هتل نخل هنگام قشم

قشم، میدان جهاد، جنب ایستگاه درگهان، جنب بازار قدیم
2.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل نخل هنگام قشم

هتل دو ستاره نخل هنگام قشم از تازه ساخت ترین هتل های این شهر است که با کادری مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نخل هنگام قشم

نخل هنگام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
161,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
161,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
161,000
تومان
20 تیر
جمعه
161,000
تومان
21 تیر
شنبه
161,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
هتل یار
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
161,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
161,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
161,000
تومان
20 تیر
جمعه
161,000
تومان
21 تیر
شنبه
161,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
ایران مارکوپولو
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
169,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
169,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
169,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
169,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
169,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
169,000
تومان
20 تیر
جمعه
169,000
تومان
21 تیر
شنبه
169,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
169,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
169,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
169,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نخل هنگام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
161,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
161,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
161,000
تومان
20 تیر
جمعه
161,000
تومان
21 تیر
شنبه
161,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
161,000
تومان
نخل هنگام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
195,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
20 تیر
جمعه
195,000
تومان
21 تیر
شنبه
195,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
195,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
20 تیر
جمعه
195,000
تومان
21 تیر
شنبه
195,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
ایران مارکوپولو
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
199,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
199,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
199,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
199,000
تومان
20 تیر
جمعه
199,000
تومان
21 تیر
شنبه
199,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
199,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نخل هنگام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
215,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
215,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
ایران مارکوپولو
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
219,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
219,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
219,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
219,000
تومان
20 تیر
جمعه
219,000
تومان
21 تیر
شنبه
219,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
219,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نخل هنگام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
245,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
20 تیر
جمعه
245,000
تومان
21 تیر
شنبه
245,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
245,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
20 تیر
جمعه
245,000
تومان
21 تیر
شنبه
245,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
ایران مارکوپولو
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
249,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
20 تیر
جمعه
249,000
تومان
21 تیر
شنبه
249,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نخل هنگام قشم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نخل هنگام قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نخل هنگام قشم

(22 نظر)
از نظر نظافت زیر صفر است یکبار نظافت نکردند یکبار زباله تعویض نشد همه جای اتاق ها کثیف هست . میزها دستمال کشیده شده نبود . صندلی ها کثیف. موکت اتاق کثیف . همه جا یک لایه خاک نشسته . اتاق برای ورود مهمان آماده نیست. پرسنل اصلا آموزش هتل داری ندیده اند . از نظر امکانات فاقد هر نوع سرویس دهی است. حوله حمام ندارد . دستمال ندارد آب معدنی ندارد . مینی بار فقط یک یخچال خالی است. پتو نمی دهند . وضعیت تخت ها مناسب نیست . صبحانه کاملا بی کیفیت که اصلا در حد هتل نیست صرفا یک میز بیلیارد در لابی به عنوان ویترین گذاشته اند تا مشتری جذب کنند ! واقعا حیف این سایت که چنین جاهایی را به مشتری معرفی کنه این باعث میشه مشتری ها برای سفرهای بعدی از سایت های دیگر هتل بگیرند . لطفا دقت کنید
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ مورد منفی مشاهده نشد
همه چی خوب بود ولی جا برای بهتر شدن داره
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارمندان هتل.موقعیت خوب نزدیک بازار قدیم قشم ونزدیک نانوایی وفروشگاه
نقاط ضعف:
مورد منفی ندیدم
در مدت اقامت حتی یکبار هم اتاق نظافت نشد و زباله ها نیز تخلیه نشد اسم هتل نمیتوان روی اینجا گذاشت صبحانه معمولی بود آب هم گرم و سرد میشد ولی رفتار کارکنان مناسب بود پیشنهاد میشود کارکنان آموزش هتلداری ببینند از نظر امکانات و دسترسی مناسب بود
همه چی خوب بود از لحظه ورود به هتل نظافت هتل رفتار پرسنل فضای داخلی هتل تمیزی اتاق در کل لحظات خوبی را سپری کردیم موقعیت هتل هم خوبه به بازار قدیم واسکله امیدوارم در کارشان همیشه موفق باشند و از همه پرسنل هتل تشکر میکنم.
بنظرم جای خیلی تمیز و مرتبی بود رفتار پرسنل حرفه ای بود محیط کاملا تمیز و زیبا بود اتاق امکانات کافی جهت اقامت داشت موقعیت هتل هم به بازار و هم به اسکله خیلی نزدیک بود بنده از تمامی مجموعه هتل تشکر میکنم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
سر و صدای امام زاده و مسجد
کارکنان خوش برخورد و متین
سفر خوبی بود تواین هتل برایم برخورد خوب پرسنل عالی و مورد تایید
برخورد پرسنل و قابل دسترسی بود بسیار عالی بود
نقاط قوت:
تازه ساخت و تمیز بود و برخورد مناسبی داشتن
نقاط ضعف:
صبحانه ش اصلا خوب نبود
نسبت به مبلغ پرداختی جای مناسبی بود. آبگرم مناسب نداشت که توضیح دادند به خاطر آبگرمکن های برقی شان هست.در کل راضی بودیم.
آب حمام ولرم بود و مناسب استحمام و دوش گرفتن در گرمای تابستان بود ، تشک از وسط فرو رفتگی داشت و مسئولین هتل نسبت به تعویض آن امتناع نمودند .در مجموع با توجه به قیمت بسیار خوب می بود .
کارکنان از اخلاق خوبی برخوردار بودند و کاملا جو ارومی در محیط برقرار بود فقط متاسفانه امکانات خوبی نداشت و از نظر سرویس دهی برای اتاق ضعیف بودند ولی سرویس دهی صبحانه عالی بود و اینکه این هتل در موقعیت خوبی در شهر قرار داشت متاسفانه امکانات اتاق ها ضعیف بود و باید دقت و هزینه بیشتری براش صرف کنن با تشکر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی راحت به پارک ساحلی رفتار و برخورد خوب
نقاط ضعف:
ارائه صبحانه به ساده ترین (و بد ترین) شکل! خرابی آسانسور در پاره ای از اوقات نظافت متوسط
یک اقامتگاه کاملا معمولی که خوب نسبت به هزینه پرداختی نسبتا خوب بود
با سلام و خسته نباشید هتل از نظر من پاکیزه و دارای موقعیت مکانی خوبی است و دسترسی به مراکز خرید و اسکله و پارک زیتون خوب می باشد. نسبت به دو ستاره بودن خیلی خوب می باشد.
هتل کاملا معمولیه، انتظار یه جای شیک و مدرن نداشته باشید. ولی در سطح متوسط خوبه و رفتار کارکنان هم با احترامه
باسلام وخسته نباشید از نظر من هتلی خوبه که پاکیزگی وقیمت ش خوب باشه با اینکه این هتل دوستاره است اما هم از نظر تمیزی هم آرامش وهم رفتار مهمهاندار و رزرویشن عالی بود از نظر سیستم سرمایشی فوق العاده ومهمتر. از همه قیمت این هتل بود که باتوجه به هتلهای دیکر بسیار. عالی بود ما سه روز اونجا اقامتداشتیم
برخورد کارکنان هتل خیلی خیلی فوق العاده بود موقعیت مکانی هتل به لحاظ دسترسی به اماکن خرید و اسکله خیلی خوب بود اتاق ها خوب بود صبحانه خوب بود در کل نسبت به قیمت خیلی خوب بود
هتل خوب و تمیزی بود .کارکناشم مودب و خوب بودن .هتل هم مکانش جای مناسبی بود .فقط چون تازه ساخته هتل دوستاره است وگرنه در حد هتل سه و حتی چهار ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نخل هنگام قشم

مهمانان هتل نخل هنگام قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نخل هنگام قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نخل هنگام قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نخل هنگام قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نخل هنگام قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.