هتل خلیج فارس قشم

قشم، میدان علم وصنعت
2.8
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
معرفی هتل خلیج فارس قشم
هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم با چشم اندازی منحصر به فرد که از آن ساحل زیبای بندر عباس در شب هنگام به وضوح قابل مشاهده است بهترین هتل جزیره قشم از نظر ستاره و رتبه بندی اتحادیه هتل داران است که در کنار دریا واقع شده و با چند قدم کوتاه در هتل می توانید دریا را حس نمایید. اتاق های این هتل به تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مجهز است. هتل خلیج فارس قشم هتلی ساحلی می باشد و در کیلومتر ۵ ساحل بسیار زیبای شمالی قرار گرفته است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل خلیج فارس
خلیج فارس-اتاق  دوتخته
اتاق دوتخته
ایران هتل آنلاین
199,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
31 خرداد
جمعه
199,000
تومان
1 تیر
شنبه
215,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
علاءالدین
271,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
31 خرداد
جمعه
269,000
تومان
1 تیر
شنبه
269,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
269,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
269,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
269,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
269,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
199,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
199,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
199,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اسنپ تریپ
239,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
31 خرداد
جمعه
239,000
تومان
1 تیر
شنبه
239,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
31 خرداد
جمعه
319,000
تومان
1 تیر
شنبه
319,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
319,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
319,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
319,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
319,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
237,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
237,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
237,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
327,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
327,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
31 خرداد
جمعه
327,000
تومان
1 تیر
شنبه
327,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
327,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
327,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
327,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
327,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
327,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-اتاق دو تخته رو به دریا
اتاق دو تخته رو به دریا
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
31 خرداد
جمعه
340,000
تومان
1 تیر
شنبه
340,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
340,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
علاءالدین
358,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
31 خرداد
جمعه
358,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دو نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه دو نفره رو به دریا
ایران هتل آنلاین
387,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
31 خرداد
جمعه
387,000
تومان
1 تیر
شنبه
405,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
31 خرداد
جمعه
387,000
تومان
1 تیر
شنبه
387,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
387,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
387,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
387,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
387,000
تومان
اسنپ تریپ
387,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
31 خرداد
جمعه
387,000
تومان
1 تیر
شنبه
387,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
387,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
387,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
387,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
387,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت سه خوابه شش نفره
سوئیت سه خوابه شش نفره
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
جمعه
412,000
تومان
1 تیر
شنبه
412,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
425,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
425,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
425,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
425,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
425,000
تومان
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
420,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
412,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت دوخوابه چهار نفره رو به دریا
ایران هتل آنلاین
548,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
548,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
548,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
548,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
548,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
548,000
تومان
31 خرداد
جمعه
548,000
تومان
1 تیر
شنبه
560,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
560,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل خلیج فارس قشم

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل ارم قشم
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
جاباما
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 1 قشم
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 104,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرام قشم
3.4
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل زرین قشم
2.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 70,000 تومان
اقامت 24
از 70,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرمان قشم
2.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 100,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ژئو پارک قشم
3.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سما قشم
2.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 128,000 تومان
اسنپ تریپ
از 128,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینگو قشم
3.2
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 158,000 تومان
جاباما
از 159,000 تومان
اسنپ تریپ
از 161,160 تومان
ایران هتل آنلاین
از 202,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشین گلف قشم
2
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 108,000 تومان
جاباما
از 110,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 3 قشم
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 108,000 تومان
اسنپ تریپ
از 134,400 تومان
ایران هتل آنلاین
از 148,000 تومان
علاءالدین
از 149,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الوند 2 قشم
3.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 105,000 تومان
اسنپ تریپ
از 210,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کیمیا 4 قشم
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 165,000 تومان
جاباما
از 181,000 تومان
اقامت 24
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
از 184,620 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ریحان قشم
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 99,000 تومان
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 100,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سما 2 قشم
3.4
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
هتل یار
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آرش قشم
1.4
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مارینا 2 قشم
3.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 179,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 199,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل خلیج فارس قشم

(30 نظر)
عالی...
هتل تمیز و نوسازی و عالی بود. از اسنپ تریپ هم که مثل همیشه راضی بودم!
تختهای دو نفره اش خیلی باریک و کوچیک بودن، جا نمیشدیم! اگه تخت ها رو بزرگ کنن خوب میشه.
غذاهاشون گرون بود.باید قیمت ها رو بیارن پایین تر که همه بتونن استفاده کنن.
هتل کنار دریاست و خیلی باصفائه. هم غذاش خوبه و هم صبحانه ش. پشیمون نشدم از اینکه رفتم اینجا.
معرکه بود. راضی بودم واقعن. دیگه همیشه از بچه های اسنپ تریپ برای هتل های بعدیم مشاوره میگیرم.
به نظر من مجموعه خیلی جالبی نبود. از پنجره هاش هم خیلی صدا میومد و اذیت میکرد.
هماهنگ نشده بود که میریم .یکم معطل شدی ولی تا با اسنپ تریپ تماس گرفتم مشکلمون رو حل کرن. مثل همیشه پیگیر و قووی. خسته نباشید به اسنپ تریپ
درحد هتل دوستاره نیستش ولی خب پول زیادی هم ندادیم و نسبت به پولی که دادیم اوکی بود.
راضی بودم از این هتل و اوکی بود. خوشحالم از انتخابم و ممنونم از سایت.
مشکلی نبود والا هتل خوب بود ولی امکانات بازی و بیلیاردش غیر قابل استفاده بود .کولر اتاقا خراب بود . کاش هتل امکانات قابل استفاده رو بده به شرکت ها تا سایت و هتل یکسان باشه اطلاعاتش . اینجوری تقصیرارو نندازن گردن سایت ها.
خیلی خوبه اما بوفه هتل ناقصه و همه چیز نداره...اما ما راضی بودیم .برای تمیز کردن حتما باید تماس میگرفتیم تا تمیز کنند. فاصله هم کمی از شهر دور بود .
کیفیت غذا و امکانات هتل ضعیف بود که می تونست بهتر ازین باشه. ...
متاسفم مه فريب چهار ستاره بودنشو خوردم ...
هتلی ضعیف مخصوصا ساحل که محوطه اش شکسته و داغون بود.نمای ساختمون که سیمانی است چه داخل و چه بیرون.کسیکه دنبال یه جای لوکسه مثل من تو ذوقش میخوره.این هتل در واقع دو ستاره اس.غذای رستوران خوب بود و در حد سه ستاره....
هتل خلیج فارس برای کسایی که بچه دارن به خاطر ساحلی بودنش هتل خوبیه ولی به طور کلی میشه گفت متوسطه...
اول اینکه خود هتل میگفت که سه تاره هست از شهر فاصله داره و تنها نکته ای که به عنوان نقطه قوت ازش میشه نام برد ساحل اختصاصی اون بود که اون هم محوطه سازی خرابی داشت و اصلا برای شب نور پردازی نشده بود نظافت اتاق ها در حد معمولی بود کیفیت تخت ها و تشک ها واقعا پایین بود و مبلمان زوار دررفته ای داشت از صبحانه اش هم هیچ چیز نمی گم ساعت سرو غذا تا 9:30 گفته شده بود که از ساعت 9:10 همه چیز تموم شده بود البته همه چیز که از اول هم چیزی نداشتند نیمرو تخم مرغ آب پز عدسی و یه املت بد مزه یک مدل مربا خامه یک مدل پنیر گوجه فرنگی و خیار و به عنوان میوه هم پرتقال پرک شده قهوه به صورت پودر قهوه فوری بود (نسکافه) واقعا ناراضی هستم ...
در بدو ورود برخورد رزروشن هتل بسیار زشت و غیر حرفه ای بود با اینکه اتاق دوتخته گرفته بودم رزروشن اصرار بر دریافت مبلغ برای نفر دوم داشت نظافت و تمیزی اتاق در حد زیر خط فقر بود قیمت هتل اصلا با وضع موجود تناسبی ندارد پیشنهاد میکنم دستگاههایی که نسبت به ارایه ستاره به هتلها اقدام می‌کنند دیداری به صورت سرزده از این مثلا هتل داشته باشند به نظر بنده این مکان اصلا صلاحیت حتی یک ستاره هم ندارد ...
کارکنان خوش‌برخورد. امکانات متوسط هتل...
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده موقعيت هتل عالي
نقاط ضعف:
با توجه به اينكه هتل ساحل اختصاصي دارد كاش پلاژ براي خانم ها هم داشت
متاسفانه نسبت به قیمت قابل قبول نبود نامش هتل ساحلی بود ولی بجز یک ردیف، بقیه اتاقا پنجره‌هاشون بجای دید ساحل، به بلوکای بعدی باز می‌شد و بیشتر شبیه مسکن مهر بود پارکت کف اتاقا در شرف کنده شدن، کولر با صدای مزاحم، توالت فرنگی نداشت کلا راضی نیستم و اولین و آخرین باری بود که به این هتل می‌رفتم
واقعا هتل درجه یک است و برخورد کارکنان بسیار عالی و بسیار تمیز
ساحل کثیف بود...
عالی بود
هتل خوبی بود و در رابطه با اقامتم مشکلی نداشتم....
از لحاظ تمیزی وسرمایشی اتاق خوب وعالی وبرخورد کارکنان ونزدیک به ساحل یا همون ساحل اختصاصی
نظربنده درخصوص هماهنگی جاباما با مراکزتفریحی وگردشگری وهتلها بسیارخوب وازنظرتسریع دروقت وهماهنگیهای لازم درلول عالی بوده زیرا هیچگونه معطلی وبی احترامی و...دیده نشد ولی درخصوص برخی ازهتلها دربرخی ازشهرها بدلیل امکانات نه چندان جالب میبایستی جاباما یک مقداردید کارشناسانه ترویا کارشناسی ومشاوره به مراجعین بنماید
خوب
واقعن تو این هتل بهمون خوش گذشت، ساحل اختصاصی و امنش ، ارامش هتل، تمیزی اتاق ها، دسترسی ب شهر و جاهای مختلف، برخورد پرسنل خیلی عالی بود... تنها نکته ای که میشه روش کار کرد صبحانه ی متوسط هتل إ... قطعن برای سفر دوباره به قشم من این هتل رو انتخاب میکنم
ما سه شب در اين هتل و اتاق رو به دريا اقامت داشتيم. در مجموع از اقامتمون راضي بوديم. هتل كنار دريا و بسيار باصفاست. كيفيت غذاي خيلي خوبي داره. صبحانه ش سلف و خوب بود البته ميتونست مفصل تر باشه. خود اتاق تميز بود. كيفيت حمام و دستشويي و نظافت اون ميتونست بهتر باشه. كاركنانش خيلي حرفه اي نبودن و بايد آموزش ديده تر باشند. چند رفتار غير حرفه اي ازشون سر زد. از سرويس گشت جزيره خود هتل استفاده كرديم كه بسيار خوب بود و راضي بوديم. هم ليدر و هم ماشين خيلي خوب بودن. در مجموع يكي از بهترين هتل هاي قشمه و مزيت كنار دريا بودن و غذاي خوب و گشت جزيره، ما رو از انتخابمون راضي كرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.