مجتمع مسکونی فولتون قشم

قشم، میدان استقلال، بزرگراه خلیج فارس، بعد از کمپ هامون
3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی مجتمع مسکونی فولتون قشم

مجتمع تفریحی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری فولتون به بهرداری شرکت دریانور قشم در سال ۹۳ شروع به فعالیت نموده است. هتل فولتون از سه ساختمان تشکیل شده، یک ساختمان دو طبقه که شامل سوئیت‌ها و اتاق‌ها می‌باشد، یک ساختمان که شامل آپارتمان دو خوابه و آپارتمان چهار خوابه می‌باشد و یک ساختمان که متعلق به ویلا بوده و کاملا مجزا از دو ساختمان دیگر می‌باشد. آپارتمان این مجتمع مناسب برای گروه‌های کوچک می‌باشد و شایان ذکر است که می توان طبق سفارش قبلی نهار یا شام را بصورت خانگی برای مهمانان تدارک ببیند. ضمنا نرخ آپارتمان دو خوابه،آپارتمان چهار خوابه و آپارتمان پنج خوابه بدون صبحانه می‌باشد.. لازم به ذکر است در این هتل تعداد سرویس بهداشتی ایرانی محدود است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع مسکونی فولتون قشم

فولتون-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
20 تیر
جمعه
400,000
تومان
21 تیر
شنبه
400,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
27 تیر
جمعه
400,000
تومان
28 تیر
شنبه
400,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
20 تیر
جمعه
400,000
تومان
21 تیر
شنبه
400,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
27 تیر
جمعه
400,000
تومان
28 تیر
شنبه
400,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
علاءالدین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
20 تیر
جمعه
400,000
تومان
21 تیر
شنبه
400,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
27 تیر
جمعه
400,000
تومان
28 تیر
شنبه
400,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
20 تیر
جمعه
400,000
تومان
21 تیر
شنبه
400,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
27 تیر
جمعه
400,000
تومان
28 تیر
شنبه
400,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
20 تیر
جمعه
409,000
تومان
21 تیر
شنبه
409,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
409,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
409,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
409,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
27 تیر
جمعه
409,000
تومان
28 تیر
شنبه
409,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
هتل یار
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
20 تیر
جمعه
439,000
تومان
21 تیر
شنبه
439,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
27 تیر
جمعه
439,000
تومان
28 تیر
شنبه
439,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
فولتون-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
20 تیر
جمعه
400,000
تومان
21 تیر
شنبه
400,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
27 تیر
جمعه
400,000
تومان
28 تیر
شنبه
400,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
هتل یار
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
20 تیر
جمعه
439,000
تومان
21 تیر
شنبه
439,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
27 تیر
جمعه
439,000
تومان
28 تیر
شنبه
439,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
فولتون-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
20 تیر
جمعه
650,000
تومان
21 تیر
شنبه
650,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
27 تیر
جمعه
650,000
تومان
28 تیر
شنبه
650,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
ای‌گردش
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
20 تیر
جمعه
650,000
تومان
21 تیر
شنبه
650,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
27 تیر
جمعه
650,000
تومان
28 تیر
شنبه
650,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
علاءالدین
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
20 تیر
جمعه
650,000
تومان
21 تیر
شنبه
650,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
27 تیر
جمعه
650,000
تومان
28 تیر
شنبه
650,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
جاباما
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
20 تیر
جمعه
650,000
تومان
21 تیر
شنبه
650,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
27 تیر
جمعه
650,000
تومان
28 تیر
شنبه
650,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
ایران مارکوپولو
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
659,000
تومان
20 تیر
جمعه
659,000
تومان
21 تیر
شنبه
659,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
659,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
659,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
659,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
659,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
659,000
تومان
27 تیر
جمعه
659,000
تومان
28 تیر
شنبه
659,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
659,000
تومان
هتل یار
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
714,000
تومان
20 تیر
جمعه
714,000
تومان
21 تیر
شنبه
714,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
714,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
714,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
714,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
714,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
714,000
تومان
27 تیر
جمعه
714,000
تومان
28 تیر
شنبه
714,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
714,000
تومان
فولتون-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
20 تیر
جمعه
830,000
تومان
21 تیر
شنبه
830,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
830,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
830,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
27 تیر
جمعه
830,000
تومان
28 تیر
شنبه
830,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
علاءالدین
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
20 تیر
جمعه
830,000
تومان
21 تیر
شنبه
830,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
830,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
830,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
27 تیر
جمعه
830,000
تومان
28 تیر
شنبه
830,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
ایران مارکوپولو
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
835,000
تومان
20 تیر
جمعه
835,000
تومان
21 تیر
شنبه
835,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
835,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
835,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
835,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
835,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
835,000
تومان
27 تیر
جمعه
835,000
تومان
28 تیر
شنبه
835,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
835,000
تومان
هتل یار
912,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
912,000
تومان
20 تیر
جمعه
912,000
تومان
21 تیر
شنبه
912,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
912,000
تومان
27 تیر
جمعه
912,000
تومان
28 تیر
شنبه
912,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
فولتون-آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
ای‌گردش
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,000,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,000,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,000,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,000,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,000,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,000,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,000,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,000,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,000,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,000,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,000,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,000,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,005,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,005,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,005,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,005,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,005,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,005,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,005,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,005,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,005,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,005,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,005,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,005,000
تومان
جاباما
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
فولتون-ویلا چهارخوابه هشت نفره VIP
ویلا چهارخوابه هشت نفره VIP
ایران مارکوپولو
2,215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
2,215,000
تومان
20 تیر
جمعه
2,215,000
تومان
21 تیر
شنبه
2,215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
2,215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
2,215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
2,215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
2,215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
2,215,000
تومان
27 تیر
جمعه
2,215,000
تومان
28 تیر
شنبه
2,215,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
2,215,000
تومان
ای‌گردش
2,420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
2,420,000
تومان
20 تیر
جمعه
2,420,000
تومان
21 تیر
شنبه
2,420,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
2,420,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
2,420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
2,420,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
2,420,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
2,420,000
تومان
27 تیر
جمعه
2,420,000
تومان
28 تیر
شنبه
2,420,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
2,420,000
تومان
هتل یار
2,440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
2,440,000
تومان
20 تیر
جمعه
2,440,000
تومان
21 تیر
شنبه
2,440,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
2,440,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
2,440,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
2,440,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
2,440,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
2,440,000
تومان
27 تیر
جمعه
2,440,000
تومان
28 تیر
شنبه
2,440,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
2,440,000
تومان
فولتون-ویلا هفت خوابه چهارده نفره VIP
ویلا هفت خوابه چهارده نفره VIP
ای‌گردش
3,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
3,220,000
تومان
20 تیر
جمعه
3,220,000
تومان
21 تیر
شنبه
3,220,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
3,220,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
3,220,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
3,220,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
3,220,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
3,220,000
تومان
27 تیر
جمعه
3,220,000
تومان
28 تیر
شنبه
3,220,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
3,220,000
تومان
اقامت 24
3,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
3,220,000
تومان
20 تیر
جمعه
3,220,000
تومان
21 تیر
شنبه
3,220,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
3,220,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
3,220,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
3,220,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
3,220,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
3,220,000
تومان
27 تیر
جمعه
3,220,000
تومان
28 تیر
شنبه
3,220,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
3,220,000
تومان
ایران مارکوپولو
3,415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
3,415,000
تومان
20 تیر
جمعه
3,415,000
تومان
21 تیر
شنبه
3,415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
3,415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
3,415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
3,415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
3,415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
3,415,000
تومان
27 تیر
جمعه
3,415,000
تومان
28 تیر
شنبه
3,415,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
3,415,000
تومان
علاءالدین
3,470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
3,470,000
تومان
20 تیر
جمعه
3,470,000
تومان
21 تیر
شنبه
3,470,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
3,470,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
3,470,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
3,470,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
3,470,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
3,470,000
تومان
27 تیر
جمعه
3,470,000
تومان
28 تیر
شنبه
3,470,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
3,470,000
تومان
هتل یار
3,750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
3,750,000
تومان
20 تیر
جمعه
3,750,000
تومان
21 تیر
شنبه
3,750,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
3,750,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
3,750,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
3,750,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
3,750,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
3,750,000
تومان
27 تیر
جمعه
3,750,000
تومان
28 تیر
شنبه
3,750,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
3,750,000
تومان

امکانات اتاق های مجتمع مسکونی فولتون قشم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
استخر سرپوشیده
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
ساحل عمومی
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس مجتمع مسکونی فولتون قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای مجتمع مسکونی فولتون قشم

(17 نظر)
مهم‌ترین نقاط قوت: ۱) فولتون رفتار بسیار دوستانه و محترمانه همه کارکنان ۲) غذای بسیار خوشمزه در رستوران (هزینه جداگانه دریافت می‌شود) ۳) استخر روباز ۴) کافه در شناور دریایی مهم‌ترین نقاط ضعف: ۱) دیوارهای بسیار نازک به طوری که صدای گفتگو و حتی خر و پف مهمانان اتاق بغلی را می‌شنوید ۲) فاصله از همه نقاط مهم (هتل خارج از شهر قرار دارد) ۳) قیمت نسبتاً بالا ۴) در طول اقامت من بوی بسیار آزاردهنده فاضلاب فضای اتاق را پر کرده بود (به دلیل پر شدن چاه اصلی هتل) که نمی‌دانم مشکلی دائمی است یا خیر
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
بهداشت خیلی افتضاح بود و از هیچ نظری رضایت نداشتیم
هتل بسیار زیبا و عالی رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود فضای هتل بسیار زیبا بود ممنون
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاقها خیلی کوچک بود
تو یک روزی که هتل بودم خیلی کارکنان خوشرو بودن. دوتا مورد از همه برای من جالب تر بود یکی استخر روباز برای بانوان و یکی هم کافه روی آب بود. تو این هوا استخر خیلی چسبید. ویو ویلاها خیلی بهتر از اتاق های هتل بود اما بازم روی هم رفته اتاقی که گرفتیم هم خوب بود. اون یه کم صایی که تو اتاق میومد برای من مهم نبود. در کل اقامت خوبی داشتم.
همه كاركنان خوب بودن جز آقاى صاحب هتل كه بهتره خودشون رو بازنشست كنن چون بى ادب هستن
سلام در ابتدا باید بگم که دقت داشته باشید تصاویری که از این هتل مشاهده می کنید اکثرا یا مربوط به فضای بیرونی اتاق هاست و یا مربوط به آپارتمان ها و ویلاهای این هتل هست لذا اگر قصد گرفتن اتاق های معمولی (غیر از ویلا و آپارتمان) رو در این هتل دارید خیلی به تصاویر دل نبندید ما یه اتاق تویین از این هتل رو گرفتیم که باید بگم اتاق سرویس بهداشتی خوبی نداشت و ملحفه ها بوی خوبی نمی دادند، بعد از دوش گرفتن از کف اتاق آب پس میداد که گزارش کردیم، راستی برام جالب بود که کاغذ دیواری های اتاق رو انگار کارکنان اونجا خودشون چسبونده بودن لازم به ذکر که من طی مدت ۱۱ روزی که در قشم بودم، تجربه اقامت در شش هتل ایرمان، فولتون، الوند ۱، مارینا ۱، ارم، مجتمع اقامتی مدرسه غواصی رو داشتم
من و خواهرم هفته پیش ۴ شب در این هتل اقامت داشتیم. با وجود اینکه از همه شنیده بودیم که قشم هتل خوب نداره ولی من از این هتل خیلی راضی بودم. از نظر نظافت عالی بود و محوطه ی هتل بسیار زیبا و آروم بود و فقط ۲۰ قدم تا دریا فاصله داشت. کارکنان هتل بسیار مودب و خوشرو هستند و از کمکشون خیلی استفاده کردیم. صبحانه هم نسبتا خوب و متنوع بود. تنها ایرادی که هتل داشت این بود که صدا از اتاق های مجاور میومد و دیوارها عایق چندان خوبی نیستند که اون هم بنظر من در مقابل خوبی های دیگه ی این هتل قابل چشم پوشیه! در مورد دسترسی به نقاط دیدنی هم باید اینو بدونید که در این جزیره فاصله همه چیز از همدیگه زیاده و هیچ هتلی رو نمیتونید پیدا کنید که از این نظر بهتون کمک خاصی بکنه!
برخورد کارکنان بسیار عالی و صمیمی بود.محیط هتل بسیار تمیز و دوستانه بود و حس بسیار خوبی به ما میداد. امکانات هتل خوب بود. اتاقها در حد قابل قبولی تمیز بود. استخر بسیار خوب که قابلیت استفاده شخصی و خانوادگی هم وجود داشت که البته ما به علت کوتاهی مدت اقامت فرصت استفاده از آنرا نداشتیم. فضای سبز هتل واقعا آرامش بخش بود. کافی شاپ و فضای بیرون آن مخصوصا در شبها بسیار خوب و آرامش بخش بود. هتل به شهر، پارک زیتون و پارک کروکودیل ها نسبتا نزدیک بود. با توجه به دور بودن محل قرار گیری اتاقها از درب ورودی، هربار از مسیری با پله های زیاد و بدون رمپ رد میشدیم و متاسفانه برای ما که نوزاد با کالسکه همراهمون بود بسیار سخت بود که البته برای عزیزانی که باید با ویلچیر تردد کنن عملا غیر ممکن بود، حتی جابجایی چمدان هم سخت بود که البته با کمک کارکنان هتل تا حدودی این مشکل مرتفع میشد. ساحل هتل در حال حاضر وضعیت مناسبی نداشت که البته در حال ساخت بود و امیدوارم که زودتر از این وضعیت خارج بشه. ناهار اول رو در هتل خوردیم که البته دو پرس قیمه به قیمت 85 هزار تومان برایم یه مقدار تعجب آور بود. هتل از اماکن دیدنی دیگر مانند دره ستاره ها، جزایر ناز و ... بسیار دور بود. یک مقدار وضعیت حمام و دستشویی نامطلوب بود که با اندکی رسیدگی بهتر هم میتواند باشد.
تمیزی هتل - پرسنل خوب و خوش برخورد - فضای محیطی عالی - کیفیت مناسب غذاها - قیمت مناسبکمی دور از مراکز خرید است و خارج از شهر به حساب میاد که هزینه رفت و امدش دوبرابر داخل شهر میشه
موقعیت عالی و ساحل اختصاصی
اگر به دنبال آرامش هستید من این هتل را پیشنهاد میکنم.تنها ایرادش فاصله با شهر هستش که اگر با ماشین شخصی برید این مشکل هم برطرف میشه.مدیریت و پرسنل هم واقعا عالی بودند.صبحانه اش کامل نیست ولی کافیه در ضمن ما یک بار در هتل شام خوردیم که به نظرمون خوب بود.فضای هتل هم خوب و تمیز هست.در کل برای جایی مثل قشم که هتل ها چنگی به دل نمیزنه هتل خیلی خوبی بود.
هتل بسیار عالی بود . برخورد پرسنل خیلی خیلی خوب و خونگرم بودند. طبق قانون تمام هتلها که باید ساعت ۱۲ اتاق رو تحویل میدادیم ولی همکاری خوب پرسنل ساعت ۵ تحویل دادیم . در طول اقامت ۳ روزه در هتل از فضای هتل لذت بردیم و بسیار خاطره انگیز بود
محیط زیبا، دلنشین و آرامندارم
نقاط قوت:
برخورد کارمندان بسیار خوب
نقاط ضعف:
بعضی از اتاقها رخت آویز نداشت.
با سلام به عنوان یه کاربر که همیشه از اسنپ تریپ استفاده میکنم لازم دانستم تجربه خود از اقامت در هتل فولتون برای دوستان عزیز بیان کنم به طور کلی اگر به عنوان شخصی هتل باز هستید به هیچ عنوان تمامی هتل های قشم را نسبت به ستاره های اونا نسنجید کیفیت هتل ها نسبت به هتل های حتی سه تاره های شهرهای دیگه کم است بنابراین باید توقع رو پایین آورد هتل فولتون از لحاظ تمیزی میتونه نمره متوسط بگیره صبحانه هتل کاملا متوسط هستش برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه است اشکال عمده دیوار های اتاق ها ست که عایق بندی نشدند و صدای اتاق های اطراف کاملا شنیده میشد و خواب رو برای ما تلخ کرد هتل هنوز در دست ساخت هستش و اصلا ساحل تمیز و مناسبی نداره و نسبتا قیمتش مناسب نسیت اشکال عمده دیگر فاصله تا شهر هست که با توجه به فاصله برای بازار رفتن مناسب نیست و عملا شما هزینه زیادی برای رفت و آمد صرف می کنید با سپاس
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز.پرسنل بسیارمودب و پر تلاش.فضای آرام و دنج . محیطی عالی برای تمدد اعصاب .دسترسی خوب به بازارهای قشم ودرگهان
نقاط ضعف:
ساحل اختصاصی و تمیز ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع مسکونی فولتون قشم

مهمانان مجتمع مسکونی فولتون قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع مسکونی فولتون قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع مسکونی فولتون قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع مسکونی فولتون قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع مسکونی فولتون قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.