هتل زیتون مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
1.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل زیتون مشهد
هتل سه ستاره زیتون مشهد در سال ۱۳۵۷ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۸۷ بازسازی انجام داده است. این هتل جنب سینما قدس واقع شده و در فاصله ۱۰ دقیقه ای تا حرم مطهر ثامن الحجج (ع)، فاصله ۳۰ دقیقه ای تا فرودگاه و فاصله ۲۰ دقیقه ای تا راه آهن قرار دارد. هتل زیتون در ۵ طبقه و ۴۵ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زیتون مشهد
زیتون-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
99,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
99,000
تومان
2 آذر
شنبه
99,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
99,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
99,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
99,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
99,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
99,000
تومان
8 آذر
جمعه
99,000
تومان
9 آذر
شنبه
99,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
99,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
99,000
تومان
جاباما
103,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
103,000
تومان
2 آذر
شنبه
103,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
103,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
103,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
103,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
103,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
103,000
تومان
8 آذر
جمعه
103,000
تومان
9 آذر
شنبه
103,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
103,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
103,000
تومان
اقامت 24
107,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
107,000
تومان
2 آذر
شنبه
107,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
107,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
107,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
107,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
107,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
107,000
تومان
8 آذر
جمعه
107,000
تومان
9 آذر
شنبه
107,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
107,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
107,000
تومان
ای‌گردش
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
980,000
تومان
2 آذر
شنبه
980,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
980,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
980,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
980,000
تومان
8 آذر
جمعه
980,000
تومان
9 آذر
شنبه
980,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
زیتون-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
184,000
تومان
2 آذر
شنبه
184,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
184,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
184,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
184,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
184,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
184,000
تومان
8 آذر
جمعه
184,000
تومان
9 آذر
شنبه
184,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
184,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
184,000
تومان
زیتون-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
142,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
142,000
تومان
2 آذر
شنبه
142,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
142,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
142,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
142,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
142,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
142,000
تومان
8 آذر
جمعه
142,000
تومان
9 آذر
شنبه
142,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
142,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
142,000
تومان
ایران مارکوپولو
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
143,000
تومان
2 آذر
شنبه
143,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
143,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
143,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
8 آذر
جمعه
143,000
تومان
9 آذر
شنبه
143,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
143,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
143,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
155,000
تومان
2 آذر
شنبه
155,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
155,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
155,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
155,000
تومان
8 آذر
جمعه
155,000
تومان
9 آذر
شنبه
155,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
اقامت 24
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
156,000
تومان
2 آذر
شنبه
156,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
156,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
156,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
156,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
156,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
156,000
تومان
8 آذر
جمعه
156,000
تومان
9 آذر
شنبه
156,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
156,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
156,000
تومان
زیتون-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
271,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
271,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
271,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
271,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
271,000
تومان
8 آذر
جمعه
271,000
تومان
9 آذر
شنبه
271,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
271,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
271,000
تومان
زیتون-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
186,000
تومان
2 آذر
شنبه
186,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
186,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
186,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
186,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
186,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
186,000
تومان
8 آذر
جمعه
186,000
تومان
9 آذر
شنبه
186,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
186,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
186,000
تومان
ایران مارکوپولو
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
187,000
تومان
2 آذر
شنبه
187,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
187,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
187,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
187,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
187,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
187,000
تومان
8 آذر
جمعه
187,000
تومان
9 آذر
شنبه
187,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
187,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
187,000
تومان
اقامت 24
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
204,000
تومان
2 آذر
شنبه
204,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
204,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
204,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
204,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
204,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
204,000
تومان
8 آذر
جمعه
204,000
تومان
9 آذر
شنبه
204,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
204,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
204,000
تومان
جاباما
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
207,000
تومان
2 آذر
شنبه
207,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
207,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
207,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
207,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
207,000
تومان
8 آذر
جمعه
207,000
تومان
9 آذر
شنبه
207,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
207,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
زیتون-اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
358,000
تومان
2 آذر
شنبه
358,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
8 آذر
جمعه
358,000
تومان
9 آذر
شنبه
358,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
358,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیتون مشهد

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
حمام

آدرس هتل زیتون مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیتون مشهد

(17 نظر)
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی در این هتل وجود نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بسیار افتضاح بود غذا خیلی بد بود برخورد پرسنل بد اتاق بد همه چی مفتضح بود واقعا ناراضی بودیم از هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
میشد بهتر هم باشه
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خیلی خیلی خیلی عالی و ارزشمند بود طوری بود که خدایش آدم خودش خجالت می کشید مثلا چیزی بپرسه واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشتند .
نقاط قوت:
منطقه امن و خوب در مشهد فضای آرام برخورد مناسب پرسنل سرویس حرم نظافت به موقع اتاقها
نقاط ضعف:
صبحانه مقداری ضعیف بوده فشار آب گرم حمام در طبقات فوقانی ضعیف بود عدم پارکینگ
نقاط قوت:
سرویس دهی خوب وامکانات خوب
نقاط ضعف:
دوربودن باحرم
نقاط قوت:
خلوت وکم صدابودن
نقاط ضعف:
کیفیت غذاخیلی پائین بودجوجه هاسوختگی زیادداشت ۲ اینترنت ازضعیفی کارنکردواستفاده نشد ۳ دراتاق امکان چای درست کردن نبود تاازبوفه چای بخرند..
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
راضی نبودم زیاد
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم از هتل زیتون مشهد
نقاط ضعف:
فشار آب داخل حمام بسیار کم بود پارکینگ نداشت هتل که ماشینمون هم چندبار پنچر کردن منو برای غذا نداشت سرویس برای حرم برای نماز صبح نداشت نظافت خیلی بد بود
هتل خوبی بود در کل نسبت به قیمت و غذاهاش عالی بود .
هتل مناسبی بود با قیمت مناسب قیمت خوب بود نزدیک به حرم بود و همچنین بازارها
هتل عالی بود ....
هتل خوب بود قیمتی مناسب داشت و برخورد کارکنون مورد تایید بود و تمیز بودن اتاق و برخورد عالی مدیریت محترم هتلهیچ نظر منفی راجع به این هتل ندارم چون از هر نظر عالی بود
سلام با خانواده به این هتل رفتیم خیلی خوب بود هم نظافت هم برخورد کارکنان
نقاط قوت:
امکانات و تمیز و مرتب بودن هتل.
نقاط ضعف:
بار دوم که به این هتل میام برای من جای سواله چرا نیرویی که حقوق از هتل دریافت می کند انتظار انعام دارد!!!
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا خوب نسبت به هزینه ای که امجام شد عالی بود
نقاط ضعف:
دور بودن از حرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.