هتل قصر مینودشت

گلستان، مینودشت، کمربندی تهران مشهد، مقابل بلوار بسیج (بجنورد - آزادشهر )
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل قصر مینودشت
هتل قصر مينودشت واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوه‌هاي البرز شرقي و در حد فاصل جاده کمربندي تهران–مشهد مي‌باشد. اتاق‌هاي فاز يک داراي ويويي زيبا مشرف به دشت و جلگه‌ي زيباي رودخانه چهل چاي، جنگل و کوهپايه‌هاي زيباي البرز شرقي مي‌باشد که موجبات مسرت و احساس آرامش بيشتر براي شما و خانواده محترمتان را فراهم مي‌آورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل قصر
قصر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
137,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
137,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
137,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
137,300
تومان
4 مرداد
جمعه
137,300
تومان
5 مرداد
شنبه
137,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
137,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
137,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
137,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
137,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
137,300
تومان
11 مرداد
جمعه
137,300
تومان
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
4 مرداد
جمعه
148,000
تومان
5 مرداد
شنبه
148,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
148,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
148,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
148,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
11 مرداد
جمعه
148,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مرداد
جمعه
160,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
209,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
209,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,400
تومان
4 مرداد
جمعه
209,400
تومان
5 مرداد
شنبه
209,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
209,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
209,400
تومان
11 مرداد
جمعه
209,400
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
268,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
268,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,300
تومان
4 مرداد
جمعه
268,300
تومان
5 مرداد
شنبه
268,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
268,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
268,300
تومان
11 مرداد
جمعه
268,300
تومان
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مرداد
جمعه
279,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
قصر-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
371,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
371,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,300
تومان
4 مرداد
جمعه
371,300
تومان
5 مرداد
شنبه
371,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
371,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
371,300
تومان
11 مرداد
جمعه
371,300
تومان
ایران هتل آنلاین
382,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
382,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
4 مرداد
جمعه
382,000
تومان
5 مرداد
شنبه
382,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
382,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
382,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
382,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
11 مرداد
جمعه
382,000
تومان
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
جمعه
390,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
429,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
429,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
429,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
429,300
تومان
4 مرداد
جمعه
429,300
تومان
5 مرداد
شنبه
429,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
429,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
429,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
429,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
429,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
429,300
تومان
11 مرداد
جمعه
429,300
تومان
ایران هتل آنلاین
440,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
4 مرداد
جمعه
440,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
11 مرداد
جمعه
440,000
تومان
جاباما
465,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
465,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
4 مرداد
جمعه
465,000
تومان
5 مرداد
شنبه
465,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
465,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
465,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
465,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
11 مرداد
جمعه
465,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر مینودشت

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل قصر مینودشت

(13 نظر)
برای شهری مثل مینو دشت خوب بود...
از نظر کلی خوب بودنظر بدی ندارم
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
فکر میکنم این هتل تنها هتل مینودشت است و باتوجه به این موضوع هتل خوبی است و انتظار بیشتری نمی توان داشت. اما از هتلی سه ستاره انتظار می رود لاندری داشته باشد و خدمات خشکشویی برای مهمانان انجام دهد که این هتل فاقد این خدمات بود....
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی/ تعداد کم کارکنان و تاخیر در حتی تحویل آب به اتاق برای مدت بیش از یک ساعت/ بوی نم شدید اتاق ها و بوی بسیار نامطبوع سرویس/ رفتار بی ادبانه کارکنان/ و برای تکمیل خدمات ضعیف در صبح روز بعد، حتی صبحانه به دلیل اینکه از توری پذیرایی کردند برای مهمانان هتل تمام شده بود و به طور کلی این هتل را ضعیف ترین هتل برای اقامت حتی یک شب بین راهی در توصیف میکنم...
اتاق ها بسیار کوچک بود در حد سه ستاره نبود...
متوسط بود...
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
بوي بد سرويس بهداشتي وارد اتاق شده و بسيار آزاردهنده بود. پتو فاقد ملافه و غير بهداشتي بود. هتل پاركينگ ندارد و بايد كنار جاده پارك كرد. صبحانه و رستوران و رفتار كاركنان در حد قابل قبول است. متاسفانه گزينه ايي بهتر از اين هتل براي اقامت در آن منطقه وجود ندارد ....
با سلام. ما يك شب در اين هتل بوديم هتل كاملاً تميز بود برخورد كاركنان مناسب بود به نسبت صبحانه معقولي داشت ساده و كافي سرمايش و گرمايش خوب بود فقط يه ايراد داشت ما ٦ تا اتاق داشتيم اونايي كه طرف جاده بود خيلي صداي جاده بود اون طرفي ها صداي شغال😊...
رستوران ضیف بود...
كاركنان خوب و مهربان، صبحانه نسبتا خوب، نياز به فضاسازي در پشت هتل يا ايجاد پاركينگ، چشم انداز دور اتاقها خوب است ولي چشم انداز نزديك جالب نيست، شير آلات دستشويي و حمام بالاتر از سطح يك هتل سه ستاره ، وضعيت وايفاي تاسف بار،بطور كلي بهترين در منطقه...
فقط برای یه شب خوابیدن و سر راه نموندن خوبه...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.