هتل آپارتمان ترنم مشهد

مشهد، میدان بیت المقدس، ورودی باب الرضا
2.4
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان ترنم مشهد
هتل آپارتمان ترنم در چند قدمی حرم امام رضا(ع) قرار گرفته است. این هتل آپارتمان به عنوان یکی از نزدیک‌ترین واحدهای اقامتی به حرم محسوب می‌شود و در 8 طبقه طراحی شده و دارای 40 واحد اقامتی است. هتل آپارتمان ترنم با ارائه کلیه خدمات رفاهی آماده است تا خاطره‌ای خوب برای زائرین امام رضا رقم بزند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان ترنم مشهد
ترنم-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
ترنم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
24 آبان
جمعه
360,000
تومان
25 آبان
شنبه
360,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
1 آذر
جمعه
360,000
تومان
2 آذر
شنبه
360,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ترنم-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
24 آبان
جمعه
360,000
تومان
25 آبان
شنبه
360,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
1 آذر
جمعه
360,000
تومان
2 آذر
شنبه
360,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
24 آبان
جمعه
460,000
تومان
25 آبان
شنبه
460,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ترنم-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
535,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
24 آبان
جمعه
475,000
تومان
25 آبان
شنبه
475,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
1 آذر
جمعه
475,000
تومان
2 آذر
شنبه
475,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ترنم-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
535,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
24 آبان
جمعه
475,000
تومان
25 آبان
شنبه
475,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
1 آذر
جمعه
475,000
تومان
2 آذر
شنبه
475,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ترنم-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
24 آبان
جمعه
675,000
تومان
25 آبان
شنبه
675,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
675,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
675,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
675,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
675,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
675,000
تومان
1 آذر
جمعه
675,000
تومان
2 آذر
شنبه
675,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ترنم مشهد

رستوران
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
كافی شاپ

آدرس هتل آپارتمان ترنم مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ترنم مشهد

(3 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
خوب بود
نقاط قوت:
فاصله بسیار نزدیک به حرم برخورد مناسب و محترم کارکنان هتل خدمات مناسب خانه داری و سرکشی روزانه آنها داشتن پنجره مشرف به بارگاه منور امام (البته از طبقه چهارم به بالا) دارای دو رستوران مجزا و با منوی متنوع غذا اختصاص گاوصندوق با کلید در اتاق اختصاص مینی بار متنوع در یخچال در کل عالی بود!!!
نقاط ضعف:
- برداشتن اجاق گاز از اتاق لذا امکان پخت و پز و دم کردن چای در اتاق موجود نیست - نداشتن آینه یا میز توالت جداگانه برای آرایش روزانه (البته آینه تمام قد در درب کمد نصب شده است)
نقاط قوت:
تزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
قمت بالاوکیفیت پایین وتکراری بدن غذاها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.