هتل آران مشگین شهر

مشگین شهر، خیابان امام خمینی، دروازه اردبیل، مقابل پارک فدک
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل آران مشگین شهر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آران
آران-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
31 خرداد
جمعه
200,000
تومان
1 تیر
شنبه
200,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
31 خرداد
جمعه
220,000
تومان
1 تیر
شنبه
220,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
31 خرداد
جمعه
300,000
تومان
1 تیر
شنبه
300,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 خرداد
جمعه
320,000
تومان
1 تیر
شنبه
320,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آران-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
31 خرداد
جمعه
390,000
تومان
1 تیر
شنبه
390,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
420,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آران-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
480,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
31 خرداد
جمعه
480,000
تومان
1 تیر
شنبه
480,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
31 خرداد
جمعه
520,000
تومان
1 تیر
شنبه
520,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آران مشگین شهر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آران مشگین شهر

(2 نظر)
نگهداری، خدمات و نظافت هتل ضعیف . ظرفهای صبحانه اش تمیز نبود. طبعا سایر وعده ها را در هتل نمی خوردیم. لباس پرسنل آشپزخانه خوب نبود. پارکینگ کثیف بود. ملحفه تختخواب کم بود. حوله ها و همه چیز حداقل و به تقاضای خود ما آورده شد. تلویزیون اتاق ما تصویر بسیار بدی داشت. وقتی که متصدی آن آمد، مدتی تلویزیون را دستکاری کرد و نهایتا گفت که آنتن بالا مشکل دارد، و باد آن را انداخته. در حالی که طی سه روز اقامت ما کاری برای بهبود آن نشد. در مجموع به نظر می رسد زمینه اصلی فعالیت این هتل، جشن های عروسی و استفاده از تالار آن است...
صبحانه خیلی معمولی بدون غذای گرم. استکانها اغلب با دسته های شکسته. آسانسورها همیشه کثیف. ظروف غذای از دیشب مانده پشت درب اتاقها تا ساعت 9 صبح در کریدورها. پرسنل اصلا توجیه نبودند در خصوص رفتار با مهمان. اشپزخانه رستوران در معرض دید و همیشه بوی غذا در فضا. اتاقها و سرویس های بهداشتی تمیز. پارکینگ امن اما نه چندان تمیز. دیوارهای کریدورها بدون رنگ. رفت و امد زیاد مهمانان عروسی در طبقات پایین....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.