل یار
از 610,000 تومان
جاباما
از 610,000 تومان
علاءالدین
از 619,000 تومان
اسنپ تریپ
از 915,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بام رامسر
3.9
امتیاز کاربران
87
نظرات کاربران
هتل یار
از 526,000 تومان
علاءالدین
از 547,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 665,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی رامسر
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ ملکشاه رامسر
1.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 214,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوثر رامسر
2.9
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 395,000 تومان
هتل یار
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 395,000 تومان
علاءالدین
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ترنج متین رامسر
4.3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 460,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
جاباما
از 460,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 465,000 تومان
هتل یار
از 1,035,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان کارن رامسر
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
هتل یار
از 560,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان لیان رامسر
4.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
هتل یار
از 400,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا رامسر
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان نیستان رامسر

(15 نظر)
مدیریت خوبی داشت، پاکیزه بود، منظم بود،گاز رومیزی داشت با کتری و قوری و سینک ظرفشویی که به درد خوردن، صبحانه معمولی، از دریا دوره، مسیرش یه کم پیچیدس، پارکینگ کوچک و ظرفیتش کم بود ، اما در کل راضی بودیم ...
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
رسیدگی به هتل کم بود مدیریت باید رسیدگی کنن
با سلام اول از هر چیز پرسنل هتل رفتار و برخورد شایسته و محترمانه داشتند ، موقعیت مکانی هتل خیلی خوب بود، بهداشت و تمیزی در حد قابل قبول و خوب بود . صبحانه خوب و مناسب در حد هتل بود . بطور کل پیشنهاد می کنم به هموطنان عزیز ، امیدوارم سالم و پاینده باشید ....
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نسبتا ضعیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی دارد
نقاط ضعف:
مالک هتل به همراه خانواده مدام در هتل هستند و لابی دراختیار خودشون هست و مدام جلوی چشم هستند
هتل ازنظر مکانی در منطقه بسیار زیبا و هوای فوق العاده قرار گرفته است نظافت کلی بهتر از اینکه هست میتونست بشه ضمنا از نظر فضای پارکینگ مشکل داشت
من و همه دوستانم از اقامتمون کاملا راضی بودیم. همه چی بسیار خوب بود. فقط اینترنت تو اتاق ضعیف بود ...
امکانات هتل به نسبت قیمت آن بسیار عالی بود و برخورد کارکنان، صبحانه، فضای سبز و... همگی قابل قبول بود.رستوران و کافی شاپ هتل غیرفعال بود و فقط صبحانه سرو می شد.
واقعا در حد هتل دو ستاره هم نیست/بسیار ضعیف
در کل نسبت به قیمت خوب بود...
برخورد کارکناندستشویی بد جانمایی شده بود. جای آویز حوله و لباس توی حمام نداشت. خمیر دندان نداشت.
باسلام وآرزوي شبي خوش،لطفاشماره تلفن هتل راپيامك بفرماييد
هتل آپارتمان برای اینکه چند نفر همزمان باهم در یک جا اقامت داشته باشن گزینه خوبی است. نیستان از لحاظ رسیدگی و خدمات در رتبه خوبی از هتل های رامسر قرار گرفته و وجود وسایل نو و ورودی و فضای خیلی زیبای محوطه هتل از نکات مثبت اش است. ظرفیت اتاق تا 6 نفر و داشتن صبحانه خوب دلیلی بود که ما نیستان را انتخاب کردیم. خدمه و کارکنان خیلی خوش برخورد رفتار کردند.به نظرم نکته منفی ایی در هتل وجود نداشت.
انتخاب این هتل آپارتمان یک انتخاب بود. پرسنل خیلی خوش رفتار بودند و تمیزی اتاق ها هم خوب بود و هتل هم چشم انداز خوبی داشت و در کل از اقامتم به همراه خانواده در این هتل راضی بودم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.