هتل خلیج فارس قشم

قشم، میدان علم وصنعت
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل خلیج فارس قشم
هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم با چشم اندازی منحصر به فرد که از آن ساحل زیبای بندر عباس در شب هنگام به وضوح قابل مشاهده است بهترین هتل جزیره قشم از نظر ستاره و رتبه بندی اتحادیه هتل داران است که در کنار دریا واقع شده و با چند قدم کوتاه در هتل می توانید دریا را حس نمایید. اتاق های این هتل به تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مجهز است. هتل خلیج فارس قشم هتلی ساحلی می باشد و در کیلومتر ۵ ساحل بسیار زیبای شمالی قرار گرفته است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل خلیج فارس
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
جا اینجاس
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
159,000
تومان
1 شهریور
جمعه
159,000
تومان
2 شهریور
شنبه
159,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
159,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
159,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
159,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
159,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
159,000
تومان
8 شهریور
جمعه
159,000
تومان
9 شهریور
شنبه
159,000
تومان
خلیج فارس-اتاق  دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
160,000
تومان
2 شهریور
شنبه
160,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
160,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
160,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
160,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
160,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
160,000
تومان
8 شهریور
جمعه
160,000
تومان
9 شهریور
شنبه
160,000
تومان
جا اینجاس
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
1 شهریور
جمعه
155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-اتاق دو تخته رو به دریا
اتاق دو تخته رو به دریا
علاءالدین
209,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
1 شهریور
جمعه
209,000
تومان
2 شهریور
شنبه
209,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
209,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
209,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
209,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
209,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
209,000
تومان
8 شهریور
جمعه
209,000
تومان
9 شهریور
شنبه
209,000
تومان
جا اینجاس
230,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
230,000
تومان
2 شهریور
شنبه
230,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
230,000
تومان
8 شهریور
جمعه
230,000
تومان
9 شهریور
شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
230,000
تومان
2 شهریور
شنبه
230,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
230,000
تومان
8 شهریور
جمعه
230,000
تومان
9 شهریور
شنبه
230,000
تومان
تورگردان
333,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
333,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
333,100
تومان
1 شهریور
جمعه
333,100
تومان
2 شهریور
شنبه
333,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
333,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
333,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
333,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
333,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
333,100
تومان
8 شهریور
جمعه
333,100
تومان
9 شهریور
شنبه
333,100
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دو نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه دو نفره رو به دریا
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
230,000
تومان
2 شهریور
شنبه
230,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
230,000
تومان
8 شهریور
جمعه
230,000
تومان
9 شهریور
شنبه
230,000
تومان
تورگردان
386,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
386,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
386,100
تومان
1 شهریور
جمعه
386,100
تومان
2 شهریور
شنبه
386,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
386,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
386,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
386,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
386,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
386,100
تومان
8 شهریور
جمعه
386,100
تومان
9 شهریور
شنبه
386,100
تومان
ایران هتل آنلاین
387,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
1 شهریور
جمعه
387,000
تومان
2 شهریور
شنبه
387,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
387,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
387,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
387,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
387,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
387,000
تومان
8 شهریور
جمعه
387,000
تومان
9 شهریور
شنبه
387,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
1 شهریور
جمعه
309,000
تومان
2 شهریور
شنبه
309,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
309,000
تومان
8 شهریور
جمعه
309,000
تومان
9 شهریور
شنبه
309,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
1 شهریور
جمعه
310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
535,300
تومان
2 شهریور
شنبه
535,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
535,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
535,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
535,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
535,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
535,300
تومان
8 شهریور
جمعه
535,300
تومان
9 شهریور
شنبه
535,300
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
علاءالدین
410,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
1 شهریور
جمعه
410,000
تومان
2 شهریور
شنبه
410,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت دوخوابه چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
410,000
تومان
2 شهریور
شنبه
410,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
565,300
تومان
2 شهریور
شنبه
565,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
565,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
565,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
565,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
565,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
565,300
تومان
8 شهریور
جمعه
565,300
تومان
9 شهریور
شنبه
565,300
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت سه خوابه شش نفره
سوئیت سه خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
جمعه
450,000
تومان
2 شهریور
شنبه
450,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
جمعه
450,000
تومان
2 شهریور
شنبه
450,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
علاءالدین
459,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
1 شهریور
جمعه
459,000
تومان
2 شهریور
شنبه
459,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
459,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
459,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
459,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
459,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
459,000
تومان
8 شهریور
جمعه
459,000
تومان
9 شهریور
شنبه
459,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
1 شهریور
جمعه
460,000
تومان
2 شهریور
شنبه
460,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
تورگردان
697,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
697,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
697,100
تومان
1 شهریور
جمعه
697,100
تومان
2 شهریور
شنبه
697,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
697,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
697,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
697,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
697,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
697,100
تومان
8 شهریور
جمعه
697,100
تومان
9 شهریور
شنبه
697,100
تومان

امکانات اتاق های هتل خلیج فارس قشم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
فضای سبز
سالن ورزشی
امکانات ورزشی ابی
قایق‌سواری
ساحل اختصاصی
غذای دریایی
اتاق بازی
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
اینترنت در اتاق
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
میزکار
سشوار

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 158,000 تومان
اقامت 24
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 110,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
هتل یار
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شمس قشم
2.5
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 65,000 تومان
علاءالدین
از 95,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 80,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 80,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
علاءالدین
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اقامت 24
از 55,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
جاباما
از 65,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 75,000 تومان
علاءالدین
از 89,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرتا قشم
3.8
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 240,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آلاله مرکزی قشم
2.6
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 95,000 تومان
جاباما
از 95,000 تومان
هتل یار
از 117,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
اقامت 24
از 128,000 تومان
علاءالدین
از 150,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کیمیا 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 85,000 تومان
جاباما
از 85,000 تومان
علاءالدین
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
اقامت 24
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
جاباما
از 140,000 تومان
علاءالدین
از 158,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 179,000 تومان
هتل یار
از 202,000 تومان
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 65,000 تومان
جاباما
از 65,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 82,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت قشم
1.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 60,000 تومان
اسنپ تریپ
از 70,000 تومان
جاباما
از 70,000 تومان
علاءالدین
از 70,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 108,000 تومان
اقامت 24
از 108,000 تومان
علاءالدین
از 133,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 105,000 تومان
اقامت 24
از 105,000 تومان
جاباما
از 105,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 110,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
علاءالدین
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
هتل یار
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 80,000 تومان
اقامت 24
از 80,000 تومان
جاباما
از 80,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سما 2 قشم
3.4
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 580,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 75,000 تومان
اقامت 24
از 80,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 80,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 80,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل خلیج فارس قشم

(33 نظر)
ما سه شب در اين هتل و اتاق رو به دريا اقامت داشتيم. در مجموع از اقامتمون راضي بوديم. هتل كنار دريا و بسيار باصفاست. كيفيت غذاي خيلي خوبي داره. صبحانه ش سلف و خوب بود البته ميتونست مفصل تر باشه. خود اتاق تميز بود. كيفيت حمام و دستشويي و نظافت اون ميتونست بهتر باشه. كاركنانش خيلي حرفه اي نبودن و بايد آموزش ديده تر باشند. چند رفتار غير حرفه اي ازشون سر زد. از سرويس گشت جزيره خود هتل استفاده كرديم كه بسيار خوب بود و راضي بوديم. هم ليدر و هم ماشين خيلي خوب بودن. در مجموع يكي از بهترين هتل هاي قشمه و مزيت كنار دريا بودن و غذاي خوب و گشت جزيره، ما رو از انتخابمون راضي كرد.
واقعن تو این هتل بهمون خوش گذشت، ساحل اختصاصی و امنش ، ارامش هتل، تمیزی اتاق ها، دسترسی ب شهر و جاهای مختلف، برخورد پرسنل خیلی عالی بود... تنها نکته ای که میشه روش کار کرد صبحانه ی متوسط هتل إ... قطعن برای سفر دوباره به قشم من این هتل رو انتخاب میکنم
ببینید این هتل در جاده قشم درگهان قرار دارد و به دلیل نزدیکی به دانشگاه پیام نور این هتل رو انتخاب کردم ولی در کل نسبت به هتل ایران زمین و کیمیا که قبلا رفته بودم خوب بود تمیزی و کیفیت صبحانه و سرویس دهی نسبت به هتل های قشم که در کل کیفیت خوبی ندارند قابل قبول بود
سلام، روزتون به خیر...نسبت به بقیه ی پیشنهاداتی که تو قشم موجود هست واقعا از همه بهتر هست، اما خوب نسبت به تجربه ی هتل خیلی عادی و معمولی هست، نه خیلی خوب و نه خیلی بد... اما کلا به نظرم در رابطه با سفر قشم باید توقعتون رو از جای اقامت کمی پایین بیارین چون متاسفانه کلا کیفیت امکانات اینطوری پایین هست و فقط تمام سعیتونو بکنید که از طبیعت و هوای خارق‌العاده جزیره استفاده کنید 😊 و کلی خوش بگذره بهتون
خوب
نظربنده درخصوص هماهنگی جاباما با مراکزتفریحی وگردشگری وهتلها بسیارخوب وازنظرتسریع دروقت وهماهنگیهای لازم درلول عالی بوده زیرا هیچگونه معطلی وبی احترامی و...دیده نشد ولی درخصوص برخی ازهتلها دربرخی ازشهرها بدلیل امکانات نه چندان جالب میبایستی جاباما یک مقداردید کارشناسانه ترویا کارشناسی ومشاوره به مراجعین بنمایدنظربنده به هیچ عنوان منفی نمیباشد خواهش میکنم این سیستم درتمام نقاط ایران وخارج ازایران نیز هماهنگ گردد
هتل خوبی بود و در رابطه با اقامتم مشکلی نداشتم....
ساحل کثیف بود...
واقعا هتل درجه یک است و برخورد کارکنان بسیار عالی و بسیار تمیز
متاسفانه نسبت به قیمت قابل قبول نبود نامش هتل ساحلی بود ولی بجز یک ردیف، بقیه اتاقا پنجره‌هاشون بجای دید ساحل، به بلوکای بعدی باز می‌شد و بیشتر شبیه مسکن مهر بود پارکت کف اتاقا در شرف کنده شدن، کولر با صدای مزاحم، توالت فرنگی نداشت کلا راضی نیستم و اولین و آخرین باری بود که به این هتل می‌رفتم
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده موقعيت هتل عالي
نقاط ضعف:
با توجه به اينكه هتل ساحل اختصاصي دارد كاش پلاژ براي خانم ها هم داشت
کارکنان خوش‌برخورد. امکانات متوسط هتل...
در بدو ورود برخورد رزروشن هتل بسیار زشت و غیر حرفه ای بود با اینکه اتاق دوتخته گرفته بودم رزروشن اصرار بر دریافت مبلغ برای نفر دوم داشت نظافت و تمیزی اتاق در حد زیر خط فقر بود قیمت هتل اصلا با وضع موجود تناسبی ندارد پیشنهاد میکنم دستگاههایی که نسبت به ارایه ستاره به هتلها اقدام می‌کنند دیداری به صورت سرزده از این مثلا هتل داشته باشند به نظر بنده این مکان اصلا صلاحیت حتی یک ستاره هم ندارد ...
نقاط قوت:
طرز برخورد عالی کارکنان رستوران و کیفیت غذای عالی ساحل اختصاصی با امکانات در حد هتل سه ستاره خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن موکت کف اتاق ها
اول اینکه خود هتل میگفت که سه تاره هست از شهر فاصله داره و تنها نکته ای که به عنوان نقطه قوت ازش میشه نام برد ساحل اختصاصی اون بود که اون هم محوطه سازی خرابی داشت و اصلا برای شب نور پردازی نشده بود نظافت اتاق ها در حد معمولی بود کیفیت تخت ها و تشک ها واقعا پایین بود و مبلمان زوار دررفته ای داشت از صبحانه اش هم هیچ چیز نمی گم ساعت سرو غذا تا 9:30 گفته شده بود که از ساعت 9:10 همه چیز تموم شده بود البته همه چیز که از اول هم چیزی نداشتند نیمرو تخم مرغ آب پز عدسی و یه املت بد مزه یک مدل مربا خامه یک مدل پنیر گوجه فرنگی و خیار و به عنوان میوه هم پرتقال پرک شده قهوه به صورت پودر قهوه فوری بود (نسکافه) واقعا ناراضی هستم ...
هتل خلیج فارس برای کسایی که بچه دارن به خاطر ساحلی بودنش هتل خوبیه ولی به طور کلی میشه گفت متوسطه...
نقاط قوت:
برخورد مناسب صبحانه استاندارد ساحل زیبا و دنج پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی در هیچ اتاقی سوراخ بودن سقف پارکینگ :(
هتلی ضعیف مخصوصا ساحل که محوطه اش شکسته و داغون بود.نمای ساختمون که سیمانی است چه داخل و چه بیرون.کسیکه دنبال یه جای لوکسه مثل من تو ذوقش میخوره.این هتل در واقع دو ستاره اس.غذای رستوران خوب بود و در حد سه ستاره....
متاسفم مه فريب چهار ستاره بودنشو خوردم ...
کیفیت غذا و امکانات هتل ضعیف بود که می تونست بهتر ازین باشه. ...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل ومهماندوست بودن کادر ..کنارساحل بودن هتل....
نقاط ضعف:
نیاز به امکانات بیشتر دارد..
خیلی خوبه اما بوفه هتل ناقصه و همه چیز نداره...اما ما راضی بودیم .برای تمیز کردن حتما باید تماس میگرفتیم تا تمیز کنند. فاصله هم کمی از شهر دور بود .
مشکلی نبود والا هتل خوب بود ولی امکانات بازی و بیلیاردش غیر قابل استفاده بود .کولر اتاقا خراب بود . کاش هتل امکانات قابل استفاده رو بده به شرکت ها تا سایت و هتل یکسان باشه اطلاعاتش . اینجوری تقصیرارو نندازن گردن سایت ها.
راضی بودم از این هتل و اوکی بود. خوشحالم از انتخابم و ممنونم از سایت.
درحد هتل دوستاره نیستش ولی خب پول زیادی هم ندادیم و نسبت به پولی که دادیم اوکی بود.
هماهنگ نشده بود که میریم .یکم معطل شدی ولی تا با اسنپ تریپ تماس گرفتم مشکلمون رو حل کرن. مثل همیشه پیگیر و قووی. خسته نباشید به اسنپ تریپ