هتل آپارتمان پرشیا قشم

قشم، خیابان فلسطین، ساختمان جالووت
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان پرشیا قشم

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان پرشیا
پرشیا-سوئیت دونفره جزیره
سوئیت دونفره جزیره
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
130,000
تومان
تورگردان
512,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
512,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
512,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
512,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
512,800
تومان
8 شهریور
جمعه
512,800
تومان
9 شهریور
شنبه
512,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
512,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
512,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
512,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
512,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
512,800
تومان
پرشیا-سوئیت دو نفره دریا
سوئیت دو نفره دریا
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
تورگردان
546,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
546,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
546,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
546,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
546,800
تومان
8 شهریور
جمعه
546,800
تومان
9 شهریور
شنبه
546,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
546,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
546,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
546,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
546,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
546,800
تومان
پرشیا-سوئیت سه نفره جزیره
سوئیت سه نفره جزیره
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
170,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
تورگردان
531,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
531,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
531,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
531,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
531,800
تومان
8 شهریور
جمعه
531,800
تومان
9 شهریور
شنبه
531,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
531,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
531,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
531,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
531,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
531,800
تومان
پرشیا-سوئیت سه نفره دریا
سوئیت سه نفره دریا
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
تورگردان
579,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
579,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
579,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
579,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
579,800
تومان
8 شهریور
جمعه
579,800
تومان
9 شهریور
شنبه
579,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
579,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
579,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
579,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
579,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
579,800
تومان
پرشیا-سوئیت چهارنفره جزیره
سوئیت چهارنفره جزیره
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
تورگردان
631,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
631,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
631,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
631,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
631,800
تومان
8 شهریور
جمعه
631,800
تومان
9 شهریور
شنبه
631,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
631,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
631,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
631,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
631,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
631,800
تومان
پرشیا-سوئیت چهار نفره دریا
سوئیت چهار نفره دریا
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
8 شهریور
جمعه
220,000
تومان
9 شهریور
شنبه
220,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
تورگردان
707,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
707,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
707,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
707,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
707,800
تومان
8 شهریور
جمعه
707,800
تومان
9 شهریور
شنبه
707,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
707,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
707,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
707,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
707,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
707,800
تومان

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 195,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 55,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 80,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 95,000 تومان
جاباما
از 95,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
اقامت 24
از 128,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
جاباما
از 140,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 179,000 تومان
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
جاباما
از 65,000 تومان
اقامت 24
از 74,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 60,000 تومان
اسنپ تریپ
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 105,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 110,000 تومان
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
جاباما
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 99,000 تومان
اسنپ تریپ
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 100,000 تومان
جاباما
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پرشیا قشم

(2 نظر)
نقاط قوت:
آرامش، بزرگی و نورگیری اتاق و تمیزی و دکوراسیون داخلی، آسانسور های سریع و جادار و تمیزی سرویس ها و اخلاق کارکنان هتل و همه ی موارد دیگر با توجه به نرخ اتاق عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
اتاق ها بسيار بزرگ و خوب بودندوبسيار تميز صبحانه رو به دريا موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
رفتار كاركنان هتل اصلا خوب نيست بي تفاوت صبحانه بسيار آشفته سرو ميشد نداشتن تنوع در صبحانه (گوجه خيار پنير عدسي نيمرو)عدسي و نيمرو رو هم حتما بايد تا آشپزخانه بريد و سفارش بديد نداشتن آب گرم حمام در ٥ دقيقه آب سرد ميشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.