هتل پرشین گلف قشم

قشم، درگهان، میدان انقلاب
2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
معرفی هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشين گلف هتل سه ستاره در جزيره هفتگانه قشم شهر درگهان واقع شده است از لحاظ موقعيت جغرافيايي هتل در بهترين نقطه مراکز تجاري درگهان که شامل مجتمع هاي تجاري دريا،دو دلفين، بازار قديم، بازار صدف، بازار مرواريد، بازار نور، بازار نگين و زيباترين مجتمع در دل همين مجتمع ها مجتمع تجاري اقامتي و سياحتي مي باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پرشین گلف
پرشین گلف-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
90,000
تومان
30 شهریور
شنبه
90,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
5 مهر
جمعه
100,000
تومان
6 مهر
شنبه
100,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
ایران هتل آنلاین
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
90,000
تومان
30 شهریور
شنبه
90,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
5 مهر
جمعه
100,000
تومان
6 مهر
شنبه
100,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
جاباما
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
90,000
تومان
30 شهریور
شنبه
90,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
120,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
120,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
120,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
120,000
تومان
5 مهر
جمعه
120,000
تومان
6 مهر
شنبه
120,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
120,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
120,000
تومان
جا اینجاس
93,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
93,000
تومان
30 شهریور
شنبه
93,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
93,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
5 مهر
جمعه
100,000
تومان
6 مهر
شنبه
100,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
پرشین گلف-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
115,000
تومان
30 شهریور
شنبه
115,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
5 مهر
جمعه
130,000
تومان
6 مهر
شنبه
130,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
ایران هتل آنلاین
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
115,000
تومان
30 شهریور
شنبه
115,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
5 مهر
جمعه
130,000
تومان
6 مهر
شنبه
130,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
جاباما
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
115,000
تومان
30 شهریور
شنبه
115,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
5 مهر
جمعه
145,000
تومان
6 مهر
شنبه
145,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
جا اینجاس
116,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
116,000
تومان
30 شهریور
شنبه
116,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
116,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
5 مهر
جمعه
130,000
تومان
6 مهر
شنبه
130,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
پرشین گلف-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
5 مهر
جمعه
160,000
تومان
6 مهر
شنبه
160,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
5 مهر
جمعه
169,000
تومان
6 مهر
شنبه
169,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
5 مهر
جمعه
160,000
تومان
6 مهر
شنبه
160,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
جا اینجاس
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
158,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
158,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
158,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
158,000
تومان
5 مهر
جمعه
158,000
تومان
6 مهر
شنبه
158,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
158,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
158,000
تومان
پرشین گلف-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
5 مهر
جمعه
190,000
تومان
6 مهر
شنبه
190,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
جاباما
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
199,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
199,000
تومان
5 مهر
جمعه
199,000
تومان
6 مهر
شنبه
199,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
199,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
جا اینجاس
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
164,000
تومان
30 شهریور
شنبه
164,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
164,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
186,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
186,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
186,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
186,000
تومان
5 مهر
جمعه
186,000
تومان
6 مهر
شنبه
186,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
186,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
186,000
تومان
ایران هتل آنلاین
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
165,000
تومان
30 شهریور
شنبه
165,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
5 مهر
جمعه
190,000
تومان
6 مهر
شنبه
190,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
پرشین گلف-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
اقامت 24
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
186,000
تومان
30 شهریور
شنبه
186,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
جا اینجاس
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
186,000
تومان
30 شهریور
شنبه
186,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
5 مهر
جمعه
210,000
تومان
6 مهر
شنبه
210,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
جاباما
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
186,000
تومان
30 شهریور
شنبه
186,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
5 مهر
جمعه
235,000
تومان
6 مهر
شنبه
235,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
190,000
تومان
30 شهریور
شنبه
190,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
پرشین گلف-اتاق هفت تخته
اتاق هفت تخته
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
5 مهر
جمعه
250,000
تومان
6 مهر
شنبه
250,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
5 مهر
جمعه
259,000
تومان
6 مهر
شنبه
259,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
جا اینجاس
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
242,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
242,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
242,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
242,000
تومان
5 مهر
جمعه
242,000
تومان
6 مهر
شنبه
242,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
242,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
242,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
215,000
تومان
30 شهریور
شنبه
215,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
5 مهر
جمعه
250,000
تومان
6 مهر
شنبه
250,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
پرشین گلف-اتاق هشت تخته
اتاق هشت تخته
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
233,000
تومان
30 شهریور
شنبه
233,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
5 مهر
جمعه
280,000
تومان
6 مهر
شنبه
280,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
جا اینجاس
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
233,000
تومان
30 شهریور
شنبه
233,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
5 مهر
جمعه
270,000
تومان
6 مهر
شنبه
270,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
جاباما
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
233,000
تومان
30 شهریور
شنبه
233,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
5 مهر
جمعه
280,000
تومان
6 مهر
شنبه
280,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
240,000
تومان
30 شهریور
شنبه
240,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
5 مهر
جمعه
280,000
تومان
6 مهر
شنبه
280,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین گلف قشم

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
علاءالدین
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آتامان قشم
4.6
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 298,000 تومان
اقامت 24
از 298,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 298,000 تومان
علاءالدین
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
جاباما
از 390,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 515,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 153,000 تومان
اقامت 24
از 153,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 153,000 تومان
علاءالدین
از 155,000 تومان
هتل یار
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شمس قشم
2.5
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
علاءالدین
از 99,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 195,000 تومان
هتل یار
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 95,000 تومان
هتل یار
از 117,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال قشم
2.5
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
از 125,000 تومان
اقامت 24
از 150,000 تومان
هتل یار
از 150,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 150,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
اقامت 24
از 128,000 تومان
علاءالدین
از 139,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 1 قشم
3.5
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 128,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
علاءالدین
از 130,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 130,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
اقامت 24
از 90,000 تومان
هتل یار
از 90,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 90,000 تومان
علاءالدین
از 100,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
علاءالدین
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 269,000 تومان
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 130,000 تومان
علاءالدین
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
از 348,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 60,000 تومان
اسنپ تریپ
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 133,000 تومان
اقامت 24
از 133,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 105,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 110,000 تومان
علاءالدین
از 115,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 184,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 184,000 تومان
جاباما
از 184,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
هتل یار
از 194,000 تومان
علاءالدین
از 194,000 تومان
اقامت 24
از 232,000 تومان
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اقامت 24
از 90,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سما 2 قشم
3.4
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 100,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 100,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 139,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پرشین گلف قشم

(30 نظر)
نقاط قوت:
در حد معمولی متوسط بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
شارژ اتاق‌ها
کارکنان عالی بودن هتل فقط ب درد استراحت آخر وقت میخوره ب درد اینکه با خانواده بری خوب نیست...
نقاط قوت:
نزدیک بودن به پاساژهای خرید
نقاط ضعف:
پذیرایی صبحانه در حد هتل سه ستاره نبود
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
خیلی معمولی
نقاط قوت:
هتل بدی نیست - دسترسیش خوبه
نقاط ضعف:
نظافت بیشتر رعایت کنن
نقاط قوت:
خیلی خوب نبوده - متوسطه
نقاط ضعف:
میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
راهنمایی و سرویس خوب
نقاط ضعف:
در کل خوب
حشره داشت .سرویس ها فرنگی بود ولی ما ایرانی!...
اتاقها بوي بدي داره(البته شايد اتاق ما اين شرايط رو داشت).صبحانه ضعيف بود.اينترنت بسيار ضعيف.از حوله و سشوار خبري نبود....
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار بزرگترین مراکز خرید درگهان امنیت بالا پرسنل مودب و متشخص و پاسخگو ویو بسیار عالی از دریا فاصله ۱۰۰ متری با خطوط تاکسی درگهان به قشم
نقاط ضعف:
وجود بوی بد در محدوده ای از راهرو طبقه ۵ ناشی از قرار گرفتن سرویس عمومی در آن محدوده
متوسط...
بطور کلی نسبتا ضعیف بود...
رفتار پرسنل بسیار خوب و مودبانه ولی نظافت ضعیف و در کل برای فقط خواب بد نبود ....
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
فرسودگی امکانات رفاهی و بهداشتی عدم ارایه خدمات بدون پیگیری مستمر بی تفاوتی پرسنل نسبت به وظایف
نقاط قوت:
تنها خوبیش نزدیکی به مراکز خرید هست
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها در حد مسافرخانه هم نیست تخت ها شکسته بود کمر درد گرفتیم یه حوله یا دمپایی توی اتاق نبود یه ملحفه تمیز نبود روبالشتی ها کثیف به حدی که روسری انداختیم روش خابیدیم
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
عدم اسایش بعلت نزدیکی به پارکینگ و سروصدای زیاد مخصوصا متصدی آن
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
زیاد
نقاط قوت:
بدون نکته مثبت.
نقاط ضعف:
در یک کلام افتضاح و کثیف و شلوغ.
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز خرید
نقاط ضعف:
کیفیت اطاق ها به شدت پایین، و بد
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت افتضاح
نقاط ضعف:
کارت ملی مارو موقع خروج از هتل گم کردن داشتیم از پروازمون جا میموندیم خودمون رفتیم کمداشونو گشتیم پیدا کردیم اتاقا خیلی کثیف و تاریک کولر خراب واقعا از مسافرخونه بدتر بود
سرویس ایرانی داخل اتاق ها نیست و سرویس عمومی ضعیف...
موقعیت مکانی و تخفیف عالی جوان بودن وسریع بودنکارکنان جوان هیچ گونه تجربه وآموزش ندیده بودند یک مدیر یا سرپرست با تجربه ومسن ما ندیدم کارها یا هزینه هزینه‌های جزیی مثلا ظرف آب پرتغال هر روز نشت میکرد و همه میز و زمین را کثیف میکرد یا کارکنان لباس فرم نداشتند تورها که میامدند چند ساعت برای گرفتن اتاق معطل میشدند ما ساکمان را تحویل داده بودیم برای گرفتنش خودمان برداشتیم هیچکس متوجه نشد ظروف رستوران یکبار مصرف بود حداقل دونوع نان هم نداشت یا عدسی بدون آب لیمو بود چایی با آبنمکدار درست شده بود دمپاییها زشت وتیره بود توری برای پشه ها نداشت اتاق بدون پنجره ودلگیر به ما دونفر دادند قبول نکردیم که البته خیلی محبت کردند اتاق سه تخته دلباز دادند که خیلی بزرگ و عالی بودلوازم داخل حمام و توالت قدیمی وارزان بود حوله ها داخل وکیوم نبود قفل درب قدیمی بود توالت فرنگی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان موقعیت مکانی عالی وجود رستوران، فست‌فود و رستوران سنتی در هتل با غذاهای خوب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نظافت نه چندان مناسب نازکی دیوارهای اتاق و سر و صدای زیاد آب شور لوله‌کشی که برای دوش گرفتن اصلا مناسب نیست نبود دستشویی ایرانی در اتاق‌ها
در حد جای خواب ک به بازارها نزدیک هست. همین...
نقاط قوت:
بعضی از پرسنل واقعا مهربان ومهمان نواز بودن
نقاط ضعف:
کثیف بودن سرویس قطعی اب وگاهی نداشتن اب جوش
راضی نبودم آب معدنی نبود تنوع صبحانه خوب نبود ....
هتل خوبی بود راضی بودم، فقط سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود اما بقیه موارد خوب بود ....
با سلام. من از تاریخ 3اسفن 95 تا 8 اسفند در این هتل و در اتاق 314 اقامت داشتم( همراه همسر و فرزند 17 ماهه)ابتدا که وارد اتاق شدم تصمیم داشتم انصراف و به قشم برم. اما بعد از آشنائی با آقای میکائیل و برخورد بسیار عالی ایشان و ابراز ناراحتی از پر کاری و عدم سرویس اتاق به اتاق دیگه راهنمائی شدم. خیلی خوب بود. البته در سطح درگهان. جا داره از ایشان و دیگر پرسنل تشکر داشته باشم. خیلی لاحال و خونگرم هستید.
هتل از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود، از طرفی به ساحل و از طرف دیگر به مراکز خرید دسترسی آسان و خوبی داشت. قیمتی هم که در برای اقامت پرداخت میکنیم مناسب است و سرویس دهی هم در حد هتل 3 ستاره قابل قبول بود.پیشنهاد میکنم اگر اقامت خانوادگی در این هتل خواهید داشت با خود لوازم شخصی و ملحفه به همراه داشته باشید تا در طول اقامت احساس خوشایندتری داشته باشید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.