هتل جهانگردی رفسنجان

رفسنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان قدس
2.5
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی رفسنجان
هتل جهانگردی رفسنجان در خیابان امام خمینی وافع شده است این هتل آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد .

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
130,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
130,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
130,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
4 مرداد
جمعه
130,000
تومان
5 مرداد
شنبه
130,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
تورگردان
136,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
136,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
136,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
136,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
136,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
136,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
136,200
تومان
4 مرداد
جمعه
136,200
تومان
5 مرداد
شنبه
136,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
136,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
136,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
136,200
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
188,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
188,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
188,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
4 مرداد
جمعه
188,000
تومان
5 مرداد
شنبه
188,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
188,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
ایران هتل آنلاین
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
188,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
188,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
188,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
4 مرداد
جمعه
188,000
تومان
5 مرداد
شنبه
188,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
188,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
ایران مارکوپولو
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
188,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
188,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
188,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
4 مرداد
جمعه
188,000
تومان
5 مرداد
شنبه
188,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
188,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
تورگردان
205,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
205,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
205,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
205,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
205,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
205,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,300
تومان
4 مرداد
جمعه
205,300
تومان
5 مرداد
شنبه
205,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,300
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
230,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
ایران هتل آنلاین
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
ایران مارکوپولو
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
جاباما
234,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
234,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
234,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
234,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
245,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,300
تومان
4 مرداد
جمعه
245,300
تومان
5 مرداد
شنبه
245,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,300
تومان
ایران هتل آنلاین
246,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
246,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
4 مرداد
جمعه
246,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
246,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
4 مرداد
جمعه
246,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
ایران مارکوپولو
246,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
246,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
4 مرداد
جمعه
246,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
تورگردان
275,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
275,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,100
تومان
4 مرداد
جمعه
275,100
تومان
5 مرداد
شنبه
275,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,100
تومان
ایران مارکوپولو
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
282,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
4 مرداد
جمعه
282,000
تومان
5 مرداد
شنبه
282,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
282,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
282,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی رفسنجان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی رفسنجان

(12 نظر)
تمیزی اتاق و غذای رستوران عالی بود....
اینجانب در سال 2003 میلادی برای شرکت و ارائه مقاله علمی در یک سمینار بین المللی سفری یک هفته ای به شهر wuerzburg آلمان داشتم و در یکی از هتلهای آن شهر اقامت کردم. اقامت در هتل جهانگردی رفسنجان، خاطره خوب آن سال را برای من زنده کرد. این هتل مانند هتل شهر wuerzburg آرام بود و کارکنان آن هم برخورد خوب و مناسبی داشتند و کلا شهر رفسنجان از نظر آرامش شباهت زیادی به شهر wuerzburg آلمان دارد....
کارکنان فوق العاده مودب وهتل تمیز و آرام بود....
هتلی خوب نسبت به ستاره هاش ،کارکنان عالی بودند ....
تمیزی
بسيار عالي...
واقعا خدمات و اتاق ها عالیه...
رسیدگی و برخورد خوب بود. غذاهای هتل از کیفیت خوبی برخوردار هستند و اتاق ها مرتب و تمیز بودند...
هتل عالی بود و از همه لحاظ واقعا راضی بودم...
نقاط قوت:
در بدو ورود منتظر ما بودن . وجود وای فا در اتاق با سرعت خوب . مودب بودن . موزیک هنگام صبحانه عالی .
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود . پارکینگ کوچک بود .
با سلام. اتاق برای سه نفر رزرو شده بود اما لوازم موجود در اتاق به جز تخت، مختص دو نفر بود.وقتی این مورد تذکر داده شد اعلام گردید که سازمان به ما سخت میگیرد و امکانات لازم را در اختیار قرار نمیدهد. در ضمن سرویس دهی بسیار کند انجام میشد....
هتل خوبی بود و از اقامتم رضایت داشتم مشکل خاصی نبود. این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میدم...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.