هتل آسماری قشم

قشم، بازار قدیم، میدان پاسداران، کوچه مسجد صاحب الزمان
3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل آسماری قشم

هتل آسماری در مرکز جزیره زیبای قشم واقع شده است. این هتل دارای امکاناتی از قبیل: رستوران، سرویس تاکسی ، و ... در محیطی آرام مجهز به آخرین استاندارد های هتلداری و با چشم اندازی زیبا اماده پذیرایی از میهمانان گرامی می باشد. شایان ذکر است که بافاصله ۵ دقیقه ای از مرکز شهر، مراکز تجاری و پارک زیتون قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آسماری قشم

آسماری-اتاق دو تخته تیپA
اتاق دو تخته تیپA
اقامت 24
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
124,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
27 تیر
جمعه
124,000
تومان
28 تیر
شنبه
124,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
124,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
124,000
تومان
ای‌گردش
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
124,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
27 تیر
جمعه
124,000
تومان
28 تیر
شنبه
124,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
124,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
124,000
تومان
هتل یار
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
124,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
27 تیر
جمعه
124,000
تومان
28 تیر
شنبه
124,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
130,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
130,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
130,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
130,000
تومان
27 تیر
جمعه
130,000
تومان
28 تیر
شنبه
130,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
130,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
130,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
130,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
135,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
135,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
135,000
تومان
27 تیر
جمعه
135,000
تومان
28 تیر
شنبه
135,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
135,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسماری-اتاق دوتخته تیپ B
اتاق دوتخته تیپ B
هتل یار
108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
108,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
108,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
108,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
108,000
تومان
27 تیر
جمعه
108,000
تومان
28 تیر
شنبه
108,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
108,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
108,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
108,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
115,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
115,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
115,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
115,000
تومان
27 تیر
جمعه
115,000
تومان
28 تیر
شنبه
115,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
115,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
115,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
115,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
119,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
119,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
119,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
119,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
119,000
تومان
27 تیر
جمعه
119,000
تومان
28 تیر
شنبه
119,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
119,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
119,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
119,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
124,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
27 تیر
جمعه
124,000
تومان
28 تیر
شنبه
124,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
124,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
124,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسماری-اتاق سه تخته تیپA
اتاق سه تخته تیپA
ای‌گردش
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
183,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
183,000
تومان
27 تیر
جمعه
183,000
تومان
28 تیر
شنبه
183,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
183,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
183,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
183,000
تومان
اقامت 24
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
183,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
183,000
تومان
27 تیر
جمعه
183,000
تومان
28 تیر
شنبه
183,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
183,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
183,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
183,000
تومان
هتل یار
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
183,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
183,000
تومان
27 تیر
جمعه
183,000
تومان
28 تیر
شنبه
183,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
183,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
27 تیر
جمعه
190,000
تومان
28 تیر
شنبه
190,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
27 تیر
جمعه
195,000
تومان
28 تیر
شنبه
195,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسماری-آتاق سه تخته تیپB
آتاق سه تخته تیپB
هتل یار
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
167,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
167,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
167,000
تومان
27 تیر
جمعه
167,000
تومان
28 تیر
شنبه
167,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
167,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
175,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
175,000
تومان
27 تیر
جمعه
175,000
تومان
28 تیر
شنبه
175,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
179,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
179,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
179,000
تومان
27 تیر
جمعه
179,000
تومان
28 تیر
شنبه
179,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
179,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
179,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
183,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
183,000
تومان
27 تیر
جمعه
183,000
تومان
28 تیر
شنبه
183,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
183,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
183,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
183,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
183,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسماری-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
242,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
242,000
تومان
27 تیر
جمعه
242,000
تومان
28 تیر
شنبه
242,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
242,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
242,000
تومان
27 تیر
جمعه
242,000
تومان
28 تیر
شنبه
242,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
هتل یار
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
242,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
242,000
تومان
27 تیر
جمعه
242,000
تومان
28 تیر
شنبه
242,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
27 تیر
جمعه
250,000
تومان
28 تیر
شنبه
250,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
27 تیر
جمعه
255,000
تومان
28 تیر
شنبه
255,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسماری-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
301,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
301,000
تومان
27 تیر
جمعه
301,000
تومان
28 تیر
شنبه
301,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
301,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
301,000
تومان
ای‌گردش
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
301,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
301,000
تومان
27 تیر
جمعه
301,000
تومان
28 تیر
شنبه
301,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
301,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
301,000
تومان
هتل یار
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
301,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
301,000
تومان
27 تیر
جمعه
301,000
تومان
28 تیر
شنبه
301,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
301,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
301,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
27 تیر
جمعه
310,000
تومان
28 تیر
شنبه
310,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آسماری قشم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی

آدرس هتل آسماری قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آسماری قشم

(14 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
موقعیت بد هتل و بدون پارکینگ بودن هتل ، امکانات ضعیف ، سیستم برق به طوری که همه جا برق وصل و پرسنل رسیدگی در وضعیت برق نداشته ، با توجه به گرما هوا هتل بدون برق اضطراری ، صبحانه ضعیف .
پرسنل رفتار خوبی دارند ، هتل تمیز و آرامی هست، پارکینگ ندارد
موقعیت هتل خوبه اتاق تمیز و مرتب بود. کارکنان محترمی داره. من و شوهرم 3 شب اقامت داشتیم کاملا راضی بودیم. شاید از لحاظ ساختار هتل بشه ایراد گرفت اونم اینه که لابی هتل طبقه همکف نیست.
نقاط قوت:
خدمه هتل
نقاط ضعف:
بلندگوی مسجد در همسایگی هتل
خوب
موقعیت هتل خوب ، تمیزی متوسط ، امکانات ضعیف ، صبحانه ضعیف، رفتار کارکنان خوب، صدا به علت نزدیکی اتاقها به هم زیاد
هتل خوب وشیک وزیبا وتمیز ونزدیک به دریا و بازار درگهان قشم عالی هست این هتل
هتل خوبی هست از هر نظر، نقطه ضعفش این بود که اتاق ما در طبقه همکف و کنار پذیرش قرار داشت و پرسنل پذیرش هم تا دیروقت مشغول صحبت و شوخی و خنده بودن، و به طور کلی سر و صدای زیادی برای مهمان داشت که به نظرم جالب نیست ولی از نظر دسترسی و باقی امکانات واقعا عالیه
بسیار عالی بود با پرسنل خوب و محترم
نزدیک بودن به بازار قدیم تخفیف عالی دو مدل اتاق داشتند که بزرکتر دلبازتر نورگیر بیشتر را بما دادند برخورد دوستانه که توریستهای آلمانی را هم جذب کرده بوداینتنت ضعیف قفل دربها قدیمی بود حوله ها داخل وکیوم نبود
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اتاق دو تخت رزو کردیم سه تخته بدون پنجره دادن مثل یک انباری واصلان قابلیت هتل راندارد
نقاط قوت:
اتاقها تمیز و‌مرتب بود. هتل به اسکله شهید ذاکری نزدیک بود. برخورد کارکنان خوب بود. و برای من که نزدیکی به اسکله مهم بود موقعیت خوبی داشت.
نقاط ضعف:
سرو صدای اتاق کناری بخاطر نازکی دیوار شنیده می شد.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و ارامش هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود لابی و رستوران مناسب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آسماری قشم

مهمانان هتل آسماری قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آسماری قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آسماری قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آسماری قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آسماری قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.