هتل پارک قشم

قشم،بلوار آزادگان،جنب هلال احمر
1.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل پارک قشم
هتل دو ستاره پارک در فاصله نزدیک به دریا واقع شده است. این هتل در منطقه مرکزی و تزدیک به مراکز تجاری قرار گرفته و مورد استقبال مسافران گرامی قرار گرفته است. هتل پارک دارای ۳۴ باب اتاق برای اقامت گردشگران گرامی است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارک
پارک-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
60,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
60,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
60,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
60,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
60,000
تومان
8 شهریور
جمعه
60,000
تومان
9 شهریور
شنبه
60,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
60,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
60,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
60,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
60,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
60,000
تومان
اسنپ تریپ
60,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
60,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
60,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
60,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
60,000
تومان
8 شهریور
جمعه
60,000
تومان
9 شهریور
شنبه
60,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
60,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
60,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
60,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
60,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
60,000
تومان
ایران مارکوپولو
70,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
70,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
70,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
70,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
70,000
تومان
8 شهریور
جمعه
70,000
تومان
9 شهریور
شنبه
70,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
70,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
70,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
70,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
70,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
70,000
تومان
جاباما
95,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
95,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
95,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
95,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
95,000
تومان
8 شهریور
جمعه
95,000
تومان
9 شهریور
شنبه
95,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
95,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
95,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
95,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
95,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
95,000
تومان
تورگردان
295,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
295,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
295,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
295,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
295,800
تومان
8 شهریور
جمعه
295,800
تومان
9 شهریور
شنبه
295,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
295,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
295,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
295,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
295,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
295,800
تومان
پارک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
80,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
8 شهریور
جمعه
80,000
تومان
9 شهریور
شنبه
80,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
80,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
اسنپ تریپ
80,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
8 شهریور
جمعه
80,000
تومان
9 شهریور
شنبه
80,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
80,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
80,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
80,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
80,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
80,000
تومان
ایران مارکوپولو
90,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
8 شهریور
جمعه
90,000
تومان
9 شهریور
شنبه
90,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
جاباما
105,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
105,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
105,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
105,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
105,000
تومان
8 شهریور
جمعه
105,000
تومان
9 شهریور
شنبه
105,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
105,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
105,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
105,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
105,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
105,000
تومان
تورگردان
371,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
371,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
371,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
371,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
371,800
تومان
8 شهریور
جمعه
371,800
تومان
9 شهریور
شنبه
371,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
371,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
371,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
371,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
371,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
371,800
تومان
پارک-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
100,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
8 شهریور
جمعه
100,000
تومان
9 شهریور
شنبه
100,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
100,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
اقامت 24
100,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
8 شهریور
جمعه
100,000
تومان
9 شهریور
شنبه
100,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
100,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
ایران مارکوپولو
108,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
108,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
108,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
108,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
108,000
تومان
8 شهریور
جمعه
108,000
تومان
9 شهریور
شنبه
108,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
108,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
108,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
108,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
108,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
108,000
تومان
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
205,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
205,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
205,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
205,000
تومان
8 شهریور
جمعه
205,000
تومان
9 شهریور
شنبه
205,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
205,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
205,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
205,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
205,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
205,000
تومان
تورگردان
447,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
447,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
447,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
447,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
447,800
تومان
8 شهریور
جمعه
447,800
تومان
9 شهریور
شنبه
447,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
447,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
447,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
447,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
447,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
447,800
تومان

امکانات اتاق های هتل پارک قشم

صندوق امانات
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
تلویزیون LCD در لابی
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
فضای سبز
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
تلويزيون LCD در لابی
خودپرداز
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 195,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 55,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 80,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 95,000 تومان
جاباما
از 95,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
اقامت 24
از 128,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
جاباما
از 140,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 179,000 تومان
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
جاباما
از 65,000 تومان
اقامت 24
از 74,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 60,000 تومان
اسنپ تریپ
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 105,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 110,000 تومان
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
جاباما
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 99,000 تومان
اسنپ تریپ
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 100,000 تومان
جاباما
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پارک قشم

(10 نظر)
با درود فراوانهتل نسبت به دو ستاره بودنش معادل هتل های سه ستاره باید برایش هزینه کرد و اصلاً ارزشش را ندارد صبحانه بسیار ضعیف و بد، اصلا تنوع وجود نداشت کره از نوع گیاهی، پنیر فعله، نان از نوع بد و یک نوع زمان کوتاه سرو صبحانه وجود مگس در رستوران اتاق ها در و دیواری تمیزی ندارند دستشویی و حمام تمیز نبودند متاسفانه اتاق ما اصلاً دستشویش لامپش سوخته بود و نزدیک به نیم ساعت طول کشید تا نسبت به تعویض لامپ اقدام کنند به حدی غیر قابل تحمل بود که وقتی ساعت ١ نیمه شب رسیدیم همان صبح بعد از صبحانه اتاق را تحویل دادیم دوستان محترم در شهر قشم حداقل رزرو را در هتل های سه ستاره انجام دهید مطمئن باشید اینقدر مزایا دارد که ارزشش را داشته باشد.
اخلاق و میزبانی خوبصبحانه
نظر مثبتی ندارم!متاسفانه نظافت هتل که قابل قبول نیست اصلا مخصوصا اگه اتاق با سرویس فرنگی بهتون بدن اینقدر نامناسبه که نمیشه استفاده کرد ماهم مجبور شدیم اتاق رو عوض کنیم. هتل هم دوره از مرکز شهر و اطرافش اصلا تاکسی پیدا نمیشه...
هتل عالی و تمیز بود.
از هتل راضی بودم و خوب بود.
هتل خوب بود اما دسترسی کمی سخت بود.
عالی بود از سایت بسیار راضی بودیم .کولر گازی خنک نمیکرد.
هتل ساکت و آروم بود.وقتی از اتاق زنگ میزدیم که برامون چیزی از پایین بیارن نمی آوردند و اصلا همکاری نمیکردند و همچنین کیفیت غذایی پایین بود.
امکانات هتل کمی ضعیف بود ولی هتل خوبی بود.
بسیار هتل بدی بود سالنی بغل هتل بود که مجالسی برگزار میکردند و بسیار سروصدا بود. حمام و سرویس بهداشتی کثیف و افتضاح بود.برخورد پرسنل خیلی بد بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.