مهمانپذیر زیارت مشهد

مشهد، میدان بیت المقدس، ابتدای خیابان خسروی، انتهای اندرزگو 2
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی مهمانپذیر زیارت مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

مهمانپذیر زیارت
زیارت-اتاق یک تخته (فاقدپنجره)
اتاق یک تخته (فاقدپنجره)
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
زیارت-اتاق دوتخته دبل جزیره
اتاق دوتخته دبل جزیره
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
زیارت-اتاق دوتخته توئین جزیره
اتاق دوتخته توئین جزیره
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
615,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
615,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
615,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,095,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
1,095,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
615,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.