هتل سبز نیاسر

کاشان، نیاسر، بعد از میدان گلها، هتل سبز نیاسر
2.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل سبز نیاسر
هتل ۳ ستاره سبز نیاسر کاشان با زیربنای حدود ۴۰۰ مترمربع و مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق شهر نیاسر در شهرستان کاشان و در استان اصفهان قرار گرفته‌ است. هتل سبز نیاسر با امکاناتی مدرن و مجهز، بهترین مکان جهت اقامت و کسب آرامش برای مسافران گرامی می باشد. هتل کمترین فاصله را تا آثار طبیعی موجود در نیاسر از جمله چهارتاقی نیاسر، آبشار، کاخ صفوی تالار که بر روی آتشکده ساسانی ساخته شده، گرمابه صفوی و برج دیدبانی دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سبز
سبز-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
239,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
239,000
تومان
8 شهریور
جمعه
239,000
تومان
9 شهریور
شنبه
239,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
239,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
239,000
تومان
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
255,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
255,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
255,000
تومان
8 شهریور
جمعه
255,000
تومان
9 شهریور
شنبه
255,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
255,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
255,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
255,000
تومان
تورگردان
309,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
309,000
تومان
8 شهریور
جمعه
309,000
تومان
9 شهریور
شنبه
309,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
309,000
تومان
سبز-اتاق سه  تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
ایران مارکوپولو
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
تورگردان
389,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
389,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
389,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
389,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
389,900
تومان
8 شهریور
جمعه
389,900
تومان
9 شهریور
شنبه
389,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
389,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
389,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
389,900
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
389,900
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
389,900
تومان
سبز-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
8 شهریور
جمعه
340,000
تومان
9 شهریور
شنبه
340,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
تورگردان
440,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
440,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
440,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
440,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
440,800
تومان
8 شهریور
جمعه
440,800
تومان
9 شهریور
شنبه
440,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
440,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
440,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
440,800
تومان
سبز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
362,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
362,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
362,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
362,000
تومان
8 شهریور
جمعه
362,000
تومان
9 شهریور
شنبه
362,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
362,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
362,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
362,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
362,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
362,000
تومان
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
جمعه
370,000
تومان
9 شهریور
شنبه
370,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
تورگردان
469,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
469,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
469,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
469,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
469,800
تومان
8 شهریور
جمعه
469,800
تومان
9 شهریور
شنبه
469,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
469,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
469,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
469,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
469,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
469,800
تومان
سبز-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
462,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
462,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
462,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
462,000
تومان
8 شهریور
جمعه
462,000
تومان
9 شهریور
شنبه
462,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
462,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
462,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
462,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
462,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
462,000
تومان
ایران مارکوپولو
475,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
475,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
475,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
475,000
تومان
8 شهریور
جمعه
475,000
تومان
9 شهریور
شنبه
475,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
475,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
475,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
475,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
475,000
تومان
تورگردان
599,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
599,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
599,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
599,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
599,200
تومان
8 شهریور
جمعه
599,200
تومان
9 شهریور
شنبه
599,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
599,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
599,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
599,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
599,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
599,200
تومان

امکانات اتاق های هتل سبز نیاسر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل سبز نیاسر

(13 نظر)
اتاق فاقد ملافه نبود زیردستی لیوان کارد و چنگال عدم نظافت روزانه در صورت درخواست انجام می شود. پایین بودن کیفیت غذا و صبحانه بسیار معمولی و تکراری بیشتر صرفه جویی بود. دریافت ۲۵درصد حق سرویس امری غیر معمول...
ملحفه ها زياد تميزنبودند ولي اتاق تميزبود...
هتل تمیز و مرتبی است و به مکان های دیدنی نیاسر ومشهد اردهال نزدیک است تنها مشکلی که به نظر می رسد آن است که به دلیل کم بودن مسافر در نیمه دوم سال رستوران هتل برای شام و نهار فعال نیست.کلا برای یک شب اقامت و گشت و گذار شهر مناسب است....
پر از مگس، با اینکه روز بارانی و هوا لطیف بود. در شب ۲ الی ۳ نفر کارگر افغانی ۱۵ ۱۶ ساله رسپشن بودند!!!...
به نظر من این هتل از نظر مکانی در منطقه خوبی در شهر نیاسر قرار گرفته . ولی متاسفانه به این هتل رسیدگی نمیشود . درب آسانسور خراب. کیفیت بسیارپایین غذای هتل ( فقط یک نوغ غذا داشت ) .ملافه برای پتو ها ی تختها نداشت . ...
حداقل یه هتل ۲ ستاره رخت خواب تمیز است ولی بیشتر وسایل بوی بد میدادند، ما شب برای قدم زدن بیرون رفتیم حدود ساعت ۳ برگشتیم و درب هتل قفل بود!!! یه شماره پشت شیشه بود که خاموش بود و مدت زیادی پشت در بودیم تا بعد کلی داد و فریاد یکی از سوئیت ها شنید و خود او پایین آمد و در را باز کرد که خود مسافر بود!!! برای من همه جای کاشان و اطرافش که رفتیم خاطره خوبی بود به جز هتل سبز نیاسر که با توجه به فصل توریستی و گلاب گیری باید رسیدگی بیشتری کنند...
هتل متوسطی بود، خانه داری بسیار ضعیف بود ملحفه نداشت رو تختی کثیف بود، از طرفی سرو صدای حیاط هتل در اتاق کمی آزاردهنده بود و مورد آخر هم اینکه صبحانه در اتاق درخواست داشتم و بسیار دیر انجام شد...
خیلی ضعیف بود...
به نظر من اين هتل از نظر خدمات در حد ١ ستاره است نه هتل دو ستاره يك نفر هست كه هم خدمه است هم پذيرش هم روم سرويس. هميشه هم نيستند...
کیفیت سوئیت یک خوابه ای که در اختیار ما بود ،خوب وقابل قبول بود.سیستم تهویه مطبوع داخلی سوئیت ، عملکرد رضایت بخشی نداشت و قادر به خنک کردن محیط نبود. نحوه برخورد کارکنان بسیار خوب ومحترمانه بود.انتخاب این هتل از سوی ما بنوعی ازروی اجبار انجام گرفت چرا که سایر هتلهای اطراف بخصوص هتلهای داخل کاشان، رزرو شده بودند. ولی درکل با توجه به محیط بسیار دل انگیز وباصفای شهر نیاسر و فواصل با دیدنیهای اطراف، از اقامتمان درهتل سبز نیاسر راضی بودیم. مشکل بزرگ این هتل ازنظر من وخانواده ام ، کیفیت بسیار پایین غذای رستوران هتل بوده بطوریکه بجز وعده شام روز اول که اطلاع نداشتیم، سایر وعده های دوروز دیگر رو بجز صبحانه ها ، درخارج هتل صرف کردیم!...
نقاط قوت:
دید خوبی داشت - اتاق تمیز بود و مرتب بود
نقاط ضعف:
با توجه به فرنگی بودن سرویس های بهداشتی تمیز بودن آن خیلی مهم است که اصلا تمیز نبود ( درصورتیکه با یه جرم گیر براحتی قابل تمیز کردن بود ) صدای بلند تلویزیون لابی که سکوت و آرمش را مختل می کرد .
نقاط قوت:
فضای نمایشگاه فرش های ایرانی خیلی خوب بود.شرایط محیطی هتل خوب بود تقریبا فضای داخل هتل ساکت بود که اینهم خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس دهی مناسب نبود.تنوع مواد غذایی برای صبحانه نداشت.
نقاط قوت:
فضای باز و پارکینگ به قدر کافی . موقعیت مناسب در شهر .
نقاط ضعف:
فضای اطاق ها قدری کم بود . صبحانه تنوع زیادی نداشت .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.