هتل آپارتمان نیستان رامسر

رامسر - بلوار معلم - چهارصد دستگاه - یاس 11
1.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان نیستان رامسر
هتل آپارتمان نیستان در سال ۱۳۹۱ در یکی از زیباترین نقاط شهر رامسر در منطقه چهارصد دستگاه افتتاح گردیده است. این هتل با چشم اندازی بسیار زیبا از کوه و شهر قرار گرفته است. پرسنل این مجموعه در تلاش اند با ارائه خدماتی خوب، شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان نیستان
نیستان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
تورگردان
261,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
4 مرداد
جمعه
261,600
تومان
5 مرداد
شنبه
261,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
261,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
261,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
261,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
11 مرداد
جمعه
261,600
تومان
12 مرداد
شنبه
261,600
تومان
ایران هتل آنلاین
262,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
11 مرداد
جمعه
262,000
تومان
12 مرداد
شنبه
262,000
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
11 مرداد
جمعه
262,000
تومان
12 مرداد
شنبه
262,000
تومان
اسنپ تریپ
268,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
268,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
12 مرداد
شنبه
280,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
270,000
تومان
5 مرداد
شنبه
270,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مرداد
جمعه
270,000
تومان
12 مرداد
شنبه
270,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
4 مرداد
جمعه
270,000
تومان
5 مرداد
شنبه
270,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مرداد
جمعه
270,000
تومان
12 مرداد
شنبه
270,000
تومان
علاءالدین
279,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مرداد
جمعه
279,000
تومان
12 مرداد
شنبه
279,000
تومان
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
12 مرداد
شنبه
280,000
تومان
نیستان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
12 مرداد
شنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
12 مرداد
شنبه
330,000
تومان
اسنپ تریپ
330,240 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
330,240
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
11 مرداد
جمعه
344,000
تومان
12 مرداد
شنبه
344,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مرداد
جمعه
400,000
تومان
12 مرداد
شنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مرداد
جمعه
400,000
تومان
12 مرداد
شنبه
400,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیستان-سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
تورگردان
465,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
465,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
467,600
تومان
4 مرداد
جمعه
467,600
تومان
5 مرداد
شنبه
467,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
467,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
467,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
467,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
467,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
467,600
تومان
11 مرداد
جمعه
467,600
تومان
12 مرداد
شنبه
467,600
تومان
اقامت 24
667,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
667,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
4 مرداد
جمعه
675,000
تومان
5 مرداد
شنبه
675,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
675,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
11 مرداد
جمعه
675,000
تومان
12 مرداد
شنبه
675,000
تومان
اسنپ تریپ
667,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
667,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
4 مرداد
جمعه
695,000
تومان
5 مرداد
شنبه
695,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
695,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
695,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
695,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
11 مرداد
جمعه
695,000
تومان
12 مرداد
شنبه
695,000
تومان
ایران هتل آنلاین
675,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
4 مرداد
جمعه
675,000
تومان
5 مرداد
شنبه
675,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
675,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
11 مرداد
جمعه
675,000
تومان
12 مرداد
شنبه
675,000
تومان
هتل یار
685,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
685,000
تومان
5 مرداد
شنبه
685,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
11 مرداد
جمعه
685,000
تومان
12 مرداد
شنبه
685,000
تومان
ایران مارکوپولو
695,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
4 مرداد
جمعه
695,000
تومان
5 مرداد
شنبه
695,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
695,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
695,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
695,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
11 مرداد
جمعه
695,000
تومان
12 مرداد
شنبه
695,000
تومان
جاباما
700,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
4 مرداد
جمعه
700,000
تومان
5 مرداد
شنبه
700,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
11 مرداد
جمعه
700,000
تومان
12 مرداد
شنبه
700,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیستان-سویئت یکخوابه چهارنفره
سویئت یکخوابه چهارنفره
اسنپ تریپ
465,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
465,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
اقامت 24
466,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
4 مرداد
جمعه
468,000
تومان
5 مرداد
شنبه
468,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
468,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
468,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
468,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
11 مرداد
جمعه
468,000
تومان
12 مرداد
شنبه
468,000
تومان
ایران هتل آنلاین
468,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
4 مرداد
جمعه
468,000
تومان
5 مرداد
شنبه
468,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
468,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
468,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
468,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
11 مرداد
جمعه
468,000
تومان
12 مرداد
شنبه
468,000
تومان
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
جاباما
485,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیستان-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
جاباما
760,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
4 مرداد
جمعه
760,000
تومان
5 مرداد
شنبه
760,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
760,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
11 مرداد
جمعه
760,000
تومان
12 مرداد
شنبه
760,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان نیستان رامسر

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
روم سرویس
فضای سبز
تلفن
اشپزخانه
کافی‌نت
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آزادی رامسر
3.6
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 471,000 تومان
اسنپ تریپ
از 514,000 تومان
اقامت 24
از 514,000 تومان
هتل یار
از 514,000 تومان
جاباما
از 514,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 514,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بام رامسر
3.9
امتیاز کاربران
69
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 527,000 تومان
اقامت 24
از 527,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 527,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوثر رامسر
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
اسنپ تریپ
از 410,800 تومان
علاءالدین
از 415,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ترنج متین رامسر
4.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 460,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
از 478,400 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان لیان رامسر
4.2
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
هتل یار
از 336,000 تومان
اقامت 24
از 354,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا رامسر
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 440,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان نیستان رامسر

(11 نظر)
نسبتا ضعیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی دارد
نقاط ضعف:
مالک هتل به همراه خانواده مدام در هتل هستند و لابی دراختیار خودشون هست و مدام جلوی چشم هستند
هتل ازنظر مکانی در منطقه بسیار زیبا و هوای فوق العاده قرار گرفته است نظافت کلی بهتر از اینکه هست میتونست بشه ضمنا از نظر فضای پارکینگ مشکل داشت
من و همه دوستانم از اقامتمون کاملا راضی بودیم. همه چی بسیار خوب بود. فقط اینترنت تو اتاق ضعیف بود ...
امکانات هتل به نسبت قیمت آن بسیار عالی بود و برخورد کارکنان، صبحانه، فضای سبز و... همگی قابل قبول بود.رستوران و کافی شاپ هتل غیرفعال بود و فقط صبحانه سرو می شد.
واقعا در حد هتل دو ستاره هم نیست/بسیار ضعیف
در کل نسبت به قیمت خوب بود...
برخورد کارکناندستشویی بد جانمایی شده بود. جای آویز حوله و لباس توی حمام نداشت. خمیر دندان نداشت.
باسلام وآرزوي شبي خوش،لطفاشماره تلفن هتل راپيامك بفرماييد
هتل آپارتمان برای اینکه چند نفر همزمان باهم در یک جا اقامت داشته باشن گزینه خوبی است. نیستان از لحاظ رسیدگی و خدمات در رتبه خوبی از هتل های رامسر قرار گرفته و وجود وسایل نو و ورودی و فضای خیلی زیبای محوطه هتل از نکات مثبت اش است. ظرفیت اتاق تا 6 نفر و داشتن صبحانه خوب دلیلی بود که ما نیستان را انتخاب کردیم. خدمه و کارکنان خیلی خوش برخورد رفتار کردند.به نظرم نکته منفی ایی در هتل وجود نداشت.
انتخاب این هتل آپارتمان یک انتخاب بود. پرسنل خیلی خوش رفتار بودند و تمیزی اتاق ها هم خوب بود و هتل هم چشم انداز خوبی داشت و در کل از اقامتم به همراه خانواده در این هتل راضی بودم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.