هتل قصر مینودشت

گلستان، مینودشت، کمربندی تهران مشهد، مقابل بلوار بسیج (بجنورد - آزادشهر )
3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل قصر مینودشت
هتل قصر مينودشت واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوه‌هاي البرز شرقي و در حد فاصل جاده کمربندي تهران–مشهد مي‌باشد. اتاق‌هاي فاز يک داراي ويويي زيبا مشرف به دشت و جلگه‌ي زيباي رودخانه چهل چاي، جنگل و کوهپايه‌هاي زيباي البرز شرقي مي‌باشد که موجبات مسرت و احساس آرامش بيشتر براي شما و خانواده محترمتان را فراهم مي‌آورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل قصر
قصر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
130,000
تومان
4 آبان
شنبه
130,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
130,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
130,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
130,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
ای‌گردش
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
130,000
تومان
4 آبان
شنبه
130,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
130,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
130,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
130,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
رهی نو
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
130,000
تومان
4 آبان
شنبه
130,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
130,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
130,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
130,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
130,000
تومان
4 آبان
شنبه
130,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
130,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
130,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
130,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
130,000
تومان
4 آبان
شنبه
130,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
130,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
130,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
130,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
3 آبان
جمعه
199,000
تومان
4 آبان
شنبه
199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
رهی نو
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
3 آبان
جمعه
208,000
تومان
4 آبان
شنبه
208,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
ای‌گردش
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
3 آبان
جمعه
208,000
تومان
4 آبان
شنبه
208,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
جاباما
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
3 آبان
جمعه
199,000
تومان
4 آبان
شنبه
199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
3 آبان
جمعه
253,000
تومان
4 آبان
شنبه
253,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
ای‌گردش
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
263,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
263,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
263,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
263,000
تومان
3 آبان
جمعه
263,000
تومان
4 آبان
شنبه
263,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
263,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
263,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
263,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
263,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
263,000
تومان
جاباما
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
263,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
263,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
3 آبان
جمعه
253,000
تومان
4 آبان
شنبه
253,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
ایران هتل آنلاین
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
263,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
263,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
263,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
263,000
تومان
3 آبان
جمعه
263,000
تومان
4 آبان
شنبه
263,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
263,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
263,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
263,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
263,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
263,000
تومان
رهی نو
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
265,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
265,000
تومان
3 آبان
جمعه
265,000
تومان
4 آبان
شنبه
265,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
265,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
265,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
265,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
265,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
265,000
تومان
قصر-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
318,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
3 آبان
جمعه
318,000
تومان
4 آبان
شنبه
318,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
318,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
318,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
318,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
اقامت 24
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
318,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
3 آبان
جمعه
318,000
تومان
4 آبان
شنبه
318,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
318,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
318,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
318,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
ایران هتل آنلاین
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
318,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
3 آبان
جمعه
318,000
تومان
4 آبان
شنبه
318,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
318,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
318,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
318,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
جاباما
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
318,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
3 آبان
جمعه
318,000
تومان
4 آبان
شنبه
318,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
318,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
318,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
318,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
318,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
318,000
تومان
رهی نو
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
328,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
328,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
328,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
328,000
تومان
3 آبان
جمعه
328,000
تومان
4 آبان
شنبه
328,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
328,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
328,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
328,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
328,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
328,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
373,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
373,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
373,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
373,000
تومان
3 آبان
جمعه
373,000
تومان
4 آبان
شنبه
373,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
373,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
373,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
373,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
373,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
373,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
3 آبان
جمعه
376,000
تومان
4 آبان
شنبه
376,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
376,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
376,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
ایران هتل آنلاین
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
3 آبان
جمعه
376,000
تومان
4 آبان
شنبه
376,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
376,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
376,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
3 آبان
جمعه
377,000
تومان
4 آبان
شنبه
377,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
رهی نو
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
383,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
3 آبان
جمعه
383,000
تومان
4 آبان
شنبه
383,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر مینودشت

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
سالن چند منظوره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی
نمای دشت
مسلط به زبان فرانسه

آدرس هتل قصر مینودشت روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل قصر مینودشت

(18 نظر)
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی خاصی نداره
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
کارکنان خوب بودن کافی شاپ خوب بود رستوران در حد قابل قبول اتاقها کوچک بودن ولی تمیز بودن در کل برا گذراندن یه شب خوبه
نقاط قوت:
تختها و صبحانه خوب بود همچنین برخورد برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
درب سرویس بهداشتی خراب بود، سرویس روشویی ایراد داشت و آب وارد دسشویی میشد فشار آب کم بود و سیفون کلا خراب بود جا لباسی نداشت( علیرغم وجود کمد)
برای شهری مثل مینو دشت خوب بود
فکر میکنم این هتل تنها هتل مینودشت است و باتوجه به این موضوع هتل خوبی است و انتظار بیشتری نمی توان داشت. اما از هتلی سه ستاره انتظار می رود لاندری داشته باشد و خدمات خشکشویی برای مهمانان انجام دهد که این هتل فاقد این خدمات بود.
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
از نظر کلی خوب بودنظر بدی ندارم
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی/ تعداد کم کارکنان و تاخیر در حتی تحویل آب به اتاق برای مدت بیش از یک ساعت/ بوی نم شدید اتاق ها و بوی بسیار نامطبوع سرویس/ رفتار بی ادبانه کارکنان/ و برای تکمیل خدمات ضعیف در صبح روز بعد، حتی صبحانه به دلیل اینکه از توری پذیرایی کردند برای مهمانان هتل تمام شده بود و به طور کلی این هتل را ضعیف ترین هتل برای اقامت حتی یک شب بین راهی در توصیف میکنم
متوسط بود
اتاق ها بسیار کوچک بود در حد سه ستاره نبود
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
بوي بد سرويس بهداشتي وارد اتاق شده و بسيار آزاردهنده بود. پتو فاقد ملافه و غير بهداشتي بود. هتل پاركينگ ندارد و بايد كنار جاده پارك كرد. صبحانه و رستوران و رفتار كاركنان در حد قابل قبول است. متاسفانه گزينه ايي بهتر از اين هتل براي اقامت در آن منطقه وجود ندارد .
با سلام. ما يك شب در اين هتل بوديم هتل كاملاً تميز بود برخورد كاركنان مناسب بود به نسبت صبحانه معقولي داشت ساده و كافي سرمايش و گرمايش خوب بود فقط يه ايراد داشت ما ٦ تا اتاق داشتيم اونايي كه طرف جاده بود خيلي صداي جاده بود اون طرفي ها صداي شغال😊
رستوران ضیف بود
كاركنان خوب و مهربان، صبحانه نسبتا خوب، نياز به فضاسازي در پشت هتل يا ايجاد پاركينگ، چشم انداز دور اتاقها خوب است ولي چشم انداز نزديك جالب نيست، شير آلات دستشويي و حمام بالاتر از سطح يك هتل سه ستاره ، وضعيت وايفاي تاسف بار،بطور كلي بهترين در منطقه
فقط برای یه شب خوابیدن و سر راه نموندن خوبه
در کل جهت اقامت در بین راه گزینه خوبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.