هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل رویال قشم
هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رویال
رویال-اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
جا اینجاس
115,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
115,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
115,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
115,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
115,000
تومان
8 شهریور
جمعه
115,000
تومان
9 شهریور
شنبه
115,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
115,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
115,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
115,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
115,000
تومان
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
115,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
115,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
115,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
115,000
تومان
8 شهریور
جمعه
115,000
تومان
9 شهریور
شنبه
115,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
115,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
115,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
115,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
115,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
ایران مارکوپولو
125,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
تورگردان
264,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
264,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
264,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
264,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
264,100
تومان
8 شهریور
جمعه
264,100
تومان
9 شهریور
شنبه
264,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
264,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
264,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
264,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
264,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
264,100
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
جا اینجاس
125,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
ایران مارکوپولو
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
اسنپ تریپ
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
تورگردان
338,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
338,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
338,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
338,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
338,600
تومان
8 شهریور
جمعه
338,600
تومان
9 شهریور
شنبه
338,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
338,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
338,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
338,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
338,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
338,600
تومان
رویال-سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
8 شهریور
جمعه
135,000
تومان
9 شهریور
شنبه
135,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
اسنپ تریپ
150,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
تورگردان
317,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
317,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
317,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
317,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
317,600
تومان
8 شهریور
جمعه
317,600
تومان
9 شهریور
شنبه
317,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
317,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
317,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
317,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
317,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
317,600
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید خیابان)
اتاق دو تخته (دید خیابان)
جا اینجاس
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
8 شهریور
جمعه
135,000
تومان
9 شهریور
شنبه
135,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
ایران مارکوپولو
155,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
تورگردان
279,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
279,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
279,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
279,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
279,100
تومان
8 شهریور
جمعه
279,100
تومان
9 شهریور
شنبه
279,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
279,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
279,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
279,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
279,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
279,100
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید دریا)
اتاق دو تخته (دید دریا)
جا اینجاس
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
145,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
145,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
145,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
145,000
تومان
8 شهریور
جمعه
145,000
تومان
9 شهریور
شنبه
145,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
145,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
145,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
145,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
145,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
145,000
تومان
ایران مارکوپولو
170,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
170,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
170,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
تورگردان
306,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
306,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
306,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
306,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
306,600
تومان
8 شهریور
جمعه
306,600
تومان
9 شهریور
شنبه
306,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
306,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
306,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
306,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
306,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
306,600
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید خیابان)
اتاق سه تخته (دید خیابان)
جا اینجاس
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
145,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
145,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
145,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
145,000
تومان
8 شهریور
جمعه
145,000
تومان
9 شهریور
شنبه
145,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
145,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
145,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
145,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
145,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
145,000
تومان
اسنپ تریپ
165,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
165,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
165,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
8 شهریور
جمعه
165,000
تومان
9 شهریور
شنبه
165,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
165,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
165,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
ایران مارکوپولو
165,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
165,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
165,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
8 شهریور
جمعه
165,000
تومان
9 شهریور
شنبه
165,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
165,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
165,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
تورگردان
355,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
355,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
355,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
355,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
355,600
تومان
8 شهریور
جمعه
355,600
تومان
9 شهریور
شنبه
355,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
355,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
355,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
355,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
355,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
355,600
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید دریا)
اتاق سه تخته (دید دریا)
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
جا اینجاس
150,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
ایران مارکوپولو
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
تورگردان
379,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
379,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
379,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
379,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
379,600
تومان
8 شهریور
جمعه
379,600
تومان
9 شهریور
شنبه
379,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
379,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
379,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
379,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
379,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
379,600
تومان
رویال-اتاق چهارتخته (دید خیابان)
اتاق چهارتخته (دید خیابان)
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
160,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
160,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
160,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
160,000
تومان
8 شهریور
جمعه
160,000
تومان
9 شهریور
شنبه
160,000
تومان