هتل بهجت میبد

میبد، ابتدای بلوار بسیج، جنب پل زیر گذر
2.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل بهجت میبد
هتل سه ستاره بهجت در سال ۱۳۸۷ در شهر تاریخی میبد جهت خدمتگذاری به گردشگران مورد بهره برداری قرار گرفت. این مجموعه اقامتی با ۲۲ باب اتاق مجهز به امکانات رفاهی مناسب و مطلوب هتل های سه ستاره می‌باشد. از مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به آثار تاریخی میبد از جمله قلعه نارین و شاه عباسی اشاره کرد که باعث تسهیل در بازدید گردشگران از این اماکن تاریخی شده است.هتل بهجت همواره با کادری مجرب و خدماتی مطلوب آماده خدمتگذاری به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بهجت
بهجت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
126,000
تومان
30 شهریور
شنبه
126,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
126,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
126,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
126,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
126,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
126,000
تومان
5 مهر
جمعه
126,000
تومان
6 مهر
شنبه
126,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
126,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
126,000
تومان
ایران هتل آنلاین
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
126,000
تومان
30 شهریور
شنبه
126,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
126,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
5 مهر
جمعه
130,000
تومان
6 مهر
شنبه
130,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
هتل یار
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
126,000
تومان
30 شهریور
شنبه
126,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
126,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
126,000
تومان
30 شهریور
شنبه
126,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
126,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
126,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
126,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
126,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
126,000
تومان
5 مهر
جمعه
126,000
تومان
6 مهر
شنبه
126,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
126,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
126,000
تومان
جاباما
128,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
128,000
تومان
30 شهریور
شنبه
128,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
128,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
128,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
128,000
تومان
بهجت-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
181,000
تومان
30 شهریور
شنبه
181,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
181,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
5 مهر
جمعه
195,000
تومان
6 مهر
شنبه
195,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
182,000
تومان
30 شهریور
شنبه
182,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
182,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
182,000
تومان
5 مهر
جمعه
182,000
تومان
6 مهر
شنبه
182,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
جاباما
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
191,000
تومان
30 شهریور
شنبه
191,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
191,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
191,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
191,000
تومان
بهجت-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
181,000
تومان
30 شهریور
شنبه
181,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
181,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
5 مهر
جمعه
195,000
تومان
6 مهر
شنبه
195,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
182,000
تومان
30 شهریور
شنبه
182,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
182,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
182,000
تومان
5 مهر
جمعه
182,000
تومان
6 مهر
شنبه
182,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
رهی نو
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
182,000
تومان
30 شهریور
شنبه
182,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
182,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
182,000
تومان
5 مهر
جمعه
182,000
تومان
6 مهر
شنبه
182,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
بهجت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
5 مهر
جمعه
228,000
تومان
6 مهر
شنبه
228,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
ایران هتل آنلاین
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
243,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
243,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
243,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
243,000
تومان
5 مهر
جمعه
243,000
تومان
6 مهر
شنبه
243,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
243,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
243,000
تومان
رهی نو
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
5 مهر
جمعه
228,000
تومان
6 مهر
شنبه
228,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
جاباما
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
238,000
تومان
30 شهریور
شنبه
238,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
238,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
248,000
تومان
30 شهریور
شنبه
248,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بهجت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
5 مهر
جمعه
268,000
تومان
6 مهر
شنبه
268,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
رهی نو
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
5 مهر
جمعه
268,000
تومان
6 مهر
شنبه
268,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,000
تومان
30 شهریور
شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
285,000
تومان
5 مهر
جمعه
285,000
تومان
6 مهر
شنبه
285,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
285,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
280,000
تومان
30 شهریور
شنبه
280,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
280,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
290,000
تومان
30 شهریور
شنبه
290,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
290,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بهجت-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
303,000
تومان
30 شهریور
شنبه
303,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
303,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
5 مهر
جمعه
303,000
تومان
6 مهر
شنبه
303,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
رهی نو
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
303,000
تومان
30 شهریور
شنبه
303,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
303,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
5 مهر
جمعه
303,000
تومان
6 مهر
شنبه
303,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
ایران هتل آنلاین
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
306,000
تومان
30 شهریور
شنبه
306,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
306,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
5 مهر
جمعه
320,000
تومان
6 مهر
شنبه
320,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
316,000
تومان
30 شهریور
شنبه
316,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
316,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
316,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
هتل یار
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
326,000
تومان
30 شهریور
شنبه
326,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
326,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بهجت میبد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
تلویزیون در لابی
Business Center

نظرات کاربران برای هتل بهجت میبد

(18 نظر)
نقاط قوت:
خوب بو همه چی چیزی که انتظار داشتیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی، فضای کافی اتاق و تخت‌ها، امکانات جانبی مثل آسانسور. برخورد مناسب مهماندار. لابی دلپذیر
نقاط ضعف:
بعضی امکانات داخل اتاق مثل میز و چای ساز وجود نداشت. تلویزیون و دستشویی فرنگی خراب بود. صبحانه مختصر بود و برای مهمانان ناکافی.
این هتل بیشتر شبیه به یک مسافرخانه به روز میباشدپارکینگ‌سرپوشیده نداره و تو هوای ۴۸ درجه باید ماشین را بزارید توی آفتاب تمیزی هتل و اتاق هم درحد افتضاحه غذای رستوران هم داغونه واقعا برخورد کارکنان خوب بود سرمایش اتاق هم عالی بود واقعا
کارکنان خوب ، صبحانه معمولی، نظافت خوب بود فقط اثاثیه مقداری قدیمی بودند ولی در کل با توجه به هزینه ارزش اقامت داشت و ما راضی بودیم ....
آسانسورش سرعت خوبی داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سلام با توجه به امکانات و برخورد کارکنان هتل که بسیار نامناسب بود می تونیم به عنوان یه مسافرخانه این مکان بدونیم نه هتل هر چی از بد بودن این مکان بگم کمه سفر با توجه به این که خانوادگی بود و بچه کوچیک هراهمون بود از نظر نظافت واقعا جای تاسف داره
نقاط قوت:
همه چیز در حد استاندارد بود.وجود بالکن برای هر اتاق بسیار خوب بود.غذاهاخوشمزه بود، نظافت خوب بود، بزخورد پرسنل صمیمی و دوستانه بود. کلا از اقامت در هتل راضی بودم.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم، فقط به دلیل اوضاع نامناسب جوی تلویزیون خوب دریافت سیگنال نمیکرد، تلویزیون استانی یزد را دریافت نمیکردیم، فقط رادیو فعال بود ، باقی شبکه ها هم با کیفیت نامطلوب دریافت میشد.
نقاط قوت:
از نظر مکانی در شهر نزدیک به مکانهایی دیدنی تاریخی شهر از جمله ، کبوتر خانه ونارین قلعه و کاروانسرایی عباسی وچاپار خانه بود، اتاق ها نسبتا بزرگ بود وشهر با توجه به کوچک بودنش محلی دیدنی زیادی دارد ولی به نظرم امکانات هتل با یک هتل سه ستاره فاصله داشت
نقاط ضعف:
ا_متاسفانه قسمت پذیرش اصلا دقت نداشت برای یک خانواده سه نفره اتاق با سه تخت جدا وبرای سه نفر خانم اتاق تخت دونفره ویک تخت جاداره بودن فکر کنم از نظر روابط عمومی خیلی ضعیف بودند ۲_صبحانه بسیار ضعیف حتی برای یک لیوان شیر از ما پول جدا گرفتند ۳_سرو صدای خیلی زیاد کارکنان هتل از ساعت ۷ صبح ما در طبقه دوم واقعا اذیت میشدیم ۴_در زمان ورود کسی برای جابجایی چمدانها کمک نمیکردوزیاد به میهمانان هتل اهمیت داده نمیشد ولی اقامت در شهر و دیدن این شهر واقعا خوب بود
هتل قدیمی و خدمات ضعیف...
هتل نسبت به قيمت آن مناسب بود...همچنين پرسنل خيلی خوبی داشت....
منوی صبحانه خیلی ضعیف بود....در حد نون و پنیر و مربا.....
هتل قديمي و سالن غذا خوري تميز نبود ؛ و صبحانه بد بود، حمام داخل دستشويي بود...
نسبت به ستارهاش قابل قبوله میتونه بهتر باشه، صبحانش خوب نبود....
جای پارکینگ کم بود...
برخورد پرسنل به نسبت هتل های دیگر ضعیف
غذا بت کیفیت و قیمت مناسب. از موندن توی خیابون بهتر بود.تا حدی فاجعه بود. تهویه ضعیف. بوی نا مطبوع سرویس بهداشتی. استفاده از لوازم بی کیفیت.
تو این بازه زمانی که ما در هتل اقامت داشتیم، سیستم سرمایشی خاموش بود. شب که هوا خوب بود اما طرف صبح خیلی گرم بود. به پرسنل گفتیم اما دیگه وقت تحویل دادن اتاق بود و فایده ای نداشت. در کل زیاد جالب نبود...
نظافت اتاقها در قسمت سرويس بهداشتي و حمام خوب نبود.رفتار كاركنان خوب بود ....
در شهر تاریخی میبد این هتل خوبی است. این شهر واقعا ارزش دیدن دارد. کارکنان هتل دارای رفتار خوب بودند و البته نظم و نظافت هتل هم خوب بود. اگر ارائه خدمات صبحانه زودتر از ساعت هفت باشد، برای کسانی که قصد سفر دارند، بهتر است....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.