هتل جهانگردی رفسنجان

رفسنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان قدس
2.5
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی رفسنجان

هتل جهانگردی رفسنجان در خیابان امام خمینی وافع شده است این هتل آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی رفسنجان
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
198,000
تومان
10 خرداد
شنبه
198,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
198,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
198,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
198,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
16 خرداد
جمعه
198,000
تومان
17 خرداد
شنبه
198,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
198,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
198,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
242,000
تومان
10 خرداد
شنبه
242,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
242,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
242,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
242,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
16 خرداد
جمعه
242,000
تومان
17 خرداد
شنبه
242,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
242,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
242,000
تومان
اقامت 24
243,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
243,000
تومان
10 خرداد
شنبه
243,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
243,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
16 خرداد
جمعه
243,000
تومان
17 خرداد
شنبه
243,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
علاءالدین
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
263,000
تومان
10 خرداد
شنبه
263,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
263,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
16 خرداد
جمعه
263,000
تومان
17 خرداد
شنبه
263,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
299,000
تومان
10 خرداد
شنبه
299,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
16 خرداد
جمعه
299,000
تومان
17 خرداد
شنبه
299,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
299,000
تومان
10 خرداد
شنبه
299,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
16 خرداد
جمعه
299,000
تومان
17 خرداد
شنبه
299,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
329,000
تومان
10 خرداد
شنبه
329,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
16 خرداد
جمعه
329,000
تومان
17 خرداد
شنبه
329,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
362,000
تومان
10 خرداد
شنبه
362,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
362,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
16 خرداد
جمعه
362,000
تومان
17 خرداد
شنبه
362,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
علاءالدین
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
404,000
تومان
10 خرداد
شنبه
404,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
404,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
404,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
404,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
404,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
404,000
تومان
16 خرداد
جمعه
404,000
تومان
17 خرداد
شنبه
404,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
404,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
404,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
355,000
تومان
10 خرداد
شنبه
355,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
16 خرداد
جمعه
355,000
تومان
17 خرداد
شنبه
355,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
علاءالدین
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
396,000
تومان
10 خرداد
شنبه
396,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
16 خرداد
جمعه
396,000
تومان
17 خرداد
شنبه
396,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
اقامت 24
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
419,000
تومان
10 خرداد
شنبه
419,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
419,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
419,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
419,000
تومان
16 خرداد
جمعه
419,000
تومان
17 خرداد
شنبه
419,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی رفسنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
كافی شاپ
سالن چند منظوره
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی رفسنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی رفسنجان

(16 نظر)
لازم است در بدو ورود میهمان وی را از اقلام شارژی داخل اتاق از جمله چای تیبک که معمولا جزو اقلام فری بوده لیکن در هتل مذکور بابت هر عدد به میزان حدودا یک بسته ۲۰ عددی مغازه شارژ می شود، مطلع نمایند تا از بروز سو تفاهم خودداری گردد. در مجموع با توجه به دو ستاره بودن هتل سایر موارد در حد قابل قبول است.
سلام باتوجه به دو ستاره بودن هتل واقعا توقع این اندازه مرتب بودن را چه از نظر ظاهری و چه از نظر اتاق نداشتم خوب بود همه چیز
تمیزی اتاق و غذای رستوران عالی بود.
اینجانب در سال 2003 میلادی برای شرکت و ارائه مقاله علمی در یک سمینار بین المللی سفری یک هفته ای به شهر wuerzburg آلمان داشتم و در یکی از هتلهای آن شهر اقامت کردم. اقامت در هتل جهانگردی رفسنجان، خاطره خوب آن سال را برای من زنده کرد. این هتل مانند هتل شهر wuerzburg آرام بود و کارکنان آن هم برخورد خوب و مناسبی داشتند و کلا شهر رفسنجان از نظر آرامش شباهت زیادی به شهر wuerzburg آلمان دارد.
کارکنان فوق العاده مودب وهتل تمیز و آرام بود.
هتلی خوب نسبت به ستاره هاش ،کارکنان عالی بودند .
تمیزی
بسيار عالي
واقعا خدمات و اتاق ها عالیه
هتل عالی بود و از همه لحاظ واقعا راضی بودم
رسیدگی و برخورد خوب بود. غذاهای هتل از کیفیت خوبی برخوردار هستند و اتاق ها مرتب و تمیز بودند
نقاط قوت:
در بدو ورود منتظر ما بودن . وجود وای فا در اتاق با سرعت خوب . مودب بودن . موزیک هنگام صبحانه عالی .
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود . پارکینگ کوچک بود .
با سلام. اتاق برای سه نفر رزرو شده بود اما لوازم موجود در اتاق به جز تخت، مختص دو نفر بود.وقتی این مورد تذکر داده شد اعلام گردید که سازمان به ما سخت میگیرد و امکانات لازم را در اختیار قرار نمیدهد. در ضمن سرویس دهی بسیار کند انجام میشد.
هتل خوبی بود و از اقامتم رضایت داشتم مشکل خاصی نبود. این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میدم
با سلام و احترام و سپاس ابتدای سفر از اینکه مجبور بودم هتل جهانگردی رفسنجان انتخاب بکنم ناراحت و نگران بودم نمی دانستم آیا تمییز هست یا نه ملحفه چطور و افکار مختلف دیگر برای همین برای یک شب رزو کردم ولی وقتی وارد اتاق شدم همه چیز خوب بود و نگرانی من رو بر طرف کرد و یک شب دیگر اقامتم رو تمدید کردم همه چیز خوب بود خسته نباشید
با توجه به هزینه پرداختی در ایام عید امکانات هتل خوب بوداز پرسنل هم تشکر می کنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل جهانگردی رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.