هتل آران مشگین شهر

مشگین شهر، خیابان امام خمینی، دروازه اردبیل، مقابل پارک فدک
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل آران مشگین شهر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آران
آران-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
8 شهریور
جمعه
215,000
تومان
9 شهریور
شنبه
215,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
8 شهریور
جمعه
215,000
تومان
9 شهریور
شنبه
215,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
تورگردان
215,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
215,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,100
تومان
8 شهریور
جمعه
215,100
تومان
9 شهریور
شنبه
215,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
215,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
215,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
215,100
تومان
آران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
315,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
315,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
315,000
تومان
8 شهریور
جمعه
315,000
تومان
9 شهریور
شنبه
315,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
315,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
315,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
315,000
تومان
8 شهریور
جمعه
315,000
تومان
9 شهریور
شنبه
315,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
تورگردان
315,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
315,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
315,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
315,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
315,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
315,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
315,100
تومان
8 شهریور
جمعه
315,100
تومان
9 شهریور
شنبه
315,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
315,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
315,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
315,100
تومان
آران-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
تورگردان
415,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,100
تومان
8 شهریور
جمعه
415,100
تومان
9 شهریور
شنبه
415,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,100
تومان
آران-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
جمعه
515,000
تومان
9 شهریور
شنبه
515,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
جمعه
515,000
تومان
9 شهریور
شنبه
515,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
تورگردان
515,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,100
تومان
8 شهریور
جمعه
515,100
تومان
9 شهریور
شنبه
515,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,100
تومان

امکانات اتاق های هتل آران مشگین شهر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
حمام
پاركينگ
اینترنت در اتاق
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اعلام حریق
سرویس ایرانی

نظرات کاربران برای هتل آران مشگین شهر

(2 نظر)
نگهداری، خدمات و نظافت هتل ضعیف . ظرفهای صبحانه اش تمیز نبود. طبعا سایر وعده ها را در هتل نمی خوردیم. لباس پرسنل آشپزخانه خوب نبود. پارکینگ کثیف بود. ملحفه تختخواب کم بود. حوله ها و همه چیز حداقل و به تقاضای خود ما آورده شد. تلویزیون اتاق ما تصویر بسیار بدی داشت. وقتی که متصدی آن آمد، مدتی تلویزیون را دستکاری کرد و نهایتا گفت که آنتن بالا مشکل دارد، و باد آن را انداخته. در حالی که طی سه روز اقامت ما کاری برای بهبود آن نشد. در مجموع به نظر می رسد زمینه اصلی فعالیت این هتل، جشن های عروسی و استفاده از تالار آن است...
صبحانه خیلی معمولی بدون غذای گرم. استکانها اغلب با دسته های شکسته. آسانسورها همیشه کثیف. ظروف غذای از دیشب مانده پشت درب اتاقها تا ساعت 9 صبح در کریدورها. پرسنل اصلا توجیه نبودند در خصوص رفتار با مهمان. اشپزخانه رستوران در معرض دید و همیشه بوی غذا در فضا. اتاقها و سرویس های بهداشتی تمیز. پارکینگ امن اما نه چندان تمیز. دیوارهای کریدورها بدون رنگ. رفت و امد زیاد مهمانان عروسی در طبقات پایین....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.