هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

مشهد، خسروی نو، شهید اندرزگو 17، سمت راست
4.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان تعطیلات مشهد
هتل تک ستاره تعطیلات در خیابان شهید اندرزگو مشهد واقع شده است.این هتل آپارتمان در در سال1385 تاسیس شد و در 1393 مورد بازسازی قرار گرفت. هتل آپارتمان تعطیلات دارای امکاناتی نظیر لابی، لاندری،، کافی شاپ و اینترنت بیسیم است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان تعطیلات مشهد
تعطیلات-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
24 آبان
جمعه
270,000
تومان
25 آبان
شنبه
245,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
245,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
245,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
245,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
245,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
1 آذر
جمعه
245,000
تومان
2 آذر
شنبه
245,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
245,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
245,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
245,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
245,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
245,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
1 آذر
جمعه
245,000
تومان
2 آذر
شنبه
245,000
تومان
تعطیلات-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
24 آبان
جمعه
210,000
تومان
25 آبان
شنبه
185,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
1 آذر
جمعه
185,000
تومان
2 آذر
شنبه
185,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
185,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
1 آذر
جمعه
185,000
تومان
2 آذر
شنبه
185,000
تومان
تعطیلات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
24 آبان
جمعه
300,000
تومان
25 آبان
شنبه
265,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
265,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
265,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
265,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
265,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
265,000
تومان
1 آذر
جمعه
265,000
تومان
2 آذر
شنبه
265,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
265,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
265,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
265,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
265,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
265,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
265,000
تومان
1 آذر
جمعه
265,000
تومان
2 آذر
شنبه
265,000
تومان
تعطیلات-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
24 آبان
جمعه
395,000
تومان
25 آبان
شنبه
360,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
1 آذر
جمعه
360,000
تومان
2 آذر
شنبه
360,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
360,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
1 آذر
جمعه
360,000
تومان
2 آذر
شنبه
360,000
تومان
تعطیلات-آپارتمان دو خوابه چهارنفره
آپارتمان دو خوابه چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
355,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
355,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
355,000
تومان
1 آذر
جمعه
355,000
تومان
2 آذر
شنبه
355,000
تومان
تعطیلات-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
480,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
1 آذر
جمعه
480,000
تومان
2 آذر
شنبه
480,000
تومان
تعطیلات-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
24 آبان
جمعه
440,000
تومان
25 آبان
شنبه
440,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
1 آذر
جمعه
440,000
تومان
2 آذر
شنبه
440,000
تومان
تعطیلات-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
585,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
585,000
تومان
24 آبان
جمعه
525,000
تومان
25 آبان
شنبه
525,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اتاق چمدان
تلفن
دستگاه واکس کفش
لابی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل آپارتمان تعطیلات مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

(3 نظر)
همه چی عالینظر منفی ندارم
فضای خوب و با تجربه بودن پرسنل و مدیریت
غذاهاش که خیلی خوب بود, برخورد پرسنلشون هم خوب بود.نزدیکیش به حرمم که عالی بود به در باب الجواد یه دقیقه پیاده راه داشت مرسی از جاباما
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.