هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل سینگو قشم
هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سینگو
سینگو-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
157,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
157,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
157,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
157,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
157,600
تومان
4 مرداد
جمعه
157,600
تومان
5 مرداد
شنبه
157,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
157,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
157,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
157,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
157,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
157,600
تومان
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
4 مرداد
جمعه
158,000
تومان
5 مرداد
شنبه
158,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
158,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
158,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
جاباما
159,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
159,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
159,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
159,000
تومان
4 مرداد
جمعه
159,000
تومان
5 مرداد
شنبه
159,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
159,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
159,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
159,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
159,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
157,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
157,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
157,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
157,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
157,600
تومان
4 مرداد
جمعه
157,600
تومان
5 مرداد
شنبه
157,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
157,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
157,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
157,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
157,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
157,600
تومان
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
4 مرداد
جمعه
158,000
تومان
5 مرداد
شنبه
158,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
158,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
158,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
علاءالدین
158,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
201,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
201,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
201,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
201,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
201,600
تومان
4 مرداد
جمعه
201,600
تومان
5 مرداد
شنبه
201,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
201,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
201,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
201,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
201,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
201,600
تومان
علاءالدین
202,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
202,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
202,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
202,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
202,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
4 مرداد
جمعه
202,000
تومان
5 مرداد
شنبه
202,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
202,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
202,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
202,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
ایران هتل آنلاین
202,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
202,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
202,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
4 مرداد
جمعه
202,000
تومان
5 مرداد
شنبه
202,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
202,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
202,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
202,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
جاباما
204,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
204,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
204,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
204,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
204,000
تومان
4 مرداد
جمعه
204,000
تومان
5 مرداد
شنبه
204,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
204,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
204,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
204,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
204,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
204,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق  چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
237,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
237,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,600
تومان
4 مرداد
جمعه
237,600
تومان
5 مرداد
شنبه
237,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
237,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
237,600
تومان
علاءالدین
238,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
238,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
تورگردان
261,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
261,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
261,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
4 مرداد
جمعه
261,600
تومان
5 مرداد
شنبه
261,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
261,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
261,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
261,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
ایران هتل آنلاین
262,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
تورگردان
289,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
289,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
289,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
289,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
289,300
تومان
4 مرداد
جمعه
289,300
تومان
5 مرداد
شنبه
289,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
289,300
تومان
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سینگو قشم

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 359,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 75,000 تومان
جاباما
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شمس قشم
2.5
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 148,000 تومان
اسنپ تریپ
از 153,920 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
اقامت 24
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال قشم
2.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
جاباما
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
از 83,200 تومان
ایران مارکوپولو
از 85,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 87,000 تومان
اقامت 24
از 90,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 155,200 تومان
علاءالدین
از 160,000 تومان
جاباما
از 199,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 128,000 تومان
اسنپ تریپ
از 133,120 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 108,000 تومان
اسنپ تریپ
از 112,320 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 93,000 تومان
اسنپ تریپ
از 93,120 تومان
ایران هتل آنلاین
از 100,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 109,000 تومان
علاءالدین
از 130,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 188,000 تومان
اسنپ تریپ
از 195,520 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 63,700 تومان
اقامت 24
از 80,000 تومان
جاباما
از 95,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سما 2 قشم
3.4
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
هتل یار
از 260,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 580,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 115,200 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 2 قشم
3.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 159,000 تومان
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سینگو قشم

(19 نظر)
هتلی در داخل بازارهای درگهان ،ما در اتاق دبل لوکس با ویو دریا اقامت داشتیم. بسیار تمیز و زیبا با امکانات و تمیز بود صبحانه هتل معمولی و خوب بود برخورد کارکنان عالی بود و راهنمایی و کمک میکردن ،به رستوران و بازارها دسترسی عالی بود. ...
این هتل برای سفرهای خانوادگی اصلا در موقعیت مکانی خوبی قرارندارد.شاید برای سفرهای تجاری مفید باشد...
لوکیشن هتل برای کسانی که با ماشین به قشم سفر میکنند و قصد خرید دارن مناسب است. صبحانه و صبحانه خوری زیاد جالب نیست. برخورد پرسنل مخصوصا مدیریت هتل بسیار مناسب و عالیه....
سلام تمیزی کلی هتل و کیفیت صبحانه خوب بود،به نظرم یه خورده قیمت ش بالا بود،
هيچ ايرادى نداشت راضى بوديم ....
کلا خوب است ،فقط برخی اتاقها پنجره ندارند....
رفتار پرسنل بسيار عالي و مودبانه بود...
رفتار پرسنل عالی بود....
عالی...
پذیرش بسیار خوش برخورد و‌همراه دسترسی عاللی به پاساژها مدیریت خوب هنگام صبحانه ویوی دریا داریم در اتاق ما سشوار نبود.اما تمیز بود در مجموع من راضی بودم...
خوبه از بسیاری جهات. مخصوصا اتاق های لوکسش بینظیره. نظافت قابل قبوله....صبحانه خوبه غیر از حلیم و عدسی که و تخم مرغ هم تازه نیست . اگر املت و گوجه بدهند بهتره ...
بهترین هتل درگهانه، خیلی تمیز و شیک. پرسنل خوش برخورد هستن. ما هر وقت میریم قشم و درگهان این هتل رو انتخاب میکنیم. قیمتش هم مناسبه. سویت وی‌آی‌پی هم داره که حرف نداره.
ما اوایل آبان96 توی این هتل اقامت داشتیم . هتل بسیار خوبی بود هم بسیار تمیز و هم پرسنل بسیار مودب و خوبی داشت. خیلی خوب بود ایشالله دفعه بعدی هم که رفتم درگهان حتما توی این هتل میمونیم. نزدیکی به مراکز خرید یکی دیگر از محسنات این هتل بود . کلا به همه پیشنهاد میکنم حتما این هتل رو امتحان کنید پشیمون نمیشید.
این هتل با توجه به امکانات درگهان عالی بود و فوق العاده تمییییز و پرسنل فوق العاده مؤدب و خوب و مهربونی داشت. ضمن اینکه همه جوان و شاداب بودن و صبحانه اش در حد هتل های سه ستاره خوب تهران بود. و در کل پیشنهاد من برای سفر های قشم و درگهان این هتل هست. ما اگر باز هم بخوایم بریم قشم حتما دوبار ههمین هتل رو انتخاب می کنیم. و مهم تر از همه اینکه ما صبح رسیدیم و اتاق خالی داشتن همون موقع اتاق رو دادن و نگفتن باید تا ساعت 2 صبر کنید و کلا هتل بسیار خوب و پرسنل عالیییییی بودن.
اولا انتخاب درگهان به جای قشم انتخاب خوبیه. چون مراکز خرید خوب جزیره در درگهان هصتن و درگهان به جاذبه‌های گردشگری جزیره نزدیک‌تره. هتل سینگو در حد هتل سه ستاره عالی بود. تمیز بود. موقعیتش در شهر عالی بود. مدیر داخلی خیلی فعال و دلسوز. به نحوی که مشکلات کنسلی و تغییر بلیت برگشت ما رو یه تنه و شخصا با مراجعه به قشم حل کردن که وقت و انرژی ما در سفر اصلا صرف این موضوع نشد. تشکر ویژه از آقای کرمی عزیز. اتاق بازی کودکان فعلا بدون پرستار کودک ولی با نظارت والدین قابل استفاده است. بچه‌ها خیلی دوستش داشتن. رستوران تیو در طبقه همکف کنار هتل رو توصیه می‌کنم. صبحانه تنوع چندانی نداره. نوشیدنیها فقط چای وشیر گرم و دو طعم آبمیوه. کره، پنیر، مربا و عسل بسته‌بندی یک نفره. یه نوع تخم‌مرغ (آبپز یا خاگینه). سوسیس. عدسی و شوربا. پیشنهاد من به هتل اضافه کردن حداقل پودر نسکافه کنار شیر. نیمرو و خامه است.
هتلی تمیز و نو است که موقعیت خوبی در جزیره قشم دارد و از لحاظ دسترسی به مراکز مختلف خرید راحت هستیم. فضای راحت و آرامی دارد و بعد از گشت و خرید محل مناسبی برای استراحت است. پرسنل هتل برخورد خوبی دارند.
هتلی ترو تمیز ، فضای کافی شاپ تمیز نزدیک به مراکز خرید درگهان یک رستوران خوب طبقه پایین هتل، داخل پاساژ وجود داره
هتل از نظر موقعیت مکانی در جای شلوغی قرار دارد. ولی در عوض دسترسی به فروشگاه ها متنوع بسیار راحت می باشد. امکانات هتل متناسب با ستاره هتل خیلی خوب است. از لحاظ کارکنان نیز بسیار با ادب و خوش برخورد بودن.
هتل از نظر مکانی در جزیره قشم در ، درگهان قرار داره و در قلب پاساژ های و بازار سنتی درگهان قرار دارد اما نه شلوغی و نه ازدحام جمعیت باعث اذیت بشه ، روبروی هتل پارکینگ وجود دارد و اینکه تا ساحل 50 قدم فاصله دارد ، که ساحل سنگی می باشد. از نظر کیفیت و برخورد و تمیزی و همچنین خدمات خیلی عالی رسیدگی می‌ شه. فضای کاملا خوب‌ و با ارامشی در اختیار مسافر ها قرار می دهد. دسترسی به مراکز خرید ، استفاده از رستوران سنتی و دریایی و فست فود عالیه.من نکته منفی در این هتل ندیدم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.