هتل کیمیا 3 قشم

قشم، بلوار آزادگان، ورودی اول سام و زال
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل کیمیا 3 قشم
هتل سه ستاره کیمیا ۳ یکی از هتل‌های گروه کیمیا در جزیره زیبای قشم می‌باشد که در سال ۱۳۹۱ افتتاح گردید. موقعیت مکانی هتل موجب دسترسی مناسب به مرکز شهر، بازار قدیم، مراکز تجاری و پارک ساحلی زیتون گردیده است. هتل کیمیا ۳ در محیطی آرام با فراهم آوردن شرايط و امكاناتی مناسب آماده ارائه خدمات به ميهمانان و مسافران عزيز جزيره زيبای قشم می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کیمیا 3
کیمیا 3-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
108,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
108,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
108,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
108,000
تومان
4 مرداد
جمعه
108,000
تومان
5 مرداد
شنبه
108,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
108,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
108,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
108,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
108,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
108,000
تومان
11 مرداد
جمعه
108,000
تومان
اسنپ تریپ
112,320 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
112,320
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
112,320
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
108,000
تومان
4 مرداد
جمعه
108,000
تومان
5 مرداد
شنبه
108,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
108,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
108,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
108,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
108,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
108,000
تومان
11 مرداد
جمعه
108,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
کیمیا 3-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
11 مرداد
جمعه
134,000
تومان
اسنپ تریپ
139,360 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
139,360
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
139,360
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
11 مرداد
جمعه
134,000
تومان
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
4 مرداد
جمعه
148,000
تومان
5 مرداد
شنبه
148,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
148,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
148,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
11 مرداد
جمعه
148,000
تومان
تورگردان
327,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
327,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
4 مرداد
جمعه
327,000
تومان
5 مرداد
شنبه
327,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
327,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
327,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
کیمیا 3-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
11 مرداد
جمعه
134,000
تومان
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
4 مرداد
جمعه
148,000
تومان
5 مرداد
شنبه
148,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
148,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
148,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
11 مرداد
جمعه
148,000
تومان
تورگردان
327,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
327,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
4 مرداد
جمعه
327,000
تومان
5 مرداد
شنبه
327,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
327,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
327,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
کیمیا 3-سوئیت یک خوابه سه نفره
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
164,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
164,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
164,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
164,000
تومان
4 مرداد
جمعه
164,000
تومان
5 مرداد
شنبه
164,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
164,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
164,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
164,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
164,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
164,000
تومان
11 مرداد
جمعه
164,000
تومان
اسنپ تریپ
170,560 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
170,560
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,560
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
164,000
تومان
4 مرداد
جمعه
164,000
تومان
5 مرداد
شنبه
164,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
164,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
164,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
164,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
164,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
164,000
تومان
11 مرداد
جمعه
164,000
تومان
ایران هتل آنلاین
177,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
177,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
4 مرداد
جمعه
177,000
تومان
5 مرداد
شنبه
177,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
177,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
177,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
177,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
11 مرداد
جمعه
177,000
تومان
تورگردان
407,500 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
407,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
407,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
407,500
تومان
4 مرداد
جمعه
407,500
تومان
5 مرداد
شنبه
407,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
407,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
407,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
کیمیا 3-سوئیت یک خوابه چهار نفره
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
206,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
206,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
4 مرداد
جمعه
206,000
تومان
5 مرداد
شنبه
206,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
206,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
206,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
206,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
11 مرداد
جمعه
206,000
تومان
اسنپ تریپ
214,240 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
214,240
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,240
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
4 مرداد
جمعه
206,000
تومان
5 مرداد
شنبه
206,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
206,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
206,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
206,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
11 مرداد
جمعه
206,000
تومان
تورگردان
499,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
499,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
499,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
499,000
تومان
4 مرداد
جمعه
499,000
تومان
5 مرداد
شنبه
499,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
499,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
499,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کیمیا 3 قشم

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 359,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 75,000 تومان
جاباما
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شمس قشم
2.5
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 114,400 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
اقامت 24
از 125,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رویال قشم
2.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
جاباما
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
از 83,200 تومان
ایران مارکوپولو
از 85,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 87,000 تومان
اقامت 24
از 90,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل خلیج فارس قشم
2.8
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 155,200 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 128,000 تومان
اسنپ تریپ
از 133,120 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 158,000 تومان
جاباما
از 159,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 202,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 81,000 تومان
جاباما
از 81,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 93,000 تومان
اسنپ تریپ
از 93,120 تومان
ایران هتل آنلاین
از 100,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 109,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اقامت 24
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
از 291,200 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
اسنپ تریپ
از 117,600 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 115,200 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 2 قشم
3.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 159,000 تومان
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل کیمیا 3 قشم

(13 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
هماهنگی جهت نظافت روزانه انجام نشد.
اتاق بسيار كوچك بود به طوري كه در باز ميشد به تخت بر خورد ميكردي ...
کیفیت صبحانه معمولی بود که می‌توانست بهتر باشد...
سلام
به نسبت قیمت خوبه فقط یخچالش خالی بود حتی آب هم نداشت و باید برا آب هم پول میدادی ضمنا پارکینگ هم نداره جلوی هتل باید پارک میکنی
در کل هتل خوبیه با قیمت مناسب
من اتاق یک تخته داشتم اما به شدت کوچک بود . کیفیت صبحانه متوسط پارکینگ هم که نداشت. برخورد کارکنان گرم و صمیمی بود ...
تنها مشکلی که من تو دوشب اقامتم که بهش برخوردم سرد بودن آب بود....
معمولی...
تقریبا جا خوبی بود. صبحانه اش زود سرو میشد و برای من که کار اداری داشتم خیلی خوب بود سریع به کارام میرسیدم اما رستوران تمیز نبود و همیشه بوی ماهی میداد. فکر کنم بخاطر سرو ماهی در وعده های ناهار و شام روز گذشتش بود که صبح وقتی وارد رستوران می شدی بوی ماهی میخورد تومشامت. خیلی سر و صدای مسافران توو هتل زیاد بود و به نظرم باید مسئول هتل بهشون تذکر می داد. حتی خدمتکاران هتل موقعه تمیز کردن خیلی پر سر و صدا کار میکردن و حرف می زدن....
نقاط قوت:
با سلام اتاق من یک اتاق یک تخته بسیار تمیز و دکور مناسب نسبت قیمت عالی بر خورد پرسنل عالی فقط برای صبحانه باید به هتل کناری مراجعه میکردی
نقاط ضعف:
اتاق کناری در اتاق از پیک نیک استفاده میکرد و بویه محیط را الوده میکرد ولی خدا را شکر نصف روز بیشتر نبودن
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار مودب و بااحترام می باشند
نقاط ضعف:
هتل فاقد رستوران جهت ناهار و شام می باشد.
نقاط قوت:
متصدیان خوش برخورد و همیشه راهنمایی های خوبی میگردند سرویس دهی عالی و داشتن سرویس جهت رفتن بیرون در هر زمانی از ویژگی های خوب این هتل بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.