هتل زیتون مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
1.5
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل زیتون مشهد
هتل سه ستاره زیتون مشهد در سال ۱۳۵۷ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۸۷ بازسازی انجام داده است. این هتل جنب سینما قدس واقع شده و در فاصله ۱۰ دقیقه ای تا حرم مطهر ثامن الحجج (ع)، فاصله ۳۰ دقیقه ای تا فرودگاه و فاصله ۲۰ دقیقه ای تا راه آهن قرار دارد. هتل زیتون در ۵ طبقه و ۴۵ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زیتون
زیتون-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
4 مرداد
جمعه
145,000
تومان
5 مرداد
شنبه
145,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
145,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
145,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
145,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مرداد
جمعه
145,000
تومان
12 مرداد
شنبه
145,000
تومان
تورگردان
235,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
235,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,500
تومان
4 مرداد
جمعه
235,500
تومان
5 مرداد
شنبه
235,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
235,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
زیتون-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
12 مرداد
شنبه
215,000
تومان
تورگردان
340,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,500
تومان
4 مرداد
جمعه
340,500
تومان
5 مرداد
شنبه
340,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
زیتون-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
4 مرداد
جمعه
217,000
تومان
5 مرداد
شنبه
217,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
217,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
217,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
217,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
11 مرداد
جمعه
217,000
تومان
12 مرداد
شنبه
217,000
تومان
زیتون-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
284,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
4 مرداد
جمعه
284,000
تومان
5 مرداد
شنبه
284,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
284,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
284,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مرداد
جمعه
284,000
تومان
12 مرداد
شنبه
284,000
تومان
تورگردان
445,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
445,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
445,500
تومان
4 مرداد
جمعه
445,500
تومان
5 مرداد
شنبه
445,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
445,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
445,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
445,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
445,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
زیتون-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
320,000
تومان
زیتون-اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیتون مشهد

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 465,000 تومان
هتل یار
از 465,500 تومان
اقامت 24
از 703,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 703,000 تومان
اسنپ تریپ
از 750,000 تومان
جاباما
از 1,035,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 555,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 559,000 تومان
اسنپ تریپ
از 591,760 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 436,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 436,000 تومان
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
هتل یار
از 490,000 تومان
اقامت 24
از 621,000 تومان
جاباما
از 621,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 341,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 469,000 تومان
جاباما
از 469,000 تومان
هتل یار
از 478,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 478,000 تومان
اقامت 24
از 1,331,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
اسنپ تریپ
از 388,960 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,102,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
علاءالدین
از 409,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
از 550,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,660,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
علاءالدین
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 289,000 تومان
جاباما
از 289,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 289,000 تومان
هتل یار
از 402,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
از 358,000 تومان
اقامت 24
از 358,000 تومان
هتل یار
از 358,000 تومان
جاباما
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 349,000 تومان
اقامت 24
از 349,000 تومان
هتل یار
از 349,000 تومان
جاباما
از 349,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 715,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل میثاق مشهد
3.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
اقامت 24
از 162,000 تومان
هتل یار
از 162,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
از 164,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رفاه مشهد
4.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 248,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
هتل یار
از 257,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل توریست توس مشهد
3.3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
هتل یار
از 225,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 291,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل زیتون مشهد

(10 نظر)
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
راضی نبودم زیاد
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم از هتل زیتون مشهد
نقاط ضعف:
فشار آب داخل حمام بسیار کم بود پارکینگ نداشت هتل که ماشینمون هم چندبار پنچر کردن منو برای غذا نداشت سرویس برای حرم برای نماز صبح نداشت نظافت خیلی بد بود
نقاط قوت:
امکانات و تمیز و مرتب بودن هتل.
نقاط ضعف:
بار دوم که به این هتل میام برای من جای سواله چرا نیرویی که حقوق از هتل دریافت می کند انتظار انعام دارد!!!
خدمات و کادر هتل عالی بودن
به نسبت قیمت هتل مناسبی است
قیمت مناسب و تمیز بودن اتاق ها
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا خوب نسبت به هزینه ای که امجام شد عالی بود
نقاط ضعف:
دور بودن از حرم
برخورد بسیار خوب پرسنل هتل و غذای بسیار عالی و قیمت فوق العاده مناسب.من بسیار راضی هستم.
نسبت به قیمت خوب بود و بنده راضی بودم
نقاط قوت:
با سلام. سه شب در این هتل به صورت فول برد اقامت داشتیم و نظرات را دقیقا طبق واقعیت های مشاهده شده عرض می کنم تا دیگران بتوانند با آگاهی کامل تصمیم بگیرند. نکات مثبت اقامت در هتل از نظر اینجانب عبارتند از: برخورد خوب پرسنل کیفیت مناسب غذای ناهار و شام که واقعا راضی بودیم. سوپ و نوشابه شامل غذا می شد.فقط برای ماست و سالاد باید هزینه جداگانه پرداخت می کردید. سوپ هم بسیار خوشمزه بود. برای ناهار هر روز دو نوع غذا موجود بود که می توانستید انتخاب کنید. قیمت مناسب. سرویس رفت و برگشت به حرم پیشنهاد گشت های نیم روزی با قیمت بسیار مناسب در کل این هتل را برای مسافرینی که می خواهند اقامتی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب داشته باشند، پیشنهاد می کنم
نقاط ضعف:
عدم نظافت اتاق ها و جمع آوری زباله در طول اقامت سروصدای سیستم سرمایشی و کارایی کم آن که در اوج گرمای عصر زیاد فایده ای نداشت درخواست انعام کارکنان در روز آخر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.