هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه
هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساحلی پردیس مبارکه
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
244,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
244,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
244,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
244,000
تومان
24 آبان
جمعه
244,000
تومان
25 آبان
شنبه
244,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
244,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
244,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
244,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
244,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
244,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
244,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
244,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
244,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
244,000
تومان
24 آبان
جمعه
244,000
تومان
25 آبان
شنبه
244,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
244,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
244,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
244,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
244,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
244,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
24 آبان
جمعه
275,000
تومان
25 آبان
شنبه
275,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
24 آبان
جمعه
275,000
تومان
25 آبان
شنبه
275,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت دو نفره یکخوابه
سوئیت دو نفره یکخوابه
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
346,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
346,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
346,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
346,000
تومان
24 آبان
جمعه
346,000
تومان
25 آبان
شنبه
346,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
346,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
346,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
346,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
346,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
346,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
ایران مارکوپولو
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
298,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
298,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
298,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
298,000
تومان
24 آبان
جمعه
298,000
تومان
25 آبان
شنبه
298,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
298,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
298,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
298,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
298,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
298,000
تومان
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
326,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
326,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
326,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
326,000
تومان
24 آبان
جمعه
326,000
تومان
25 آبان
شنبه
326,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
326,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
326,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
326,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
326,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
326,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته چشم انداز
اتاق سه تخته چشم انداز
ایران مارکوپولو
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
322,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
322,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
322,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
322,000
تومان
24 آبان
جمعه
322,000
تومان
25 آبان
شنبه
322,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
322,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
322,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
322,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
322,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
322,000
تومان
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
352,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
352,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
352,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
352,000
تومان
24 آبان
جمعه
352,000
تومان
25 آبان
شنبه
352,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
352,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
352,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
352,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
352,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
352,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت چهار نفره دو خوابه
سوئیت چهار نفره دو خوابه
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
455,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
455,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
455,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
455,000
تومان
24 آبان
جمعه
455,000
تومان
25 آبان
شنبه
455,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
455,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
455,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
455,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
455,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
455,000
تومان

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.