هتل مارینا 2 قشم

قشم، بلوار ولیعصر، خیابان فارس، روبروی درب جنوبی بازار ستاره
3.5
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل مارینا 2 قشم

هتل ۳ ستاره مارینا ۲ یکی از هتل های مجموعه مارینا در جزیره قشم می باشد که با ارائه خدمات و امکانات عالی، جزو بهترین هتل های قشم محسوب می شود. این هتل روبروی درب جنوبی بازار ستاره قشم واقع شده و با دسترسی مناسب به بازارها و ساحل، اقامتی بی‌نظیر را برای شما رقم خواهد زد.. لازم به ذکر است اتاق‌های این هتل، ظرفیت نفر اضافه ندارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مارینا 2 قشم

مارینا 2-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
158,000
تومان
13 تیر
جمعه
158,000
تومان
14 تیر
شنبه
158,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
158,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
158,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
158,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
158,000
تومان
20 تیر
جمعه
158,000
تومان
21 تیر
شنبه
158,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
158,000
تومان
ایران مارکوپولو
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
13 تیر
جمعه
165,000
تومان
14 تیر
شنبه
165,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
165,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
20 تیر
جمعه
165,000
تومان
21 تیر
شنبه
165,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
13 تیر
جمعه
165,000
تومان
14 تیر
شنبه
165,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
165,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
20 تیر
جمعه
165,000
تومان
21 تیر
شنبه
165,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
مارینا 2-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
13 تیر
جمعه
218,000
تومان
14 تیر
شنبه
218,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
20 تیر
جمعه
218,000
تومان
21 تیر
شنبه
218,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
13 تیر
جمعه
218,000
تومان
14 تیر
شنبه
218,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
20 تیر
جمعه
218,000
تومان
21 تیر
شنبه
218,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
13 تیر
جمعه
225,000
تومان
14 تیر
شنبه
225,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
225,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
225,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
225,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
20 تیر
جمعه
225,000
تومان
21 تیر
شنبه
225,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
13 تیر
جمعه
225,000
تومان
14 تیر
شنبه
225,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
225,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
225,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
225,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
20 تیر
جمعه
225,000
تومان
21 تیر
شنبه
225,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
مارینا 2-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
13 تیر
جمعه
218,000
تومان
14 تیر
شنبه
218,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
20 تیر
جمعه
218,000
تومان
21 تیر
شنبه
218,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
13 تیر
جمعه
218,000
تومان
14 تیر
شنبه
218,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
20 تیر
جمعه
218,000
تومان
21 تیر
شنبه
218,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
هتل یار
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
219,000
تومان
13 تیر
جمعه
219,000
تومان
14 تیر
شنبه
219,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
219,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
219,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
219,000
تومان
20 تیر
جمعه
219,000
تومان
21 تیر
شنبه
219,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
13 تیر
جمعه
220,000
تومان
14 تیر
شنبه
220,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
20 تیر
جمعه
220,000
تومان
21 تیر
شنبه
220,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
مارینا 2-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
13 تیر
جمعه
268,000
تومان
14 تیر
شنبه
268,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
20 تیر
جمعه
268,000
تومان
21 تیر
شنبه
268,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
ای‌گردش
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
13 تیر
جمعه
268,000
تومان
14 تیر
شنبه
268,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
20 تیر
جمعه
268,000
تومان
21 تیر
شنبه
268,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
269,000
تومان
13 تیر
جمعه
269,000
تومان
14 تیر
شنبه
269,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
269,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
269,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
269,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
269,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
269,000
تومان
20 تیر
جمعه
269,000
تومان
21 تیر
شنبه
269,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
269,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
13 تیر
جمعه
270,000
تومان
14 تیر
شنبه
270,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
13 تیر
جمعه
275,000
تومان
14 تیر
شنبه
275,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
275,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
275,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
20 تیر
جمعه
275,000
تومان
21 تیر
شنبه
275,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
13 تیر
جمعه
275,000
تومان
14 تیر
شنبه
275,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
275,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
275,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
20 تیر
جمعه
275,000
تومان
21 تیر
شنبه
275,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
مارینا 2-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
13 تیر
جمعه
318,000
تومان
14 تیر
شنبه
318,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
318,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
20 تیر
جمعه
318,000
تومان
21 تیر
شنبه
318,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
اقامت 24
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
13 تیر
جمعه
318,000
تومان
14 تیر
شنبه
318,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
318,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
20 تیر
جمعه
318,000
تومان
21 تیر
شنبه
318,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
هتل یار
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
319,000
تومان
13 تیر
جمعه
319,000
تومان
14 تیر
شنبه
319,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
319,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
319,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
319,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
319,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
319,000
تومان
20 تیر
جمعه
319,000
تومان
21 تیر
شنبه
319,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
319,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
13 تیر
جمعه
320,000
تومان
14 تیر
شنبه
320,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
20 تیر
جمعه
320,000
تومان
21 تیر
شنبه
320,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
13 تیر
جمعه
325,000
تومان
14 تیر
شنبه
325,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
20 تیر
جمعه
325,000
تومان
21 تیر
شنبه
325,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
13 تیر
جمعه
325,000
تومان
14 تیر
شنبه
325,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
20 تیر
جمعه
325,000
تومان
21 تیر
شنبه
325,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
مارینا 2-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
367,000
تومان
13 تیر
جمعه
367,000
تومان
14 تیر
شنبه
367,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
367,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
367,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
367,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
367,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
367,000
تومان
20 تیر
جمعه
367,000
تومان
21 تیر
شنبه
367,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
367,000
تومان
اقامت 24
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
367,000
تومان
13 تیر
جمعه
367,000
تومان
14 تیر
شنبه
367,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
367,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
367,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
367,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
367,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
367,000
تومان
20 تیر
جمعه
367,000
تومان
21 تیر
شنبه
367,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
367,000
تومان
هتل یار
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
13 تیر
جمعه
369,000
تومان
14 تیر
شنبه
369,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
20 تیر
جمعه
369,000
تومان
21 تیر
شنبه
369,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
13 تیر
جمعه
370,000
تومان
14 تیر
شنبه
370,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
13 تیر
جمعه
375,000
تومان
14 تیر
شنبه
375,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
375,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
375,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
20 تیر
جمعه
375,000
تومان
21 تیر
شنبه
375,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
13 تیر
جمعه
375,000
تومان
14 تیر
شنبه
375,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
375,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
375,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
20 تیر
جمعه
375,000
تومان
21 تیر
شنبه
375,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
375,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مارینا 2 قشم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سرویس ایرانی
سشوار

آدرس هتل مارینا 2 قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مارینا 2 قشم

(36 نظر)
کارمند های خانم که در روز هستند بسیار حرفه ای بودن، برعکس کارمند های آقا، صبحانه نسبتا ضعیف است در کل راضی بودم
هتل تميز و به قيمت نسبت به هتل هاي قشم ك اغلب بي كيفيت و كثيف هستن و به جز صبحانه بي كيفيت اقامت آرامي خواهيد داشت. پرسنل صميمي و مودب و در كل باز هم براي سفر به قشم اين هتلو انتخاب ميكنم.
صبحانه خیلی ضعیف قیمت بالا
صبحانه خوب نبود
قابل تحمل
سلام. امروز 26 بهمن هست و از 24 بهمن اومدم به این هتل به همراه خانواده. من اتاق سه تخته گرفته بودم اما پرسنل محترم هتل چهارتخته بهمون دادن. چون یه بچه دو ساله هم دارم. هتل خوب و کم سروصدایی هست. حوله. مسواک و خمیردندان. شامپوی سر و بدن و مایع دستشویی هم هست. صبحانه هم در سالن غذاخوری میدن. آب معدنی و آبجوش رایگان میدن هر چندبار بخواید. بقیه خوراکیها و غذاها پولی هست. رستوران خوان بوم هم در طبقه زیر هتل هست که فضای زیبایی داره. صبحانه هم چای، شیر، آب پرتقال، تخم مرغ آب پز، نسکافه، پنیر و خیار گوجه عسل و کره و مربا معمولا ثابت هست عدسی و سوسیس تخم مرغ و... متغیر در هر روز. مرکز خرید ستاره ده قدم فاصله داره با هتل. بعد مرکز خرید خلیج فارس و پردیس و مراکز دیگه هستن. تقریبا دسترسی خوبی داره هتل. از اینجا تا سیتی سنتر قشم 1 و 2 با ماشین سه دقیقه راه هست. ضعف هتلها هم معمولا اینه که یه ظرفشویی داخل اتاق اگه میزاشتن خوب بود که برای کسانی که میخوان لیوان یا بشقاب بشورن راحت باشن برای ما که بچه کوچیک داریم ظرفشویی و وسایل دم دستی مهم هست. این تا حدودی از تجربیات ما از این هتل.
برخورد پرسنل، نظافت اتاق و سرویس ها و دسترسی به بازارها عالی بود. صبحانه هم متنوع و خوب بود.
بیشتر به هتل آپارتمان نزدیک پاساژ شباهت داشت ولی قیمتا مناسب بود
ما يك شب اين هتل رو از اسنپ رزرو كرده بوديم و چون واقعا از همه چيز راضي بوديم دو شب ديگه هم با هماهنگي پذيرش هتل تمديد كرديم، پرسنل پذيرش خيلي خوش برخورد بودن و راهنمايي هاشون خيلي تو اين سفر بهمون كمك كرد ، راجع به اتاق از لحاظ نظافت واقعا خيلي تميز و مرتب بود و از عكسايي كه تو سايت هست خيلي بهتر بود ، توي اتاق كتري برقي نداشت ولي آبجوش به صورت رايگان هر زمان ميخواستيم برامون مياوردن، اتو هم به همين صورت و بقيه چيزايي كه مورد نياز هست مثل : حوله ، مسواك و خميردندان ، شامپو ،شامپو بدن و سشوار تو اتاق بود ، صبحانه هم براي يك هتل سه ستاره خوب بود و در كل به نسبت قيمت، هتل خيلي خوبي بود و همينجا از پرسنل هتل خيلي خيلي تشكر ميكنم بابت كمك ها و راهنمايي هاشون و حتما تو سفر هاي آيندم به قشم اين هتل رو انتخاب ميكنم
اول از همه برخورد پرسنل هتل خیلی عالی بود نظافت اتاق ها کامل بود ، ملحفه ها تمیز و نو بودند ، صبحانه معمولی بود ولی برای یک هتل سه ستاره مناسب بود ، دسترسی هتل به تمام نقاط شهر چه به صورت پیاده چه با ماشین خطی خوب بود.
بسیار بسیار بد و افتضاح از هر نظر ،مطمئنا در سفرهای آینده به این هتل نخواهم رفت بوی بد ناخوشایند،کثیفی موکتهای ورودی و اطاق و راهروها و دیوارها، نبودن ملحفه در داخل رختخوابها، اختصاص انحصاری طبقه دوم به خریداران اینترنتی ودهها مشکل دیگر
باتوجه به اینکه هتلهای قشم اصولا استاندارهای لازم را ندارند. هتل مارینا 2 به نسبت خوب میباشد. از نظر نظافت و رفتار پرسنل قابل قبول هست. صبحانه خیلی معمولی
هتل پرسنل خوش برخوردی داره - اگر چیزی ازشون درخواست کنید براتون محیا می کنن و هتل تمیزی هست حتی روی لبه های دیوارها وقتی تمیز می کنن غبار نداره ولی سجاده ش خیلی تمیز نبود. سرویس های بهداشتی باز سازی شده و تقریبا نو بود و ختی سرویس های تو لابی مناسب و تمیز بود. دسترسی مناسبی داره و نزدیک بازارهای ستاره و خلیج فارس هست و اگر در هوای قشم بتونید پیاده روی کنید تا سیتی سنتر حدود ۲۰ دقیقه پیاده راه هست ولی اگر انتظار هتل لوکسی دارید اصلا انتظارتون برآورده نمیشه چون نمای بیرونی هتل و دکوراسیون داخلی هتل خیلی قدیمی و خط و خش داره همچنین اگر از پرسنل چیزی نخوایید براتون هیچ چیز آماده نمی شه صبحانه محدوده به پنیر و خیار گوجه به همراه کره گیاهی و دو مدل مربا و عسل و تخم مرغ اگر از پرسنل درخواست کنید بهتون نیمرو هم داده میشه در ایام شلوغ ممکنه سوسیس تخم مرغ یا لوبیا هم به عنوان صبحانه در اختیارتون قرار بگیره و ما چون اقامتمون طولانی مدت بود فقط یکی دو روز اول این صبحانه رو دریافت کردیم. شامپو و صابون به صورت مایع و در ظروف دیواری شارژ میشه چیزاهایی مثل مسواک و خمیر دندان هم در اتاق ما نبود نمی دونم توی برنامه شون در کل هست یا خیر اگر سینوزیت دارید پیشنهاد می کنم حتما با پرسنل هتل هماهنگ کنید اتاقی بهتون بدن که کولرگازی ش مستقیما روبروی تخت ها نباشه در کل به نسبت قیمت خیلی توصیه نمی کنم
هتل نسبتا نو و تمیزه. ولی نسبت به فضای کلی که تمیزه وقتی درخواست نظافت می‌زدیم همه جارو تمیز می‌کردن غیر از دستشویی. تشک هم به نظر خیلی کهنه میومد. ولی در کل هتل تمیزیه. صبحانه و کافی شاپ عادیه. کارکنان خوب و کمک‌کننده هستن.
شبیه مهمانخانه بود تا هتل 3 ستاره- واقعا کثیف- با ورود ما ملحفه ها هنوز تعویض نشده بود
هتل با موقعیت عالی از اسکله و بازار ستاره و در درجه بعد سیتی سنتر و پارک بینهایت زیبای زیتون قرار دارد و دارای پرسنلی مودب و خوش اخلاق است اما اگر کسی از این هتل انتظار امکانات یک هتل 5 ستاره رادارد سخت در اشتباه است . میزان تمیزی و سرویس دهی این هتل در حد یک هتل سه ستاره مطلوب است .
هتل به نسبت سطح کیفیت 3 ستاره بودن خیلی خوب بود. تنها مشکل هتل کم بودن تنوع صبحانه ها بود.
موقعيت هتل خوب بود تقريبا تميز هم بود
اطاقها نسبتا تميز وخوب بود كاكنان مودب وسرويس صبحانه بسيارخوب بود
با توجه به شرایط محدودیت های قشم در حد هتل ۳ ستاره بد نبودملحفه ها تمیز نبود هتل تا حدی مستهلک بود
هتلی عالی با پرسنلی عالی, همه چی عالی بود و مسافرت به یاد ماندنی برامون رقم زد. واقعا از عکسای گذاشته شده بهتر بود. پرسنل خوشرو و عالی مخصوصا آقای غلام نژاد که همیشه با لبی خندان جوابگوی ما بودن, به طور کامل تمام جاهای دیدنی قشم رو بهمون معرفی کردن و توضیحات کاملی دادن. در کل به طور کامل راضی بودیم.
نقاط قوت:
مرکز شهر بود اتاق بزرگ بود برخورد خوب بود آرامش مناسبی داشتم
نقاط ضعف:
صبحانه دلچسب نبود _ تکمیل نبود
نقاط قوت:
سکوت هتل و نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
نداشتن جالباسی ایستاده داخل اتاق ها
با توجه به سطح هتل های قشم که خیلی بالا نیستن ، این هتل به نسبت خوب بود، مخصوصا موقعیت و دسترسی هتل که عالی بود
هتل از لحاظ موقعیت مکانی عالی هست و برای کسانی که هدفشون از سفر به قشم خرید هست، دسترسی خوبی به چندین بازار قشم داره. رفتار پرسنل و خدمه خیلی خوب هست. اما به نظرم اتاقها خیلی کوچک هستند. ما یک اتاق سه تخته داشتیم که عملا جایی برای گذاشتن چمدان و حتی پهن کردن یک سجاده برای نماز نداشت. تهویه اتاق هم به دلیل کوچیکیش جالب نبود. حتی در سرویس بهداشتی هم برای حمام رفتن جای کافی نداشت، رخت آویز حمام خیلی نزدیک به دوش بود! یخچالش هم خیلی خیلی کوچک بود.
من و خانوادم در ایام نوروز 97 سه شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل از حد انتظار من و عکسهایی که دیده بودم بهتر بود. من دو اتاق 4تخته رزرو کرده بودم. اتاق ما طبقه دوم بود که از پنجره اتاق دریا دیده میشد. ابعاد اتاق 4 نفره بیشتر برای 3تخت مناسب بود با اینحال چون ما 3نفر بودیم با این موضوع مشکلی نداشتیم. سرویسها خوب بودند، اتاق ما سرویس ایرانی داشت، منتها اتاق دیگه ای که داشتیم سرویس فرنگی داشت که در طبقه اول بود. به نظرم اتاقی که سرویس فرنگی داشت یکم شیک تر از اتاق ما بود. با این حال در کل اتاقها تمیز بودند و خیلی قدیمی نمیزدند که تو ذوق آدم بخوره، کف اتاقها موکت بود، فقط در مورد گرمی آب من هربار دوش گرفتم آب ولرم رو به سرد بود، با اینحال سردی آب من و اذیت نمیکرد، داخل یخچال هم پر بود که فقط 2آب معدنی رایگان بود. کنار هتل رستوران خوان بوم بود که وابسته به هتل نبود، ولی غذاش خوشمزه بود. ما ماهی کبابی و سرخ شده سفارش دادیم. درکل راضی بودیم از هتل و مشکلی نداشتیم. صبحانه ی هتل خیلی معمولی بود و تنوع غدای گرمش در حد نیمرو و تخم مرغ آب پز بود که جا داره خیلی بهتر بشه. رفتار پرسنل مودبانه و قابل قبول بود. نکته ی خیلی مثبت این هتل دسترسی آسان به مراکز خرید بود.
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی بودم سپاس
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
اتاق 5 تخته آن گنجایش 3 نفر را دارد تا 5 نفر و میبایست یک دوخواب ویک سه خواب دریک اتاق داشته باشد چون پول خوبی که میگیرد نباید یک اتاق بیست متری را برای 5نفر در نظر بگیرند.یک عیب دیگر نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی بود که بایدلباس رسمی بپوشی و بروی طبقه اول روبروی پذیرش که اصلا درشان مهمان نیست .رفتارکارکنان خوب است ودسترسی به مرکز شهر و بازارستاره بسیارخوب بود
سلام مرتضی هستم مااز تاریخ 1396/07/25 تا 1396/07/28در این هتل اقامت داشتیم هتل بسیار تمیز و عالی بود و برخورد پرسنل خیلی خوب بود . رسیدگی به نظافت و درخواست مسافرین در اسرع وقت انجام میشد و هیچگونه کسری در داخل اتاق ها و یا بخشهای دیگه هتل وجود نداشت . صبحانه هتل واقعا خوب بود رستوران خوان بوم که در کنار هتل قرار داشت واقعا جالب و تمیز بود و از لحاظ کیفیت غذا عالی بود مخصوصا فیله ماهی جای همتون خالی خلاصه جا داره از مدیریت و پرسنل این هتل و همچنین رستوران خوان بوم تشکر کنم انشااله در سفرهای بعدی حتما این هنل را انتخاب میکنم چون به مراکز مهم تجاری و خرید هم واقعا نزدیک بود
نقاط قوت:
خیلی تمیز و مرتب و تازه بازسازی شده بود پرسنل هتل خون گرم و خوش اخلاق و آماده به خدمت بودند
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده و تنوعی نداشت هر روز نان و پنیر و خیار و گوجه و کره مربا و عسل و تخم مرغ پخته ا
کارکنان هتل بسیار مودب و خوش برخورد بودند. موقعیت مکانی هتل هم بسیار عالی بود. سرویس حمام و دستشویی هم نسبتا قابل قبول بود. منتهی اتاقی که به ما اختصاص داده شده بود سه تخت داشت با اینکه ما اتاق دو نفره رزور کرده بودیم. مشکل این بود اتاق کوچکتر از این بود که جای سه تخت داشته باشد و ما حتی به سختی جایی برای چمدان‌ها پیدا کردیم! در کل فکر می‌کنم این هتل می‌تواند گزینه خیلی خوبی برای اقامت در قشم باشد در صورتی که قیمتش پایین‌تر بیاد. ما اقامت با آرامشی در این هتل داشتیم ولی در صورتی اینجا را به مسافران دیگر توصیه می‌کنم که بتوانند با قیمت کمتری (حداکثر شبی ۱۵۰ هزار تومان) رزرو کنند.
پرسنل پذیرش و خدمات مودب بودند.هتل از لحاظ اقامت چند روزه مناسب بود. اطاق های بزرگ نیازمند پارتیشن بندی است جهت تعویض لباس اعضای خانواده. هتل از لحاظ تنوع در صبحانه میتواند بهتر باشد. یک آسانسور برای هتل کفایت نمیکند. نزدیکی هتل به مراکز خرید مزیت است.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و خونگرم کارکنان ، پیگیری بسیار خوب رفع نیازهای مسافران ، راهنمائی بسیار مناسب جهت صرف بهترین زمان برای خرید و تفریحات
نقاط ضعف:
کیفیت اتاقها میتوانست بهتر باشد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی دارد برای دسترسی به مراکز خرید.
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه بسیار کم و کیفیت آن پایین بود. حوله تمیز و خمیردندان در اتاق موجود نبود. اب معدنی در یخچال اتاق موجود نبود.
اتاقی که در ابتدای اقامت به ما داده شد تنها مشکلی که داشت بوی فاضلاب آن بود. وقتی که درخواست دادیم اتاق تعویض شود، با همکاری خوب پرسنل هتل اتاق دیگری به ما داده شد که آن اتاق خوب بود و مشکلی نداشت.
پرسنل خوش برخورد و درکل هتل خوب بود، فقط اینترنت داخل اتاق ضعیف بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مارینا 2 قشم

مهمانان هتل مارینا 2 قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مارینا 2 قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مارینا 2 قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مارینا 2 قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مارینا 2 قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.