هتل سنگسر مهدی شهر

مهدیشهر، انتهای خیابان صاحب الزمان
1.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل سنگسر مهدی شهر
هتل سه ستاره سنگسر در ۱۵ كيلومتری سمنان در منطقه ییلاقی و خوش آب و هوای مهدی‌شهر و در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است، این هتل در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع و به صورت دو ساختمان مجزا ساخته شده است و معماری خاص، سکوت و آرامش، چشم انداز زیبا و آب و هوای خنک و معتدل از خصوصیات بارز این هتل می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنگسر مهدی شهر
سنگسر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
اسنپ تریپ
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
علاءالدین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
هتل یار
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-سوئیت امپریال دونفره
سوئیت امپریال دونفره
علاءالدین
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
337,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
22 آذر
جمعه
337,000
تومان
23 آذر
شنبه
337,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
اقامت 24
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
344,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
344,000
تومان
22 آذر
جمعه
344,000
تومان
23 آذر
شنبه
344,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
اسنپ تریپ
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
344,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
344,000
تومان
22 آذر
جمعه
344,000
تومان
23 آذر
شنبه
344,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
ایران هتل آنلاین
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
344,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
344,000
تومان
22 آذر
جمعه
344,000
تومان
23 آذر
شنبه
344,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
هتل یار
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
344,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
344,000
تومان
22 آذر
جمعه
344,000
تومان
23 آذر
شنبه
344,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
344,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-سوئیت آپارتمان دونفره
سوئیت آپارتمان دونفره
علاءالدین
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
318,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
22 آذر
جمعه
318,000
تومان
23 آذر
شنبه
318,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
325,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
22 آذر
جمعه
325,000
تومان
23 آذر
شنبه
325,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
325,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
22 آذر
جمعه
325,000
تومان
23 آذر
شنبه
325,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
325,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
22 آذر
جمعه
325,000
تومان
23 آذر
شنبه
325,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
325,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
22 آذر
جمعه
325,000
تومان
23 آذر
شنبه
325,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
اسنپ تریپ
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
244,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
244,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
244,000
تومان
22 آذر
جمعه
244,000
تومان
23 آذر
شنبه
244,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
244,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
244,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
244,000
تومان
سنگسر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
اسنپ تریپ
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
ایران هتل آنلاین
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
هتل یار
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
اسنپ تریپ
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
ایران هتل آنلاین
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
علاءالدین
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
هتل یار
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
358,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنگسر مهدی شهر

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اجاره ماشين
سالن تشريفات
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
تراس
روزنامه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات تهيه بليط
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات

آدرس هتل سنگسر مهدی شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنگسر مهدی شهر

(15 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشت
هتل از لحاظ نظافت ، غذای خوب و آرامش عالی بود پرسنل بسیار محترمی داشت بخصوص آقایی که پشت پیشخوان بودند بسیار مودب و بسیار پاسخگویی خوبی داشتند . از نقاط ضعف هتل می توان به نبود بوفه و عدم تنوع در صبحانه اشاره کرد . ضمنا من نگهبانی ندیدم در ورودیه محوطه هتل با توجه به وسعت محوطه و خلوت بودن محیط اطراف هتل که به نظرم وجود نگهبان ضرورت دارد.
خلوت بودن محل هتل و فضایی بسیار آرامنزدیک بودن به مکان های دیدنی سمنان
بد نبود
نزدیکی به مراکز دیدنی اطراف مهدی شهر و شهمیرزادامکانات کم و شرایط نامناسب و مقایل اعتراض مسافران گفتن باید تعامل کنیم!!! صبحانه بسیار کم و نامناسب یک نیمرو و یک قالب کوچیک کره برای هر نفر و حدود یک قاشق مربا خوری مربای هویج دادن برای سه نفرمون!!! قرار دادشتن تعداد زیادی صندلی در حدود 2متری اتاقهای مسافران و برگزاری مراسم عزا و عروسی در مجاورت اتاق مسافران و سلب آرامش و استراحت مسافران اصلا رضایت نداشتیم و دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنیم.
سلام کارکنان هتل مودب بودن ولی تعداد کارکنان کم بود طوریکه اتاقها طبقه دوم بود و چمدانها را خودمون بردیم بالا، وقتی هم اعتراض کردیم گفتن عید نوروز،کارکنان مرخصی هستند/ایراد بزرگی که هتل داشت مراسم جشن طبقه همکف برگزار میشد و مهمانهای هتل مجبور بودن از وسط جشن عبور کنن/هتل تمیزی بود مخصوصا اتاقها و سرویس ها
استفاده از بخاری نا متناسب برای گرمایش با توجه به احجام فضا.کمبود اکسیژن در فضای سوئیت با روشن کردن بخاریها.خراب بودن و سر وصدا هنگام باز و بسته کردن در آن و موجب بیدار شدن بقیه هنگام خواب.نداشتن قفل در سرویس.صدای آبگرمکن.پایین بودن کیفیت غذای هتل.گرانی سوئیت در مقایسه با محلهای اقامتی مجاور.
از لابی هتل برای مراسم چشن عروسی و غیره درظهر و شب استفاده می شود که آرامش را از مهمانان هتل می گیرد . و موقع رفت آمد باید از میان مهمانان چشن عبور کرد. لوله فاضلاب حمام گرفته بود. تخته خواب خیلی صدا میدهد . فشار آب بسیار کم . صبحانه بد
با سلام به نظرم اصلا به قیمت و ستاره ای که داره نمیخوره صبحانه اش کلا یک پنير تک نفره-یک کره تک نفره-یک عسل تکنفره-یک عدد نیمرو-یک ليوان آب پرتغال و یک قوری چای بود!!!! توی دیماه اتاقش سرد بود نباید توقع زیادی ازش داشته باشید
اتاقها تمیز بودند.صبحانه خوب و به نسبت قیمت هتل منطقی بود.کارمندان خوش برخورد بودند و ارائه خدماتشون خوب بود.موقعیت هتل عالی بود و کل شهر دیده میشد.گرمای اتاقها ایده آل بود.ملافه ها و حوله ها کهنه بودند ولی تمیز بودند.فقط آویز لباسهاش کم بود
مکانی زیبا برای استراحت
هتل خوبی بود
کلا برای استراحت هتل خوبی است. معماری هتل زیباست و آرامش زیادی دارد.
هتلی خوب برای استراحت
بسیار هتل خوب و آرامی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.