هتل بام رامسر

رامسر، کیلومتر 5 غرب رامسر
3.9
امتیاز کاربران
69
نظرات کاربران
معرفی هتل بام رامسر
تسهیلات ویژه. سوئيت هاي اين مجتمع در ايستگاه بالاي تله كابين در ارتفاع ۷۰۰ متري از سطح دريا با منظره جنگل قرار گرفته كه تنها وسيله رفت و آمد به هتل تله كابين مي‌باشد. ساعات کار تله کابين از ۱۰ صبح تا ۱۷:۳۰ مي‌باشد. مهمانان موظفند يک ساعت قبل از پايان کار خط تله کابين در مجتمع حاضر باشند و در صورت کوتاهی مجتمع هيچ‌گونه مسئوليتی را نخواهد پذيرفت. هزينه اقامت و بليط تله كابين كودكان زير ۵ سال رايگان مي‌باشد و از ۵ سال به بالا شامل تمامی هزینه‌ها می‌شوند. (لازم به ذكر است، درصورتي كه مهمانان خارج از ساعات كار تله کابین(ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۳۰) به هتل مراجعه نمايند، مي‌بايست توسط خودروي مخصوص هتل با هماهنگی تردد نمايند. مهمانان گرامي بعد از رزرو هتل مي‌بايست به نكات زير توجه نمايند: ۱- به دليل قرار گرفتن هتل در سايت بالاي تله كابين و تردد با تله‌كابين، از آوردن چمدان‌هاي حجيم و سنگين خودداري نمائيد، همچنین از آوردن حيوانات خانگي نیز خودداري نمائيد. ۲- خواهشمندیم شرایط کوهستانی هتل و استفاده از تله کابین جهت تردد، مورد توجه افراد سالمند و باردار قرار گیرد، ضمنا آتش درست کردن در محوطه هتل ممنوع می‌باشد. ۳- همراه داشتن شناسنامه برای تمامی افراد الزامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بام
بام-کلبه جنگلی دو نفره
کلبه جنگلی دو نفره
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
439,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
439,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
439,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
439,000
تومان
31 خرداد
جمعه
439,000
تومان
1 تیر
شنبه
527,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
527,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
527,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
527,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
527,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
544,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
544,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
544,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
544,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
544,000
تومان
اسنپ تریپ
440,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
440,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
527,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
527,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
527,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
527,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
452,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
452,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
452,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
31 خرداد
جمعه
452,000
تومان
1 تیر
شنبه
527,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
527,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
527,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
527,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
527,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
527,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
527,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
527,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
527,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
527,000
تومان
بام-سوئيت دو نفره ماه عسل
سوئيت دو نفره ماه عسل
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
31 خرداد
جمعه
525,000
تومان
1 تیر
شنبه
645,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
645,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
645,000
تومان
ایران هتل آنلاین
525,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
31 خرداد
جمعه
525,000
تومان
1 تیر
شنبه
645,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
645,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
525,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
31 خرداد
جمعه
525,000
تومان
1 تیر
شنبه
670,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
670,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
670,000
تومان
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
31 خرداد
جمعه
535,000
تومان
1 تیر
شنبه
645,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
645,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
645,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
31 خرداد
جمعه
525,000
تومان
1 تیر
شنبه
645,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
645,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
645,000
تومان
بام-کلبه جنگلی چهار نفره(یک تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
کلبه جنگلی چهار نفره(یک تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
639,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
639,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
639,000
تومان
31 خرداد
جمعه
639,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
800,000
تومان
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
640,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
31 خرداد
جمعه
640,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
640,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
640,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
640,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
640,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
31 خرداد
جمعه
640,000
تومان
1 تیر
شنبه
832,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
832,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
832,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
832,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
832,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
31 خرداد
جمعه
650,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
641,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
641,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
641,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
641,000
تومان
31 خرداد
جمعه
641,000
تومان
1 تیر
شنبه
800,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
800,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
800,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
800,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
800,000
تومان
بام-سوئیت دو نفره یاس
سوئیت دو نفره یاس
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
822,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
822,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
822,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
822,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
31 خرداد
جمعه
822,000
تومان
1 تیر
شنبه
980,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
980,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
980,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
980,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
980,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
970,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
970,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
970,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
970,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
970,000
تومان
بام-سوئیت دو نفره کاملیا
سوئیت دو نفره کاملیا
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئیت دو نفره تایتانیک
سوئیت دو نفره تایتانیک
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئیت دو نفره مگنولیا
سوئیت دو نفره مگنولیا
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
932,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-کلبه جنگلی شش نفره(دوتخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
کلبه جنگلی شش نفره(دوتخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
869,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
869,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
869,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
869,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
869,000
تومان
31 خرداد
جمعه
869,000
تومان
1 تیر
شنبه
980,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
980,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
980,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
980,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
980,000
تومان
ایران هتل آنلاین
870,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
870,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
870,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
870,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
870,000
تومان
31 خرداد
جمعه
870,000
تومان
1 تیر
شنبه
980,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
980,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
980,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
980,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
897,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
897,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
897,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
897,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
897,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
897,000
تومان
31 خرداد
جمعه
897,000
تومان
1 تیر
شنبه
980,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
980,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
980,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
980,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
980,000
تومان
جاباما
910,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
910,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
910,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
910,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
910,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
910,000
تومان
31 خرداد
جمعه
910,000
تومان
1 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
877,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
877,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
877,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
877,000
تومان
31 خرداد
جمعه
877,000
تومان
1 تیر
شنبه
980,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
980,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
980,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
980,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
980,000
تومان
بام-سوئیت چهار نفره کوهستان
سوئیت چهار نفره کوهستان
ایران مارکوپولو
949,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
949,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
949,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
949,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
949,000
تومان
31 خرداد
جمعه
949,000
تومان
1 تیر
شنبه
1,110,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
1,110,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
1,110,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
1,110,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
1,110,000
تومان
جاباما
950,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
31 خرداد
جمعه
950,000
تومان
1 تیر
شنبه
1,175,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
1,175,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
1,175,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
1,175,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
950,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
31 خرداد
جمعه
950,000
تومان
1 تیر
شنبه
1,110,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
1,110,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
1,110,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
1,110,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
970,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
31 خرداد
جمعه
970,000
تومان
1 تیر
شنبه
1,110,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
1,110,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
1,110,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
1,110,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
1,110,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد