هتل پرشین گلف قشم

قشم، درگهان، میدان انقلاب
2
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشين گلف هتل سه ستاره در جزيره هفتگانه قشم شهر درگهان واقع شده است از لحاظ موقعيت جغرافيايي هتل در بهترين نقطه مراکز تجاري درگهان که شامل مجتمع هاي تجاري دريا،دو دلفين، بازار قديم، بازار صدف، بازار مرواريد، بازار نور، بازار نگين و زيباترين مجتمع در دل همين مجتمع ها مجتمع تجاري اقامتي و سياحتي مي باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پرشین گلف
پرشین گلف-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
80,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
80,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
80,500
تومان
4 مرداد
جمعه
80,500
تومان
5 مرداد
شنبه
80,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
80,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
80,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
80,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
80,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
80,500
تومان
11 مرداد
جمعه
80,500
تومان
12 مرداد
شنبه
80,500
تومان
اقامت 24
81,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
81,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
81,000
تومان
4 مرداد
جمعه
81,000
تومان
5 مرداد
شنبه
81,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
81,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
81,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
81,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
81,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
81,000
تومان
11 مرداد
جمعه
81,000
تومان
12 مرداد
شنبه
81,000
تومان
جاباما
81,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
81,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
81,000
تومان
4 مرداد
جمعه
81,000
تومان
5 مرداد
شنبه
81,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
81,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
81,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
81,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
81,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
81,000
تومان
11 مرداد
جمعه
81,000
تومان
12 مرداد
شنبه
81,000
تومان
پرشین گلف-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
114,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
114,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
114,100
تومان
4 مرداد
جمعه
114,100
تومان
5 مرداد
شنبه
114,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
114,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
114,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
114,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
114,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
114,100
تومان
11 مرداد
جمعه
114,100
تومان
12 مرداد
شنبه
114,100
تومان
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
4 مرداد
جمعه
115,000
تومان
5 مرداد
شنبه
115,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
115,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
115,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
115,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
11 مرداد
جمعه
115,000
تومان
12 مرداد
شنبه
115,000
تومان
جاباما
115,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
4 مرداد
جمعه
115,000
تومان
5 مرداد
شنبه
115,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
115,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
115,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
115,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
115,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
115,000
تومان
11 مرداد
جمعه
115,000
تومان
12 مرداد
شنبه
115,000
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
4 مرداد
جمعه
120,000
تومان
5 مرداد
شنبه
120,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
120,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
120,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
11 مرداد
جمعه
120,000
تومان
12 مرداد
شنبه
120,000
تومان
پرشین گلف-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
140,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
140,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,200
تومان
4 مرداد
جمعه
140,200
تومان
5 مرداد
شنبه
140,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
140,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
140,200
تومان
11 مرداد
جمعه
140,200
تومان
12 مرداد
شنبه
140,200
تومان
جاباما
141,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
4 مرداد
جمعه
141,000
تومان
5 مرداد
شنبه
141,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
141,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
141,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
141,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
11 مرداد
جمعه
141,000
تومان
12 مرداد
شنبه
141,000
تومان
اقامت 24
141,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
4 مرداد
جمعه
141,000
تومان
5 مرداد
شنبه
141,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
141,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
141,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
141,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
11 مرداد
جمعه
141,000
تومان
12 مرداد
شنبه
141,000
تومان
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
4 مرداد
جمعه
148,000
تومان
5 مرداد
شنبه
148,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
148,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
148,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
11 مرداد
جمعه
148,000
تومان
12 مرداد
شنبه
148,000
تومان
پرشین گلف-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
159,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
159,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
159,600
تومان
4 مرداد
جمعه
159,600
تومان
5 مرداد
شنبه
159,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
159,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
159,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
159,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
159,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
159,600
تومان
11 مرداد
جمعه
159,600
تومان
12 مرداد
شنبه
159,600
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مرداد
جمعه
160,000
تومان
12 مرداد
شنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مرداد
جمعه
160,000
تومان
12 مرداد
شنبه
160,000
تومان
ایران هتل آنلاین
171,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
4 مرداد
جمعه
171,000
تومان
5 مرداد
شنبه
171,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
171,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
11 مرداد
جمعه
171,000
تومان
12 مرداد
شنبه
171,000
تومان
پرشین گلف-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
تورگردان
179,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
179,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
179,100
تومان
4 مرداد
جمعه
179,100
تومان
5 مرداد
شنبه
179,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
179,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
179,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
179,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
179,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
179,100
تومان
11 مرداد
جمعه
179,100
تومان
12 مرداد
شنبه
179,100
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
11 مرداد
جمعه
180,000
تومان
12 مرداد
شنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
11 مرداد
جمعه
180,000
تومان
12 مرداد
شنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
186,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
4 مرداد
جمعه
186,000
تومان
5 مرداد
شنبه
186,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
11 مرداد
جمعه
186,000
تومان
12 مرداد
شنبه
186,000
تومان
پرشین گلف-اتاق هفت تخته
اتاق هفت تخته
تورگردان
199,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
11 مرداد
جمعه
199,000
تومان
12 مرداد
شنبه
199,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
پرشین گلف-اتاق هشت تخته
اتاق هشت تخته
تورگردان
214,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
214,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,300
تومان
4 مرداد
جمعه
214,300
تومان
5 مرداد
شنبه
214,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,300
تومان
11 مرداد
جمعه
214,300
تومان
12 مرداد
شنبه
214,300
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
12 مرداد
شنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
12 مرداد
شنبه
215,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین گلف قشم

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 359,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 75,000 تومان
جاباما
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شمس قشم
2.5
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 114,400 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
اقامت 24
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال قشم
2.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 85,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 87,000 تومان
اقامت 24
از 90,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 155,200 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 128,000 تومان
اسنپ تریپ
از 133,120 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 158,000 تومان
جاباما
از 159,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 202,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 108,000 تومان
اسنپ تریپ
از 112,320 تومان
ایران هتل آنلاین
از 148,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 93,000 تومان
اسنپ تریپ
از 93,120 تومان
ایران هتل آنلاین
از 100,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 109,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اقامت 24
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 150,800 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
اسنپ تریپ
از 117,600 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 96,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 2 قشم
3.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 159,000 تومان
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پرشین گلف قشم

(29 نظر)
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
خیلی معمولی
نقاط قوت:
هتل بدی نیست - دسترسیش خوبه
نقاط ضعف:
نظافت بیشتر رعایت کنن
نقاط قوت:
خیلی خوب نبوده - متوسطه
نقاط ضعف:
میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
راهنمایی و سرویس خوب
نقاط ضعف:
در کل خوب
حشره داشت .سرویس ها فرنگی بود ولی ما ایرانی!...
اتاقها بوي بدي داره(البته شايد اتاق ما اين شرايط رو داشت).صبحانه ضعيف بود.اينترنت بسيار ضعيف.از حوله و سشوار خبري نبود....
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار بزرگترین مراکز خرید درگهان امنیت بالا پرسنل مودب و متشخص و پاسخگو ویو بسیار عالی از دریا فاصله ۱۰۰ متری با خطوط تاکسی درگهان به قشم
نقاط ضعف:
وجود بوی بد در محدوده ای از راهرو طبقه ۵ ناشی از قرار گرفتن سرویس عمومی در آن محدوده
متوسط...
بطور کلی نسبتا ضعیف بود...
رفتار پرسنل بسیار خوب و مودبانه ولی نظافت ضعیف و در کل برای فقط خواب بد نبود ....
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
فرسودگی امکانات رفاهی و بهداشتی عدم ارایه خدمات بدون پیگیری مستمر بی تفاوتی پرسنل نسبت به وظایف
نقاط قوت:
تنها خوبیش نزدیکی به مراکز خرید هست
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها در حد مسافرخانه هم نیست تخت ها شکسته بود کمر درد گرفتیم یه حوله یا دمپایی توی اتاق نبود یه ملحفه تمیز نبود روبالشتی ها کثیف به حدی که روسری انداختیم روش خابیدیم
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
عدم اسایش بعلت نزدیکی به پارکینگ و سروصدای زیاد مخصوصا متصدی آن
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
زیاد
نقاط قوت:
بدون نکته مثبت.
نقاط ضعف:
در یک کلام افتضاح و کثیف و شلوغ.
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز خرید
نقاط ضعف:
کیفیت اطاق ها به شدت پایین، و بد
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت افتضاح
نقاط ضعف:
کارت ملی مارو موقع خروج از هتل گم کردن داشتیم از پروازمون جا میموندیم خودمون رفتیم کمداشونو گشتیم پیدا کردیم اتاقا خیلی کثیف و تاریک کولر خراب واقعا از مسافرخونه بدتر بود
سرویس ایرانی داخل اتاق ها نیست و سرویس عمومی ضعیف...
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان موقعیت مکانی عالی وجود رستوران، فست‌فود و رستوران سنتی در هتل با غذاهای خوب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نظافت نه چندان مناسب نازکی دیوارهای اتاق و سر و صدای زیاد آب شور لوله‌کشی که برای دوش گرفتن اصلا مناسب نیست نبود دستشویی ایرانی در اتاق‌ها
در حد جای خواب ک به بازارها نزدیک هست. همین...
کارکنان کارشون در حد متوسط می‌ باشد و کیفیت اتاقها مناسب نبودند، سرویس‌ها تمیز نبودند ، اتاق ها آب نداشتند ، نور خیلی کم بود ما در کل ده نفر و سه اتاق داشتیم که همه راضی نبودند....
نقاط قوت:
بعضی از پرسنل واقعا مهربان ومهمان نواز بودن
نقاط ضعف:
کثیف بودن سرویس قطعی اب وگاهی نداشتن اب جوش
راضی نبودم آب معدنی نبود تنوع صبحانه خوب نبود ....
هتل خوبی بود راضی بودم، فقط سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود اما بقیه موارد خوب بود ....
فاسله دسترسی به شهر خوب بود و بر خورد کارکنان هم خوب بود از کارکنان جاباما تشکر میکنیم
نسبتا هتل خوبیه مخصوصا برای خرید در گاهان قشم
موقعیت مکانی و تخفیف عالی جوان بودن وسریع بودنکارکنان جوان هیچ گونه تجربه وآموزش ندیده بودند یک مدیر یا سرپرست با تجربه ومسن ما ندیدم کارها یا هزینه هزینه‌های جزیی مثلا ظرف آب پرتغال هر روز نشت میکرد و همه میز و زمین را کثیف میکرد یا کارکنان لباس فرم نداشتند تورها که میامدند چند ساعت برای گرفتن اتاق معطل میشدند ما ساکمان را تحویل داده بودیم برای گرفتنش خودمان برداشتیم هیچکس متوجه نشد ظروف رستوران یکبار مصرف بود حداقل دونوع نان هم نداشت یا عدسی بدون آب لیمو بود چایی با آبنمکدار درست شده بود دمپاییها زشت وتیره بود توری برای پشه ها نداشت اتاق بدون پنجره ودلگیر به ما دونفر دادند قبول نکردیم که البته خیلی محبت کردند اتاق سه تخته دلباز دادند که خیلی بزرگ و عالی بودلوازم داخل حمام و توالت قدیمی وارزان بود حوله ها داخل وکیوم نبود قفل درب قدیمی بود توالت فرنگی بود
هتل از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود، از طرفی به ساحل و از طرف دیگر به مراکز خرید دسترسی آسان و خوبی داشت. قیمتی هم که در برای اقامت پرداخت میکنیم مناسب است و سرویس دهی هم در حد هتل 3 ستاره قابل قبول بود.پیشنهاد میکنم اگر اقامت خانوادگی در این هتل خواهید داشت با خود لوازم شخصی و ملحفه به همراه داشته باشید تا در طول اقامت احساس خوشایندتری داشته باشید.
با سلام. من از تاریخ 3اسفن 95 تا 8 اسفند در این هتل و در اتاق 314 اقامت داشتم( همراه همسر و فرزند 17 ماهه)ابتدا که وارد اتاق شدم تصمیم داشتم انصراف و به قشم برم. اما بعد از آشنائی با آقای میکائیل و برخورد بسیار عالی ایشان و ابراز ناراحتی از پر کاری و عدم سرویس اتاق به اتاق دیگه راهنمائی شدم. خیلی خوب بود. البته در سطح درگهان. جا داره از ایشان و دیگر پرسنل تشکر داشته باشم. خیلی لاحال و خونگرم هستید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.