هتل آرام ماسوله

ماسوله، کیلومتر 10 جاده فومن ماسوله، هتل آرام
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل آرام ماسوله
هتل رستوران آرام با وسعت حدود ۱۲۰۰ متر مربع از زیباترین هتل‌های ماسوله و گیلان می‌باشد که به عنوان اولین هتل سه ستاره بخش سردار جنگل در شهر ماکلوان، یکی از مناطق زیبای گردشگری ایران (کیلومتر ۱۰ جاده فومن – ماسوله) بنا شده است، هتل آرام در دامنه کوه‌های سرسبز و با امکانات مطلوب و استاندارد، سفری به یاد ماندنی را برای میهمانان به یادگار خواهد گذاشت.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آرام
آرام-یک تخته
یک تخته
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
135,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
10 خرداد
جمعه
135,000
تومان
11 خرداد
شنبه
135,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
ایران مارکوپولو
155,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
155,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
10 خرداد
جمعه
155,000
تومان
11 خرداد
شنبه
155,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
آرام-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
217,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
217,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
217,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
217,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
217,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
10 خرداد
جمعه
217,000
تومان
11 خرداد
شنبه
217,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
217,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
217,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
ایران هتل آنلاین
217,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
217,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
217,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
217,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
217,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
10 خرداد
جمعه
223,000
تومان
11 خرداد
شنبه
223,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
223,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
223,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
223,000
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
218,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
10 خرداد
جمعه
218,000
تومان
11 خرداد
شنبه
218,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
237,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
237,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
10 خرداد
جمعه
237,000
تومان
11 خرداد
شنبه
237,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
280,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
10 خرداد
جمعه
280,000
تومان
11 خرداد
شنبه
280,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
آرام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
279,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
279,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
10 خرداد
جمعه
289,000
تومان
11 خرداد
شنبه
289,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
289,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
289,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
289,000
تومان
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
285,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
10 خرداد
جمعه
285,000
تومان
11 خرداد
شنبه
285,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
286,000
تومان
اقامت 24
286,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
286,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
286,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
286,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
286,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
10 خرداد
جمعه
286,000
تومان
11 خرداد
شنبه
286,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
286,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
286,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
286,000
تومان
جاباما
298,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
298,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
10 خرداد
جمعه
298,000
تومان
11 خرداد
شنبه
298,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
ایران مارکوپولو
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
10 خرداد
جمعه
360,000
تومان
11 خرداد
شنبه
360,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
آرام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
390,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
10 خرداد
جمعه
425,000
تومان
11 خرداد
شنبه
425,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
هتل یار
422,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
422,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
422,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
422,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
422,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
10 خرداد
جمعه
422,000
تومان
11 خرداد
شنبه
422,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
422,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
422,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
423,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
10 خرداد
جمعه
423,000
تومان
11 خرداد
شنبه
423,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
جاباما
435,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
435,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
11 خرداد
شنبه
435,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
439,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
439,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
439,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
439,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
439,000
تومان
10 خرداد
جمعه
439,000
تومان
11 خرداد
شنبه
439,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
439,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
439,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
439,000
تومان
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
530,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
530,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
10 خرداد
جمعه
530,000
تومان
11 خرداد
شنبه
530,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
530,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
آرام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
460,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
10 خرداد
جمعه
501,000
تومان
11 خرداد
شنبه
501,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
501,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
501,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
501,000
تومان
هتل یار
501,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
501,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
501,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
501,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
501,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
10 خرداد
جمعه
501,000
تومان
11 خرداد
شنبه
501,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
501,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
501,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
501,000
تومان
اقامت 24
501,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
501,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
501,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
501,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
501,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
10 خرداد
جمعه
501,000
تومان
11 خرداد
شنبه
501,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
501,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
501,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
501,000
تومان
جاباما
515,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
515,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
10 خرداد
جمعه
515,000
تومان
11 خرداد
شنبه
515,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
ایران مارکوپولو
519,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
519,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
519,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
519,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
519,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
519,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
519,000
تومان
10 خرداد
جمعه
519,000
تومان
11 خرداد
شنبه
519,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
519,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
519,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
519,000
تومان
علاءالدین
630,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
630,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
10 خرداد
جمعه
630,000
تومان
11 خرداد
شنبه
630,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آرام ماسوله

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آرام ماسوله

(20 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خيلى خوب پذيرش و خانه دارى،امكانات نسبتاً خوب در آن منطقه،دسترسى خوب
نقاط ضعف:
صداى جاده اى كه روبروى هتل ميباشد بخصوص در شب در اتاق منعكس ميشود،بنظر ميرسد از پنجره هاى دوجداره با كيفيت استفاده شود خيلى خوب خواهد شد
مادرم رفته بودن همه چیز خوب بود موردی نداشت برای ذکر کردن خیلی هم خوب بود
موردی نداشت خدایی هم پرسنل خوب بود هم تمیز بود اتاق هاش هیچ مشکلی نداشتیم ما که. خیلی هم خوب بود
هتل خوبی بود نسبت به وضعیت منطقه خوب بود شاید اگر پنجره ها دو جداره باشه خیلی بهتر هم میشه حس بدی به ادم دست نمیده . تختاش اصلا راحت نبود
خوب بود انصافا سرویس دهی عالی بود غذا عالی . محیطش هم فوق العاده بود واقعا راضی بودیم ما
خوب بود مشکل خاصی نبود . یه بار بود یا کافی شاپ که اگه اون باز بود بهتر هم میشد قربان شما ممنون
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار زیبای هتل و بودن در کنار مزارع و خانه های روستایی
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته ای که گرفتیم خیلی کوچک بود
غذا نسبتا خوب ولی تعداد منو نا کافی، برخورد کارکنان خوب، تمیزی اتاق متوسط، بعضی از لامپهای اتاق سوخته و تعویض نشده بود ...
در کل هتل خوبی بود نکته منفی خاصی که خیلی اذیت کننده باشه، وجود نداشت...
خوب بود...
فضای لابی جالب فضای اتاق مناسب چشم انداز بسیار زیبا غذاهای بسیار عالی برخورد خوب کارکنان مکان مناسب هتل و دسترسی به مناطق دیدنی
موارد مثبت زیادی داره، از جمله پرسنل محترم و مودب، نمای زیبا به جنگل و شالیزار، تمیزی بسیار خوب و ......
هتل خوبی بود و راضی بودم از اقامتم در این هتل ...
در حد هتل سه ستاره نبود و فاقد امکانات رفاهی است ...
همه چیز به جز ظاهر اتاق هتل خوب بود، خیلی در حد 3 ستاره نبود...
برخورد کارکنان خوب بود. تنوع صبحانه کم بود. امکانات هتل متوسط....
اتاق دو نفره رزرو کرده بودم ولی ۵تخته بود .آب بدون اطلاع قطع شد و اینکه فقط توالت فرنگی داشت که سیفونش کار نمیکرد ولی درمقایسه به اقامتگاههای منطقه خوب بود ...
حمام و سرویس بهداشتی بسیار کوچک و استفاده از آن زجر آور، اطاقی 9متری را برای دو نفر، با یک تخت توئین، اختصاص می دهند که به دشواری می توان در آن سکونت کرد و نماز خواندن بسیار دشوار است و بیشتر شبیه سلول انفرادی است...
نظافت و تمیزی هتل،منطقی بود.برخورد پرسنل و پذیرش بسیار محترمانه بود. منظره بسیار زیبایی هتل دارد.در کل اقامت خوبی بود
هتل در حد دوستاره خوب است. امکانات متوسطی دارد اما برای اقامت خوب است.صبحانه خوب بود و رفتار پرسنل مودبانه ومنظم...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.