هتل بزرگ ملکشاه رامسر

رامسر،چالکرود،خیابان شهید خلعتبری
1.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ ملکشاه رامسر
هتل بزرگ ۳ ستاره ملکشاه که آخرین بازسازی این هتل در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته در منطقه ساحلی چالکرود در فاصله ۶ کیلومتری شهر زیبای رامسر قرار گرفته است. در مقابل این هتل رودخانه‌ای بزرگ با طبیعتی زیبا و آرامش بخش که با فاصله کمی دسترسی مستقیم به دریا را فراهم می‌سازد، وجود دارد. این هتل در دو فاز ساخته شده که فاز اول آن در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر قرار گرفته و فاز دوم آن نیز در زمینی به بزرگی ۲۵۰۰ متر با کلیه تجهیزات آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ ملکشاه
بزرگ ملکشاه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
214,000
تومان
30 شهریور
شنبه
214,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
5 مهر
جمعه
214,000
تومان
6 مهر
شنبه
214,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
رهی نو
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
229,000
تومان
30 شهریور
شنبه
229,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
5 مهر
جمعه
214,000
تومان
6 مهر
شنبه
214,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
بزرگ ملکشاه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
214,000
تومان
30 شهریور
شنبه
214,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
5 مهر
جمعه
214,000
تومان
6 مهر
شنبه
214,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
بزرگ ملکشاه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
315,000
تومان
30 شهریور
شنبه
315,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
5 مهر
جمعه
315,000
تومان
6 مهر
شنبه
315,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
329,000
تومان
30 شهریور
شنبه
329,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
319,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
5 مهر
جمعه
319,000
تومان
6 مهر
شنبه
319,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
330,000
تومان
30 شهریور
شنبه
330,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
5 مهر
جمعه
330,000
تومان
6 مهر
شنبه
330,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
رهی نو
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
342,000
تومان
30 شهریور
شنبه
342,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ ملکشاه-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
418,000
تومان
30 شهریور
شنبه
418,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
418,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
418,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
418,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
418,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
418,000
تومان
5 مهر
جمعه
418,000
تومان
6 مهر
شنبه
418,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
418,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
418,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
419,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
419,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
419,000
تومان
5 مهر
جمعه
419,000
تومان
6 مهر
شنبه
419,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
419,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
ای‌گردش
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
5 مهر
جمعه
438,000
تومان
6 مهر
شنبه
438,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
رهی نو
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ ملکشاه-سوییت دو خوابه چهار نفره
سوییت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
520,000
تومان
30 شهریور
شنبه
520,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
5 مهر
جمعه
520,000
تومان
6 مهر
شنبه
520,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
علاءالدین
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
529,000
تومان
30 شهریور
شنبه
529,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
519,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
519,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
519,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
519,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
519,000
تومان
5 مهر
جمعه
519,000
تومان
6 مهر
شنبه
519,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
519,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
519,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
5 مهر
جمعه
540,000
تومان
6 مهر
شنبه
540,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
رهی نو
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
570,000
تومان
30 شهریور
شنبه
570,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ ملکشاه-سوییت دو خوابه پنج نفره
سوییت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
647,000
تومان
30 شهریور
شنبه
647,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
647,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
647,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
647,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
647,000
تومان
5 مهر
جمعه
647,000
تومان
6 مهر
شنبه
647,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
647,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
647,000
تومان
ای‌گردش
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
670,000
تومان
30 شهریور
شنبه
670,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
5 مهر
جمعه
670,000
تومان
6 مهر
شنبه
670,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
رهی نو
712,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
712,500
تومان
30 شهریور
شنبه
712,500
تومان
31 شهریور
یکشنبه
712,500
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
715,000
تومان
30 شهریور
شنبه
715,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
695,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
5 مهر
جمعه
695,000
تومان
6 مهر
شنبه
695,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
695,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ ملکشاه رامسر

سالن اجتماعات
اینترنت
پاركينگ
كافی شاپ
سالن همايش
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سرویس ایرانی
Business Center

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آزادی رامسر
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اقامت 24
از 535,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 557,000 تومان
هتل یار
از 610,000 تومان
جاباما
از 610,000 تومان
علاءالدین
از 619,000 تومان
اسنپ تریپ
از 915,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بام رامسر
3.9
امتیاز کاربران
87
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 526,000 تومان
هتل یار
از 526,000 تومان
علاءالدین
از 547,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 665,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی رامسر
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان نیستان رامسر
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 298,000 تومان
اقامت 24
از 298,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 298,000 تومان
علاءالدین
از 298,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 303,000 تومان
جاباما
از 305,000 تومان
هتل یار
از 712,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان کوثر رامسر
2.9
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 395,000 تومان
هتل یار
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 395,000 تومان
علاءالدین
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ترنج متین رامسر
4.3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 460,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
جاباما
از 460,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 465,000 تومان
هتل یار
از 1,035,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان کارن رامسر
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
هتل یار
از 560,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان لیان رامسر
4.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
هتل یار
از 400,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا رامسر
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل بزرگ ملکشاه رامسر

(2 نظر)
برای پارکینگ خیلی مشکل داره، یه باغچه بزرگ وسطشه که ماشین رو حسابی خط و خش میندازه، یکی بیاد پشت سر آدم دیگه نمی شه به راحتی خارج شد، اگر جشنی تو کافی شاپ باشه تا ساعت دو بعد از نیمه شب بزن و بکوب هست و هر چی ام تذکر بدید فایده ای نداره، صبحانه بد نبود، با خود رامسرم بیست دقیقه ای فاصله داره
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.