هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه
هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساحلی پردیس
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
تورگردان
229,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
4 مرداد
جمعه
229,600
تومان
5 مرداد
شنبه
229,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
11 مرداد
جمعه
229,600
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
230,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
تورگردان
229,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
4 مرداد
جمعه
229,600
تومان
5 مرداد
شنبه
229,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
11 مرداد
جمعه
229,600
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
230,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
تورگردان
259,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
259,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,600
تومان
4 مرداد
جمعه
259,600
تومان
5 مرداد
شنبه
259,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
259,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
259,600
تومان
11 مرداد
جمعه
259,600
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مرداد
جمعه
260,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
تورگردان
261,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
261,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
4 مرداد
جمعه
261,600
تومان
5 مرداد
شنبه
261,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
261,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
261,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
261,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
261,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
261,600
تومان
11 مرداد
جمعه
261,600
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
11 مرداد
جمعه
262,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
تورگردان
304,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
304,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
304,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
304,600
تومان
4 مرداد
جمعه
304,600
تومان
5 مرداد
شنبه
304,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
304,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
304,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
304,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
304,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
304,600
تومان
11 مرداد
جمعه
304,600
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت دو نفره یکخوابه
سوئیت دو نفره یکخوابه
تورگردان
319,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
319,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
319,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
319,600
تومان
4 مرداد
جمعه
319,600
تومان
5 مرداد
شنبه
319,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
319,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
319,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
319,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
319,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
319,600
تومان
11 مرداد
جمعه
319,600
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته چشم انداز
اتاق سه تخته چشم انداز
تورگردان
324,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
324,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
324,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
324,600
تومان
4 مرداد
جمعه
324,600
تومان
5 مرداد
شنبه
324,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
324,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
324,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
324,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
324,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
324,600
تومان
11 مرداد
جمعه
324,600
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
325,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت چهار نفره دو خوابه
سوئیت چهار نفره دو خوابه
تورگردان
414,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
414,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
414,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
414,600
تومان
4 مرداد
جمعه
414,600
تومان
5 مرداد
شنبه
414,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
414,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
414,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
414,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
414,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
414,600
تومان
11 مرداد
جمعه
414,600
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
جمعه
415,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.