هتل جهانگردی رفسنجان

رفسنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان قدس
2.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی رفسنجان
هتل جهانگردی رفسنجان در خیابان امام خمینی وافع شده است این هتل آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد .

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
120,000
تومان
30 شهریور
شنبه
120,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
120,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
120,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
120,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
120,000
تومان
5 مهر
جمعه
120,000
تومان
6 مهر
شنبه
120,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
120,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
120,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
رهی نو
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
ایران مارکوپولو
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
ایران هتل آنلاین
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
212,000
تومان
30 شهریور
شنبه
212,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
212,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
212,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
212,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
212,000
تومان
5 مهر
جمعه
212,000
تومان
6 مهر
شنبه
212,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
212,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
212,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
225,000
تومان
30 شهریور
شنبه
225,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
5 مهر
جمعه
225,000
تومان
6 مهر
شنبه
225,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
رهی نو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
225,000
تومان
30 شهریور
شنبه
225,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
5 مهر
جمعه
225,000
تومان
6 مهر
شنبه
225,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
ایران مارکوپولو
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
5 مهر
جمعه
224,000
تومان
6 مهر
شنبه
224,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
224,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
جاباما
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
234,000
تومان
30 شهریور
شنبه
234,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
5 مهر
جمعه
234,000
تومان
6 مهر
شنبه
234,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
264,000
تومان
30 شهریور
شنبه
264,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
264,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
5 مهر
جمعه
264,000
تومان
6 مهر
شنبه
264,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
245,000
تومان
30 شهریور
شنبه
245,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
5 مهر
جمعه
245,000
تومان
6 مهر
شنبه
245,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
رهی نو
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
245,000
تومان
30 شهریور
شنبه
245,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
5 مهر
جمعه
245,000
تومان
6 مهر
شنبه
245,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
250,000
تومان
30 شهریور
شنبه
250,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
5 مهر
جمعه
250,000
تومان
6 مهر
شنبه
250,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ایران هتل آنلاین
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
257,000
تومان
30 شهریور
شنبه
257,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
257,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
257,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
257,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
257,000
تومان
5 مهر
جمعه
257,000
تومان
6 مهر
شنبه
257,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
257,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,000
تومان
30 شهریور
شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
267,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
267,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
267,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
267,000
تومان
5 مهر
جمعه
267,000
تومان
6 مهر
شنبه
267,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
267,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
رهی نو
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
276,000
تومان
30 شهریور
شنبه
276,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
276,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
5 مهر
جمعه
276,000
تومان
6 مهر
شنبه
276,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
282,000
تومان
30 شهریور
شنبه
282,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
282,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
5 مهر
جمعه
282,000
تومان
6 مهر
شنبه
282,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
285,000
تومان
30 شهریور
شنبه
285,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
285,000
تومان
5 مهر
جمعه
285,000
تومان
6 مهر
شنبه
285,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
285,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
285,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی رفسنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی رفسنجان

(12 نظر)
سلام باتوجه به دو ستاره بودن هتل واقعا توقع این اندازه مرتب بودن را چه از نظر ظاهری و چه از نظر اتاق نداشتم خوب بود همه چیز ...
تمیزی اتاق و غذای رستوران عالی بود....
اینجانب در سال 2003 میلادی برای شرکت و ارائه مقاله علمی در یک سمینار بین المللی سفری یک هفته ای به شهر wuerzburg آلمان داشتم و در یکی از هتلهای آن شهر اقامت کردم. اقامت در هتل جهانگردی رفسنجان، خاطره خوب آن سال را برای من زنده کرد. این هتل مانند هتل شهر wuerzburg آرام بود و کارکنان آن هم برخورد خوب و مناسبی داشتند و کلا شهر رفسنجان از نظر آرامش شباهت زیادی به شهر wuerzburg آلمان دارد....
کارکنان فوق العاده مودب وهتل تمیز و آرام بود....
هتلی خوب نسبت به ستاره هاش ،کارکنان عالی بودند ....
تمیزی
بسيار عالي...
واقعا خدمات و اتاق ها عالیه...
رسیدگی و برخورد خوب بود. غذاهای هتل از کیفیت خوبی برخوردار هستند و اتاق ها مرتب و تمیز بودند...
هتل عالی بود و از همه لحاظ واقعا راضی بودم...
نقاط قوت:
در بدو ورود منتظر ما بودن . وجود وای فا در اتاق با سرعت خوب . مودب بودن . موزیک هنگام صبحانه عالی .
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود . پارکینگ کوچک بود .
با سلام. اتاق برای سه نفر رزرو شده بود اما لوازم موجود در اتاق به جز تخت، مختص دو نفر بود.وقتی این مورد تذکر داده شد اعلام گردید که سازمان به ما سخت میگیرد و امکانات لازم را در اختیار قرار نمیدهد. در ضمن سرویس دهی بسیار کند انجام میشد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.