هتل آپارتمان نیستان رامسر

رامسر - بلوار معلم - چهارصد دستگاه - یاس 11
1.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان نیستان رامسر
هتل آپارتمان نیستان در سال ۱۳۹۱ در یکی از زیباترین نقاط شهر رامسر در منطقه چهارصد دستگاه افتتاح گردیده است. این هتل با چشم اندازی بسیار زیبا از کوه و شهر قرار گرفته است. پرسنل این مجموعه در تلاش اند با ارائه خدماتی خوب، شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان نیستان
نیستان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ایران هتل آنلاین
216,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
216,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
216,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
10 خرداد
جمعه
216,000
تومان
11 خرداد
شنبه
216,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
10 خرداد
جمعه
220,000
تومان
11 خرداد
شنبه
220,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
10 خرداد
جمعه
220,000
تومان
11 خرداد
شنبه
220,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
جاباما
226,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
10 خرداد
جمعه
226,000
تومان
11 خرداد
شنبه
226,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
10 خرداد
جمعه
226,000
تومان
11 خرداد
شنبه
226,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
10 خرداد
جمعه
235,000
تومان
11 خرداد
شنبه
235,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
نیستان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
10 خرداد
جمعه
265,000
تومان
11 خرداد
شنبه
265,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
344,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
اسنپ تریپ
265,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
10 خرداد
جمعه
265,000
تومان
11 خرداد
شنبه
265,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
344,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
10 خرداد
جمعه
271,000
تومان
11 خرداد
شنبه
271,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
388,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
10 خرداد
جمعه
316,000
تومان
11 خرداد
شنبه
316,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
هتل یار
317,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
317,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
317,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
317,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
10 خرداد
جمعه
317,000
تومان
11 خرداد
شنبه
317,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
317,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
317,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
نیستان-سویئت یکخوابه چهارنفره
سویئت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
408,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
408,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
10 خرداد
جمعه
408,000
تومان
11 خرداد
شنبه
408,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
ایران هتل آنلاین
408,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
408,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
10 خرداد
جمعه
408,000
تومان
11 خرداد
شنبه
408,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
اسنپ تریپ
408,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
408,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
10 خرداد
جمعه
408,000
تومان
11 خرداد
شنبه
408,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
505,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
10 خرداد
جمعه
425,000
تومان
11 خرداد
شنبه
425,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
نیستان-سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
سوئیت یکخوابه بزرگ پنج نفره
ایران هتل آنلاین
470,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
اسنپ تریپ
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
478,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
10 خرداد
جمعه
478,000
تومان
11 خرداد
شنبه
478,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
658,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
جاباما
480,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
10 خرداد
جمعه
480,000
تومان
11 خرداد
شنبه
480,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
ایران مارکوپولو
488,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
488,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
488,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
488,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
488,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
488,000
تومان
10 خرداد
جمعه
488,000
تومان
11 خرداد
شنبه
488,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
488,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
نیستان-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
جاباما
540,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
10 خرداد
جمعه
540,000
تومان
11 خرداد
شنبه
540,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
760,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
760,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان نیستان رامسر

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
روم سرویس
فضای سبز
تلفن
اشپزخانه
کافی‌نت
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان نیستان رامسر

(8 نظر)
انتخاب این هتل آپارتمان یک انتخاب بود. پرسنل خیلی خوش رفتار بودند و تمیزی اتاق ها هم خوب بود و هتل هم چشم انداز خوبی داشت و در کل از اقامتم به همراه خانواده در این هتل راضی بودم.
هتل آپارتمان برای اینکه چند نفر همزمان باهم در یک جا اقامت داشته باشن گزینه خوبی است. نیستان از لحاظ رسیدگی و خدمات در رتبه خوبی از هتل های رامسر قرار گرفته و وجود وسایل نو و ورودی و فضای خیلی زیبای محوطه هتل از نکات مثبت اش است. ظرفیت اتاق تا 6 نفر و داشتن صبحانه خوب دلیلی بود که ما نیستان را انتخاب کردیم. خدمه و کارکنان خیلی خوش برخورد رفتار کردند.
باسلام وآرزوي شبي خوش،لطفاشماره تلفن هتل راپيامك بفرماييد
برخورد کارکنان
هتل تو منطقه آرومی از رامسر واقع شده که بسیار خلوت، آروم و سرسبزه. منطقه‌ش برای قدم زدن مناسبه. خود هتل هم آرومه و فضای خوبی داره.
در کل نسبت به قیمت خوب بود...
واقعا در حد هتل دو ستاره هم نیست/بسیار ضعیف
امکانات هتل به نسبت قیمت آن بسیار عالی بود و برخورد کارکنان، صبحانه، فضای سبز و... همگی قابل قبول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.