هتل سما قشم

قشم، بلوار وليعصر، چهار راه رسالت، مقابل خیابان دانش
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل سما قشم
هتل ستاره سما با محیطی آرام در بهترین نقطه شهر قشم واقع شده است. نزدیکی هتل به مراکز خرید، برنامه های مختلف تفریحی و گردشگری اعم از ترنسفر و گشت کامل جزیره، مدیریت و کادر مجرب و کارآزموده افتخار دارد با پذیرایی از میهمانان محترم لحظاتی بیاد ماندنی در جزیره عجایب هفتگانه خلیج تا ابد فارس به ارمغان آورد. همچنین هتل برای رفاه حال میهمانان گرامی با افتتاح رستوران و فست فود آماده خدمت رسانی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سما
سما-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
128,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
8 شهریور
جمعه
128,000
تومان
9 شهریور
شنبه
128,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
128,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
جا اینجاس
128,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
8 شهریور
جمعه
128,000
تومان
9 شهریور
شنبه
128,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
128,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
اقامت 24
128,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
8 شهریور
جمعه
128,000
تومان
9 شهریور
شنبه
128,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
128,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
128,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
128,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
128,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
128,000
تومان
سما-سوئیت یک خوابه سه نفره لوکس
سوئیت یک خوابه سه نفره لوکس
جا اینجاس
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
اقامت 24
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
اسنپ تریپ
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
سما-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
اسنپ تریپ
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
اقامت 24
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
جا اینجاس
183,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
8 شهریور
جمعه
183,000
تومان
9 شهریور
شنبه
183,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
183,000
تومان
سما-سوئیت دو خوابه چهار نفره لوکس
سوئیت دو خوابه چهار نفره لوکس
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
8 شهریور
جمعه
240,000
تومان
9 شهریور
شنبه
240,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
241,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
241,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
241,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
241,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
241,000
تومان
8 شهریور
جمعه
241,000
تومان
9 شهریور
شنبه
241,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
241,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
241,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
241,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
241,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
241,000
تومان
جا اینجاس
241,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
241,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
241,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
241,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
241,000
تومان
8 شهریور
جمعه
241,000
تومان
9 شهریور
شنبه
241,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
241,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
241,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
241,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
241,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
241,000
تومان
سما-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
جا اینجاس
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
8 شهریور
جمعه
300,000
تومان
9 شهریور
شنبه
300,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
8 شهریور
جمعه
300,000
تومان
9 شهریور
شنبه
300,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سما قشم

اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 195,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 55,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 80,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 95,000 تومان
جاباما
از 95,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
جاباما
از 140,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 179,000 تومان
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
جاباما
از 65,000 تومان
اقامت 24
از 74,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 60,000 تومان
اسنپ تریپ
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 105,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 110,000 تومان
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
جاباما
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 99,000 تومان
اسنپ تریپ
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 100,000 تومان
جاباما
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سما قشم

(8 نظر)
هتل خوب و تمیز ، کارکنان برخورد خوب، اتاق ها نوساز و تمیز ، وسایل تمیز ، موقعیت مکانی خوب، صبحانه معمولی ، در کل نسبت به پولی که پرداخت میکنین خدمات بالایی دریافت میکنین. من این هتل پیشنهاد میکنم و برای دفعات بعدی انتخاب میکنم.
از نظر امکانات هتل بدی نیست اینترنت بی سیم در اتاق و لابی در دسترس بود نکته منفی فشار ضعیف اب و همچنین استفاده از سرویس بهداشتی فرنگی هست. صبحانه نسبتا خوب بود سرو چای شیر و اب پرتقال به همراه انواع مربا کره و پنیر و همچنین تخم مرغ اب پز و امکان تهیه نیمرو در صورت درخواست گزینه های نسبتا متنوعی بودند. برخورد پرسنل خوب بود و همکاری مناسبی داشتند. اتاقهای هتل نظافت روزانه به صورتی که در هتل های رده بالا دیده میشه ندارند و در طول مدت اقامت هیچ مراجعه ای جهت نظافت اتاق انجام نشد. اتاق ها کوچک هستند و فضا بسیار بهینه استفاده شده و این مورد باعث انتقال صدا بین اتاق ها میشود که گاهی ازار دهنده است صدای لولای درب اتاقها بسیار زیاد است و عایق بندی صوتی ضعیف است و گاهی حتی مکالمه سایر مسافرین در اتاق مجاور قابل شنیدن است. پیشنهاد من استفاده از این هتل در زمان وسط هفته است چرا که هتل خلوت تر است. دسترسی این هتل به مراکز مختلف جزیره مناسب است. در کل این هتل را به عنوان گزینه ای مناسب، تمیز و اقتصادی پیشنهاد میکنم.
افتضاح به معنی واقعی کلمه!! بسیار کثیف و کارت اتاق را میدادیم تمیز کنند تمیز نمی کردند. یه روز اینترنت قطع یه روز آسانسور خراب 5 طبقه پله برو بالا بسیار پر سر و صدا تا 3 صبح صدای کوبیدن لوله میاد خیلی راحت میگن لوله ها هوا گرفته کاریش نمی شه کرد.
از نظر دسترسی به بازارهای مهم شهر و ایستگاه تاکسی، هتل خیلی مناسب بود.نزدیکی به بازار ستاره و الماس دارد و فاصله تا سیتی سنتر و پارک زیتون با یه تاکسی ممکن بود. کارکنان هتل خوش برخورد بودند و به نسبت هتل های هم رده در شهر صبحانه بهتر بود. وضعیت تمیزی و نظافت اتاق مناسب بود ولی اینترنت خیلی مناسب نبود و فشار آب برای حمام خیلی مناسب نبود در کل هتل رو به بقیه توصیه می کنم
هتل بسیار خوبی بود. از نظر نظافت بسیار خوب و از نظر رفتار کارکنان عالی بود. از نظر رفت و آمد هم در نقطه بسیار خوبی واقع شده بود و کارکنان بسیار خوش اخلاق و باحوصله بودند و به سوالات راجع به شهر پاسخ می دادند.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود سالن غذاخوری مناسب در زمان حضور ما / کیفیت آسانسور/ نبود سرویس بهداشتی مناسب در راهروها و لابی
هتل در بهترین جای شهر قشم قرار دارد. اتاق ها دارای وای فای است. برخورد کارکنان خوب و کارکنان اطلاعات خوبی در باره جزیره در اختیارمان قرار دادند. در کل نسبت به هزینه، هتل خوبی است
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و بازار قدیم تمیزی اتاقها برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقهای دو تخته ونبود فضا و وسایل کافی برای نشستن در اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.