هتل بهجت میبد

میبد، ابتدای بلوار بسیج، جنب پل زیر گذر
2.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل بهجت میبد
هتل سه ستاره بهجت در سال ۱۳۸۷ در شهر تاریخی میبد جهت خدمتگذاری به گردشگران مورد بهره برداری قرار گرفت. این مجموعه اقامتی با ۲۲ باب اتاق مجهز به امکانات رفاهی مناسب و مطلوب هتل های سه ستاره می‌باشد. از مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به آثار تاریخی میبد از جمله قلعه نارین و شاه عباسی اشاره کرد که باعث تسهیل در بازدید گردشگران از این اماکن تاریخی شده است.هتل بهجت همواره با کادری مجرب و خدماتی مطلوب آماده خدمتگذاری به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بهجت
بهجت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
125,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
125,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
125,500
تومان
4 مرداد
جمعه
125,500
تومان
5 مرداد
شنبه
125,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
125,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
125,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
125,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
125,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
125,500
تومان
11 مرداد
جمعه
125,500
تومان
12 مرداد
شنبه
125,500
تومان
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
4 مرداد
جمعه
126,000
تومان
5 مرداد
شنبه
126,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
126,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
126,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
126,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
11 مرداد
جمعه
126,000
تومان
12 مرداد
شنبه
126,000
تومان
جاباما
128,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
128,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
128,000
تومان
4 مرداد
جمعه
128,000
تومان
5 مرداد
شنبه
128,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
128,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
128,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
128,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
128,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
128,000
تومان
11 مرداد
جمعه
128,000
تومان
12 مرداد
شنبه
128,000
تومان
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
4 مرداد
جمعه
130,000
تومان
5 مرداد
شنبه
130,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
11 مرداد
جمعه
130,000
تومان
12 مرداد
شنبه
130,000
تومان
بهجت-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
181,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
181,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
181,600
تومان
4 مرداد
جمعه
181,600
تومان
5 مرداد
شنبه
181,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
181,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
181,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
181,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
181,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
181,600
تومان
11 مرداد
جمعه
181,600
تومان
12 مرداد
شنبه
181,600
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
4 مرداد
جمعه
182,000
تومان
5 مرداد
شنبه
182,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
182,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
182,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
182,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
11 مرداد
جمعه
182,000
تومان
12 مرداد
شنبه
182,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
بهجت-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
181,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
181,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
181,600
تومان
4 مرداد
جمعه
181,600
تومان
5 مرداد
شنبه
181,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
181,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
181,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
181,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
181,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
181,600
تومان
11 مرداد
جمعه
181,600
تومان
12 مرداد
شنبه
181,600
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
4 مرداد
جمعه
182,000
تومان
5 مرداد
شنبه
182,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
182,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
182,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
182,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
11 مرداد
جمعه
182,000
تومان
12 مرداد
شنبه
182,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
بهجت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
227,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
227,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
4 مرداد
جمعه
227,600
تومان
5 مرداد
شنبه
227,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
11 مرداد
جمعه
227,600
تومان
12 مرداد
شنبه
227,600
تومان
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
12 مرداد
شنبه
228,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
بهجت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
267,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
267,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
267,600
تومان
4 مرداد
جمعه
267,600
تومان
5 مرداد
شنبه
267,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
267,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
267,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
267,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
267,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
267,600
تومان
11 مرداد
جمعه
267,600
تومان
12 مرداد
شنبه
267,600
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
11 مرداد
جمعه
268,000
تومان
12 مرداد
شنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
290,000
تومان
بهجت-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
302,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
302,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
302,600
تومان
4 مرداد
جمعه
302,600
تومان
5 مرداد
شنبه
302,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
302,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
302,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
302,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
302,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
302,600
تومان
11 مرداد
جمعه
302,600
تومان
12 مرداد
شنبه
302,600
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
303,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
12 مرداد
شنبه
303,000
تومان
جاباما
326,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
4 مرداد
جمعه
326,000
تومان
5 مرداد
شنبه
326,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
326,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
326,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
326,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
11 مرداد
جمعه
326,000
تومان
12 مرداد
شنبه
326,000
تومان
ایران هتل آنلاین
326,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
4 مرداد
جمعه
326,000
تومان
5 مرداد
شنبه
326,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
326,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
326,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
326,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
11 مرداد
جمعه
326,000
تومان
12 مرداد
شنبه
326,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهجت میبد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل بهجت میبد

(15 نظر)
کارکنان خوب ، صبحانه معمولی، نظافت خوب بود فقط اثاثیه مقداری قدیمی بودند ولی در کل با توجه به هزینه ارزش اقامت داشت و ما راضی بودیم ....
نقاط قوت:
همه چیز در حد استاندارد بود.وجود بالکن برای هر اتاق بسیار خوب بود.غذاهاخوشمزه بود، نظافت خوب بود، بزخورد پرسنل صمیمی و دوستانه بود. کلا از اقامت در هتل راضی بودم.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم، فقط به دلیل اوضاع نامناسب جوی تلویزیون خوب دریافت سیگنال نمیکرد، تلویزیون استانی یزد را دریافت نمیکردیم، فقط رادیو فعال بود ، باقی شبکه ها هم با کیفیت نامطلوب دریافت میشد.
نقاط قوت:
از نظر مکانی در شهر نزدیک به مکانهایی دیدنی تاریخی شهر از جمله ، کبوتر خانه ونارین قلعه و کاروانسرایی عباسی وچاپار خانه بود، اتاق ها نسبتا بزرگ بود وشهر با توجه به کوچک بودنش محلی دیدنی زیادی دارد ولی به نظرم امکانات هتل با یک هتل سه ستاره فاصله داشت
نقاط ضعف:
ا_متاسفانه قسمت پذیرش اصلا دقت نداشت برای یک خانواده سه نفره اتاق با سه تخت جدا وبرای سه نفر خانم اتاق تخت دونفره ویک تخت جاداره بودن فکر کنم از نظر روابط عمومی خیلی ضعیف بودند ۲_صبحانه بسیار ضعیف حتی برای یک لیوان شیر از ما پول جدا گرفتند ۳_سرو صدای خیلی زیاد کارکنان هتل از ساعت ۷ صبح ما در طبقه دوم واقعا اذیت میشدیم ۴_در زمان ورود کسی برای جابجایی چمدانها کمک نمیکردوزیاد به میهمانان هتل اهمیت داده نمیشد ولی اقامت در شهر و دیدن این شهر واقعا خوب بود
هتل قدیمی و خدمات ضعیف...
هتل نسبت به قيمت آن مناسب بود...همچنين پرسنل خيلی خوبی داشت....
منوی صبحانه خیلی ضعیف بود....در حد نون و پنیر و مربا.....
نسبت به ستارهاش قابل قبوله میتونه بهتر باشه، صبحانش خوب نبود....
جای پارکینگ کم بود...
تو این بازه زمانی که ما در هتل اقامت داشتیم، سیستم سرمایشی خاموش بود. شب که هوا خوب بود اما طرف صبح خیلی گرم بود. به پرسنل گفتیم اما دیگه وقت تحویل دادن اتاق بود و فایده ای نداشت. در کل زیاد جالب نبود...
نظافت اتاقها در قسمت سرويس بهداشتي و حمام خوب نبود.رفتار كاركنان خوب بود ....
در شهر تاریخی میبد این هتل خوبی است. این شهر واقعا ارزش دیدن دارد. کارکنان هتل دارای رفتار خوب بودند و البته نظم و نظافت هتل هم خوب بود. اگر ارائه خدمات صبحانه زودتر از ساعت هفت باشد، برای کسانی که قصد سفر دارند، بهتر است....
نسبت به شهر ميبد و قيمت هتل ارزش دارد و كاملا با ستاره هتل مطابقت داره...
غذا بت کیفیت و قیمت مناسب. از موندن توی خیابون بهتر بود.تا حدی فاجعه بود. تهویه ضعیف. بوی نا مطبوع سرویس بهداشتی. استفاده از لوازم بی کیفیت.
برخورد پرسنل به نسبت هتل های دیگر ضعیف
آسانسورش سرعت خوبی داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سلام با توجه به امکانات و برخورد کارکنان هتل که بسیار نامناسب بود می تونیم به عنوان یه مسافرخانه این مکان بدونیم نه هتل هر چی از بد بودن این مکان بگم کمه سفر با توجه به این که خانوادگی بود و بچه کوچیک هراهمون بود از نظر نظافت واقعا جای تاسف داره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.